Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 16-20.09.2019

ЧЕЗ: Прекъсвания на тока

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица  

На 18.09.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,14,4,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,71,51,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,2,8,49,103,58,70,29,76,20,60,20,73,28,57,66,10,82,1,55,9,85,6,47,40,67,64, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,6,9,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,12,15, Раковица Ул. Лале  2,31,50,36,25,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,10,8,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,47,23,7,14,56,32,46,49,29,45,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,90,29,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,42,18,68,47,2,49,4,65,13,38,8,51,17,70,34,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,64,19,15,4,25,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,76,11,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,23,9,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  2,9, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 18.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Берковица:   Беговица  Хлораторно, Заряница  38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица

Община Бойчиновци  

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бели Брег:   Втора  14,13,9,11,10,1,3,4,15,8,7,12,6,5,16, Дванадесета  1,8,4,10,2,6, Девета  2,4,1,7,8,5,9, Десета  4,3,2,8,№1,12, Единадесета  4,6,8, Извън Регулацията  Склад За Селко-Стоп.Продукция, Местност Стопански Двор  Пс, Осма  4,7,10,5,1,8,6,3, Пета  10,4,2,9,11,13,12,8,14,3,16,5,7, Петнадесета  4,1,8,2,3, Първа  60,66,68,57,64,74,55,70,62,53,Тп-2 Улично Осветление,58,4,32,34,15,19,12,38,50,3,18,42,23,78,25,14,35,40,56,21,36,54,20,10,27,44,46,52,16,1,8,30,51,43,5,Тп-1 Улично Осветление,47, Трета  3,17,12,1,5,16,8,26,21,15,14,7,22,28,18,2,13,9,6,10,24,20, Тринадесета  1,3,4,6,2, Четвърта  7,3,1,11,5, Четиринадесета  8,4,12,5,14, Шеста  9,1,5,3

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бели Брод:   03397  , Александър Стамболийски  4,5,26,9,6,13,1,7,8,10,12,14,11, Ангел Дамянов  8,4,10,6,5,3, Валентина Терешкова  2, Васил Коларов  9,7,19,1,3,2,21,5,13,17,15, Васил Левски  9,11,1,7,3,2,5, Вела Пеева  6,2,13,4,12,3,5,2, Владимир Минчев  4,8,1,3,6,2,9,5,7, Гаврил Генов  4, Гео Милев  1,3,4,2, Георги Димитров  15,10,9,3,21,5,4,6,1,7,11-13,8,2,24,25,26,43,45,20а,65,18,49,57,59,23,47,33,31,12,22,41,27,1-Ви Стопански Двор,37,39,28 Тп N2 Уо,53,16,29,35, Георги Цветков  8,5,6,1,10,2, Дамян Димитров  7,1,5,6,2,7,13,9,22,10,12,18,24,19,14,11,15,20, Димитър Дойчинов  4,10,6,3,2,7,1,8,5, Замфир Попов  1,4,2,5, Иван Вазов  8,2,4,6,10, Извън Регулация  Пс,Ферма, Илия Ст.Дамянов  1,3,3а,7,4,6,8,2,10, Йорданка Чанкова  5, Каменодолска  4,2, Любен Каравелов  1,3, Малчика  2, Марин Станков  2,3, Нако Дамянов  3,1,2,7,12,11,21,18,9,16,19,15,10,6,8,5,17,13, Никола Й.Вапцаров  9,1,5,3,7, Панайот Волов  2, Пи 001010  , Райко Даскалов  4, Септемврийци  1,3, Столетов  2,1, Хаджи Димитър  3,1,2, Христо Михайлов  8,10,2,13,1 Тп 1 Уо,6,3,12,5, Христо Смирненски  14,22,18,17,20,13,5,3,4,15,10,23,21,25, Юри Гагарин  5,25,11,21,2,13,15,9,23,1,17,6,3,19

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бойчиновци:   Георги Трайков  5, Иван Андреев  6

