Планирани прекъсвания на електричеството за Област Монтана за периода 05.08-09.08.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 09 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица  

На 07.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берковица

На 07.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бързия

На 07.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мездрея:   Втора  15,17,5,7,13,19,2,21,6,4,11, Главна  15,1,70,60,16,10,6,35,30,3,34,82,96,24,25,19,5,8,90,29,56,78,74,80,23,49,14,53,55,50,12,36,22,7,41,26,52,62,44,54,48,76,20,13,15,2,18,31,21,39,58,72,47,53 А,11,38,45,27,64,17,37,92,28,84,4,68,66,46,32,94, Извън Регулацията  Пилетарник,Вила,Цех За Дограма, Пета  5,19,9,8,7,6,13,3,11,12,15,1,1а,4,2,10,17, Първа  3,1,4, Седма  11,3,9,10,6,4,5,7,8,2,1, Трета  1,9,8а,14,13,5,6,4,8,7,18,12,10,3,21, Тринадесета  3,1, Четвърта  22,20,10,12,3,14,6,24,5,16,9,1,7,4,8,2, Шеста  10,12,2,4,5,6,8,14,3,18,16

На 07.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Песочница:   Втора  8,5,2,10., Девета  2, Десета  80,30,58,29,84,24,9,32,38,64,37,14,31,15,39,17,44,49,34,1,60,62,45,13,72,21,28,78,20,42,22,53,10,74,35, Единадесета  3, Осма  8,7,3,6,4,1, Пета  16,42,5,8,6, Първа  6,8,3, Седма  4,2, Трета  5,14,8,1,3,4, Тринадесета  13,1,2, УПИ Iii , Кв.33  , Четвърта  2,1,10,4,12,8, Шеста  2,19,1,4,8,25

На 07.08.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балювица:   Александър Стамболийски  12,18,26,25,20,22,19,8,9,6,4,5,15,2,17,14,23,10,13,21,11, Васил Левски  2,4,9,11,7,1,6,3,5,8, Девети Септември  19,3,46,14,52,48,26,25,23,8,6,40,20,1,13,24,38,17,44,27,5,16,2,28,10,42,9,7,22,36,21,18,12,11, Дружба  8,6,7,10,3,9,2,1, Дунав  13, Извън Регулацията  Асфалтова База,Пи 78,5,1,Пилетарник,3, Ком  3,4,11,2,5,1,10,6,8,7, Раковски  9,3,1,5,2,7,6, Рила  1, Стефан Караджа  4,6,1, Хаджи Димитър  4,3,5,1, Христо Ботев  7,5,8,2,6,13,1,9,4,3, Черковна  10,8,9,2, Шипка  3,5,7,4,8,6,2

На 07.08.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бокиловци:   000911  , Втора  9,16,7,1,14,21,23,5,3,4,11,10, Десета  7,1,5, Осма  2,1, Пета  16,3,14,11,18,9,7,4,10,2, Първа  7,13,18,21,3,1,17,4,6,25,31,75,14,29,2,5,8,15,22,27,20,55,57,67,40,65,28,39,42,36,1,43,30,41,51,44,69,45,60,47,49,33,73,26,50,35,53,38,48,58, Седма  5,1,3, Трета  5,20,2,18,22,11,3,12,22, УПИ Viii45,Кв.15  , Четвърта  9,22,4,10,1,18,16,7,12а,2,11, Шеста  17,13,4,15,14,1,5,11,7,9,6,3

На 07.08.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Комарево, Общ. Берковица:   Втора  6,10,12,5,1,2,8,4,3,7, Девета  6,8,2,3,1,4, Десета  2, Извън Регулация  5,2,1,0., Осма  3,8,5,10,11,9,7,6,4,1,2, Пета  4,1,2, Първа  7,13,16,50,52,32,51,26,37,28,6,4,48,36,23,54,14,22,17,24,20,11,9,8,30,45,49.,56,38,18,2,27,43,3,34,47,41,19,5,40, Трета  7,10,8,6,4, Четвърта  4,6,9,5,8,1,12,7,3, Шеста  5,1,3,7

На 09.08.2019 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берковица:   23 Септември  Кантон Изравнителен Басейн, Акация  Изравнителен Кантон, Извън Регулацията  Дърводелски Цех,11, Местност Петрохан  Времянка,Ресторант,Туристически Дом,Хижа Рпк,Пътна База-Вила,Почивна Станция-Тото,Снегоринна База,Хижа Горско, Страцимировска  26

На 09.08.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Берковица:   23 Септември  Кантон Изравнителен Басейн, Акация  Изравнителен Кантон, Местност Петрохан  Времянка,Ресторант,Туристически Дом,Хижа Рпк,Пътна База-Вила,Почивна Станция-Тото,Снегоринна База,Хижа Горско

На 09.08.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бързия:   068021  , 9 Ти Септември  Трафомачта, Акация  2,1,34,27,4,6,8,25,31, Артец  3, Здравец  4, Клисура  3,35,21,44,30,17,19,40,46,34,25,15,27,28,13,42,36,24,33,23,38, Петроханска  1,27,2-3,1,14,19,21,8,13,37,11,23,16,5,9,7,15,10,41,2,18,25,31,39,3,29,17,4,12,33,6, Пръшковица  3,1,10,2,18,3,6,8,16,12,7,5, Равнище  6,9,8,1,2,5, Стругарница  2,4

Община Бойчиновци  

На 06.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Владимирово, Общ. Бойчиновци:   1 Кв.56  , 125280  , 922041  Местност Пороя, 952006  , Александър Стамболийски  1,12,24,17,32,27,39,31,8,20,7,30,34,14,28,6,10,18,4,16,22,5,26,25,35,37,1,11,13,33,9,2,15, Ангел Петков  11,12,6,1,8,9,5,3,2,7,4,1, Бачо Киро  4,21,1,10,26,19,16,17,2,8,3,22, Васил Иванов Йосифов  26,13,24,16,12,5,13,24,3,19,14,2, Васил Левски  21,28,32,17,23,12,2,1,5,24,26,18,16,3,9,7,31,6,15,13, Витан Младенов  5,6,3,1,8,12, Владимир Петков Минчев  19,6,16,37,66,39,35,25,14,17,2,44,11,15,28,30,59,45,47,41,51,7,90,36,5,40,1,17а,9,18,31,20,22,88,27,23,26,64,43,10,29,33,4,71,90,145,105,134,87,74,83,71,94,84,99,148,107,156,152,109,133,127,77,146,80,150,111,92,140,101,103,76,96,93,122,136,132,142,104,117,95,70,78,125,124,98,120,131,128,100,129,91,126,154,88,72,115,102,75,114,106,116,85,86,121,130,89,112,143,97,138,123,23,24,29,7,73,35,1,59,52,61,69,55,5,57,65,71,60,50,48, Гаврил Генов  4,3,5,6,1,7,43,15,37,11,10,27,23,12,34,16,4,9,39,14,33,25,32,41,35,36,38,13,30,17,26,28,4, Георги Петров Лилов  2,5,6,8,3,9,1,10,4,16,24,11,31,30,22,14,29,12,19,15,27,13,23,3,35,21,10,33,26, Давид Тонов  19,17,21,22,20,7,3,6,2,10,8,11,14,9,1,13,18,12,16,5, Замфир Попов  32,3,34,17,9,11,28,19,10,20,2a,18,24,47,7,21,1,12,6,26,22,30, Иван Донков  11,26,22,10,16,28,1,4,14,3,13,18,5,12,6, Извън Регулацията  Стопански Двор-2, Камен Тошев  13,21,10,23,13,3,4,7,19,11,5,17,9,12,14,15,1, Лютенска Дружина  5,26,13,28,22,17,6,11,18,7,10,4,14,2,8,12,1,15,9,19,38,61,42,44,31,72,90,52,68,29,43,64,50,84,46,53,58,5,49,39,59,35,54,51,11,55,76,56,60,45,82,78,66,37,19,34,40,32,38,30,27,23,36,25,21, Мест. Край Село  , Местност Манастира  Пс, Найден Коцов Вълов  16,8,1,4,12,10,7,6,5,14,9,2,3,12,12,16,15,24,18,13,28,17,25,11,22,21,26,23, Никола Ефремов  11,118,16,5,10,3,14,8,9,6,2,12,20,34,24,30,36,28, Никола Й. Вапцаров  7,6,1,2,14,4,8,5, Нов Път  10,16,12,14,19,18,2,20,9,17,6,7,1,21,15,5,13,4, Огоста  11,9,19,13,1,15,21,5,23,17,29,41,35,33,39,1, Панталей Димитров  4,5,7,9,10,2,6,3,1, Парка На Свободата  13,6,4,16,3,22,17,5,7,8,15,18,2,20,10,7, Петко Димитров Петков  16,8,5,13,14,15,11,7,12,18, Петко Коцов Лечев  11,19,7,25,21,15,27,3,5,13,33,2,23,4,31,9,57,14,50,12,49,30,51,53,16,47,22,20,55а,24,45,3,57,35,1,41,39,50, Стамен Илиев  5,1,8,11,3,6,4,7,2, Стефан Караджа  7,11,5,8,9,6, Стопански Двор  , УПИ Vi, Кв.6  , Хаджи Димитър  10,5,3,20,1,4,8,16,6,42,39,55,40,24,21,32,46,23,30,27,60,44,5,47,13,36,38,53,26,20,11,17,57,43,41,28,29,15,31,61,35,59,18, Христо Ботев  6,2,5,8,10,4,3,1,7, Христо Коцов  31,13,11,5,10,12,14,15,6,13,4,2,8,7,17,16,9,3,37,36,47,39,22,46,38,20,44,24,41,49,48,35,31,25,29,27,26,40,33,30,19,23,42,54,50,28, Христо Михайлов  35,37,26,33,1,4,5,25,17,31,8,11,29,19,27,12,1,13,4,16,23,2,21,14,10, Цветан Василев  2,3,4,1,8,6, Черковна  1,3,4,2,7,   -,Стопански Двор

