Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 02-05.09.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 05 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.


Община Берковица  
На 04.09.2019 Г. /11:30 – 13:30 Ч./ – Берковица: 086014 Землището На С.Бързия
На 03.09.2019 Г. /14:00 – 16:30 Ч./ – Мездрея: 1 12
На 04.09.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ – Бързия: 068021 , Акация 2,1,34,27,4,6,8,25,31, Артец 3, Здравец 4, Клисура 3,35,21,44,30,17,19,40,46,34,25,15,27,28,13,42,36,24,33,23,38, Петроханска 27,2-3,1,14,19,21,8,13,37,11,23,16,5,9,7,15,10,41,2,18,25,31,39,3,29,17,4,12,33,6, Пръшковица 1,10,2,18,3,6,8,16,12,7, Равнище 6,9,8,1,2,5, Стругарница 2,4
На 04.09.2019 Г. /11:30 – 13:30 Ч./ – Бързия: 085035 , 086032 , Артец 31,35,37,27,29, Малина 7,4,8,17,1,10,15,6,5,2,12, Младост 6,5,7,4,12,2,3,1,14,10,8,16,9, Петроханска 65, Пи 086028 И Пи 086029 , Пръшковица 37,11, Равнище 16,20,14,21,18
Община Бойчиновци  
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Лехчево: Антим Първи 33, Бенковски 2,1,7,3, Братя Миладинови 4,2,1,18,28,13,24,17,21,26,8,22,6,11,30,9,16,12,7,15, Васил Левски 5, Владимир Заимов 18, Георги Дамянов 2,8, Георги Димитров 139,135,110,134,124,103,141,104,143,128,17,126,137,101,105,127,122,114,113,121,96,131,98,112,119,115,125,130,136,102,109,100,111,129,106,123,107,140,117,138, Добруджа 4,1, Ивайло 5,8,3,6,9,7,2,4,1, Иван Шишман 11,1,3,5, Колхозна 1,3, Марин Дринов 1, Местност Маданска Бара Къща, Оборище 32,35,39,37,22, Панайот Хитов 11,4,3,5,6,1,7,9, Пейо Яворов 13,12,21,15,6,1,20,24,14,19,23,8,2,10,35,30,26,22,27, Софроний Врачански 6,9,28,11,19,26,7,15,21,22,16,12,20,24,18,4,8,13,23,5,14,3,10, Стефан Караджа 32,21,20,26,2,15,25,23,13,9,22,24,19,18,4,16, Хаджи Димитър 89,91, Хан Аспарух 2,1,3,4,6, Хан Кубрат 2,3, Христо Смирненски 70,68,55,66,53,57,59,61
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 08:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Бели Брод: 03397 , Александър Стамболийски 4,5,26,9,6,13,1,7,8,10,12,14,11, Ангел Дамянов 8,4,10,6,5,3, Валентина Терешкова 2, Васил Коларов 9,7,19,1,3,2,21,5,13,17,15, Васил Левски 9,11,1,7,3,2,5, Вела Пеева 6,2,13,4,12,3,5,2, Владимир Минчев 4,8,1,3,6,2,9,5,7, Гаврил Генов 4, Гео Милев 1,3,4,2, Георги Димитров 15,10,9,3,21,5,4,6,1,7,11-13,8,2,24,25,26,43,45,20а,65,18,49,57,59,23,47,33,31,12,22,41,27,1-Ви Стопански Двор,37,39,28 Тп N2 Уо,53,16,29,35, Георги Цветков 8,5,6,1,10,2, Дамян Димитров 7,1,5,6,2,7,13,9,22,10,12,18,24,19,14,11,15,20, Димитър Дойчинов 4,10,6,3,2,7,1,8,5, Замфир Попов 1,4,2,5, Иван Вазов 8,2,4,6,10, Извън Регулация Пс,Ферма, Илия Ст.Дамянов 1,3,3а,7,4,6,8,2,10, Йорданка Чанкова 5, Каменодолска 4,2, Любен Каравелов 1,3, Малчика 2, Марин Станков 2,3, Нако Дамянов 3,1,2,7,12,11,21,18,9,16,19,15,10,6,8,5,17,13, Никола Й.Вапцаров 9,1,5,3,7, Панайот Волов 2, Пи 001010 , Райко Даскалов 4, Септемврийци 1,3, Столетов 2,1, Хаджи Димитър 3,1,2, Христо Михайлов 8,10,2,13,1 Тп 1 Уо,6,3,12,5, Христо Смирненски 14,22,18,17,20,13,5,3,4,15,10,23,21,25, Юри Гагарин 5,25,11,21,2,13,15,9,23,1,17,6,3,19
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Бели Брег: Втора 14,13,9,11,10,1,3,4,15,8,7,12,6,5,16, Дванадесета 1,8,4,10,2,6, Девета 2,4,1,7,8,5,9, Десета 4,3,2,8,№1,12, Единадесета 4,6,8, Извън Регулацията Склад За Селко-Стоп.Продукция, Местност Стопански Двор Пс, Осма 4,7,10,5,1,8,6,3, Пета 10,4,2,9,11,13,12,8,14,3,16,5,7, Петнадесета 4,1,8,2,3, Първа 60,66,68,57,64,74,55,70,62,53,Тп-2 Улично Осветление,58,4,32,34,15,19,12,38,50,3,18,42,23,78,25,14,35,40,56,21,36,54,20,10,27,44,46,52,16,1,8,30,51,43,5,Тп-1 Улично Осветление,47, Трета 3,17,12,1,5,16,8,26,21,15,14,7,22,28,18,2,13,9,6,10,24,20, Тринадесета 1,3,4,6,2, Четвърта 7,3,1,11,5, Четиринадесета 8,4,12,5,14, Шеста 9,1,5,3
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Бойчиновци: Георги Трайков 5, Иван Андреев 6
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Градешница: 1
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Лехчево: 000252 , 216081 М.Червените Локви, I Кв. 104 , Александър Дудов 22,18,20,28,26, Александър Стамболийски 2,19,4,5,22,12,23,1,15,8,21,17,7,39,2,10,18,14,16,3, Антон Страшимиров 1, Братя Миладинови 3, Васил Коларов 41,56,45,31,58,25,39,47,35,21,18,9,37,23,28,43,20,29,4,11,16,9,10,15,14,2,3,1,6,5,13,7, Васил Левски 8,7,2,11,3,4,9,10,6,13, Воденичарска 3, Гео Милев 4,6,3,1, Георги Димитров 48,44,55,62,20,37,49,18,27,38,1,50,2,43,56,21,33,42,52,15,39,13,34,53,19,45,11,8,17,23,16,47,5,32,31,46,Тп N6 Уо,41,14,40,51,25,82,Бензиностанция, Георги Кирков 13,9,3,8,5,15,7,11, Георги Сава Раковски 10,16,18,20,7,9,15,8,17,11,12,19,14,6, Девети Септември 5,5, Димитър Благоев 18,14,2,20,10,16,4,6,1,24,8,22,12, Димитър Димов 1, Елин Пелин 1,4,6,3,2, Иван Вазов 3,5,4,1,2, Извън Регулацията Казан, Кирил И Методи 32.,10,36,18,16,24,22,20,12,30,8,7,9,1,4,2,3, Македония 1, Марин Дринов 3,5,7, Милин Камък 4,1, Никола Й.Вапцаров 25,1,7,26,36,8,11,27,6,3,29,4,48,23,28,24,32,5,9,13,46,33,30, Паисий Хилендарски 2, Партизанска 2,5,4,7,3,6,8, Парчевич 7,6,3, Пенчо Славейков 3,4,5,1,6,13,11, Райко Даскалов 11,4,10,9,8,7,1,2,3, Сан Стефано 14, Упи Iii,Кв 105, Обл.Монтана , Христина Морфова 1,4,6, Христо Ботев 15,8,4,13,10,20,12,14,6,2,16,17,9,26,11,1,35,18,3,5, Христо Михайлов 23,4,16,4 1,14,2,2,5,7,9,1,3,19,10,11,2 1,7 2,18,12,8,1,21,4, Цанко Церковски 4,7,6,10,8,2,3,1,12,9, Цар Симеон 6,8,4, Цветко Терзийски 12,10, Чаталджа 1,2, Юрий Гагарин 16,25,19,23,15,18,21,20,22,14,17, 1,1,2