На 19.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Владимирово, Общ. Бойчиновци:   1 Кв.56  , 125280  , 922041  Местност Пороя, 952006  , Александър Стамболийски  1,12,24,17,32,27,39,31,8,20,7,30,34,14,28,6,10,18,4,16,22,5,26,25,35,37,1,11,13,33,9,2,15, Ангел Петков  11,12,6,1,8,9,5,3,2,7,4,1, Бачо Киро  4,21,1,10,26,19,16,17,2,8,3,22, Васил Иванов Йосифов  26,13,24,16,12,5,13,24,3,19,14,2, Васил Левски  21,28,32,17,23,12,2,1,5,24,26,18,16,3,9,7,31,6,15,13, Витан Младенов  5,6,3,1,8,12, Владимир Петков Минчев  19,6,16,37,66,39,35,25,14,17,2,44,11,15,28,30,59,45,47,41,51,7,90,36,5,40,1,17а,9,18,31,20,22,88,27,23,26,64,43,10,29,33,4,71,90,145,105,134,87,74,83,71,94,84,99,148,107,156,152,109,133,127,77,146,80,150,111,92,140,101,103,76,96,93,122,136,132,142,104,117,95,70,78,125,124,98,120,131,128,100,129,91,126,154,88,72,115,102,75,114,106,116,85,86,121,130,89,112,143,97,138,123,23,24,29,7,73,35,1,59,52,61,69,55,5,57,65,71,60,50,48, Гаврил Генов  4,3,5,6,1,7,43,15,37,11,10,27,23,12,34,16,4,9,39,14,33,25,32,41,35,36,38,13,30,17,26,28,4, Георги Петров Лилов  2,5,6,8,3,9,1,10,4,16,24,11,31,30,22,14,29,12,19,15,27,13,23,3,35,21,10,33,26, Давид Тонов  19,17,21,22,20,7,3,6,2,10,8,11,14,9,1,13,18,12,16,5, Замфир Попов  32,3,34,17,9,11,28,19,10,20,2a,18,24,47,7,21,1,12,6,26,22,30, Иван Донков  11,26,22,10,16,28,1,4,14,3,13,18,5,12,6, Извън Регулацията  Стопански Двор-2, Камен Тошев  13,21,10,23,13,3,4,7,19,11,5,17,9,12,14,15,1, Лютенска Дружина  5,26,13,28,22,17,6,11,18,7,10,4,14,2,8,12,1,15,9,19,38,61,42,44,31,72,90,52,68,29,43,64,50,84,46,53,58,5,49,39,59,35,54,51,11,55,76,56,60,45,82,78,66,37,19,34,40,32,38,30,27,23,36,25,21, Мест. Край Село  , Местност Манастира  Пс, Найден Коцов Вълов  16,8,1,4,12,10,7,6,5,14,9,2,3,12,12,16,15,24,18,13,28,17,25,11,22,21,26,23, Никола Ефремов  11,118,16,5,10,3,14,8,9,6,2,12,20,34,24,30,36,28, Никола Й. Вапцаров  7,6,1,2,14,4,8,5, Нов Път  10,16,12,14,19,18,2,20,9,17,6,7,1,21,15,5,13,4, Огоста  11,9,19,13,1,15,21,5,23,17,29,41,35,33,39,1, Панталей Димитров  4,5,7,9,10,2,6,3,1, Парка На Свободата  13,6,4,16,3,22,17,5,7,8,15,18,2,20,10,7, Петко Димитров Петков  16,8,5,13,14,15,11,7,12,18, Петко Коцов Лечев  11,19,7,25,21,15,27,3,5,13,33,2,23,4,31,9,57,14,50,12,49,30,51,53,16,47,22,20,55а,24,45,3,57,35,1,41,39,50, Стамен Илиев  5,1,8,11,3,6,4,7,2, Стефан Караджа  7,11,5,8,9,6, Стопански Двор  , Упи Vi, Кв.6  , Хаджи Димитър  10,5,3,20,1,4,8,16,6,42,39,55,40,24,21,32,46,23,30,27,60,44,5,47,13,36,38,53,26,20,11,17,57,43,41,28,29,15,31,61,35,59,18, Христо Ботев  6,2,5,8,10,4,3,1,7, Христо Коцов  31,13,11,5,10,12,14,15,6,13,4,2,8,7,17,16,9,3,37,36,47,39,22,46,38,20,44,24,41,49,48,35,31,25,29,27,26,40,33,30,19,23,42,54,50,28, Христо Михайлов  35,37,26,33,1,4,5,25,17,31,8,11,29,19,27,12,1,13,4,16,23,2,21,14,10, Цветан Василев  2,3,4,1,8,6, Черковна  1,3,4,2,7,   -,Стопански Двор

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Градешница:   1

На 19.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Громшин:   13  , Александър Стамболийски  4,19,14,18,11,3,9,12,5,16,13,2,10,7,23,17,15,11,24,30,28,26,31,27,29,25,15, Бенковски  3,1, Васил Априлов  7,6,15,19,21,9,8,11,12,1,2,3,17,10, Васил Коларов  7,3,1,7,13,4,9,6,2,5,15, Васил Левски  3,21,2,6,9,11,14,13,20,8,4,5,17,7,1,23,12,18,19,16, Вели Манчов  6,10,12, Генерал Колев  23,2,11,8,10,4,21,13,15,9,3,19,16,20,1,12,24,5,14,6,7,17,18,22, Георги Димитров  28,6,56,40,22,54,36,52,30,34,16,10,7,18,44,1,13,12,3,42,38,11,15,48,46,20,5,14,Кравеферма,Кравеферма-1-Ви Двор, Девети Септември  3,1,Пресевна, Димитър Благоев  4,1,5,9,11,2,10,8,8, Драва  12,3,7,15,11,10,8,13,5,3, Ивайло  9,7,5,1,3,2,4, Иван Вазов  8,5,2,1,11,3,9,4,7, Йордан Бърдарски  4,6,3,2,1,5,8, Кирил И Методи  5,13,15,17,2,4,6,24,3,11,1,27,12,16,25,19,21,10,14,23,18,8, Коста Велков  5,6,12,3,1,11,23,10,9,15,7,14,17,19,13,4,5,21,12,2, Кубадин  20,3,5,9,12,13,23,21,4,8,19,25,1,7,15,14,24, Лало Божинов  4,6,7,2,5, М-Р Борис Костадинов  12,8,3,6,10,7,2,16,5,4,14,1,7,9,3,26,20,6,24,22,25,30,7,17,13,23,36,22,32,34,15,5,19, Маданска  2,6,4,8, Маршал Толбухин  3,16,18,9,5,4,6,7,10,14,8,12,2, Местност Край Огоста  Ферма, Никит Иванов  14,11,3,4,5,13,8,7,9,10,6,15,12, Одрин  2,1, Панайот Волов  1,6,3,4,5,8, Петър Берон  5,1, Райко Даскалов  2,1,7,9,3,5,7,13, Сан Стефано  2,4,3,5,1,6,3, Сливница  9,Тп-4 Улично Осветление,8,7,3,6,4,5,2,1, Ставри Георгиев  17,3,16,23,2,11,21,13,1,7,9,18,19,4,5,6,28,26,24,33,39,22,30,29,27,26 А,10,41,43,45,47,25, Ставри Крумов  7,4,6, Стефан Караджа  4,2,6,7,8,5,16,1,10,3, Страцин  5,6,3,10,2,8,5,9, Тито  6,7,14,1,3,10,5,16, Хаджи Димитър  2,10,6,33,1,5,4,8,7,44, Христо Ботев  45,54,29,40,31,44,42,31,16,7,9,24,32,25,14,11,2,21,13,22,18,36,10,17,6,15,3,4,1,12,28,5,26,8,38,40,68,80,78,59,72,63,73,75,65,57,84,70,113,77,66,69,61,82,67,56,49,54,45 Сладкарница,39,54в,45,46,31,64,50,49 Тото Пункт,37,55,43,47,51,49 Читалище Светлина,33,44,53,21,58,41,60,52,62, Христо Михайлов  2,7,12,8,1,4,17,9,15, Христо Смирненски  5,16,11,18,1,4,14,10,2,8,20,9,12,3,7,2,19, Цанко Церковски  5,14,9,19,Тп-2 Улично Осветление,8,13,12,17,23,11,6,2,4,3,17,1, Шипка  8,12,13,10,15,11,9,19,7,5,1,3,10, Янка Кирилова  2,6,7,4,1,8,   Извън Регулация