На 06.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Громшин:   13  , Александър Стамболийски  4,19,14,18,11,3,9,12,5,16,13,2,10,7,23,17,15,11,24,30,28,26,31,27,29,25,15, Бенковски  3,1, Васил Априлов  7,6,15,19,21,9,8,11,12,1,2,3,17,10, Васил Коларов  7,3,1,7,13,4,9,6,2,5,15, Васил Левски  3,21,2,6,9,11,14,13,20,8,4,5,17,7,1,23,12,18,19,16, Вели Манчов  6,10,12, Генерал Колев  23,2,11,8,10,4,21,13,15,9,3,19,16,20,1,12,24,5,14,6,7,17,18,22, Георги Димитров  28,6,56,40,22,54,36,52,30,34,16,10,7,18,44,1,13,12,3,42,38,11,15,48,46,20,5,14,Кравеферма,Кравеферма-1-Ви Двор, Девети Септември  3,1,Пресевна, Димитър Благоев  4,1,5,9,11,2,10,8,8, Драва  12,3,7,15,11,10,8,13,5,3, Ивайло  9,7,5,1,3,2,4, Иван Вазов  8,5,2,1,11,3,9,4,7, Йордан Бърдарски  4,6,3,2,1,5,8, Кирил И Методи  5,13,15,17,2,4,6,24,3,11,1,27,12,16,25,19,21,10,14,23,18,8, Коста Велков  5,6,12,3,1,11,23,10,9,15,7,14,17,19,13,4,5,21,12,2, Кубадин  20,3,5,9,12,13,23,21,4,8,19,25,1,7,15,14,24, Лало Божинов  4,6,7,2,5, М-Р Борис Костадинов  12,8,3,6,10,7,2,16,5,4,14,1,7,9,3,26,20,6,24,22,25,30,7,17,13,23,36,22,32,34,15,5,19, Маданска  2,6,4,8, Маршал Толбухин  3,16,18,9,5,4,6,7,10,14,8,12,2, Местност Край Огоста  Ферма, Никит Иванов  14,11,3,4,5,13,8,7,9,10,6,15,12, Одрин  2,1, Панайот Волов  1,6,3,4,5,8, Петър Берон  5,1, Райко Даскалов  2,1,7,9,3,5,7,13, Сан Стефано  2,4,3,5,1,6,3, Сливница  9,Тп-4 Улично Осветление,8,7,3,6,4,5,2,1, Ставри Георгиев  17,3,16,23,2,11,21,13,1,7,9,18,19,4,5,6,28,26,24,33,39,22,30,29,27,26 А,10,41,43,45,47,25, Ставри Крумов  7,4,6, Стефан Караджа  4,2,6,7,8,5,16,1,10,3, Страцин  5,6,3,10,2,8,5,9, Тито  6,7,14,1,3,10,5,16, Хаджи Димитър  2,10,6,33,1,5,4,8,7,44, Христо Ботев  45,54,29,40,31,44,42,31,16,7,9,24,32,25,14,11,2,21,13,22,18,36,10,17,6,15,3,4,1,12,28,5,26,8,38,40,68,80,78,59,72,63,73,75,65,57,84,70,113,77,66,69,61,82,67,56,49,54,45 Сладкарница,39,54в,45,46,31,64,50,49 Тото Пункт,37,55,43,47,51,49 Читалище Светлина,33,44,53,21,58,41,60,52,62, Христо Михайлов  2,7,12,8,1,4,17,9,15, Христо Смирненски  5,16,11,18,1,4,14,10,2,8,20,9,12,3,7,2,19, Цанко Церковски  5,14,9,19,Тп-2 Улично Осветление,8,13,12,17,23,11,6,2,4,3,17,1, Шипка  8,12,13,10,15,11,9,19,7,5,1,3,10, Янка Кирилова  2,6,7,4,1,8,   Извън Регулация

На 06.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кобиляк:   Александър Стамболийски  3,6,1,4,5,7,2,17,11,13,15,9, Васил Коларов  2,4 А,5,6,1,3,11,4,7,8, Васил Левски  1,2,6,3,11,10,4,8,5,18,16,15,20,19,28,10,11,25,23,17,22,13,26,21, Витоша  4,1,2,8,6,10,3,9,11, Гео Милев  16,10,11,19,7,2,13,17,9,5,3,12,8,4,1, Георги Димитров  1,4,26,17,12,5,28,15,21,20,24,23,7,8,9,11,3,13,22,16,10,14,19,18,2,49,30,47,51,27,45,43,125,53,41,64,60,58,56,50,25,54,44,35,38,32,3,31,34,48,39,43,33,37,36, Георги Кирков  12,3,1,5,2,10,6,4,8,13,7,16,14,9,11,18,20,5,15,18 А, Иван Вазов  8,5,9,1,4,3,2,8,14,11,12, Кирил И Методи  1,9,2,11,7,3,5, Местност Езерото  Пс, Никола Й.Вапцаров  17,9,3,4,2,5, Опълченска  8,8,6,5,11,3,15,13,1,4,7,9, Пирин  16,20,7,4,5,6,16,18,1,3,2, Рила  26,18,2,38,32,42,36,22,40,10,20,8,5,24,1,6,28,16,30,3,4,12,34,14, Родопи  1,4,3, Стопански Двор  , Христо Ботев  23,34,29,36,30,17,27,15,24,11,22,19,20,21,25,14,15,9,6,1,12,4,14,16,8,5,7,3, Христо Смирненски  3,1,15,2,7,4,13,6

На 06.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Портитовци:   Xvii, Кв.1  , Втора  19,2,19,30-А,12,15,6,17,28,13,16,30,26,19,3,1,2,22, Дванадесет  15,1,11, Девета  17,28,27,42,3,52,31,13,15,23,25,50,7,54,16,48,21,10,18,2,26,7,1,3,5,8,16,22,24, Десета  6, Единадесет  7,3,1,11,13,3,46, Осма  9,3,22,5,10,24,4,8,17,16,8,1,2,6, Пета  1,53,55,3,9,4,14,6,2,18,12,8,5,10,1, Петнадесет  6,6,1,6, Първа  52,21,67,42,50,28,32,20,27,37,35,29,26,19,82,51,59,58,66,72,43,62,70,80,64,74,76,11,2,30,8,13,4,6,5,10,9, Седемнадесет  1, Седма  4,19,2,1, Трета  1,3, Четвърта  1, Шестнадесет  1

