ЧЕЗ подобрява електропреносната мрежа в Монтана и Видин (ИНТЕРВЮ)

ЧЕЗ подобрява електропреносната мрежа в Монтана и Видин
Симеон Фелеков

Симеон Фелеков е регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за областите Монтана и Видин.

Г-н Фелеков, какви са инвестиционните планове на компанията в областите Монтана и Видин през настоящата година?

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение България планира да инвестира в област Монтана 1,7  млн. лв. в изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение, в реконструкция на мрежата и присъединяване на нови клиенти. Около 1 млн. лв.  са планираните инвестиции за област Видин, като за реконструкция на мрежата с цел подобряване на качеството на електрозахранването за клиентите са предвидени около 900 000 лв.

Кои са по-значимите обекти, които се реализират в двете области?

За региона на Монтана чрез реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения ще бъде повишена сигурността на електрозахранването в Берковица, Чипровци и Вършец, както и в селата Песочница и Черешовица в общ. Берковица. Реконструкция и модернизация  на мрежи ниско напрежение ще извършим в селата Комощица, Замфир, Долно Белотинци, Мърчево и Доктор Йосифово. Рехабилитация на мрежа средно напрежение ще подобри качеството на електрозахранването в гр. Лом.

По отношение на област Видин през 2019 г.  за реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения ще бъдат вложени 143 000 лв., като с това ще се подобри сигурността на електроподаването в селата Ракитица, Рупци, Синаговци, Г. Мариново, Дружба, Каленик, Слана бара, Кошава, Бело поле в общ. Белоградчик, както и в градовете Димово, Видин, Белоградчик и Кула.  Реконструкция на мрежата ще извършваме и в гр. Видин. За модернизация на мрежи ниско напрежение в областта ще инвестираме  70 хил. лв. Предстои изграждането на нов трафопост за 50 хил. лв.  в гр. Кула. 256 хил. лв. ще бъдат вложени в рехабилитация на електропровод, който захранва Кула и Грамада.

Във връзка с изпълнението на проектите извършват ли се прекъсвания на електрозахранването?

Неминуемо реализацията на инвестиционната програма изисква да се работи усилено, особено през този сезон, тъй като логично есенно-зимният сезон не позволява това. Налагат се временни изключвания на електрозахранването, докато се ремонтират или докато се изградят или въведат в експлоатация новите съоръжения. Няма как да се ремонтира мрежа под напрежение. Длъжни сме да защитим живота и здравето на служителите. Давам си сметка, че тези оперативни превключвания създават неудобства за домакинствата и за бизнеса, но е невъзможно да се работи за подобрения без съответните временни смущения. Всички проекти преследват една-единствена цел – по-добро качество на предлаганата услуга.

Какви трудности срещате при изпълнение на обектите?

Във връзка с големия обем на инвестициите, в цяла Западна България срещаме трудности с намирането на фирми, които да са в състояние да ги изпълняват в съответствие с поетите от тях ангажименти. Често фирмите печелят обществените поръчки за реализиране на проектите, но в крайна сметка отказват да ги изпълняват, като понякога дори не намираме изпълнители още в самото начало. Всичко това води до редица затруднения за нас и до двойно повече усилия, за да успеем да изпълним инвестиционната си програма. Липсват квалифицирани кадри, особено в регионите, извън столицата. В София има много фирми, но пък обектите са много повече и отново се получава недостиг. Трудно е. Призоваваме повече фирми да се явяват на търговете, можем да предложим много работа.

Зимният сезон често е труден в тази част на България и причинява щети по мрежата. Подготвяте ли я за такива условия?

Традиционно електроразпределителната мрежа е поставена пред по-голямо изпитание през зимния сезон заради характерните по-тежки метеорологични условия за този период и нарасналата консумация на електроенергия. А в тази част на България наистина сме били свидетели на най-тежките щети по мрежата, като изключително сериозни обледявания на електропроводите – до 25 см и до 37 кг на линеен метър. Няма как да се борим с природата. Това, което можем да направим е да извършим обичайните за всяка година обходи на мрежата, по време на които набелязваме какви превантивни дейности са необходими, за да гарантираме сигурността на електрозахранването и да приведем съоръженията в изрядно състояние. Нормалната работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия се осигурява чрез поддържане на денонощни дежурства и на необходимия резерв от материали и техника. Аварийните екипи на дружеството се мобилизират в постоянна готовност за реакция. В случай на извънредни обстоятелства и природни бедствия увеличаваме екипите на ефективно дежурство. Оборудваме напълно транспортните средства и специални машини, попълваме аварийния резерв на дружеството и осигуряваме  необходимите материали и специално работно облекло на служителите. Правим  максималното според възможностите, с които разполагаме.

Скоро се проведоха срещи между ръководството на ЧЕЗ и местните власти от Видин и Монтана? Какъв беше поводът за срещите?

Дискусиите с местните власти бяха част от редовните срещи на компанията с представители на общините в Западна България. Провеждаме ги всяка година, за да представим извършеното през изтеклата година и да очертаем плановете и приоритетите си за настоящата. На срещите обсъдихме възможностите за развитие на енергийната инфраструктура в бъдеще, изслушахме всички кметове и представители на общините, поехме ангажименти да решим възникнали казуси, споделихме наши затруднения. Всяка една такава среща е от полза и за двете страни, затова се превърнаха и в практика за ръководството на ЧЕЗ и се провеждат всяка година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.