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Охрид: 560078 Местност Орничето, Втора 3,12,10,5,2,1, Двадесет И Едно 17,27,25,29,21,19,23, Двадесет И Три 1,4,3, Дванадесет 1,3,2, Девета 1,10,6,8, Деветнадесет 3,1,2, Десета 9,4,2,3,1, Единадесет 1,2, Осемнадесет 45,7,13,4,29,3,2,1,39,12,5, Осма 2,6,22,19,3,59,18,4,49,20,57,11,16,73,5,63,15,14,27,53,41,65,61,33,7,17,8,45,67а,39, Пета 3,12,20,6,4,1,2,16,14,3, Петнадесет 2,3,4,1, Първа 115,111,113,123,116,109,132,121,119,117,2,114,124,110,126,134,130,103,118,107,129,112,128,ТППомощно Стопанство,73,72,94,71,106,74,9,26,75,3,10,98,80,63,7,36,47,78,85,29,1,87,49,62,23,58,
59,46,18,86,104,5,44,21,54,66,57,52,76,48,41,22,13,33,37,102,2,79,39,4,70,65,28,42,27,64,123,25,19,61,35,88,89,16 Къща,53,83,43,16,60,24,45,8,100,34,20,12, Седемнадесет 10,6,2,8, Седма 8,2,22,4, Трета 8,15,10,9,12,1,16,11,4,13,2,7, Тринадесет 2,4, Четвърта 6,4,2,8,14,16, Четиринадесет 5,17,11,15,3,25,2,23,21,19, Шеста 11,1,9,3,4,2,15,6,7,5,24,13,18,Тп Хі Улично Осв., Шестнадесет Тп 2 Уо,8,5,6,1,4,3,2,9,13, Стопански Двор
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Палилула: Втора 24,0,14,6,16,20,22,18,26,32,3,40,26,34,7,30,36,28,Тп 2 Улично Осветление,38,12, Десета 6,2,1,3, Осма 8, Пета 8,5,2,1,3,4,6, Първа 6,2,1,4,30,10,Тп 1 Улично Осветление,14,18,28,8,34,30,32,1 Пс, Седма 5,6,2,4, Трета 1,2,5,3, Четвърта 1,4,6,2,5,3, Шеста 2,5,9,18,8,1,12,3,4,14,10
На 03.09.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ – Лехчево: Александър Дудов 22,18,20,28,26, Александър Стамболийски 2,19,4,5,22,12,23,1,15,8,21,17,7,39,2,10,18,14,16,3, Антон Страшимиров 1, Братя Миладинови 3, Васил Коларов 41,56,45,31,58,25,39,47,35,21,18,9,37,23,28,43,20,29,4,11,16,9,10,15,14,2,3,1,6,5,13,7, Васил Левски 8,7,2,11,3,4,9,10,6,13, Воденичарска 3, Георги Димитров 82,Бензиностанция,25, Георги Сава Раковски 10,16,18,20,7,9,15,8,17,11,12,19,14,6, Девети Септември 5, Димитър Благоев 18,14,2,20,10,16,4,6,1,24,8,22,12, Димитър Димов 1, Елин Пелин 1,4,6,3,2, Извън Регулацията Казан, Кирил И Методи 8,7,9,1,4,2,3, Марин Дринов 3,5,7, Милин Камък 4,1, Никола Й.Вапцаров 25,1,7,26,36,8,11,27,6,3,29,4,48,23,28,24,32,5,9,13,46,33,30, Партизанска 8, Парчевич 7,6,3, Пенчо Славейков 3,4,5,1,6,13,11, Райко Даскалов 1,2,3, Сан Стефано 14, Христо Ботев 15,8,4,13,10,20,12,14,6,2,16,17,9,26,11,1,35,18,3,5, Христо Михайлов 23,4,16,4 1,14,2,2,5,7,9,1,3,19,10,11,2 1,7 2,18,12,8,1,21,4, Юрий Гагарин 16,25,19,23,15,18,21,20,22,14,17, 1,2
Община Брусарци  
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Белотинци: 025483 , Втора 25,6,21,4,11,9,12,2,3,17,13,7,8,10,22,14,1,5,15,18,16,20,36,41,49,23,47,34,38,24,29,27,26,39,42,35,37,32,30,33,21,25,28,40, Двадесет И Втора 15,1,5, Двадесет И Девета 8,1,4,5, Двадесет И Осма 1,3,2,4,8,6, Двадесет И Пета 4,6,9,1,7,5,2, Двадесет И Първа 3,10,2,6,1,8, Двадесет И Седма 7,3,5,1, Двадесет И Трета 2,6,1,3,7, Двадесет И Четвърта 1,6,14,8,12,4,3,16,18,10,2,Тп 4 Уо, Двадесет И Шеста 3,12,6,17,2,11,13,8,9,1,10, Двадесета 3,5,1,2, Дванадесета 6,3,8,1,5,3, Девета 4,1,3,5,7,9,6, Десета 1, Единадесета 3,1,6,5, Местност Бреста Пс, Местност Верлото Пс, Местност Цветкови Туфи Фурон, Осемнадесета 2,1,4,8,6, Осма 3,24,10,15,17,2,6,13,11, Пета 10,1,12,3,14,18,2, Петдесета 9, Петнадесета 2,10,6,4,8,5,7,3,16,1,17,12,9,11,13,2,15,5,7,1,2,3, Първа 7,Тп 2 Уо,5,1,12,4,8,6,2,3,10,Асфалтова База,15,26,14,19,11,17,22,28,20,21,13,18,23,70,55,72,47,49,80,56,62,68,64,58,54,66,53,60,51,74,3076,32,34,57,43,78,35,37,46,48,34,42,33,41,50,27,52,38,Тп 1 Улично Осветление,40,29,31,36,44,39, Седемнадесета 2,4, Седма 3,5,7,1,5. Трета 29,21,17,35,15,27,31,47,49,13,18,22,10,25,2,16,8,12,28,37,14,23,20,33,19,12,4,3,11,1,2, Тридесет И Втора 2, Тридесет И Девета 6,3,9,4,7, Тридесет И Осма 4,7,2,5, Тридесет И Пета 5,2,4,3, Тридесет И Първа 1,Тп 5 Уо,2,1,4,10,12,6,Тп-3 Уо,8,13,12., Тридесет И Седма 3,5,16,2,7,4,12,14,6,10,9, Тридесет И Трета 2, Тридесет И Четвърта 15,6,3,17,5,13,10,18,20,12,19,14,2,7, Тридесет И Шеста 7,3,5,2,4,1, Тридесета 1,4, Тринадесета 5,2,3,6,2, Четвърта 23,21,19,4,10,14,15,13,9,3,2,1,6,5,17,11, Четиредесет И Девета 1,2,6,8,3,7,5,4,14, Четиредесет И Осма 2,10, Четиредесет И Седма 1,4, Четиредесет И Шеста 13,2,5,7,3,4,2,1,9, Четиридесет 13,6,8,11,9,4,10,12,5,14,3, Четиридесет И Втора 4,12,2,14, Четиридесет И Пета 8,14,5,10,2,12,6,1,3,16, Четиридесет И Първа 13,6,5,10,4,1,8,9,2,12, Четиридесет И Трета 1, Четиридесет И Четвърта 12,4,10,2,6, Шеста 22,34,30,26,15,32,28,20,24,8,16,18,17,14,9,10,4,2,8,12,13,7,5,3,1,6,11, 1,0