На 06.08.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лехчево:   Алеко Константинов  1, Александър Стамболийски  26,44,45,40,57,46,49,51,47,43,42,41,59,50,52,29,35,25,36,38,31,24,32,34,26,30,40,22,33,27,28, Антим Първи  21,23,29,1,25,2,5,27,11,7,3,9,33, Антон Иванов  1,12,2,6,14,8,7,5,9,4,3, Бенковски  2,1,7,3, Братя Миладинови  4,2,1,18,28,13,24,17,21,26,8,22,6,11,30,9,16,12,7,15, Васил Априлов  4,5,1,8,3,2,22,20,9,14,11,6,17,16,12,18,24,15,26, Васил Коларов  15, Васил Левски  5, Веселец  4,2, Владимир Заимов  18,23,20,14,6,3,8,19,2,18,16,25,4,21,9,11,10, Гаврил Генов  4, Георги Дамянов  2,8, Георги Димитров  64,11,152,144,146,145,154,2-Ри Стопански Двор,139,135,110,134,124,103,141,104,143,128,17,126,137,101,105,127,122,114,113,121,96,131,98,112,119,115,125,130,136,102,109,100,111,129,106,123,107,140,117,138,61,78,19,79,69,93,66,76,82,67,57,83,71,55,75,73,65,85,68,80,90,63,87,97,77,88,92,86,64, Девети Септември  6,7,16,4,10,22,2,3,13,18,23,9,19,5,30,14,11,20,1, Димитър Благоев  34,28,38,11,40,19,13,17,21,32,23,42,36,24,35,21,15,52,29,44,25,17,31,13,50,11,48, Димитър Димов  12, Добруджа  4,1, Елин Пелин  4, Ивайло  5,8,3,6,9,7,2,4,1, Иван Вазов  15,8,11,14,13,20,24,12,22,16,6,Тп 2 Уо,10,9,7, Иван Шишман  11,1,3,5,9, Извън Регулацията  Зърнен Цех, Йордан Йовков  2,6,12,8,2,7,4,3,9,1,5,10,13, Кирил И Методи  18, Климент Охридски  5,15,13,1,9,19,17,10,7, Колхозна  1,3, Крайселска  3,10,6,8,2,4, Лиляна Димитрова  6,7, Любен Каравелов  12,3,7,22,18,11,6,24,8,8, Марин Дринов  1, Местност Маданска Бара  Къща,Пс, Надежда  5,6, Никола Й.Вапцаров  5, Оборище  13,14,9,7,29,3,6,15,5,11,8,17,32,35,39,37,22,21,23,18,20,14,15,28,16,27,19,30,17,29,25,26,Тп N5 Уо,24,22, Огоста  1,3,11,7,8, Паисий Хилендарски  27,20,4,7,3,25,5,23,17,19,11,16,19 А,21,1,8,29,31,18,20, Панайот Хитов  4,17,12,20,8,18,22,16,10,14,11,4,3,5,6,1,7,9, Партизанска  11,6,8, Пейо Яворов  8,12,2,10,16,18,13,12,21,15,6,1,20,24,14,19,23,8,2,10,35,30,26,22,27,9, Пенчо Славейков  5, Пеньо Пенев  2,8,4, Петър Берон  9,11,3,7,5,2,1, Пи 000105  , Сан Стефано  1,21,7,25,12,2,20,10,17,23,13,22,3,8,19,4,9,5, Сергей Румянцев  13,21,26,3,17,8,2,4,7,1,19,9,22,14,29,15,18,10,6, Софроний Врачански  21,6,9,28,11,19,26,7,15,21,22,16,12,20,24,18,4,8,13,23,5,14,3,10, Стефан Караджа  32,21,20,26,2,15,25,23,13,9,22,24,19,18,4,16, Тодор Семерджиев  12,3,17,10,6,2,14,16,8,1,5,11,18, УПИ 12  , Хаджи Димитър  23,28,18,20,22,26,24,25,81,27,6,30,7,21,89,91,71,42,58,45,79,61,40,73,46,39,41,67,43,70,63,55,32,48,59,52,20,54,38,34,81,49,30,75,53,50,56,44,77, Хан Аспарух  2,1,3,4,6, Хан Кубрат  23,8,9,28,14,13,11,33,10,2,3, Христо Ботев  1,22, Христо Михайлов  2,1, Христо Смирненски  34,20,18,32,70,68,55,66,53,57,59,61,48,24,31,42,25,56,58,39,15,33,46,29,44,27,37,34,19, Цанко Церковски  1,2, Цар Крум  16,4,25,9,22,2,3,7,19,12,6, Цветко Терзийски  1,4,21,18,19,23,16,12,31,22,33,12,37,24,5,2,8,4,1,13,3,10,12, Юрий Гагарин  9,4,2,3,5,6,7,11,1,10,14,8,   2,Пи 133051

Община Брусарци  

За периода 08-09.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Василовци, Общ. Брусарци:   Александър Стамболийски  10,6,14,9,4, Васил Друмев  10,1,5,6,3,9,2,7,8, Витоша  7,2,21,18,16,5,9,8,1,3,12,15,4,20,11,10,6,14,13,17, Девети Септември  17, Димитър Благоев  21,14,42,29,50,45 А,31,15,7,40,27,10,58,48,18,62,11,44,23,37,52,54,16,25,56,20,28,33,45,60,24,46,9,39,30,32,51,34,47,22,41,49,26,17, Извън Регулайията  , Ленин  15,9, Цар Самуил  2

Община Вълчедръм  

За периода 05-09.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм:   Алеко Константинов  14,15,6,19,18,16,13,20,12,22,23,8, Балатон  18,20б,33,26,20,19,27,28,31,35,20а,25,23а,23,29,22, Братя Миладинови  12,20,6,18,14,30,16,10а,2,8,1,4,10, Извън Населеното Място  , Никола Вапцаров  42,32,40, Панайот Волов  5,10,11,27,15,3,13,4,51,21,25,31,23,14,8, Странджа  3,5,1,8,6,2, Съединение /В.Коларов/  47,48,57,41а,52,43,44,41,54,45,42,37,50,49,51,38,35,39,36,53,53а,40, Трети Март /Г.Генов/  21,5,6,2,9,4, Хан Аспарух  13,23,18,32,19,21,36,40,17,20,26,11,31,38,29,11а,15,24,27,28,9, Цар Самуил  43,54,53,40,8,49,55

За периода 06-08.08.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Бъзовец, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  2,15,31,23,9,25,19,29,13,3,11,21,7,1,27., Васил Воденичарски  11,3,1,4,14,13,15,7,24,22, Васил Левски  6,2,8, Гео Милев  3,23,21,4,39,27,33,2,5,8,7,31,11,6,19,35,1,17,13,15,37,41,29, Георги Димитров  24,1,76,54,49,10,22,20,25,5,80,27,28,74,52,58,26,68,43,57,11,9,18,61,38,19,15,37,51,41,50,55,39,8,30,16,7,53,56,42,3,44,40,12,31,21,47,48,33,4,17, Ломска  11,14,38,28,4,32,6,29 31,24,19,16,7,12,27,9,8,10,15,22,25,2,3,13,17,23,21,30,26,34, Покрайна  3,5,1, Септемврийска  11,15,9,13,8,1,12,10

На 07.08.2019 г. /09:00 – 14:15 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Двадесет И Втора  1,4,6,3, Двадесет И Осма  1,6, Двадесет И Пета  20,11,13,22,4,10,33,39,18, Двадесет И Първа  17,9,18,2,6,15,21, Двадесет И Седма  2,6,3, Двадесет И Трета  23,27,2,41,35,39,25, Двадесет И Четвърта  9,3,5,7,19,11, Двадесета  31,29,14, Дванадесета  14,16,3,4,13,18,5,6,7,1,2,8,9,24, Девета  2,5,11,6,8,1,4, Деветнадесета  9,9-А,10,6,15,11,17,12,8,5, Десета  17,12,7,2,9,18,16,15,1,13, Единадесета  17,3,4,20,11,5,10,12,14,1,8,18,7, Извън Регулацията  , Осма  5,2,1,4,9,3, Петнадесета  1, Първа  12,81,69,20,39,101,115,26,79,59,103,6,99,23,65,75,95,38,111,1,27,105,11,17,14,19,2,16,36,107,97,18,49,83,22,13,34,46,71,37,73,44,93,55,41,31,50,89,56,33,54,9,43,87,91,57,21,63,5,24,25,52,77,61,40,29,32,67,35,7, Седемнадесета  4,3,5,2, Седма  3,2, Тринадесета  13,2,4,18,5,8,7, Четиринадесета  4,8, Шестдесет И Първа  6,11, Шестнадесета  1,4

На 07.08.2019 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Втора  19.,28,60,20,67,65,12,18,14,33,48,49,22,78,36,47,1,30,42,63,29,59,32,76,70,40,31,19,37,68,25,54,24,21, Втора А  1, Пета  8, Петдесет И Втора  19,33,9,31,15,23,7, Петдесет И Първа  25,15,15-А,13,19,26,4,6, Петдесет И Трета  43,56,53,50,51,57,49,31а,1,54,48,47,45, Петдесет И Шеста  6, Петдесета  14,10,8, Петнадесета  1,2, Първа  59,54,56, Трета  15,28,6,10,24,5,34,14,32,36,22,20,12,29,27,3,4,16,40,2,13,7, Тридесет И Втора  4,3,7,6,5,1, Тридесет И Девета  3, Тридесет И Осма  2,5,6,5а,15, Тридесет И Пета  6,19,43,10,2,21,4,18,20,15,24,1,38,12,8, Тридесет И Първа  6,4,2, Тридесет И Седма  13,9,6,2,25,8,1, Тридесет И Четвърта  1,2,18,29,30,5,12,13,28,7,3,8,16,6,14, Тридесета  40, Четиридесет И Втора  3, Четиридесет И Осма  8,3,6,4, Четиридесет И Първа  5,7, Четиридесет И Трета  19,3,26,24,5,22, Четиридесета  27,5,29,19,34,10,33,3,11,58,16,21,22,18,25,17,45,1,20,8,35,2, Четиринадесета  2

На 08.08.2019 г. /09:00 – 13:15 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Втора  9,5,17,7,15,6,78,4, Двадесет И Девета  7,2,4,16,14, Извън Регулацията  , Първа  16,1, Трета  23, Тридесет И Втора  6,2,8,1, Тридесет И Първа  11,8,7,9,15,2,17,13,4,5,1,16,3, Тридесет И Седма  12, Тридесет И Трета  5,8,2,4,1,3,7, Тридесет И Четвърта  6,4, Тридесета  8,30,2, Четиридесет И Пета  2,4, Четиридесет И Седма  2, Четиридесет И Трета  14,4,8,6,11,5,9, Четиридесет И Четвърта  4