На 19.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кобиляк:   Александър Стамболийски  3,6,1,4,5,7,2,17,11,13,15,9, Васил Коларов  2,4 А,5,6,1,3,11,4,7,8, Васил Левски  1,2,6,3,11,10,4,8,5,18,16,15,20,19,28,10,11,25,23,17,22,13,26,21, Витоша  4,1,2,8,6,10,3,9,11, Гео Милев  16,10,11,19,7,2,13,17,9,5,3,12,8,4,1, Георги Димитров  1,4,26,17,12,5,28,15,21,20,24,23,7,8,9,11,3,13,22,16,10,14,19,18,2,49,30,47,51,27,45,43,125,53,41,64,60,58,56,50,25,54,44,35,38,32,3,31,34,48,39,43,33,37,36, Георги Кирков  12,3,1,5,2,10,6,4,8,13,7,16,14,9,11,18,20,5,15,18 А, Иван Вазов  8,5,9,1,4,3,2,8,14,11,12, Кирил И Методи  1,9,2,11,7,3,5, Местност Езерото  Пс, Никола Й.Вапцаров  17,9,3,4,2,5, Опълченска  8,8,6,5,11,3,15,13,1,4,7,9, Пирин  16,20,7,4,5,6,16,18,1,3,2, Рила  26,18,2,38,32,42,36,22,40,10,20,8,5,24,1,6,28,16,30,3,4,12,34,14, Родопи  1,4,3, Стопански Двор  , Христо Ботев  23,34,29,36,30,17,27,15,24,11,22,19,20,21,25,14,15,9,6,1,12,4,14,16,8,5,7,3, Христо Смирненски  3,1,15,2,7,4,13,6

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лехчево:   000252  , 216081  М.Червените Локви, I  Кв. 104  , Александър Дудов  22,18,20,28,26, Александър Стамболийски  2,19,4,5,22,12,23,1,15,8,21,17,7,39,2,10,18,14,16,3, Антон Страшимиров  1, Братя Миладинови  3, Васил Коларов  41,56,45,31,58,25,39,47,35,21,18,9,37,23,28,43,20,29,4,11,16,9,10,15,14,2,3,1,6,5,13,7, Васил Левски  8,7,2,11,3,4,9,10,6,13, Воденичарска  3, Гео Милев  4,6,3,1, Георги Димитров  48,44,55,62,20,37,49,18,27,38,1,50,2,43,56,21,33,42,52,15,39,13,34,53,19,45,11,8,17,23,16,47,5,32,31,46,Тп N6 Уо,41,14,40,51,25,82,Бензиностанция, Георги Кирков  13,9,3,8,5,15,7,11, Георги Сава Раковски  10,16,18,20,7,9,15,8,17,11,12,19,14,6, Девети Септември  5,5, Димитър Благоев  18,14,2,20,10,16,4,6,1,24,8,22,12, Димитър Димов  1, Елин Пелин  1,4,6,3,2, Иван Вазов  3,5,4,1,2, Извън Регулацията  Казан, Кирил И Методи  32.,10,36,18,16,24,22,20,12,30,8,7,9,1,4,2,3, Македония  1, Марин Дринов  3,5,7, Милин Камък  4,1, Никола Й.Вапцаров  25,1,7,26,36,8,11,27,6,3,29,4,48,23,28,24,32,5,9,13,46,33,30, Паисий Хилендарски  2, Партизанска  2,5,4,7,3,6,8, Парчевич  7,6,3, Пенчо Славейков  3,4,5,1,6,13,11, Райко Даскалов  11,4,10,9,8,7,1,2,3, Сан Стефано  14, Упи Iii,Кв 105, Обл.Монтана  , Христина Морфова  1,4,6, Христо Ботев  15,8,4,13,10,20,12,14,6,2,16,17,9,26,11,1,35,18,3,5, Христо Михайлов  23,4,16,4 1,14,2,2,5,7,9,1,3,19,10,11,2 1,7 2,18,12,8,1,21,4, Цанко Церковски  4,7,6,10,8,2,3,1,12,9, Цар Симеон  6,8,4, Цветко Терзийски  12,10, Чаталджа  1,2, Юрий Гагарин  16,25,19,23,15,18,21,20,22,14,17,   1,1,2