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Долна Рикса: Втора 17,14,4,51,15,20,22,10,19,8,1,16,6,12,13,23,49,47,53,2,18,25,Тп-2 Уо, Двадесет И Втора 5, Двадесет И Пета 1, Двадесет И Първа 3,4,6,10,1,8,7,2,14, Двадесет И Трета 2,4,8, Двадесет И Четвърта 4, Двадесета 9,11,10,12,13,19,15,4,7,3, Дванадесета 4,1,2,6,5,8,7,3,9,11,12, Девета 8,4,1,10,6,3,12, Деветнадесета 1,3,2, Десета 22,10,11,18,5,24,12,1,13,4,9,6,14,8,2,16,3,7,20, Единадесета 1, Извън Регулацията 1,Метален Навес, Осемнадесета 4,2, Осма 6,5,8,7,26,24,20,22,16,18,17, Пета 6,5,10,3,22, Петнадесета 5,13,14,9,6,17,12,10,2,11,4,15,8,3, Първа 12,4,9,10,23,8,14,17,3,19,Тп-1 Улично Осветление,13,6,7,15,26,26,21,20,33,30,38,48,37,41,54,44,58,2,36,31,40,28,29,43,50,32,46,42,34,35,52, Седемнадесета 7,15,4,3,12,17,21,6,1,19,20,5,14,8,10,18, Трета 3,1,2,5, Тринадесета 3,2,4,16,8,10,14,12, Четвърта 1,2,3,4,7, Четиринадесета 2,14,7,4,1,5,17,3,10,19,13,11,5, Шеста 3,4,2,6, Шестнадесета 1,8,10,4,2, 2
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Долно Церовене: Александър Стамболийски 8,10,12,4,6,2,18,14,16, Ангел Кънчев 5,9,36,14,16,10,11,22,30,26,28,7,12,20,3,24, Антон Иванов 4,10,8,6,2, Бдин 3,1,2,5, Бор 1, Бул. Владимир Илич Ленин 22,6,32,28,13,8,4,24,1,10,5,11,3,2,20,16б,30,66,92,94,86,74,76,68,57,39,18,59,55,69,84,37,58,56,72,63,82,64,35,45,88,78,80,60,41,67,49,53,62,38,27,48,40,42,23,21,50,46,31,52,34,17,44,33,54,15,25, Васил Левски 4,1,2, Вела Пеева 2, Витоша 1,2,3,9,8,6,12,10,5, Вихрен 14,2,10,16,4,12, Владимир Заимов 1,3,2,4.,7, Георги Димитров 14,2а,3,5,9,12,28,26,24,6,30,18,16,20,22,4,1,8,7,2, Георги Кирков 8,9,18,3,16,12,19,17,15,5,1,7,13,11,21,2, Георги Сава Раковски 6,4,2,3,1, Детелина 11,7,5,6,4,3,1,9, Еделвайс 6,3,1, Ела 2,4, Замфир Попов 4, Здравец 17,25,23,23а,4,19,21,13,11,9,3,5,2, Иван Вазов 8,4,5,3,2,1,7, Извън Регулацията 1, Йорданка Петкова 19,15,33,35,42,88,29,48,26,37,51,22,54,46,27,32,90,45,20,40,78,70,52,30,68,56а,74,36,28,60,23,86,76,50,34,25,56,62,31,18,12,8,10,13,1,5,2,14,6,9,11,2а,7,16,4,1, Кирил И Методи 2,4,1, Климент Охридски 5,3, Ком 1, Лиляна Димитрова 8,4,2,9,6,3,1, Малина 1,2, Марин Дринов 1, Найден Миков 1,6,4,5а,3,8,5,2, Неофит Бозвели 2, Опълченска 9,5,8,7,4,11,2,6, Осогово 2, Отец Паисий 2,1,6,10,8, Панайот Волов 6,1,4,8,2, Панайот Хитов 10,1,8,4,6, Пионерска 7,1,2,3,5,1, Пирин 2,1, Пирот 5,2,9, Поп Андрей 7,4, Радецки 6,2,10,4,8, Рила 2,1, Синчец 3,11,2а,4,8,17,2б,9,1,7,5,13,2а,1, Славянска 6,2а,4, Сливница 6,1,4,2, Стара Планина 12,16,15,17,14,10,1,8,9,5,6,3,7,2,11, Теменуга 17,4,1,5,3,2,7,6,13,8, Тинтява 2а,4,3,1,2,5, Тодор Каблешков 7,3,9,2,2а,4,5, Тополите 5,1, Тракия 1,2,4, Филип Тотю 6, Хаджи Димитър 8,10,16,11,14,5,4,15,1,2,9,3,13,7, Христо Ботев 6,2,27,13,12,17,5,7,14,3,9,23,25,1,29, Цар Самуил 2, Цибрица 1,3, Чавдар 8,2,1,4,3,6, Шейново 2,6,3,1,14,8,5,4, Шипка 9,19,5,12,10,8,13,11,4,1,15,17,3а,6,14, Шишман 2,3, Юрий Гагарин 1, Янтра 1,2,4
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Клисурица: 273007 , Втора 29,31,14,23,8,21,16,12,18,10,19,11,3,4,7,5,17,1,13,15,9,6, Двадесет 3,1,5,4,2, Двадесет И Две 1, Двадесет И Едно 2, Двадесет И Три 8,16, Двадесет И Четвърта 3, Дванадесет 5,9,10,1,3,2, Девета 8,6,2,4,5, Деветнадесет 2,8,3, Десета 8,7,4, Единадесет 11,2,7,1,5,4, Извън Регулацията , Местност Дола , Местност Извора Пс, Местност Камика Пс, Осемнадесет 18,22,6,16,4,14, Осма 2,1, Пета 1,7,5,9, Петнадесет 3,5,1,4,6,2, Първа 23,12,22,66,5,Тп 1 Улично Осветление,6,43,10,11,46,19,7,18,1,27,20,9,51,16,4,21,24,2,8,15,17,Тп 2 Улично Осветление,36,29,57,34,53,55,28,31,33,45,30,51,63,37,41,47,32,61,59,43,38,65,35, Седемнадесет 7,3,9, Седма 8,4,6,2, Трета 15,12,4,3,17,13,11,16,14,9,6,21,2,18, Тринадесета 2,3,1, Четвърта 1,7,3,5,8,2,6,4,17,13, Четиринадесет 9,5,2,3,7, Шеста 5,7,1,2, Шестнадесет 3,28,22,13,9,11,5,4,1,20,24,7,30
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Славотин: Втора 21,37,22,33,27,31,29,26,20,23,24,16,28,4,2,1,3,12,15,14,18,10,11, Двадесет 12,6,7,4,2, Двадесет И Две 12,10,6,8,2,4,14,1,12, Двадесет И Девет 2,42,26,2,34,48,35,13,22,33,21,36,40,27,20,15,14,46,6,10,8,45,39,23,25,31,47,1,19,17,3,7,32,5,43,
41,16,28, Двадесет И Едно 5,1,3, Двадесет И Осем 3,2,1,7,5, Двадесет И Пета 6,14,12,2,8,4, Двадесет И Седем 1,2, Двадесет И Три 8,5,8,6,4,10,3,1, Двадесет И Четвърта 1,4,9,5,8,2,6, Двадесет И Шест 4,6,4,8, Дванадесет 6,4,1,8,3,2, Девета 8,4,3,6, Деветнадесет 10,3,8,2,4,1, Десета 18,16,11,9,5,20,8,12,10,4,13,17,14,21,19,7, Единадесета 4,6,2, Извън Регулация Админ.Сграда В Стопански Двор,Стопански Двор, Местност Генова Воденица Пс, Осемнадесет 5,4,7,10,6,8, Осма 4,12,3,14,10,16,8,2,5, Пета 16,10,4,5,12,8, Петдесет 11,8,1,3,7,6,5,2,9, Петдесет И Две 10,3,4,1,12,14,2,6,8,7,18,19,20,16, Петдесет И Едно 17,3,1,7,9,15,19,5, Петдесет И Пет 2,1,10,8,6, Петдесет И Три 5,9,2,7,6,8,4, Петдесет И Четири 6,5,2,3,1, Петнадесет 2,6,5,4,20,14,15,24,18,13,9,11,10,8,22,16,7, Първа 3,Тп-3 Улично Осветление,22,8,26,21,5,11,14,25,28,33,19,10,17,27,38,42,2,4,15,16,36,13,37,29,7,35,9,1,18,34,31,Тп-4 Улично Осветление,44, Седемнадесет 2,6,4, Седма 5,6,14,13,12,11,4,2,8,15,7,9, Трета 1,2,9,3,8,4, Тридесет 6,3,1,4,2, Тридесет И Две 5,6,3,4,10, Тридесет И Девет 1,7,10,2,5,4,8,6, Тридесет И Едно 7,6,9,1,5,2,14,3,4, Тридесет И Осем 3,8,6,10,2,5,1, Тридесет И Пет 9,7,13,11,7,9,4,6, Тридесет И Седем 5,1,2,3, Тридесет И Три 19,1,15,24,14,16,2,20,21,25,13,10,17,5,23,4,8, Тридесет И Четири 11,6,10,4,7,3,9,3, Тридесет И Шест 3,1,2, Тринадесет 4,18,13,7,19,12,2,16, Четвърта 1,3,2,4,1, Четиридесет 10,12,2,4,6, Четиридесет И Две 17,3,8,4,1,6,18,10,16, Четиридесет И Девет 1,19,3,25,15,13,23,9,6,8,17,2,21,23, Четиридесет И Едно 12,3,10, Четиридесет И Осем 3,2,9,6,8,7,4,11, Четиридесет И Пет 6,4,1,3,2, Четиридесет И Седем 9,6,8,1,4,5,Тп-1 Улично Осветление,3,7,18,13,16,19,Тп-2 Улично Осветление,14, Четиридесет И Три 6,12,5,8,4,2,10, Четиридесет И Четири 5,7,1,3, Четиридесет И Шест 2, Четиринадесет 11,19,25,17,10,6,12,11,26,9,22,23,24,2,27,13,20,16,4, Шеста 15,2,6,5,8,17,12,11,9,3,7,1,19, Шестнадесет 3,2,1, 12