На 08.08.2019 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Двадесет И Първа  2,6, Двадесет И Четвърта  13, Двадесета  1,6,15,5,4,3,13,11,10,2,8, Дванадесета  9,8, Девета  7,10,11,22,3,2,9,20,16,18, Деветнадесета  3,1,20, Осма  8,15,22,22а,6,24,10,16, Пета  3,6,4,5,2,8, Седма  5,3,9,11, Четвърта  8,2,5,3, Шеста  2,4,10, Шестдесет И Първа  9,4,2,5

На 09.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Петдесет И Втора  1,31а,31, Петдесет И Девета  2, Петдесет И Пета  7,3,14,5, Петдесет И Седма  5,6,2,1, Петдесет И Трета  6,42,39,47,23,30,14а,7,16,15,22,21,14,31,24,37,29,19,17,41,18,13, Петдесет И Четвърта  10,4 А,2,4,3,41,1, Трета  47,31,44,40,33,54, Тридесет И Осма  9,11,14, Тридесет И Пета  40,4,28,41,43,38,42, Тридесет И Седма  46,34,43,15,41,39,37, Тридесет И Шеста  7,6, Четиридесета  59,55,57,51,34,38,6,62,48,36,49,61,42,53,43,50,30,63,37,40, Шестдесета  4,3,2, Шестнадесета  1

Община Вършец  

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Озирово:   Бенковски(7)  4,7,6,8, Бор(23)  3,4,5, Братя Миладинови(14)  18,14,6,2,4, Вардар(36)  3,5а,7,1, Васил Левски(1)  17,6,44,1,12,39,19,8,30,25,18,4,38,43,31,49,5,11,51,35,40,16,36,21,10,14,28,32,34,29,47,20,33,2,22,27,15,50,46,56,64,59,99,115,70,62,111,88,87,105,97,113,89,107,119,101,83,75,103,52,109,84,80,82,92,66,117,95,50,71,48,76,60,93,81,67,73,90,61,54,128,85,91,58,57,65,68,78,55,72,69, Васил Петлешков(17)  2,3,13,6,17,7,1,5, Веслец(38)  4,2,6,8, Вихрен(37)  1,2, Елин Пелин(43)  14,7,1,13,12,2,4,3,15,6, Зорница(42)  2,19,1, Иванчо Комитата(28)  3,1,7,8,4,5,6,2,10, Камен Дол(9)  4,5,2,14,6,13,19,7,11,9,10,29, Кирил И Методий(20)  6,4,7,3, Кокиче(4)  4,2,1,6,8, Ком(35)  5,11,4,12,3,5,35,7,6,8,1, Котля(11)  2,10,3,4,1,2,9,8, Кубрат(25)  2,1,3,7, Леденика(10)  5,3,5,2,1,9,8,1, Любен Каравелов(16)  12,7,13,17,8,6,5,18,3,2,14,9,1, Малина(6)  6,1,5,8,3,10,22,9,16,6,18,11,20,10,24, Минзухар(2)  3, Младост(40)  1,5,2,9,7,4,1, Момина Сълза(21)  7,5,1,9,2,11,3, Мусала(31)  5,9,3,8,2,7,6,17,14,1, Н.Й.Вапцаров(29)  21,1,10,13,17,3,19,15,8,29, Петър Берон(15)  2,5,3, Плиска(13)  20,5,6,16,18,3,4,14,2,8, Райна Кнагиня(26)  5,3,1,2,9,11,8,19, Ружа(33)  4,2,1,23, Синчец(3)  1,12,9,2,7,4,3, Стара Планина(34)  2,4, Стефан Караджа(41)  3,1,3,7,2,8,5,9,6, Стрешер(8)  6,1,3,2,4,8, Теменужка(5)  8,3,4,1, Тинтява(39)  8,4,2,10,6, УПИ Iii Кв.32  , Хаджи Димитър(32)  9,32,6,3,7,2,5,4,1, Хан Аспарух(12)  4,24,8,20а,11,15,7,21,5,3,10,14,13,25,22,26,6,23, Хан Крум(22)  2,4,6, Христо Ботев(27)  5,7,3,1,4, Цар Борис I(19)  3,6,7,8,4,5,9,2,1, Цар Калоян(18)  1,5,2,4,8, Явор(24)  15,11,18,17,20,9,8,1,3,10,2

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долно Озирово:   I-161,Кв. 47  , Втора  7,2,1,3,6,5, Двадесет И Втора  6,1,18,3,5,8,22,10,16,12,20,7, Двадесет И Осма  2 А,2,3,1, Двадесет И Пета  2, Двадесет И Първа  3,1,5, Двадесет И Седма  2,1,12,6,8,4, Двадесет И Трета  2,5,4,1, Двадесет И Четвърта  24,11 А,7,10,6,11,13,22,4,12,20,3,1,8,18,2,5,9,14,16, Двадесет И Шеста  4,3,2,1,5, Двадесета  6,12,10,2,3,1,8,14, Дванадесета  1,2, Девета  10 А,8,3,2,10,7, Деветнадесета  11,5,1,13,4,2,17,3,7, Десета  5,1,6,8,3,2,4,10,14,12, Единадесета  4,5,1,3,2, Осемнадесета  9,4,2,6, Осма  4,3,18,7,16,9,6,15,11,17,14,28,2,5,8,20,10,1,26, Пета  3,3 А,7,2,5, Петнадесета  2,5, Първа  77,74,51,73,106 А,69,80,67 А,60,65,85,68,104,102,52,82,106,78,54,41,45,83,49,72,96,43,88,91,7,94,76,48,58,89,33,87,92,53,75,63,47,39,46,50,90,67,81,98,24,21,9,4,11,34,26,6,29,44,8,36,5,35,20,10,13,16,14,23,7,28,38,37,25,31,1 А,42,1,18,15,30,3,2,22,32, Седемнадесета  2,5,7,15,1,13,10,6,8,3,12,4,9, Седма  5,2,9,3,11,12,6,13,7, Трета  2,3,6,9,13,4,5, Тринадесета  6, Четвърта  9,13,1,4,5,7,6,3,11, Четиринадесета  6,8,1,4,3, Шеста  4,12,2,3,1,11,8,5,6,7,10, Шестнадесета  23,14,12,25,18,21,16,19,15,11,18,3,10,9,8,17,5,7,2,6,4

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Вършец:   12961,24  , 12961.15.858  , 12961.24.4  , 12961.24.6  Местност Гламео, 12961.24.934  , 12961.424.368  , 12961.51.7  , 12961.54.52  , 12961.57.9  , Алеко Константинов  15,12,14,11,13,10, Банкя  5,3,7,1,4,14,6,16,11,12,2,13,10,8,9, Ботуня(9-Ти Септември)  44,50, България(В.Коларов)  43,3,34,31,30,36,33,38,35,32,33 4,38, Гламео  , Д-Р Дамян Иванов  12, Д-Р Елена Теодосиева(Л.С)  3 16,11 12,13 11,11 11,15 10,5 15,11,17 9,9 14,2,9 13,10,7 14, Д-Р Константин Пенев(З.К)  5 15, Иван Вазов  Изток, Кв.1 12961.422.111  , Кв.Изток Извън Регулация  Стопанска Сгрда, Климент Охридски(И.Манк.)  12, Местност Пречиствателна Станция  Кс, Република(Г.Димитров)  2,52,2,16,1,2, Сан Стефано  13, Тодорини Кукли  8,1 5,1,14,2,6,19,4,7,13,16,20,10,22,18,17,3,11,15,9,12,2,5,26,24, Янко Сакъзов(Строителна)  8

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Бела Речка:   Втора  39,17,41,55,29,3,43,9,75,51,77,35,79,23,21,25,65,69,27,59,13,15,45,31,49,33,1,7,19,37,61,11,5,53,63,47, Дванадесет  2,1, Девета  8,3,4,2,5,1,1 А, Десета  4 А,4,2, Осма  1, Пета  8,3,1,5,6,2,4, Петнадесет  15,1, Първа  56,74,32,72,82,52,17,2,20,6,40,61,9,84,59,30,22,80,43,10,46,42,55 А,18,41,70,58,51,48,54,55,64,36,8,76,76 А,68,3,34,66,44,78, Седма  7,11,5,3, Трета  6,3,9,16,7,14, Тринадесет  7,1, Четвърта  6,8,14,18,1,2,16,6 А,6 Б, Четиринадесет  10, Шеста  12,4,8,10,6, Шестнадесет  2

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Бела Речка:   325051  , Втора  4 А,2,10,14,4,7,12,6,8,1, Дванадесета  3,1,8,9 А,4,7,2, Девета  8,1 А,3,6 А,12,11,1,7,17,5,4,21,9,6, Деветнадесета  1,2, Десета  2,2 А, Единадесета  1,2, Осемнадесета  3,1, Осма  10,3,8 Къща,12 А,1,4,7,9,5,6,2,12, Пета  16,20,10,28 А,8,30,22,6,18,32 Б,28,4,24,32 А,32,2,14, Петнадесета  4 А,10,19,6,21,3,7,4,9,2,5 А, Първа  43 А,49,27,59,10,45,41,13,2,11,61,56,43,48,38,46,32,55,8,15,9,6,14,4 А,20,16,17,14 А,56 А,25,18,30 А,13 А,53,40 А,39,33,24,29,20а,12,19,15 А,1,29 А,47,40,44 А,4,7,35,37,23,51,4 Б,30,34,28, Седемнадесета  7,9,11,1 А,3,4 А,2,1, Трета  18,7,20,5,16, Тринадесета  4,1,8,6,13,10,9,11 А,11, Четвърта  4,2,3, Четиринадесета  3,5,4,1, Шеснадесета  11,7,4,5,3,9,2,1, Шеста  8,3,14,10,11,18,20,16,12,6,12 А,24,22