На 19.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лехчево:   Алеко Константинов  1, Александър Стамболийски  26,44,45,40,57,46,49,51,47,43,42,41,59,50,52,29,35,25,36,38,31,24,32,34,26,30,40,22,33,27,28, Антим Първи  21,23,29,1,25,2,5,27,11,7,3,9,33, Антон Иванов  1,12,2,6,14,8,7,5,9,4,3, Бенковски  2,1,7,3, Братя Миладинови  4,2,1,18,28,13,24,17,21,26,8,22,6,11,30,9,16,12,7,15, Васил Априлов  4,5,1,8,3,2,22,20,9,14,11,6,17,16,12,18,24,15,26, Васил Коларов  15, Васил Левски  5, Веселец  4,2, Владимир Заимов  18,23,20,14,6,3,8,19,2,18,16,25,4,21,9,11,10, Гаврил Генов  4, Георги Дамянов  2,8, Георги Димитров  64,11,152,144,146,145,154,2-Ри Стопански Двор,139,135,110,134,124,103,141,104,143,128,17,126,137,101,105,127,122,114,113,121,96,131,98,112,119,115,125,130,136,102,109,100,111,129,106,123,107,140,117,138,61,78,19,79,69,93,66,76,82,67,57,83,71,55,75,73,65,85,68,80,90,63,87,97,77,88,92,86,64, Девети Септември  6,7,16,4,10,22,2,3,13,18,23,9,19,5,30,14,11,20,1, Димитър Благоев  34,28,38,11,40,19,13,17,21,32,23,42,36,24,35,21,15,52,29,44,25,17,31,13,50,11,48, Димитър Димов  12, Добруджа  4,1, Елин Пелин  4, Ивайло  5,8,3,6,9,7,2,4,1, Иван Вазов  15,8,11,14,13,20,24,12,22,16,6,Тп 2 Уо,10,9,7, Иван Шишман  11,1,3,5,9, Извън Регулацията  Зърнен Цех, Йордан Йовков  2,6,12,8,2,7,4,3,9,1,5,10,13, Кирил И Методи  18, Климент Охридски  5,15,13,1,9,19,17,10,7, Колхозна  1,3, Крайселска  3,10,6,8,2,4, Лиляна Димитрова  6,7, Любен Каравелов  12,3,7,22,18,11,6,24,8,8, Марин Дринов  1, Местност Маданска Бара  Къща,Пс, Надежда  5,6, Никола Й.Вапцаров  5, Оборище  13,14,9,7,29,3,6,15,5,11,8,17,32,35,39,37,22,21,23,18,20,14,15,28,16,27,19,30,17,29,25,26,Тп N5 Уо,24,22, Огоста  1,3,11,7,8, Паисий Хилендарски  27,20,4,7,3,25,5,23,17,19,11,16,19 А,21,1,8,29,31,18,20, Панайот Хитов  4,17,12,20,8,18,22,16,10,14,11,4,3,5,6,1,7,9, Партизанска  11,6,8, Пейо Яворов  8,12,2,10,16,18,13,12,21,15,6,1,20,24,14,19,23,8,2,10,35,30,26,22,27,9, Пенчо Славейков  5, Пеньо Пенев  2,8,4, Петър Берон  9,11,3,7,5,2,1, Пи 000105  , Сан Стефано  1,21,7,25,12,2,20,10,17,23,13,22,3,8,19,4,9,5, Сергей Румянцев  13,21,26,3,17,8,2,4,7,1,19,9,22,14,29,15,18,10,6, Софроний Врачански  21,6,9,28,11,19,26,7,15,21,22,16,12,20,24,18,4,8,13,23,5,14,3,10, Стефан Караджа  32,21,20,26,2,15,25,23,13,9,22,24,19,18,4,16, Тодор Семерджиев  12,3,17,10,6,2,14,16,8,1,5,11,18, Упи 12  , Хаджи Димитър  23,28,18,20,22,26,24,25,81,27,6,30,7,21,89,91,71,42,58,45,79,61,40,73,46,39,41,67,43,70,63,55,32,48,59,52,20,54,38,34,81,49,30,75,53,50,56,44,77, Хан Аспарух  2,1,3,4,6, Хан Кубрат  23,8,9,28,14,13,11,33,10,2,3, Христо Ботев  1,22, Христо Михайлов  2,1, Христо Смирненски  34,20,18,32,70,68,55,66,53,57,59,61,48,24,31,42,25,56,58,39,15,33,46,29,44,27,37,34,19, Цанко Церковски  1,2, Цар Крум  16,4,25,9,22,2,3,7,19,12,6, Цветко Терзийски  1,4,21,18,19,23,16,12,31,22,33,12,37,24,5,2,8,4,1,13,3,10,12, Юрий Гагарин  9,4,2,3,5,6,7,11,1,10,14,8,   2,Пи 133051

На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Лехчево:   Александър Дудов  22,18,20,28,26, Александър Стамболийски  2,19,4,5,22,12,23,1,15,8,21,17,7,39,2,10,18,14,16,3, Антон Страшимиров  1, Братя Миладинови  3, Васил Коларов  41,56,45,31,58,25,39,47,35,21,18,9,37,23,28,43,20,29,4,11,16,9,10,15,14,2,3,1,6,5,13,7, Васил Левски  8,7,2,11,3,4,9,10,6,13, Воденичарска  3, Георги Димитров  82,Бензиностанция, Георги Сава Раковски  10,16,18,20,7,9,15,8,17,11,12,19,14,6, Девети Септември  5, Димитър Благоев  18,14,2,20,10,16,4,6,1,24,8,22,12, Димитър Димов  1, Елин Пелин  1,4,6,3,2, Извън Регулацията  Казан, Кирил И Методи  8,7,9,1,4,2,3, Марин Дринов  3,5,7, Милин Камък  4,1, Никола Й.Вапцаров  25,1,7,26,36,8,11,27,6,3,29,4,48,23,28,24,32,5,9,13,46,33,30, Партизанска  8, Парчевич  7,6,3, Пенчо Славейков  3,4,5,1,6,13,11, Райко Даскалов  1,2,3, Сан Стефано  14, Христо Ботев  15,8,4,13,10,20,12,14,6,2,16,17,9,26,11,1,35,18,3,5, Христо Михайлов  23,4,16,4 1,14,2,2,5,7,9,1,3,19,10,11,2 1,7 2,18,12,8,1,21,4, Юрий Гагарин  16,25,19,23,15,18,21,20,22,14,17,   1,2