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Сливовик: 23-Ти Септември 4,6,1,7,9,23,15,19,5,22,3,11,12,8, Александър Стамболийски 36,32,18,30,1,28,16,22,3,19,2,20,24,4, Арсен Тончев 9,3,11,12,10,16,5,1,8,7,2,6,4, Бузлуджа 2,8,10,4, Вапцаров 1,3,2,11,6,4, Васил Коларов 22,2,18,20,25,30,6,1,17,10,5,32,27,8,9,29,11,28,15,19,31,7,3,21, Васил Левски 25,2,7,15,29,13,4,12,21,17,6,1,11,3,31,10,27,5,9,19, Вела Пеева 4,1,2, Владимир Заимов 3,2,1,4,5, Гаврил Генов 2,5, Георги Бенковски 18,16,12,6,8, Георги Димитров 8,12,16,25,17,21,4,2,27,3,26,5,28,10,24,9,20,7,1,6,15,41,24,46,40,34,38,42,22,32,36,44,35,33,30,31,48, Георги Кирков 1,5,6,4,8,10, Дамян Влъчков 3,2,21,5,8,19,4,1,17,6, Девети Септември 44,14,29,42,34,43,38,1,11,41,39,26,15,30,5,10,12,2,3,6,13,40,24,27,25,42а,8,33,16,32,23,18,45,17,51,31,28,36, Димитър Благоев 28,15,19,36,20,18,34,13,21,26,4,9,22,18,12,8,14,5,10,15,16,2, Елин Пелин 5,3, Замфир Хаджийски 1,7,11,5, Иван Вазов 5,3,2,8,4,2,5, Извън Регулацията 1, Кирил И Методий 4,29,27,9,1,15,3,17,19,13,11, Ленин 14,12,6,8,3,4,2, Лилия Карастоянова 8,1,2,7,3,6, Местност Гръков Припек Пс, Митко Палаузов 8,6,10, Неофит Рилски 2, Опълченска 2,1,3, Павел Хаджийски 18,16,25,5,22,10,4,2,6,1,8,14,20, Пролет 4, Софрон Петров 2,28,19,38,7,18,26,32,13,25,15,10,8,16,4,6,14,36,3,30,40,29,20,9,17,12, Стойно Алексиев 20,3,5,12,22,7,18, Стоян Ангелов 8,8,20,6,10,3,5,16,12, Таси Никодимов 6, Хаджи Димитър 2,6, Хан Аспарух 24, Хан Крум 2, Христо Ботев 11а,7,9,11, Христо Михайлов 3,1,2, Христо Смирненски 5, Шанко Петров 1,6,2,8,12,9,13,7,5,10,3,4, Юрий Гагарин 10,8,4,6,12,1, Яким Атанасов 1,10,2,8,6,12,4
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Смоляновци: Александър Стамболийски 5,12,3,14,9,18,22,13,15,23,19,21,17,24,49,32,44,66,Тп 3 Уо,47,39,35,28,62,37,55,53,25,34,36,24,38,17,50,30,65,26,45,48,59,29,21,60,56,31,33,41,43,46,42,27,54,51,52,1,Тп-1 Уо, Ангел Кънчев 8,4,6,1,1, Аспарух 3, Байкал 2,3, Бильов Дол , Бор 1,2, Братя Миладинови 3,2,1,4,6, Бузлуджа 4,1,6, Валентина Терешкова 6,4,1,4,10,8,5,2,3,7, Вапцаров 3,1,2, Васил Коларов 2,8,11,7,6,9, Васил Левски 5,3,10,9,14,1,7,8,12,6,3,15,17,18,20,26,22,11,16, Витоша 1,2,5,6, Георги Бенковски 1,15,3,5, Георги Димитров 5,14,15,22,27,16,10,18,23,3,9,1,25,2,11,4,20,3,22,28,19,29,30,36,34,3,35,31,52,54,40,45,39,38,53,41,57,48,9,58,37,50,59,46,44,56,42,49,43,47, Гоце Делчев 13,8,1,3,6,4,5, Дара Николова 14,6,4,8,12,10,2, Двадесет Трети Септември 1,8,9,15,16,12,5,18,11,10,2,17,4,20,6,14,21, Девети Септември 19,13,20,Тп-2 Уо,14,17,1,23,7,2,21,6,5,8,16,12,11,4,9,10, Димитър Благоев 4,5,1,3,2, Дунав 9,7,4,1,5,2,11,1, Замфир Попов 9,3,7,11,5,2, Зоя Космодемянская 2,10,6, Ивайло 1,3,8,2,6,4, Иван Вазов 18,8,4,5,10,9,20,12,14,7,16,2,11,6,1, Извън Регулацията Овчарник Тп Коритара, Изгрев 2,1,6,8,10, Кирил И Методий 4,6,7, Китка 3,1,4,2,5,8, Крали Марко 1,2,3,4, Крум Ангелов 6,4,8,3,5,1, Лика Рачин 13,10,11,7,15,4,9,2,5,17,1,18,23,22,16,20,24,21, Лило Русинов 13,6,11,Тп 5 Улично Осветление,8,5,2,3,7,4, Лиляна Димитрова 4,3,2,5,1, Лоза 7,3,1, Любен Каравелов 5,1,2,4,3,1, Людмила Живкова 1, Люляк 2,6,4, Малина 2,3,20,1,1, Малчика 1,3,2, Махала Блатото Пс,Пс, Паисий 4,1,9, Петър Берон 1,2,3,6,5, Петър Иванов 10,20,23,25,15,8,18,16,14,1,2,3,6,11,17,21,9,5,4, Пионерска 15,13,5,10,7,1,11,17,3, Радецки 8,10,4,16,12,20,3,6,1,2, Райко Даскалов 11,13,9,10,4,7,3,14,5,12,6,1, Рила 8,6,18,4,10,16,12,1,14,12, Розова Долина 14,18, Самуил 7,4,6,5,9,2,1, Скобелев 2,5,13,1,10, Славейко Горанов 5,1,6,2,10,12,7,4,14,41,21,49,25,35,47,26,22,13,14а,17,16,28,19,39,32,43,33,18,15,11,30,34,27,24,29, Спартак 4,1,3,2, Стара Планина 15,20,17,9,6,12,5,13,11,4,8,10,1,3, Стефан Караджа 2,4, Страхил Войвода 11,9,5,2,3,4,15,7, Хаджи Димитър 3,1,12,11,2,5,9, Христо Ботев 15,5,34,8,6,4,13,24,12,14,20,10,9,7,16,3,22,19,1,26,18,23,17,25,30.,2,48,31,Тп 4 Улично Осветелние,36,42,29,64,32,41,35,51,39,49,61,55,66,68,38,60,43.,70,44,43,53,50,54,72,45,46,69,33,56,34,59,58,37,40,52, Христо Смирненски 15,12,9,4,10,5,2,8,3,7,11,14,6, Цибрица 4,2, Чайка 1,6,4,5,9,3,2, Шести Септември 3,2,17,7,11,15,10,1,5,12,13,4, Шипка 8,6,3,7,2,5,1,10,4, Юри Гагарин 10,21,1,19,15,4,8,11,13,5,7,10,3,17,6, Явор 20,6,1,4, Яворов 20,4,22,1
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Търнава, Общ. Бяла Слатина: Петър Тъмнишки 21
