Изплатиха 81 000 лева обезщетения за свине около Монтана

Изплатиха 81 000 лева обезщетения за свине около Монтана

Към 2 септември 2019 г. са изплатени обезщетения в размер на 81 хил.лв. на лични стопанства в отделни населени места в 20 км зона по данно предоставени от Областната дирекция по безопасност на храните.

В близките дни предстоят нови плащания докато не бъдат разплатени полагащите се финансови средства в цялата зона. 

Извършеното към настоящия момент по отношение на процедурата за изплащане на обезщетения на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане и дезинфекция в населените места в 20 км зона около индустриална свиневъдна ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден, беше обсъдено на редовно заседание на Областната епизоотична комисия.

В рамките на заседанието се обсъди и хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

В отделни точки от дневния ред присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ – Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони на територията на РДГ – Берковица мерки за намаляване на популацията от диви свине.

За още новини, снимки и видео посетете за нашата facebook страница.