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Спанчевци:   Арто  1,8,2,11-1,3,4,7,5,6, Билото  33,32,2,10,1,29,31,28,19,22,14,25,11,30,13,34,8,16,15,7,5,4,24,3,23,36,6,20,35,9,12, Втора  24,36,10,7,15,22,8,13,1,До № 24/ УПИ Vi-483,Кв 25,6,4,26,20,16,9,5,28,11,12,1, Георги Димитров  26,55,3,45,18,34,10,21,1,25,30,43,39,37,49,7,50,2,36,4,41,44,33,15,9,11,28,17,47,51,6,32,24,27,48,5,35,8,14,23,42,16,22,29,38,40,7,5,6,20, Дванадесет  3,12,6,10,2,14,16,8,5, Десета  10,16,5,7,11,12,8,14,2,18,13,6,3,1,1, Дошин Вир  2,3,1,4,5, Единадесет  12,6,8,18,14,3,10,2,4, Извън Регулация  Ботилиране На Мин.Вода, Илинден  9,5,14,7,3,2,10,6,1,8,4, Местност Минкови Бани – Топилата  Бунгала, Местност Селището  , Пар.5-155, Кв.4  , Пета  14,4,8,3,2,1,7,6,5,А,13,11,36,10,16,38,24,17,21,4,30,23,19,40,26,22,34,42,15,32, Петнадесета  6,4,5,1,3,7,2, Седемнадесета  2,1, Седма  16,15,7,11,5,3,12,20,9,14,18,6,4,1,26,2,19,24,8,10, Селището  2,7,33,20,3,31,Овчарник,4,35,44,29,19,10,1,6,22,5,25,8,13,23,18,14,27,37,17,24,12,21,7, Трета  9,12,5,2,6,14,4,3,8,10, Тринадесет  5,12,1,14,2,10,8,4,3, Четвърта  3,10,5,2,20,7,4,6,16,22, Четиринадесет  6,10,8,2,4, Шеста  5,2,7,11,16,17,3,1,6,14,12,15,9,13,4,18, Шестнадесета  1,3,2,4,5, Яне Сандански  7,8,12,4,2,6,1,10,5

На 08.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стояново, Общ. Вършец:   Втора  1,3,4,2, Девета  11,1,7,4,17,6,5,3,9,10, Десета  6,10,4,3, Осма  3,1,5,2,10, Пета  2, Първа  30,9,22,20,15,34,46,60,42,38,11,19,27,14,6,1,24,17,23,36,12,26,16,3,25,32,8,21,7,29,5, Седма  3,5, Трета  1,11,3,4,6,2, Четвърта  4,6,7,9,15,5,2,3, Шеста  6,3,1,4,2,2 А

На 08.08.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лютаджик:   019076  , 23-Ти Септември  22,16,26,6,1,29,3,7,4,5,30,14,9,28,13,12,25,20,8,2, Ален Мак  3,1,7,5,2, Безименна  23, Васил Левски  2,5,3,4,7,1,6,8, Ген.Иван Кинов  2,9,4,8,6,7, Георги Димитров  20,6,11,17,23,25,30,3,33,12,5,1,2,35,28,9,13,15,26,19,22,21,10,8,14,24,29,7,31,27, Драва  9,7,11,13, Дружба  4,1,3,6,2,5, Дунав  1,3,5, Кокиче  3,4,1,2,6,8, Крайбрежна  1,5,3,2,6,4,8, Кресна  1, Люляк  1,2,4,6,3, Мир  2,16,14,11,9,4,5,20,12,13,3,1,10,18,8, Христо Ботев  10,3,5,6,2,1,8,4, Черна Река  20,5,6,11,18,10,3,1,9,2

Община Лом  

За периода 05-09.08.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:   Веслец(Братя Ибренови)  38, Пирот  28,57,41,47,18,85,43,64,38,56,61,81,65,49,20,36,22,53,44,30,55,26,24,59,51,48,45,50,46,79,71,67,60,63,83,62,75,54,58,40,77,39,42,52, Стадиона  17,13,15,2, Стара Планина  10,1,4,8,3,2,2,6,5,7, Тимок  44,25,20,23,33,42,34,18,24,11,38,31,35,15,19,32,13а,16,21,37,13,14,17,41,40,22,29,39, Тунджа  14,4,2,1

За периода 06-08.08.2019 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Лом:   Ангел Кънчев  1,3, Бабуна(Н.Караджата)  3,8,7,12,2,10,5,1,14,4,6, Бозвели  34,42,36,75,40,67,68,55,63,38,73,65,69,44,77,71,79, Драгоман(Н.Вапцаров)  57,64,55,86,76,68,62,45,43,74,41,58,37,39,31,53,66,84,82,35,78,49,80,47,60,33,72,70,51, Славянска(Г.Димитров)  57,144,132,67,59,126,142,130,75,136,140,63,128,61,138,65,134, Хаджи Димитър  110,54,114,59,60,63,58,116,73,61,82,71,62,120,98,85,106,118,55,64,67,79,76,124,75,96,112,56,72,51,108,66,68-А,88,122,80,88а,68,86,47,65,90,49,78,89,92,83,74,102,84,87,81,53,94,69,104,100,77,52, Хан Омуртаг(23 Септември)  7,15,18,5,6,13,36,2а,21,11,2,22,20,16,1,19,28,32,9,30,3,34,4,24,26,8,12,17,14

За периода 06-08.08.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Лом:   Бабуна(Н.Караджата)  17,18,13,11,19,9,15, Васил Левски  13,17,18,5,20,9,8,11,22,15,16,19,14,7, Генерал Владимир Заимов  45,26,35,20,73,77,61,11,14,47,4,16,2,32,25,22,53,31,29,95,67,6,81,55,36,28,43,33,23,34,49,69,9,75,13,38,87,37,59,85,1,21,71,30,79,93,19,51,7,89,91,39,27,65,10,12,18,17,5,83,41,40,24,63, Добруджа  19,8,10,12,6,14, Драгоман(Н.Вапцаров)  116,92,85,96,102,100,108,104,75,71,83,90,61,87,77,63,110,98,114,81,106,112,73,79,89,69,65,56,94,88,67, Дядо Цеко Войвода  2,1,4, Каварна  11,16,28,13,19,8,14,21,10,24,15,20,27,2,29,18,1,4,23,3,12,5,22,9,25,7,6,26,17, Осогово  10,4,7,6,1,9,2,5,3,8, Пирот  23, Хан Омуртаг(23 Септември)  38,23