На 03.09.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ – Славотин: Втора 4,2,1,3, Двадесет 12, Двадесет И Две 12,10,6,8,2,4, Двадесет И Едно 5,1,3, Двадесет И Три 5,8,6,4,10,3,1, Двадесет И Четвърта 2,6, Дванадесет 6,4,1,8,3,2, Девета 8,4,3,6, Деветнадесет 10,3,8, Десета 18,16,11,9,5,20,8,12,10,4,13,17,14,21,19,7, Единадесета 4,6,2, Осемнадесет 5,4,7, Осма 4,12,3,14,10,16,8,2,5, Пета 10,4,5,12,8, Петнадесет 2,6,5,4, Първа 3,Тп-3 Улично Осветление,22,8,26,21,5,11,14,25,28,33,19,10,17,27,38,42,2,4,15,16,36,13,37,29,7,35,9,1,18,34,31, Седма 5,6,14,13,12,11,4,2,8,15,7,9, Трета 1,2,9,3,8,4, Тридесет И Четири 3, Тринадесет 4,18,13,7,19,12,2,16, Четвърта 3,2,4,1, Четиридесет И Девет 21,23, Четиринадесет 19,25,17,10,6,12,11,26,9,22,23,24,2,27,13,20,16,4, Шеста 15,2,6,5,8,17,12,11,9,3,7,1,19, Шестнадесет 3,2,1
На 03.09.2019 Г. /09:45 – 10:15 Ч.; 09:45 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Киселево: Александър Стамболийски 2,6, Борис Горанов 3,2,5,1, Ботев 8,14,6,1,4, Бузлуджа 1, Валентина Терешкова 12,3,5,1,8, Васил Коларов 26,7,10,40,14,58,33,46,30,22,24,44,60,16,12,8,74,19,78,17,70,33,50,21,76,66,13,64,82,80,60,84,72,11,62,68,56,46, Георги Димитров 18,24,33,12,13,8,17,11,30,34,4,2,27,16,7,38,35,9,5,23,6,21,19,3,20,25,29,22,14,46,57,45,77,49,48,42,65,69,41,43,71,52,60,63,39,61,44,75,50,67,64,53,83,51,81,40,55,59,73,58,37,47, Димитър Костов 11,7,14,9,5,1,6,3,17,23,25,15,4,2,8,10,16, Иван Вазов 1, Илия Луканов 10,7,3,4,2,5,1,8,6, Левски 1,3,4,5,2, Ленин 9,12,22,14,5,19,21,15,1,25,20,3,18,10,16, Любен Каравелов 4, Мито Цоцин 13,1, Михаил Илиев 4,5,8,7,2,6,1,16,9,11, Никола Й.Вапцаров 1, Симеон Тошев 1, Трайко Кънев 8,3,2,1, Трифон Павлов 5,2, Христо Смирненски 2, Юрий Гагарин 3,1,2,10
На 03.09.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ – Брусарци: 23-Ти Септември 41,4,38,33,35,37,40,42, Ал.Стамболийски 22,5,20,9,7,8,6,14,4,10,3,16,12,2, Бенковска 3,12,6,1,8,14,4,10,2, Георги Димитров 140,140,105,112,109,93,134,108,122,132,89,111,120,114,110,138,87,85,97,95,124,128,117,106,136,101,121,118,107,130,91,113,119,103,84,92,55,75,78,69,74,98,73,76,67,65,82,104,61,102,72,70,86,77,83,106,81,85,96,79,100,53,90,59,51,71,57,94,88,63,53, Дунав 4,5,8,2,3,6, Заводска 3,2,1, Иван Бобанов 6,8,5,9,12,10,2,13,7,15,17,19,1,4,3,11, Иван Вазов 43,35,39,44,45,46, Иван Козарев 2,4, Извън Регулацията 1, Искър 9,10,13,7,17,15, Карл Маркс 6,1,11,12,13,8,10,4,2,7,9,3, Кремиковска 19,12,9,11,15,6,21,4,18,10,13,7,17,8,23,14, Ленин 1,6,7,4,2,9,10,8,5,11,12,14,13,15, Мересиев 2,16,1, Митко Палаузов 4,1,3,2,6,10,12,7,8,5, Московска 1,4,6,2, Никола Й.Вапцаров 18,3,9,4,16,1,10,2,13,20,5,11,14,8,6, Падинска 11,34,21,17,14,16,18,26,24,12,20,22,13,30,5,9,36,7,23,15,28,4,6,3,8,1,10,2, Пирин 6,4,1,5,3,2, Пролет 5,20,2,3,16,7,24,1,14,10,6,4,8,18, Стадион 7,3,2,4,1, Стара Планина 9,3,15,14,16,11,12,5,2,8,10,1,17,7,6,13,23,19, Тодор Кънчев 3,22,16,10,7,14,9,24,6,8,2,12,5
На 03.09.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ – Дъбова Махала: Александър Стамболийски 9,21,16,29,1,3,4,5,12,25,17,30,28,18,38,23,6,14,27,8,34,24,19,40,31,7,13,15,2,11,20, Васил Левски 4,2, Волга 1,1, Гео Милев 4, Георги Димитров 10,9,17,34,43,25,19,13,3,52,45,50,31,53,27,18,58,49,4,29,51,46,42,16,14,23,37,64,30,41,15,8,32,60,5,28,56,11,40,55,26,48,21,35,39,44,7, Георги Трайков 3,1,2, Добруджа 1, Иван Вазов 5,3,4, Каравелов 4,1,3,5, Комсомолска 4,2, Ленин 18,8,6,12,4,7,13,5,11,3,2,14., Методи Григоров 1, Методи Маджаров 3,2,1,4,8,6, Никола Й.Вапцаров 1, Христо Ботев 4,2,14,12,1, Чешмата 2, Извън Регулация
На 03.09.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ – Княжева Махала: Васил Левски 5,1,12,16,23,14,20,9,25,3,26,30,32,19,21,6,13,10,7,11,24,34,2,28, Вела Пеева 7,8,3,12,6,5,1,2,9,4,10, Георги Бенковски 9,4,6,11,7,3,10,12,8,5,17,13,1,15,2, Георги Димитров 5,2,11,9,15,13,4,3,7,1, Кочо Честименски 7,5,3, Н.Й.Вапцаров 1,7,5,2,3, Панайот Волов 16,14,6,20,2,12,13,4,17,8,9.,18,11,10,15, Тодор Каблешков 9,3,1,11,4,7,5,6,13, Христо Ботев 9,19,10,35,5,4,17,2,13,3,7,8,21,23,11,6,16,33,1,12,25,29,15
На 03.09.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ – Крива Бара, Общ. Брусарци: Георги Димитров 60 0889255176,55,53,60а,62, Георги Кирков 14,5,4,1,30,9,16,34,10,24,32,8,6,40,13,2,26,38,23,17,12,20,7,21,28,3,18,15,36,22, Иван Тодорин 1,5, Извън Регулацията 1,Кравеферма,5, Кв 68 Упи , Кокиче 2,4,1, Минзухар 1, Никола Йонков Вапцаров 2,10,15,14,5,20,18,9,7,13,8,6,11,17,16,12,4,3,19,1, Панайот Волов 8,14,12,5,1,10,6,3, Петко Напетов 16,5,10,14,1,6,2,4,3,20,8,9,12,18, Пирин 15,23,25,29,10,31,5,17,3,27,19,33,11,8,1,13,12, Рибарска 2,1, Станке Димитров 8,7,12,3,16,6,5,14, Тимок 6,4,1,2,3, Хан Аспарух 9,2,12,16,10,3,8,4,5,6,7,1, Христо Ботев 20,26,15,13,32,19,23,30,24,17,22,28,34,18
На 03.09.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./ – Лом: Лодовико Миланези(К-Ска)
Община Вълчедръм  
За Периода 02-05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Бъзовец, Общ. Вълчедръм: Александър Стамболийски 2,15,31,23,9,25,19,29,13,3,11,21,7,1,27., Васил Воденичарски 11,3,1,4,14,13,15,7,24,22, Васил Левски 6,2,8, Гео Милев 3,23,21,4,39,27,33,2,5,8,7,31,11,6,19,35,1,17,13,15,37,41,29, Георги Димитров 24,1,76,54,49,10,22,20,25,5,80,27,28,74,52,58,26,68,43,57,11,9,18,61,38,19,15,37,51,41,50,55,39,8,30,16,7,53,56,42,3,44,40,12,31,21,47,48,33,4,17, Ломска 11,14,38,28,4,32,6,29 31,24,19,16,7,12,27,9,8,10,15,22,25,2,3,13,17,23,21,30,26,34, Покрайна 3,5,1, Септемврийска 11,15,9,13,8,1,12,10
Община Вършец  
