Община Брусарци продава павета на търг

Община Брусарци продава павета на търг

Община Брусарци обяви търг с явно наддаване на паважна настилка. Паветата представляват гранитни блокове с размери 10х10х10 сантиметра.

Началната тръжна цена е 80 лв. за тон. Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена. Наддавателна стъпка е 5%. Търгът ще се проведе на 04.09.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Брусарци. Ако се наложи провеждането на повторен търг датата е на 11.09.2019г.

Тръжна документация се получава в Общинска администрация – Брусарци до 17:00 часа на 03.09.2019г., а при повторно провеждане на търга – до 17:00 часа на 10.09.2019г. Цена на тръжните документи- 20лв.

Оглед на вещите, предмет на търга- всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след предварителна заявка. За повече информация 09783/22-11.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.