На 05.08.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Лом:   Акациева  16,12, Александър Атанасов  1,15,14,8,21,13,27,10,23,29,4,25,12,7,5,16,17,9,11,6, Асен Разцветников  9,22,18,2,16,14,6,3,20,5,12,11,8,1, Бачо Киро  2,1,5,7,9,3,4, Бело Море  3, Бено Първанов(Синчец-Мл.)  1,3,2,4, Бойка Войвода  14,10,2,18,6,1,20,3,4,12,8,16, Бреза  3,5,4,2, Вакумна Фабрика  4,146,115,49,113,138,47,4,119,130,30,32,5,131,35,15,103,139,27,2,3,13,19,45,40,141,10,132,31,128,8,96,57,85,38,112,72,28,48,136,67,114,66,11,12,86,148,25,123,126,144,52,36,61,29,101,33,22,130,137,70,78,95,84,34,48,144,57,155,119,50,66,80,69,10,145,132,38,54,37,96,69,103,10,133,73,151,92,60,126,3,79,36,68, Войводова Бахча  3,8,2,1а,4,6,1,1а, Възраждане(2-Ма Партизани  42,41,46,39,48,37,49,44,45,50,56,51,47,60,52,43,58,54, Генерал Гурко  10,8,2,12,1,16,4,5,3,14,6,1, Голинци  10,1,18,4,15,6,11,8,9,2,Уо,5,16,20,7,14,12,3,17,8,19, Горанова Чешма  24,26,15,16,4,6,1,5,9,18,11,6,8,20,7,22,12,2,10,13,28,3,17,14,21,23,30,40,17,29,34,32,36,19,42,44,38, Гредовете  2,6,5,3,8,16,14,5,12,10, Девичи Бряг  11,5,1,5,6,13,9,2,12,10,4,8,7, Детелина(Ален Мак)  12,14,7,10,16,8,5,4,1,6,2, Димитър Милков(В.Чкалов)  3,2,1,5,17,20,10,15,18,14,11,13,16,8,9,6, Димитър Ралчев(Черв.Знаме  18,9,20,15,13,12,7,8,16,5,10, Драгоман(Н.Вапцаров)  24, Дългошевско Шосе  27,57,47,53,69,33,25,43,65,1,61,59,39,55,35,63,36,35,65,23,82,41,37,2,30,10,56,20,11,14,1,11,12,36,6,4,15,46,17,16,24,21,3,42,44,28,19,7,18,26,5,35,9,34,31, Елин Пелин  18,13,7,22,6,17,8,3,4,5,11,19,10,14,12,2,20,15,16,14,15, Елха  14,37,16,10,18,20,5,15,2,12,26,35,9,22,1,6,7,4,8,3,24, Иван Петков(Т.Никодимов)  22,38,10,12,8,37,6,36,3,23,14,18,33,16,1,11,32,35,41,28,4,5,20,27,2,40,34,9,42,29,17,44,26,7,43,24,25,19,30, Извън Регулацията  Извод Ковачица, Изгрев  3,2, Индустриална  , Искра  3,4,6,5,1,7, Йолова Чешма  1,1,8,2,6,4, Калинка  4,11,3,1,4,5,9,2,7, Ковачишка  29,6,14,8,10,11,9,16,7,3,18,12,15,21,5,13,4,2, Крайна  6,3,9,8,1,2,10,7,4,17,5,11,13,15, Лодовико Миланези(К-Ска)  8,4,3,1,1 Осветление,2,8,13а,9,1,11,13,12,3,17,10,15,2,13,11,1,9,6,4, Люлин  15,3,8,15,4,13,9,5,6,11,7,1, Лястовичка  6,13,7,8,5,11,4,3,14,1,2,9,9, Магура  2,8,1,6,4, Минзухар  9,4,7,10,5,2,3,1,6,8,2,8 А, Митко Александров  2,3, Младенова  29,27,25,39,33,35, Младеново/Пейо Яворов  Читалище Събуждане,Уо,Уо,Уо,2, Найден Попнинов(Д.Радоев)  1,6,13,4,7,14,22,8,20,2,31,19,12,27,15,33,26,25,17,9,23,24,16,21,5,18,11,14,29, Петър Попнинов  1,12,6,10,8,2,5, Подполковник Леонов  1,3,5,8,7,4,9,10,6, Пристанищна(Лом.Комуна)  1,41,51,45,49,43, Райна Княгиня  4,1,3,13,7,8,11,5,6, Рила Планина  1,4,13,1,9,3,15,7,5,2,6, Роза  4,3,5,7,2,1, Садовете  3,5,17,Тп Леярна, Септемврийци  2,4,3,8,7,14,9,10,5,12, Сергей Румянцев  27,30,17,34,25,9,19,24,23,11,22,32,15,28,20,34,16,18,14,10,21,26,7,6,5,3,2,10,4,1,8, Славейче  25,12,7,15,11,23,21,2,19,9,13,3,14,10,2,5,8,16, Славия  9,6,7,4,10,1,8, Славянска(Г.Димитров)  34, Софийска  76,1 Ул. Елин Пелин  Кв.Младеново,81,47,61,102,95,56,93,53,42,62,45,58,87,56,66,56,44,49,57,32,70,51,26,46,83,55,91,40,36,60,74,78,59,64,30,38,72,89,58а Здравна Служба,28,4,23,17,6,19,8,73,67,54,52,65,61,61,79,63,50,77,71,48,66,14,7,27,15,11,13,22,41,35,12,39,37,35,24,43,18,31,14,10,33,УПИ Хі, Кв.99,85,1, Страхил Войвода  4,1,5,2,9,7,10,24,13,35,16,33,20,26,21,11,15,29,19,28,8,12,6,18,17, Съгласие(Аврора)  2,1,3, Трети Март  1, Трифон Панов(Марин Цеков)  1,2,68,54,1,24,27,117,126,132,53,104,4,5,17,93, Училищна  5,3,2,1, Физкултурна  10,13,7,10а,1,16,24,6,2,29,27,11,36,9,12,4,11,18,34,28,12,14,16,26,32,23,19,20,31,25,30,17,21,15,24, Христо Ясенов  17,18,9,8,16,2,3,10,13,6,4,7,1,5,15,14,11, Черковна(Г.Карастоянова)  3, Шиновец  1,3,2, Юнак(Толбухин)  2,14,25,22,29,21,1,12,11,19,31,5,10,9,6,27,4,3,23,7, Явор  14,1,20,10,6,5,9,4,2,12,3,8,16,18, Ясен  8,9,2,7,4,6,13,5,3,1,   Долен Път,Уо

На 05.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лом:   Войводова Бахча  1а,1, Драгоман(Н.Вапцаров)  24, Извън Регулацията  Извод Ковачица, Индустриална  , Лодовико Миланези(К-Ска)  15,11,13, Садовете  17,Тп Леярна,   Долен Път

Община Медковец  

На 05.08.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   135031  , Георги Димитров  1,40, Елин Пелин  3,6,1,5, Извън Регулацията  Ферма, Любен Каравелов  5,1,8,2,6,4,7, Митко Палаузов  3,1,8,12,10,2,6,14,9,11,5, Хаджи Димитър  42,40,44,38

На 05.08.2019 г. /11:00 – 16:15 ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   Васил Левски  4,5,3,2, Георги Кирков  12,16,20, Георгица Карастоянова  6,3,10, Иван Вазов  4,8,6,2, Йорданка Чанкова  5,1,3,16,12,6,10,8, Кирил И Методи  21,25,7,10,15,23,12, Ломска Комуна  6,9,3,19,12,15,11,5,8,7,10,2,17,21,16,13, Никола Йонков Вапцаров  12,14,4,11,9,7,16,18,10,8,3,2, Опълченска  2, Хаджи Димитър  10,5,19,3,4,22,2,9,20,15,14,6,7,24,12,1,13,17,16

На 06.08.2019 г. /08:00 – 13:15 ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   Антон Иванов  20,22,24,26,32,28,30,13,11,17, Васил Коларов  31,23,50,41,48,15,35,52,39,37,46,21,32,19,33,27,17,13,56,36,28,42,38,30,34,44,54,29,60,26,58,40, Вела Пеева  1,3,9,10, Ворошилов  6,3,1, Георги Димитров  1,22,35,14,24,9,41,25,30,33,2,7,6,17,31,8,23,3,4,39,29,11,28,32,13,10,12,16,18,5,19,20,21, Дунавска  9,6,7,4,2,5, Леонид Брежнев  2,12,1,5,8,3,6, Лиляна Димитрова  7,1,4,3,6, Малчика  15,13,2,9,21,1,11,3,5,6,23, Никола Йонков Вапцаров  1, Одрин  5,4,7,1,3, Поп Андрей  1,6,2,5,4,3, Сталинградска  2, Хаджи Димитър  21,23, Христо Ботев  6,11,8,5,1,7,4,9,2,3, Христо Смирненски  4,2,10,1,7,8,14,5,3,12,6, Шипка  3,5,1, Юрий Гагарин  1,2,3

На 06.08.2019 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   Антон Иванов  12,10,9,4,18,16,14,2,3,6,7,1, Васил Коларов  2,14,22,1,4,3,10,8,20,6,18,9,12,24,7, Васил Левски  18,22,14,12,20,10,7, Георги Димитров  34,45,43,44,42,33,36,49,38, Георги Кирков  2, Георгица Карастоянова  12,2, Йорданка Чанкова  9,20,18, Кирил И Методи  5,4,3,1, Любен Каравелов  5, Малчика  25,28, Митко Палаузов  17,24,16,18,19,13,15, Младен Йорданов  14,3,16,12,8,7,10,1,4, Хаджи Димитър  34,30,36