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Вършец: 12961,24 , 12961.15.858 , 12961.24.4 , 12961.24.6 Местност Гламео, 12961.24.934 , 12961.424.368 , 12961.51.7 , 12961.54.52 , 12961.57.9 , Алеко Константинов 15,12,14,11,13,10, Банкя 5,3,7,1,4,14,6,16,11,12,2,13,10,8,9, Ботуня(9-Ти Септември) 44,50, България(В.Коларов) 43,3,34,31,30,36,33,38,35,32,33 4,38, Гламео , Д-Р Дамян Иванов 12, Д-Р Елена Теодосиева(Л.С) 3 16,11 12,13 11,11 11,15 10,5 15,11,17 9,9 14,2,9 13,10,7 14, Д-Р Константин Пенев(З.К) 5 15, Иван Вазов Изток, Кв.1 12961.422.111 , Кв.Изток Извън Регулация Стопанска Сгрда, Климент Охридски(И.Манк.) 12, Местност Пречиствателна Станция Кс, Република(Г.Димитров) 2,52,2,16,1, Сан Стефано 13, Тодорини Кукли 8,1 5,1,14,2,6,19,4,7,13,16,20,10,22,18,17,3,11,15,9,12,2,5,26,24, Янко Сакъзов(Строителна) 8
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Горна Бела Речка: Втора 39,17,41,55,29,3,43,9,75,51,77,35,79,23,21,25,65,69,27,59,13,15,45,31,49,33,1,7,19,37,61,11,5,53,63,47, Дванадесет 2,1, Девета 8,3,4,2,5,1,1 А, Десета 4 А,4,2, Осма 1, Пета 8,3,1,5,6,2,4, Петнадесет 15,1, Първа 56,74,32,72,82,52,17,2,20,6,40,61,9,84,59,30,22,80,43,10,46,42,55 А,18,41,70,58,51,48,54,55,64,36,8,76,76 А,68,3,34,66,44,78, Седма 7,11,5,3, Трета 6,3,9,16,7,14, Тринадесет 7,1, Четвърта 6,8,14,18,1,2,16,6 А,6 Б, Четиринадесет 10, Шеста 12,4,8,10,6, Шестнадесет 2
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 08:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 08:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Горно Озирово: Бенковски(7) 4,7,6,8, Бор(23) 3,4,5, Братя Миладинови(14) 18,14,6,2,4, Вардар(36) 3,5а,7,1, Васил Левски(1) 17,6,44,1,12,39,19,8,30,25,18,4,38,43,31,49,5,11,51,35,40,16,36,21,10,14,28,32,34,29,47,20,33,2,22,27,15,50,46,56,64,59,99,115,70,62,111,88,87,105,97,113,89,107,119,101,83,75,103,52,109,84,80,82,92,66,117,95,50,71,48,76,60,93,81,67,73,90,61,54,128,85,91,58,57,65,68,78,55,72,69, Васил Петлешков(17) 2,3,13,6,17,7,1,5, Веслец(38) 4,2,6,8, Вихрен(37) 1,2, Елин Пелин(43) 14,7,1,13,12,2,4,3,15,6, Зорница(42) 2,19,1, Иванчо Комитата(28) 3,1,7,8,4,5,6,2,10, Камен Дол(9) 4,5,2,14,6,13,19,7,11,9,10,29, Кирил И Методий(20) 6,4,7,3, Кокиче(4) 4,2,1,6,8, Ком(35) 5,11,4,12,3,5,35,7,6,8,1, Котля(11) 2,10,3,4,1,2,9,8, Кубрат(25) 2,1,3,7, Леденика(10) 5,3,5,2,1,9,8,1, Любен Каравелов(16) 12,7,13,17,8,6,5,18,3,2,14,9,1, Малина(6) 6,1,5,8,3,10,22,9,16,6,18,11,20,10,24, Минзухар(2) 3, Младост(40) 1,5,2,9,7,4,1, Момина Сълза(21) 7,5,1,9,2,11,3, Мусала(31) 5,9,3,8,2,7,6,17,14,1, Н.Й.Вапцаров(29) 21,1,10,13,17,3,19,15,8,29, Петър Берон(15) 2,5,3, Плиска(13) 20,5,6,16,18,3,4,14,2,8, Райна Кнагиня(26) 5,3,1,2,9,11,8,19, Ружа(33) 4,2,1,23, Синчец(3) 1,12,9,2,7,4,3, Стара Планина(34) 2,4, Стефан Караджа(41) 3,1,3,7,2,8,5,9,6, Стрешер(8) 6,1,3,2,4,8, Теменужка(5) 8,3,4,1, Тинтява(39) 8,4,2,10,6, Упи Iii Кв.32 , Хаджи Димитър(32) 9,32,6,3,7,2,5,4,1, Хан Аспарух(12) 4,24,8,20а,11,15,7,21,5,3,10,14,13,25,22,26,6,23, Хан Крум(22) 2,4,6, Христо Ботев(27) 5,7,3,1,4, Цар Борис I(19) 3,6,7,8,4,5,9,2,1, Цар Калоян(18) 1,5,2,4,8, Явор(24) 15,11,18,17,20,9,8,1,3,10,2
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Долна Бела Речка: 325051 , Втора 4 А,2,10,14,4,7,12,6,8,1, Дванадесета 3,1,8,9 А,4,7,2, Девета 8,1 А,3,6 А,12,11,1,7,17,5,4,21,9,6, Деветнадесета 1,2, Десета 2,2 А, Единадесета 1,2, Осемнадесета 3,1, Осма 10,3,8 Къща,12 А,1,4,7,9,5,6,2,12, Пета 16,20,10,28 А,8,30,22,6,18,32 Б,28,4,24,32 А,32,2,14, Петнадесета 4 А,10,19,6,21,3,7,4,9,2,5 А, Първа 43 А,49,27,59,10,45,41,13,2,11,61,56,43,48,38,46,32,55,8,15,9,6,14,4 А,20,16,17,14 А,56 А,25,18,30 А,13 А,53,40 А,39,33,24,29,20а,12,19,15 А,1,29 А,47,40,44 А,4,7,35,37,23,51,4 Б,30,34,28, Седемнадесета 7,9,11,1 А,3,4 А,2,1, Трета 18,7,20,5,16, Тринадесета 4,1,8,6,13,10,9,11 А,11, Четвърта 4,2,3, Четиринадесета 3,5,4,1, Шеснадесета 11,7,4,5,3,9,2,1, Шеста 8,3,14,10,11,18,20,16,12,6,12 А,24,22
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Долно Озирово: I-161,Кв. 47 , Втора 7,2,1,3,6,5, Двадесет И Втора 6,1,18,3,5,8,22,10,16,12,20,7, Двадесет И Осма 2 А,2,3,1, Двадесет И Пета 2, Двадесет И Първа 3,1,5, Двадесет И Седма 2,1,12,6,8,4, Двадесет И Трета 2,5,4,1, Двадесет И Четвърта 24,11 А,7,10,6,11,13,22,4,12,20,3,1,8,18,2,5,9,14,16, Двадесет И Шеста 4,3,2,1,5, Двадесета 6,12,10,2,3,1,8,14, Дванадесета 1,2, Девета 10 А,8,3,2,10,7, Деветнадесета 11,5,1,13,4,2,17,3,7, Десета 5,1,6,8,3,2,4,10,14,12, Единадесета 4,5,1,3,2, Осемнадесета 9,4,2,6, Осма 4,3,18,7,16,9,6,15,11,17,14,28,2,5,8,20,10,1,26, Пета 3,3 А,7,2,5, Петнадесета 2,5, Първа 77,74,51,73,106 А,69,80,67 А,60,65,85,68,104,102,52,82,106,78,54,41,45,83,49,72,96,43,88,91,7,94,76,48,58,89,33,87,92,53,75,63,47,39,46,50,90,67,81,98,24,21,9,4,11,34,26,6,29,44,8,36,5,35,20,10,13,16,14,23,7,28,38,37,25,31,1 А,42,1,18,15,30,3,2,22,32, Седемнадесета 2,5,7,15,1,13,10,6,8,3,12,4,9, Седма 5,2,9,3,11,12,6,13,7, Трета 2,3,6,9,13,4,5, Тринадесета 6, Четвърта 9,13,1,4,5,7,6,3,11, Четиринадесета 6,8,1,4,3, Шеста 4,12,2,3,1,11,8,5,6,7,10, Шестнадесета 23,14,12,25,18,21,16,19,15,11,18,3,10,9,8,17,5,7,2,6,4