На 17.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 18.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 20.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Мърчево:   Втора  11,13,25,5,7,29,31,20,52,1,19,24,10,6,8,23,4,3,21,2,27,9, Двадесет  8,6, Двадесет И Едно  5,4,11,21,2,1,7,3, Двадесет И Осем  6,1,2,3, Двадесет И Пет  8,2,1,6,10,4,3, Двадесет И Седем  2,4, Двадесет И Шест  2,4,1,3, Дванадесет  4,3,17,13,7,8,2,6,5,15,1,11,9, Девета  8,17,15,4,9,12,10, Осма  6,3,5,4,7, Първа  16,95,24,85,2,77,47,22,79,89,61,99,87,83,20,53,57,91,18,97,63,58,55,71,73,75, Седма  5,6,15,4,17,10,3,8,14,22,32,1,16,12,20,18, Трета  52,71,79,65,69,81,50,75,48,67,40,73,77,56,54,83, Тридесет И Две  9, Тринадесет  3,1,14,16,7,6,2,10,8,4,18, Четвърта  37,33,29,12,8,14,31, Четиридесет И Две  2, Четиринадесет  3,1,9,7,8,2,6,5,4, Шеста  10,11,4,9,2,22,7,15,28,5,18,3,1,8,28а,24,6,26,20,16

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Охрид:   560078  Местност Орничето, Втора  3,12,10,5,2,1, Двадесет И Едно  17,27,25,29,21,19,23, Двадесет И Три  1,4,3, Дванадесет  1,3,2, Девета  1,10,6,8, Деветнадесет  3,1,2, Десета  9,4,2,3,1, Единадесет  1,2, Осемнадесет  45,7,13,4,29,3,2,1,39,12,5, Осма  2,6,22,19,3,59,18,4,49,20,57,11,16,73,5,63,15,14,27,53,41,65,61,33,7,17,8,45,67а,39, Пета  3,12,20,6,4,1,2,16,14,3, Петнадесет  2,3,4,1, Първа  115,111,113,123,116,109,132,121,119,117,2,114,124,110,126,134,130,103,118,107,129,112,128,Тпо Помощно Стопанство,73,72,94,71,106,74,9,26,75,3,10,98,80,63,7,36,47,78,85,29,1,87,49,62,23,58,59,46,18,86,104,5,44,21,54,66,57,52,76,48,41,22,13,33,37,102,2,79,39,4,70,65,28,42,27,64,123,25,19,61,35,88,89,16 Къща,53,83,43,16,60,24,45,8,100,34,20,12, Седемнадесет  10,6,2,8, Седма  8,2,22,4, Трета  8,15,10,9,12,1,16,11,4,13,2,7, Тринадесет  2,4, Четвърта  6,4,2,8,14,16, Четиринадесет  5,17,11,15,3,25,2,23,21,19, Шеста  11,1,9,3,4,2,15,6,7,5,24,13,18,Тп Хі Улично Осв., Шестнадесет  Тп 2 Уо,8,5,6,1,4,3,2,9,13,   Стопански Двор

На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Палилула:   Втора  24,0,14,6,16,20,22,18,26,32,3,40,26,34,7,30,36,28,Тп 2 Улично Осветление,38,12, Десета  6,2,1,3, Осма  8, Пета  8,5,2,1,3,4,6, Първа  6,2,1,4,30,10,Тп 1 Улично Осветление,14,18,28,8,34,30,32,1 Пс, Седма  5,6,2,4, Трета  1,2,5,3, Четвърта  1,4,6,2,5,3, Шеста  2,5,9,18,8,1,12,3,4,14,10

На 19.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Портитовци:   Xvii, Кв.1  , Втора  19,2,19,30-А,12,15,6,17,28,13,16,30,26,19,3,1,2,22, Дванадесет  15,1,11, Девета  17,28,27,42,3,52,31,13,15,23,25,50,7,54,16,48,21,10,18,2,26,7,1,3,5,8,16,22,24, Десета  6, Единадесет  7,3,1,11,13,3,46, Осма  9,3,22,5,10,24,4,8,17,16,8,1,2,6, Пета  1,53,55,3,9,4,14,6,2,18,12,8,5,10,1, Петнадесет  6,6,1,6, Първа  52,21,67,42,50,28,32,20,27,37,35,29,26,19,82,51,59,58,66,72,43,62,70,80,64,74,76,11,2,30,8,13,4,6,5,10,9, Седемнадесет  1, Седма  4,19,2,1, Трета  1,3, Четвърта  1, Шестнадесет  1

Община Вълчедръм  

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ботево, Общ. Вълчедръм:   Втора  1,9,14,7,11,18,12,13,16,24,22,20, Осма  5,7, Пета  6,1,2,14,4,10,12,3, Първа  20,4,22,38,18,26,17,5,30,11,10,34,9,24,13,7,28,14,15,12,6,32,16,8,40,42,44, Седма  2,9,8,4,7,3,13, Трета  5,4,3,1,2,8,7

За периода 16-20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бъзовец, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  2,15,31,23,9,25,19,29,13,3,11,21,7,1,27., Васил Воденичарски  11,3,1,4,14,13,15,7,24,22, Васил Левски  6,2,8, Гео Милев  3,23,21,4,39,27,33,2,5,8,7,31,11,6,19,35,1,17,13,15,37,41,29, Георги Димитров  24,1,76,54,49,10,22,20,25,5,80,27,28,74,52,58,26,68,43,57,11,9,18,61,38,19,15,37,51,41,50,55,39,8,30,16,7,53,56,42,3,44,40,12,31,21,47,48,33,4,17, Ломска  11,14,38,28,4,32,6,29 31,24,19,16,7,12,27,9,8,10,15,22,25,2,3,13,17,23,21,30,26,34, Покрайна  3,5,1, Септемврийска  11,15,9,13,8,1,12,10