Община Монтана  

За периода 05-09.08.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Монтана:   48489.26.2850  , Андрей Попов(Й.Николова)  13,9,12,5,11,3,6,1,8,10, Болярска(Г.Батора)  16,6 А,38,8,31,2,19,20,9,23,37,13,12,6,4,10,17,14,18, Бързия  11,14, Бързия  4а,6,9,5,7,10,4,3,1,8,12, Васил Петлешков  7,13,8,5,4,9,11, Вихрен  12,20,16,6,24,8,18,10,22,14, Детелина  14, Дунав  5,3,8,10,4,2,6, Еделвайс М Кутловица  4,1,2, Елтепе  4,9,13,10,11,8,7,12,3,6,2,15,5, Жельо Войвода  52,5,4,2, Жельо Войвода  20,21,14,12,10,29,16,23,18, Захари Зограф  2,5,19,14,10,13,23,12,11,17,8,15,4,21,18, Здравец  6,9,7,11,8,5,10,3,12,4, Иван Козарев  2,5,1,3, Иван Павлов  5,4,8,6,2, Иглика  6,4,2,8, Изгрев  2,1 1,1,3,1,3, Изгрев  5,7,4,6, Индже Войвода(Л.Димитрова  5,2,6,4, Капитан Дядо Никола(Л.Ст.  4,2, Кочо Честименски  8,16,2,6,18,12,4,3,1,20,10, Крайна(П.Харитон)  9,5,7, Крайна(П.Харитон)  8,4,2,3,1,6,5, Лацията  4, Лъката  13, Лъката  1,11,7,9,5,3,2, Люлякова  21, Макгахан(Ав.Стоянов)  8,8,1,10,6,2,4,8а,12, Мала Кутловица  , Мала Кутловица  , Мала Кутловица  Водоем, Митко Палаузов  1,3, Младен Томов  3,7,11,4,2,18,5,9,10,13,6, Никола Вапцаров  18,14а,6,39,20,35,16,20,12,45,33в,47,37,43,41,14, Никола Вапцаров  135,149,163,100,106,96,159,157,112,104,167,147,141,118,120,137,153,139,165,143,116,102,114,145,161,151,133,110,98,155,108, Никола Вапцаров  28,59,40,53,77,22,65,57,73,55,26,32,42,38,71,75,34,24,67,61, Никола Вапцаров  211,177,130,217,134,174,158,209,126,172,183,162,148,170,219,185,156,140,136,146,199,213,122,175,Стопански Двор,124,166,173,179,205,221,154,152,201,138,160,181,193,130а,197,203,164,189,191,207,171,169,214,187,142,195,132,144, Никола Вапцаров  52,133,105,117,91,56,80,94,74,95,54,62,115,111,84,93,89,78,68,50,76,103,113,99,60,101,86,58,92,129,83,109,119,70,64,131,121,97,72,44,48,87,90,66,79,46,76а,107,88,82, Никола Обретенов  1,3,4, Никола Обретенов  27, Панайот Волов  2,15,6,18,13,9,14,11, Панайот Волов  36, Пирин М Кутловица  2,4,3, Свети Наум Охридски  8,10,6,4,2, Синчец  7,16,4,18,14, Стара Планина  26,29,24,18,31, Стара Планина  13,12,6,14,8,2,12а,17,19,15,4,10,7, Теменуга  1,2,6, Тодорини Кукли  10,6, Христо Ясенов  10,1,8,6,3,4, Чайка  9,18,16,11,14, Червен Бряг  9,3,11, Червен Бряг  6,4,8, Чернила  22,7,8,24,10,19,11,3,13,4,6,12,20,2,14,16,1,21,5,9,26,15,17, Яница(Ямите-М.Кутловица)  5,4,7,6,8,1,3

На 05.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Крапчене:   Манастира

На 05.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Николово, Общ. Монтана:   Втора  25,22,31,14,5,29,40,30,8,32,16,3,21,34,13,12,28,23,9,7,6,10,4,24,38,15,46,2,36,48,19,27,18,26,33,42, Двадесет И Втора  2,1, Двадесет И Девета  2,3,1,5,4,2, Двадесет И Осма  8,1,6,10,2,4, Двадесет И Пета  23,17,13,14,9,2,25,29,1,3,11,19,4,6,8,5,15,12, Двадесет И Първа  6,2,4,2,6, Двадесет И Седма  7,4,1,8,6,2,5, Двадесет И Трета  6,3,4,1,2, Двадесет И Четвърта  6,7,5,3,8,1,18,10, Двадесет И Шеста  11,10,14,5,4,9,2,3,12, Двадесета  20,10,12,6,14,1,13,10,8,7,18,11,5,16,4, Дванадесета  9,5,18,7,8,16,4,3,14,6,22,7,16,24,26,11,13,20, Девета  4,3,10,8,5,1,6, Деветнадесета  5,1,9,8,11, Десета  1,2, Единадесета  2,1, Извън Регулация  Стадиона,Пилетарник,Местност Семков Дол,Пилетарник,Краварник, Осемнадесета  6,1,8, Осма  1, Пета  2,4,3, Петнадесета  2,6,12,4, Първа  3,24,44,43,8,52,70,45,26,34,12,20,50,6,36,58,39,46,23,15,19,29,9,28,31,21,38,41,17,56,30,27,7,25,13,10,35,48,32,42,40,33,11,5,18,25а,14,62 Ранчо,54,29,1,4,2,12, Седемнадесета  6,1,5,2,8,4, Седма  2,4,6, Семков Дол  , Трета  5а,7,5,11,2,3,15,1,9,13, Тридесет И Първа  1, Тридесета  1,3,9,2,4,7,5, Тринадесета  5,1,6,3,Тп 1 Улично,2,4,Тп 2 Улично, УПИ I ,Кв.10  , УПИ Xviii-238 Кв.23  , Четвърта  5,2,9,1,3,6,7, Четиринадесета  6,4,8,2, Шеста  8,16,3,5,18,2,14,20,16,8,4,11,9,12,1,10,13,22, Шестнадесета  2,5,1,11,9,6,3,8,4,10, Ъгъла На Ул. Първа И Втора

На 05.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията  Вторични Суровини,4 Складова База,4 Складова База,Помпена Станция На Сметището,Ресторант Пъстрина,Аеро Клуб,Самолетно,Тп Лозари,Газова Станция,Вила 42,Рег.Депо Твърди Отпадъци, Ккрайпътен Комплекс , Пъстрина,  Е-79,   Тп Црр

На 05.08.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Монтана

На 05.08.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Горно Церовене:   Двадесет И Втора  9,17,21,3,5,11,7,1,13,15, Двадесет И Първа  4,1, Двадесет И Трета  2,4, Двадесета  9,23,36,14,22,27,28,2,26,30,6,4,25,20,7,21,1,17,11,8,32,19,16,29,15,12,18,10,34, Деветнадесета  1,5,2,4,8,3,10, Осемнадесета  3,1, Седемнадесета  2,3,10,16,13,4,20,26,6,27,9,22,17,12,14,8,30,24,15,Гп-4 Уо,21,25,18,7,29,19,23,11,28,1, Тридесет И Четвърта  1, Шестнадесета  2,1,5,3,7

На 06.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч./ –  Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,25,17,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,27,42,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,22,30,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,16,14, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, УПИ 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 УПИ 019089

На 06.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,26,6,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,61,64,82,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,48,22,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 06.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трифоново:   Втора  17,16,5,7,9,13,18,3,10,1,11,4,14,1, Двадесет  1, Дванадесет  4,6,3,13,15,2,1,11, Девета  4,1, Деветнадесет  4,2, Десета  10,22,9,13,5,28,15,11,26,8,3,6,24,1а,2,16,18,1,14,20,4,7,12, Единадесет  1,4,2,14,7,3,9,6, Осемнадесет  4,2,1,16, Осма  1,5,7, Пета  3,9,2,5,7,15,4,13,1, Петнадесет  3,5, Първа  29,10,13,15,8,23,19,31,9,1,20,18,12,4,16,2,14,7,6,5,3,17,1 Дзс, Седемнадесет  6,5,4,2,12,14, Седма  3,5, Трета  4,7,1,5,2, Тринадесет  7,3,2,8,9,5,1, УПИ 2, Кв.41  , Четвърта  6,4,6 Тп 1 Улично Осветление,7,8,15,17,5,1,19,13,10,9,2,11, Четиринадесет  1,3,5,1а,2, Шеста  9,5,3,7,4,2,1, Шестнадесет  2,   Извън Регулация

На 06.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,17,25,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,42,27,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Манастира  , Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,30,22,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,14,16, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, УПИ 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 УПИ 019089

На 06.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Николово, Общ. Монтана:   Втора  25,22,31,14,5,29,40,30,8,32,16,3,21,34,13,12,28,23,9,7,6,10,4,24,38,15,46,2,36,48,19,27,18,26,33,42, Двадесет И Втора  2,1, Двадесет И Девета  2,3,1,5,4,2, Двадесет И Осма  8,1,6,10,2,4, Двадесет И Пета  23,17,13,14,9,2,25,29,1,3,11,19,4,6,8,5,15,12, Двадесет И Първа  6,2,4,8,2,6, Двадесет И Седма  7,4,1,8,6,2,5, Двадесет И Трета  6,3,4,1,2, Двадесет И Четвърта  6,7,5,3,8,18,1,10, Двадесет И Шеста  11,10,14,5,4,9,2,3,12, Двадесета  20,10,12,6,14,1,13,10,8,7,18,11,5,4, Дванадесета  9,5,18,7,8,16,4,3,14,6,22,7,16,24,26,11,13,20, Девета  4,3,10,8,5,1,6, Деветнадесета  5,1,9,8,11, Десета  1,2, Единадесета  2,1, Извън Регулация  Стадиона,Пилетарник,Местност Семков Дол,Пилетарник,Краварник, Осемнадесета  6,1,8, Осма  1, Пета  2,4,3, Петнадесета  2,6,12,4, Първа  3,44,24,43,8,52,70,45,26,34,12,20,50,6,36,58,39,46,23,15,19,29,9,28,31,21,38,41,17,56,30,27,7,25,13,10,35,48,32,42,40,33,11,5,18,25а,14,62 Ранчо,54,29,1,4,2,12, Седемнадесета  6,1,5,2,8,4, Седма  2,4,6, Семков Дол  , Трета  5а,7,5,11,2,3,15,1,9,13, Тридесет И Първа  1, Тридесета  1,3,9,2,4,7,5, Тринадесета  5,1,6,3,Тп 1 Улично,2,4,Тп 2 Улично, УПИ I ,Кв.10  , УПИ Xviii-238 Кв.23  , Четвърта  5,2,9,1,3,6,7, Четиринадесета  6,4,8,2, Шеста  8,16,3,5,18,2,14,20,16,8,4,11,9,12,1,10,13,22, Шестнадесета  2,5,1,11,9,6,3,8,4,10, Ъгъла На Ул. Първа И Втора