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч.; 08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч.; 08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Лютаджик: 019076 , 23-Ти Септември 22,16,26,6,1,29,3,7,4,5,30,14,9,28,13,12,25,20,8,2, Ален Мак 3,1,7,5,2, Безименна 23, Васил Левски 2,5,3,4,7,1,6,8, Ген.Иван Кинов 2,9,4,8,6,7, Георги Димитров 20,6,11,17,23,25,30,3,33,12,5,1,2,35,28,9,13,15,26,19,22,21,10,8,14,24,29,7,31,27, Драва 9,7,11,13, Дружба 4,1,3,6,2,5, Дунав 1,3,5, Кокиче 3,4,1,2,6,8, Крайбрежна 1,5,3,2,6,4,8, Кресна 1, Люляк 1,2,4,6,3, Мир 2,16,14,11,9,4,5,20,12,13,3,1,10,18,8, Христо Ботев 10,3,5,6,2,1,8,4, Черна Река 20,5,6,11,18,10,3,1,9,2
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Спанчевци: Арто 1,8,2,11-1,3,4,7,5,6, Билото 33,32,2,10,1,29,31,28,19,22,14,25,11,30,13,34,8,16,15,7,5,4,24,3,23,36,6,20,35,9,12, Втора 24,36,10,7,15,22,8,13,1,До № 24/ Упи Vi-483,Кв 25,6,4,26,20,16,9,5,28,11,12,1, Георги Димитров 26,55,3,45,18,34,10,21,1,25,30,43,39,37,49,7,50,2,36,4,41,44,33,15,9,11,28,17,47,51,6,32,24,27,48,5,35,8,14,23,42,16,22,29,38,40,7,5,6,20, Дванадесет 3,12,6,10,2,14,16,8,5, Десета 10,16,5,7,11,12,8,14,2,18,13,6,3,1,1, Дошин Вир 2,3,1,4,5, Единадесет 12,6,8,18,14,3,10,2,4, Извън Регулация Ботилиране На Мин.Вода, Илинден 9,5,14,7,3,2,10,6,1,8,4, Местност Минкови Бани – Топилата Бунгала, Местност Селището , Пар.5-155, Кв.4 , Пета 14,4,8,3,2,1,7,6,5,А,13,11,36,10,16,38,24,17,21,4,30,23,19,40,26,22,34,42,15,32, Петнадесета 6,4,5,1,3,7,2, Седемнадесета 2,1, Седма 16,15,7,11,5,3,12,20,9,14,18,6,4,1,26,2,19,24,8,10, Селището 2,7,33,20,3,31,Овчарник,4,35,44,29,19,10,1,6,22,5,25,8,13,23,18,14,27,37,17,24,12,21,7, Трета 9,12,5,2,6,14,4,3,8,10, Тринадесет 5,12,1,14,2,10,8,4,3, Четвърта 3,10,5,2,20,7,4,6,16,22, Четиринадесет 6,10,8,2,4, Шеста 5,2,7,11,16,17,3,1,6,14,12,15,9,13,4,18, Шестнадесета 1,3,2,4,5, Яне Сандански 7,8,12,4,2,6,1,10,5
На 02.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ – Стояново, Общ. Вършец: Втора 1,3,4,2, Девета 11,1,7,4,17,6,5,3,9,10, Десета 6,10,4,3, Осма 3,1,5,2,10, Пета 2, Първа 30,9,22,20,15,34,46,60,42,38,11,19,27,14,6,1,24,17,23,36,12,26,16,3,25,32,8,21,7,29,5, Седма 3,5, Трета 1,11,3,4,6,2, Четвърта 4,6,7,9,15,5,2,3, Шеста 6,3,1,4,2,2 А
Община Георги Дамяново  
На 02.09.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ – Каменна Рикса: Двадесет И Пета 2, Двадесет И Първа 1, Двадесет И Трета 2, Двадесет И Четвърта 6,4, Двадесет И Шеста 6,8, Двадесета 2, Първа 29,10,2,37,6,35,43,13б,33,23,9,8,13а,67,15,19,7,17,27,31,25,24,21,4,13, Тридесет И Втора 2,1, Четиринадесета 1
На 02.09.2019 Г. /11:30 – 13:30 Ч./ – Каменна Рикса: Втора 5, Двадесет И Втора 3,2, Двадесет И Първа 1, Девета 5,15,10,8,3,2,9,16,14,12, Десета 1,5,3, Единадесета 1, Осемнадесета 1,2,5,7,3,6,8,4, Осма 2,6,4,1,3, Пета 2,1, Петнадесета 2,1, Първа 51,15,30,63,18,47,22,71,26,59,Тп-2 Уо,32,24,57,20,55,61, Седемнадесета 3,1, Седма 1,2,7,4, Трета 5,8,12,13,15,16,17,2,11,19,21,3,6,23, Тринадесета 1,4,2, Четвърта 1, Четиринадесета 3,5, Шеста 18,12,15,19,4,13,25,27,16,23,9,21,17,10,14,6, Шестнадесета 4,2
На 03.09.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ – Каменна Рикса: Втора Краварник, Двадесет И Девета 5,2,4,6, Двадесет И Осма 4, Първа 3,5,1,11, Тридесет И Девета 2,1,3, Тридесет И Осма 3,9,11, Тридесет И Пета 8,1,6,10,3,2,5, Тридесет И Първа 4, Тридесет И Трета 1,6,3, Тридесет И Четвърта 2, Тридесет И Шеста 9,2,10,7,8,6,3,1, Тридесета 6,4,5,2,11,1, Тринадесета 12, Четиридесета 3,1
Община Лом  
На 04.09.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Лом: Асен Разцветников 9,22,18,2,16,14,6,3,20,5,12,11,8,1, Бено Първанов(Синчец-Мл.) 1,3,2,4, Бойка Войвода 14,10,2,18,6,1,20,3,4,12,8,16, Бреза 3,5,4,2, Горанова Чешма 24,26,15,16,4,6,1,5,9,18,11,6,8,20,7,22,12,2,10,13,28,3,17,14, Гредовете 2,6,5,3,8, Детелина(Ален Мак) 12,14,7,10,16,8, Димитър Ралчев(Черв.Знаме 18,9,20,15,13,12,7,8,16,5,10, Елин Пелин 18,13,7,22,6,17,8,3,4,5,11,19,10,14,12,2,20,15,16, Иван Петков(Т.Никодимов) 22,38,10,12,8,37,6,36,3,23,14,18,33,16,1,11,32,35,41,28,4,5,20,27,2,40,34,9,42,29,17,44,26,7,43,24,25,19,30, Йолова Чешма 1, Калинка 4,11,3,1,4,5,9,2,7, Митко Александров 2, Младеново/Пейо Яворов Читалище Събуждане, Петър Попнинов 1,12,6,10,8,2,5, Сергей Румянцев 27,30,17,34,25,9,19,24,23,11,22,32,15,28,20,34,16,18,14,10,21,26,7, Славянска(Г.Димитров) 34, Софийска 76,1 Ул. Елин Пелин Кв.Младеново,81,47,61,102,95,56,93,53,42,62,45,58,87,56,66,56,44,49,57,32,70,51,26,46,83,55,91,40,36,60,74,78,59,64,30,38,72,89,58а Здравна Служба,28, Страхил Войвода 4,1,5,2,9,7, Трифон Панов(Марин Цеков) 1,2, Училищна 5,3,2,1, Христо Ясенов 17,18,9,8,16,2,3,10,13,6,4,7,1,5,15,14,11, Шиновец 1,3,2, Ясен 8,9,2,7,4,6,13,5,3,1
За Периода 02-05.09.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ – Лом: Бахчите 28,2,7,285,281,29,1, Братя Миладинови 33,17,66,38,27,40,46,41,21,64,62,45,23,81,42,11,13,60,77,19,48,50,35,56,34,15,39,54,37,43,44,52,36,58,29,68,25,31, Искър 46,52,48,50,43, Пирот 68, Тимок 45,43,56,58,68,46,51,54,57,47,49,52,46,50,48, Тунджа 22,5,12,3,10,8,18,6
За Периода 02-05.09.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ – Лом: Люлин 15, Младенова 29,27,25, Младеново/Пейо Яворов Уо, Подполковник Леонов 1,3,5, Райна Княгиня 4,1,3,13,7,8,11,5,6, Софийска Упи Хі, Кв.99,85, Съгласие(Аврора) 2,1,3