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм:   048001 М. Болашика  , 56002

На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Цибър:   Втора  27,6,13,83,25,11,4,62,101,46, Двадесет  8, Двадесет И Две  11, Двадесет И Едно  1,2,3, Двадесет И Осем  1,2,6,4,7,5, Двадесет И Седем  9,3,2,6,5,1,16,4, Двадесет И Шест  2,17,13,15,1, Дванадесет  5, Деветнадесет  2,3,1,5,4, Десета  1,4, До Село  , Единадесет  3,4,2,6,8,5,7, Осма  2, Пета  8,5,2,6,7, Петнадесет  4,1,18,27,2,10,28,8,19,17,30,14,5,40,32,30,10,34, Първа  9,29,26,41,36,18,8,27,28,46,10,33,12,37,4,42,44,19,5,11,43,45,34,20,115,72,98,77,122,108,124,64,74,50,119,67,83,88,107,68,65,11,114,116,106,100,63,78,102,110,111,94,118,55,101,96,57,61,109,86,112,99,121,82,69,92,90,103,97,70, Трета  4,3, Тридесет И Две  2,1,3, Тридесет И Трета  10,12,6,16,8,7, Четвърта  3, Четиринадесет  3,2, Шеста  1,2,3,10,12,4,7

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Горни Цибър:   Втора  27,6,13,83,25,11,4,62,101,46, Двадесет  8, Двадесет И Две  11, Двадесет И Едно  1,2,3, Двадесет И Осем  1,2,6,4,7,5, Двадесет И Седем  9,3,2,6,5,1,16,4, Двадесет И Шест  2,17,13,15,1, Дванадесет  5, Деветнадесет  2,3,1,5,4, Десета  1,4, Единадесет  3,4,2,6,8,5,7, Осма  2, Пета  8,5,2,6,7, Петнадесет  4,1,18,27,2,10,28,8,19,17,30,14,5,40,32,30,10,34, Първа  9,29,26,41,36,18,8,27,28,46,10,33,12,37,4,42,44,19,5,11,43,45,34,20,115,72,98,77,122,108,124,64,74,50,119,67,83,88,107,68,65,11,114,116,106,100,63,78,102,110,111,94,118,55,101,96,57,61,109,86,112,99,121,82,69,92,90,103,97,70, Трета  4,3, Тридесет И Две  2,1,3, Тридесет И Трета  10,12,6,16,8,7, Четвърта  3, Четиринадесет  3,2, Шеста  1,2,3,10,12,4,7

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Долни Цибър:   Ix Кв.10  , Втора  6,13,9,1,38,11,12,42,8,26,40,28,24,15,16,6,34,21,36,3, Двадесет И Втора  2,1,3, Двадесет И Пета  4,5,3,2,7,1,6, Двадесет И Първа  8,4,2,8, Двадесет И Трета  3,1, Двадесет И Четвърта  20,7,10,2,6,14,16,18,1,4,9,5,2, Двадесет И Шеста  7,15,5,4,2,10,11,8,6,1,10а,3, Двадесета  4,3,9,18,6,12,1,14,16,43,2,11, Дванадесета  20,12,18,37,13,27,25,17,39,41,21,7,8,5,26,29,22,6,4,23,16,28,19,10,30,35,14,11,9,33,38,15,2, Девета  1,3, Деветнадесета  1,3, Десета  4,12,3,10,2,6,8, Единадесета  2,4,8,1,11,10,5,9,13,3,6,7,15, Извън Регулацията  15,1, Осемнадесета  1,34,26,8,12,15,3,14,40,4,5,11,42,30,9е,16,1,18,95,36,22,7,28,2, Осма  28,11,7,14,3,16,12,2,22,5,1,6,9,10, Пета  6, Петнадесета  28,20,16,63,32,79,77,70,34,44,13,24,43,29,15,92,47,54,30,4,35,81,41,83,9,42,76,72,12,60,8,2,68,26,6,21,19,74,69,58,88,27,52,90,56,66,22,89,84,14,36,23,46,64,51,55,61,37,59,1,39,18,48,50,65,31,10,53,73,49,38,71, Първа  5,7,6,44,40,31,12,69,36,5,33,22,42,61,65,56,55,3,67,52,60,57,8,9,28,47,2,45,19,34,37,38,64,18,10,54,16,23,49,11,35,15,13,68,4,46,51,17,14,30,70,50,25,21,27,41,24, Седемнадесета  1,5, Седма  3,1,5,2,6,4, Трета  2,4, Тринадесета  6,4,14,1,8,6,2,10,12, Четвърта  9,3,12,8,24,21,26,14,15,10,19,11,22,16,17, Четиринадесета  2, Шеста  7,15,2,3,9,1,6,11,5,13,1,15,9, Шестнадесета  2,3,7,4,12,18,10,6,5,14,1,   1

На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долни Цибър:   Втора  6,13, Двадесет И Втора  2,1,3, Двадесет И Пета  4,5,3,2,7,1,6, Двадесет И Първа  8, Двадесет И Трета  3,1, Пета  6, Първа  5,7, Тринадесета  6, Четвърта  9, Шеста  7,15,2,3,9,1,6,11,5,13,   1