На 07.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Благово, Общ. Монтана:   Александър Стамболийски  6,2,24,9,28,16,12,20,11,1,5,10,22,3,4,34,26,18,7,8,36, Аспарух  6,2,5,8,4,1,3, Бенковска  4,3, Берковска  1,25,21,7,16,23,15,2,12,4,14,6,5,22,13,17,3,8,10, Бързия  16,6,3,2,5,7,1,9,4,8, Васил Левски  10,5,4,2,3,1,6,8, Вълчова  6,2, Георги Дамянов  11,4,13,3,9,1,6,2,15, Георги Димитров  3,8,5а,11,1,21, Георги Томов  29,27,3,21,14,12,22,34,26,16,32,7,36,13,8,18,17,20,11,28,23,4,6,30,25,38,2,9,5,10,19, Говедарника  13,9,21,1,17, Гората  2,9,1,3, Замфир Попов  20,16,37,15,27,30,14,12,24,10,1,11,23,19,22,4,35,5,33,13,9,25,7,18,39,6,31,26,28,49,21,17,43,3,47,32, Извън Регулацията  Пилетарник-Борис Иванов,Пилетарник-Милчо Замфиров,Пилетарник,Пилетарник-Иван Ангелов,Пилетарник-Асен Аврамов,1 Помпа, Йосиф Иванов  5,2,16,3,8,6,10,14,7,4,12, Кирил И Методий  4,3,16,2,8,6,10,14, Клисура  3,8,7,14,6,11,5,16,4,2,12,10,Трафо 3 Улично, Лозенец  5,7,4,1,2, Любен Каравелов  1,3,8,4, Мато Матев  3,4,6,2, Мито Матев  1, Михайловград  8,3,1,4, Морава  2,1,5,3, Никола Йонков Вапцаров  5,6,3,2,1,4,11,8,7,9,10,13,17,15,14,19, Нова Победа  8,1,9,7,3, Охрид  7,5,3,1, Паисий  1, Пирот  2, Победа  2,1,3, Първи Май  1,5, Софийска  3,9,5,11,25,11,7, Стара Планина  2,6,6а,Трафо -2 Улично,4, Хаджи Димитър  28,1,21,32,9,15,18,22,24,10,7,12,4,11,2,26,6,1,13,3,5,14,16,8, Христо Ботев  23,22,47,31,48,38,31а,35,32,52,46,33,54,28,36,39,27,26,24,30,42,41,29,25,50,44,40,34,56,37,10,1,15,14,18,9,23,8,12,4,11,19,3,13,5,16, Цар Самуил  1,7,6,9,3,5,2,4, Ъгъла На Ул. Г. Томов И Ю. Гагарин  , Ътъла На Ул. Охрид И З. Попов  , Юрий Гагарин  1,5, Явор  1,3,   Вила,Пи №058018

На 07.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Боровци:   1 Ви Май  9,7, Ангел Кънчев  4,3,10,6,2,7,1, Баловска  7,1,4,3, Бенковски  8,6,7,5,3,4,1, Васил Коларов  7,8,10,6,2,4,3,5,12, Васил Левски  9,21,16,5,3,19,13,20,15,6,11,8,7,18,10,12,1,2,17,14, Гаганишка  3, Генерал Стойчев  9,6,4,10,21,14,2,13,3,19,8,11,12, Георги Димитров  5,2,1,4,3,6, Замфир Попов  1, Иван Бонов  2,4,1,3, Иван Вазов  7,2,6,5,3,8,1,10,4,9, Извън Регулацията  Дърводелски Цех,Мобилна Пресевна,Кланица,Консервна Фабрика,Производствена База, Любен Каравелов  21,32,41,23,22,35,25,28,26,37,29,30,24, Матеев Брег  9,4,8,2,5,7,6,3, Паисий  12,22,10,5,14,8,6,1,2,18,7,4,16, Раковски  11,7,12,16,13,2,3,23,1,4,21,15,10,5,9,8, Сергей Румянцев  5,1, Тодор Младенов  13,14,15, Христо Ботев  16,21,29,27,31,9,6,35,17,25,7,18,15,12,4,5,20,14,19,10,11,33,2, Христо Смирненски  5,9,12,3,8,2,4,6,1,10,16, Черковна  4,7, Шосе – Лом – София  16,,,8,14,3,1,2,4,6,9,10,13,5,Помпена, Ъгъла На Ул. Хр. Ботев И В. Левски

На 07.08.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Монтана:   48489.26.2850  , 48489.26.821  Местност Над Село, 48489.27.691  , Андрей Попов(Й.Николова)  13,9,12,5,11,3,6,1,8,10, Болярска(Г.Батора)  16,6 А,38,8,31,2,19,20,9,23,37,13,12,6,4,10,17,14,18, Бързия  4а,6,9,5,7,10,4,3,1,8,12, Васил Петлешков  7,13,8,5,4,9,11, Вихрен  12,20,16,6,24,8,18,10,22,14, Детелина  14, Диана  Суаб Сба, Дунав  5,3,8,10,4,2,6, Еделвайс М Кутловица  4,1,2, Елтепе  4,9,13,10,11,8,7,12,3,6,2,15,5, Жельо Войвода  52,5,4,2,20,21,14,12,10,29,16,23,18, Захари Зограф  2,5,19,14,10,13,23,12,11,17,8,15,4,21,18, Здравец  6,9,7,11,8,5,10,3,12,4, Иван Козарев  2,5,1,3, Иван Павлов  5,4,8,6,2, Иглика  6,4,2,8, Извън Регулацията  Спортно Атрактивен Комплекс,Лозарско Дружество,Лоз.Дружество Язовира, Индже Войвода(Л.Димитрова  5,2,6,4, Капитан Дядо Никола(Л.Ст.  4,2, Кочо Честименски  8,16,2,6,18,12,4,3,1,20,10, Крайна(П.Харитон)  8,4,2,3,1,6,5,9,5,7, Лацията  4, Лъката  1,11,7,9,5,3,2, Люлякова  21, Мала Кутловица  Водоем,Хотел,Вила, Местност Пръчов Дол  717, Митко Палаузов  1,3, Младен Томов  3,7,11,4,2,18,5,9,10,13,6, Никола Вапцаров  16,22,211,177,130,217,134,174,158,209,126,172,183,162,148,170,219,185,156,140,136,146,199,213,122,175,Стопански Двор,124,166,173,179,205,221,154,152,201,138,160,181,193,130а,197,203,164,189,191,207,171,169,214,187,142,195,132,144,135,149,163,100,106,96,159,157,112,104,167,147,141,118,120,137,153,139,165,143,116,102,114,145,161,151,133,110,98,155,108,52,133,105,117,91,56,80,94,74,95,54,62,115,111,84,93,89,78,68,50,76,103,113,99,60,101,86,58,92,129,83,109,119,70,64,131,121,97,72,44,48,87,90,66,79,46,76а,107,88,82,28,59,40,53,77,22,65,57,73,55,26,32,42,38,71,75,34,24,67,61, Никола Обретенов  1,3,4,27, Панайот Волов  2,15,6,18,13,9,14,11,36, Пи 48489.26.671  , Пирин М Кутловица  2,4,3, Свети Наум Охридски  8,10,6,4,2, Синчец  7,16,4,18,14, Стара Планина  13,12,6,14,8,2,12а,17,19,15,4,10,7,26,29,24,18,31, Теменуга  1,2,6, Тодорини Кукли  10,6, Христо Ясенов  10,1,8,6,3,4, Чайка  9,18,16,11,14, Червен Бряг  6,4,8,9,3,11, Чернила  22,7,8,24,10,19,11,3,13,4,6,12,20,2,14,16,1,21,5,9,26,15,17, Яница(Ямите-М.Кутловица)  5,4,7,6,8,1,3,   Местност Пръчов Връх

На 09.08.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 09.08.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Трифоново:   Втора  17,16,5,7,9,13,18,3,10,1,11,4,14,1, Двадесет  1, Дванадесет  4,6,3,13,15,2,1,11, Девета  4,1, Деветнадесет  4,2, Десета  10,22,9,13,5,28,15,11,26,8,6,3,24,1а,2,16,18,1,14,20,4,7,12, Единадесет  1,4,2,14,7,3,9,6, Осемнадесет  4,2,1,16, Осма  1,5,7, Пета  3,9,2,5,7,15,4,13,1, Петнадесет  3,5, Първа  29,10,13,15,8,23,19,31,9,1,20,18,12,4,16,2,7,14,6,5,3,17,1 Дзс, Седемнадесет  6,5,4,2,12,14, Седма  3,5, Трета  4,7,1,5,2, Тринадесет  7,3,2,8,9,5,1, УПИ 2, Кв.41  , Четвърта  11,4,6 Тп 1 Улично Осветление,7,8,15,17,5,1,19,13,10,9,2,6, Четиринадесет  1,3,5,1а,2, Шеста  9,5,3,7,4,2,1, Шестнадесет  2,   Извън Регулация

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.