На 02.09.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ За Периода 04-05.09.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ – Орсоя: Втора 20,10,12,16,26,18,3,5, Дванадесета 8, Десета 4,1,6, Единадесета 14,12,8,6,10, Осемнадесета 16,5,18,8,2,6, Първа 4,30,40,5,2,29,6,9,72, Трета 2,16,20, Тринадесета 4,6,1, Шеста 1,2, Уо Тп-1,Извън Регулация
Община Монтана  
На 02.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 06.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Долно Белотинци: Александър Стамболийски 9,5,7,12,1,8,4,6,3, Васил Коларов 17, Владимир Минчев 18,7,6,16,14,17, Георги Бенковски 4,9,5,17,7,1,12,3,11,6,8,10,14, Георги Дамянов 24,21,7,16,13,14,10,20,1,9,17,3,12,4,6,5,8,23,22,15,18,19,11, Георги Димитров 24,23,33,27,11,18,1,31,8,6,29,7,14,39,5,47,4,20,3,43,35,13,17,2,15,10,45,41,16,9,21,12,37, Д-Р Стамен Илиев 6,11,14,4,5,1,2,8,7,3,16, Дара Михайлова 7,9,4,16,1,5,2 А, Емил Марков 6,2,3, Замфир Попов 15,9,2,11,3,13,7, Игнат Колов 6,1,2,3,5, Илия Андрев 2,9, Кокиче 6,9, Лика Рачин 2,7,6,4,5,8,9, Младен Апостолов 14,9,13,11,22,6,15,8,5,24,26,10,12, Ненка Илиева 2, Никола Йонков Вапцаров 4,7,6,1,5,9,8, Огоста 7,5,1,3,2, Петко Дошов 10,14,17,2,16,1,11,6,5,13,3,18,4,19, Петко Рачев Славейков 1,4,8,2,6, Победа 2,4,7, Пъстрина 15,13,12,23,4,25,31,21,9,29,22,5,11,33,8,19,7,2,10,1,3,16,14,18,17,6, Синчец 6,5,9,7,4,3, Стадиона 12,6,8,4,16, Цеко Тодоров 3,1, Тп 1 Улично
За Периода 02-05.09.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Монтана: 22-Ри Септември , 22-Ри Септември 4,3,15,24,26,11,5,22,10,6,16,2,7,12,20,18,13,9, 22-Ри Септември 31,29,33, Александър Стамболийски 28,26, Александър Стамболийски 15,17,19,23, Александър Стамболийски 18,12,6,16, Ангел Кънчев 6,10,2,4, Арх.Младен Кръстев(Н.Ил.) 1, Бачо Киро 1,7,10,4,3,5,6,8, Бузлуджа 1,15,4,9,14,16,5,10,6,11,17,13,10 Кристал,2,7, Васил Левски 22,24, Васил Левски 13, Васил Левски 37,33,41,35,34,39,31,38,36, Васил Левски 8,1,3,11,9,12,10,6,7,5, Велико Търново(Ил.Царев) 10,12,13,8,7,16,6,2,18,17,9,15,4,14, Веренишка(М.Веренишки) 97,74,83,109,73,87,66,77,94,78,71,111,85,92,79,111,99,80,109,84,90,91,76,75,81,89,69,98, Веренишка(М.Веренишки) 13,4,15,9,11,6,7,5,2,6,3, Веренишка/М.Веренишки/ 81, Генерал Столетов(А.Греков 3,15,1, Георги С.Раковски 15,18,11,5,8,19,10,24,6,3,22,14,12,17,20,7,26,16, Георги С.Раковски 21,28,26,30, Гоце Делчев(Лика Рачин) 2,15,11,4,13,7,10,9,5,3,12,8,6, Граф Игнатиев(В.Коларов) 2,4,5, Граф Игнатиев(В.Коларов) 25,19,24,17,13,22,15,11,26,23,32,21, Д-Р Стамен Илиев 10,15,1,4,7,5,11,13,9,1а,3, Димитър Талев(Ц.Тодоров) 4,6, Драган Цанков(Московска) 6,10,12,16,14,8, Жеравица 6, Жеравица 4,3, Жеравица 3,Драматичен Театър, Жеравица , Иван Аврамов 30,10 3,6 Аврора-1,8 2,6,2,12 4,12,10,3,8 Базова Станция Mn 041,16,36,6 1, Иван Вазов 37,33,26,35, Иван Вазов 30,32,34, Извора(Б.Бистрица) 33,27,23,29,31, Извора(Б.Бистрица) 13,17,9,15,11, Камен Цанов 37,14,34,19,41,36,24,11,20,15,45,38,43,40,27,22,21,30,13,18,32,39,35,31,16,33,29,17,42, Клокотница(Г.Михайлов) 3,10,10 6,8 А,9,8,6, Княз Александър Батенберг 9, Княз Александър Батенберг 2, Комплекс Базара Магазин Пром.Стоки,Павилион За Пром. Стоки,Павилион,Павилион Пром.Стоки,Фирма Вегатон, Комплекс Базара Павилион Пром.Стоки, Любен Каравелов 9,9 Дунав, Любен Каравелов 10, Марин Дринов 17,1,9,16, Мария Димова(Б.Стоилов) 21,22,19,24,17, Никола Сапунджиев(П.Сред) 2, Отец Паисий 1,3,20,6,12,4,8,16,2,18,10,14, Пейо Яворов(Г.Дамянов) 1 Офис 407,1,3,5, Пейо Яворов(Г.Дамянов) 4 Юрий Гагарин,6,4,2, Петър Парчевич 10,21,5,6,19,1,12,21,2,8,3, Петър Парчевич 20,18, Плиска Служебен Апатамент, Св.Св.Кирил И Методий 30,18,26,19,20,32,24,9,33,23,31,21,34,22,28,17, Свети Климент Охридски(Г. 1,3,8,5, Свети Климент Охридски(Г. 5,13, Свети Климент Охридски(Г. 14,8,12,12,10, Свети Патриарх Евтимий(П. 25,37,44,30,29,28,26,38,44,45,32,27,33,41,19,31,47,35,34,49,24,22,23,21,36,40,39,43, Славейков Ресторант Монтанезиум, Стефан Савов(М.Пенов) 9, Трапезица 8, Трети Март(Г.Димитров) 98,94,72,96,88, Трети Март(Г.Димитров) 61,61а,63, Трети Март(Г.Димитров) 27,33,35,29,25,31,37, Трети Март(Г.Димитров) 98,77,120,100,79, Трети Март(Г.Димитров) 19, Трети Март(Г.Димитров) 84,90,92,88, Хаджи Димитър 32,38,42,40, Хаджи Димитър 28,36,15,24,30,34,17,21,26,19, Хаджи Димитър 13,12,2,1,3, Хан Аспарух 14,2,8,12,10, Хан Аспарух 30,15,17,32,28, Хан Аспарух 56,48,44,52,42,35,50,38,41,23,46,31,40,29,33, Христо Ботев 70, Христо Ботев 61,55,57,59,63,65,67,51,53, Цар Асен 6,Имот 212 Кв.91,4, Цар Борис Iii-Ти(З.Попов) 19,21,17,23,15,13,17, Цар Самуил(Комсомолска) 6,2, Черковна(Иван Бобанов) 40, Черковна(Иван Бобанов) 16,7,15,6,2,10,3,34,28,13,12,24,36,19,32,1,9,019,30,16а,18,26,4,21,14,23,8,20,22,5, Юлиус Ирасек(Житомирска) 15,17,13, Пазара
За Периода 03-05.09.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Монтана: 22-Ри Септември 27, Иван Аврамов 11,40, Панайот Хитов 42,24,40,34,28,18,14,30,36,20,32,38,26,16,22, Петър Парчевич 28,30,32,15,26,25, Стефан Савов(М.Пенов) 7, Трапезица 2,3,6,1,4

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.