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Игнатово:   000010  , 9-Ти Септември  2, Александър Карастоянов  4,1, Вапцаров  3,2,6,1,4,5, Васил Левски  17,18,30,16,28,10,11,2,22,3,4,6,1,15,14,7,9, Веселец  10,3,8,1,6, Витоша  1,3,2, Вола  4,2, Гагарин  3,10,4,2,6,1, Георги Димитров  8,10,25,18,14,22,29,27,6,23,2,5,13,20,15,1,9,4,12,3а,50,1, Димитър Благоев  10,8,7,9,13,14,3,6,4,5,12,2,16, Иван Вазов  1,2,5,6,3, Ленин  2,6,4, Любен Каравелов  14,11,2,1,19,13,23,3,21,10,15,8,20,6,4,22, Люлин  5,2,7, Неофит Бозвели  3,4,7,6, Никола Кръстев  6,3,5,2, Пирин  4,2,8,6, Попович  1,2, Рила  4, Смирненски  2,4, Стара Планина  1, Стефан Караджа  2,1,4, Страхил Войвода  1,6,2, Тодор Павлов  7,1, Христо Ботев  8,10,4,22,15,26,5,16,7,23,12,14,17,11,3,19,9,21,1,6,2, Чапаев  6,2,1,4

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мокреш, Общ. Вълчедръм:   Първа  130

На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм:   Извън Регулацията  1

Община Вършец  

На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Вършец:   България(В.Коларов)  8,12,10,14, Васил Левски  2, Д-Р Дамян Иванов  3, Дончо Станчев  41,37,38,30,45,44,39,32,35,34,36,42,47,43,40, Република(Г.Димитров)  90,82,10,85,88 1,88,86 1,96,81,83,76,94,84,86, Стефан Караджа(Ан.Златков)  1,2,5,3, Хан Омуртаг(Д.Щерев)  6,4,8,3,6,10,1 6,12,2, Цар Симеон(Околовръстна)  41,37,   6

Община Лом  

На 19.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   Извън Регулацията  Пс

На 16.09.2019 г. /12:00 – 12:45 ч./ –  Лом:   238035 М.Садовете  , Акациева  1,4,16,12, Александър Атанасов  1,15,14,8,21,13,27,10,23,29,4,25,12,7,5,16,17,9,11,6, Александър Ликов  4,3,8,6,2,10,1, Асен Разцветников  9,22,18,2,16,14,6,3,20,5,12,11,8,1, Бачо Киро  2,1,5,7,9,3,4, Бело Море  3, Бено Първанов(Синчец-Мл.)  1,3,2,4, Бойка Войвода  14,10,2,18,6,1,20,3,4,12,8,16, Бреза  3,5,4,2, Вакумна Фабрика  4,146,115,49,113,138,47,4,119,130,30,32,5,131,35,15,103,139,27,2,3,13,19,45,40,141,10,132,31,128,8,96,57,85,38,112,72,28,48,136,67,114,66,11,12,86,148,25,123,126,144,52,36,61,29,101,33,22,130,137,70,78,95,84,34,48,144,57,155,119,50,66,80,69,10,145,132,38,54,37,96,69,103,10,133,73,151,92,60,126,3,79,36,68, Войводова Бахча  3,8,2,1а,4,6,1,1а, Възраждане(2-Ма Партизани  10,29,30,28,6,31а,24,16,21,34,2,12,4,25,32,15,7,14,8,26,1,23,3,35,38,19,11,17,40,20,5,9,18,27,16,33,20 Къща,36,31,13,42,41,46,39,48,37,49,44,45,50,56,51,47,60,52,43,58,54, Въстаническа  2,5,1,3,4, Генерал Гурко  10,8,2,12,1,16,4,5,3,14,6,1, Голинци  10,1,18,4,15,6,11,8,9,2,Уо,5,16,20,7,14,12,3,17,8,19, Горанова Чешма  24,26,15,16,4,6,1,5,9,18,11,6,8,20,7,22,12,2,10,13,28,3,17,14,21,23,30,40,17,29,34,32,36,19,42,44,38, Гредовете  2,6,5,3,8,16,14,5,12,10, Девичи Бряг  11,5,1,5,6,13,9,2,12,10,4,8,7, Детелина(Ален Мак)  12,14,7,10,16,8,5,4,1,6,2, Димитър Милков(В.Чкалов)  3,2,1,5,17,20,10,15,18,14,11,13,16,8,9,6, Димитър Ралчев(Черв.Знаме  18,9,20,15,13,12,7,8,16,5,10, Драгоман(Н.Вапцаров)  24, Дългошевско Шосе  27,57,47,53,69,33,25,43,65,1,61,59,39,55,35,63,36,35,65,23,82,41,37,2,30,10,56,20,11,14,1,11,12,36,6,4,15,46,17,16,24,21,3,42,44,28,19,7,18,26,5,35,9,34,31, Елин Пелин  18,13,7,22,6,17,8,3,4,5,11,19,10,14,12,2,20,15,16,14,15, Елха  14,37,16,10,18,20,5,15,2,12,26,35,9,22,1,6,7,4,8,3,24, Иван Петков(Т.Никодимов)  22,38,10,12,8,37,6,36,3,23,14,18,33,16,1,11,32,35,41,28,4,5,20,27,2,40,34,9,42,29,17,44,26,7,43,24,25,19,30, Извън Регулацията  Извод Ковачица, Изгрев  3,2, Индустриална  , Искра  3,4,6,5,1,7, Йолова Чешма  1,1,8,2,6,4, Калинка  4,11,3,1,4,5,9,2,7, Клокотница(Ср.Гора-Мл.)  10,1,6,3,2,5,13,4,7, Ковачишка  29,6,14,8,10,11,9,16,7,3,18,12,15,21,5,13,4,2,29,22,69,26,34,37,32,59,25,21,55,41,61,50,65,51,24,45,43,47,36,52,63,31,53,57,48,44,27,38,39,33,46,49,40,54,29, Крайна  6,3,9,8,1,2,10,7,4,17,5,11,13,15, Лодовико Миланези(К-Ска)  8,4,3,1,1 Осветление,2,8,13а,9,1,11,13,12,3,17,10,15,2,13,11,1,9,6,4, Лозарска  12,5,9,15,10,1,8,14,18,13,11,7,6,4,3, Люлин  15,3,8,15,4,13,9,5,6,11,7,1, Лястовичка  6,13,7,8,5,11,4,3,14,1,2,9,9, Магура  2,8,1,6,4, Минзухар  9,4,7,10,5,2,3,1,6,8,2,8 А, Митко Александров  2,3, Младенова  29,27,25,39,33,35, Младеново/Пейо Яворов  Читалище Събуждане,Уо,Уо,Уо,2, Мусала  13,35,9,23,31,11,3,33,17,21,15,5,6,8,1,29,4,2,25,7, Найден Попнинов(Д.Радоев)  1,6,13,4,7,14,22,8,20,2,31,19,12,27,15,33,26,25,17,9,23,24,16,21,5,18,11,14,29, Петър Попнинов  1,12,6,10,8,2,5, Подполковник Леонов  1,3,5,8,7,4,9,10,6, Пристанищна(Лом.Комуна)  1,41,51,45,49,43, Пчела  3,1,8,2,6,10,4, Райна Княгиня  4,1,3,13,7,8,11,5,6, Рила Планина  1,4,13,1,9,3,15,7,5,2,6, Роза  4,3,5,7,2,1, Садовете  3,1,Пи 44238,238,112,5,17,Тп Леярна, Септемврийци  2,4,3,8,7,14,9,10,5,12, Сергей Румянцев  27,30,17,34,25,9,19,24,23,11,22,32,15,28,20,34,16,18,14,10,21,26,7,6,5,3,2,10,4,1,8, Славейче  25,12,7,15,11,23,21,2,19,9,13,3,14,10,2,5,8,16, Славия  9,6,7,4,10,1,8, Славянска(Г.Димитров)  34, Софийска  76,1 Ул. Елин Пелин  Кв.Младеново,81,47,61,102,95,56,93,53,42,62,45,58,87,56,66,56,44,49,57,32,70,51,26,46,83,55,91,40,36,60,74,78,59,64,30,38,72,89,58а Здравна Служба,28,4,23,17,6,19,8,73,67,54,52,65,61,61,79,63,50,77,71,48,66,14,7,27,15,11,13,22,41,35,12,39,37,35,24,43,18,31,14,10,33,Упи Хі, Кв.99,85,1, Спартак  1,2,8,5,4,3, Страхил Войвода  4,1,5,2,9,7,10,24,13,35,16,33,20,26,21,11,15,29,19,28,8,12,6,18,17, Съгласие(Аврора)  2,1,3, Трети Март  1, Трифон Панов(Марин Цеков)  1,2,68,54,1,24,27,117,126,132,53,104,4,5,17,93, Училищна  5,3,2,1, Физкултурна  10,13,7,10а,1,16,24,6,2,29,27,11,36,9,12,4,11,18,34,28,12,14,16,26,32,23,19,

За периода 16-20.09.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:   Бахчите  28,2,7,285,281,29,1, Братя Миладинови  33,17,66,38,27,40,46,41,21,64,62,45,23,81,42,11,13,60,77,19,48,50,35,56,34,15,39,54,37,43,44,52,36,58,29,68,25,31, Искър  46,52,48,50,43, Пирот  68, Тимок  45,43,56,58,68,46,51,54,57,47,49,52,46,50,48, Тунджа  22,5,12,3,10,8,18,6

На 19.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Лом:   Върбица(Тодор Илиев)  2, Генерал Столетов  2,6, Извън Регулацията  1,Автобаза,1, Коста Арсениев(С.Димитров  17,27,7,1,5,19,11,31,15,9,23,22,3,21,13, Латинка  17 Полигон,75,55,67,14,10,61,65,73,69,59,57,63,71,6,9,11,12,6а Ж П  Прелез,2,4,23,29,17,43,19,10,1,33,27,25, Манойло Кънев(Вела Пеева)  2,1,3, Мир  3,4,12,7,10,1, Момин Брод  4, Опълченска(Л.Карастоянова  2, Поломие(Първан Генов)  15,17,2,8,6,19,3,10,4,5,11,7,1,9, Първи Май  22,6,18,14,9,7,4,20,10,12,5,16, Райко Даскалов  1, Средна Гора  7, Х-309 Кв. 18 – М-Ст Момин Брод  , Христо Савчов(Е.Тодоров)  2,5,1,7,6,3,4, Цанко Церковски  1,6,8,3,4, Юрий Гагарин  6,9,17,15,18,14,2,1,5,11,19,16,4,10,3,12,21,8, Яне Сандански  6,9,3,1,10,2,11,8,5,7,4

За периода 16-20.09.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Орсоя:   Втора  20,10,12,16,26,18,3,5, Дванадесета  8, Десета  4,1,6, Единадесета  14,12,8,6,10, Осемнадесета  16,5,18,8,2,6, Първа  4,30,40,5,2,29,6,9,72, Трета  2,16,20, Тринадесета  4,6,1, Шеста  1,2,   Уо Тп-1,Извън Регулация

На 19.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Втора  69,72,58,68,81,65,52,73,59,56,64,75,91,54,79,85,74,63,77,67,50,61,87,60,66,57,62,89,1,54,43,20,8,23,11,35,5,3,9,31,38,28,29,2,39,24,6,4,41,13,34,37,15,17,36,27,14,33,40,7,1,30,22,18,25,10,53,46,45,47,44,49,51,37,53,56 Уо,42,55, Двадесет И Втора  6,3,1,4, Двадесет И Девета  5,10,18,1,14,11,20,7,6,3,2,8,16,12,15, Двадесет И Осма  1,2, Двадесет И Пета  4,3,5,1,2, Двадесет И Първа  10,4,5,16,3,2,6,7,10, Двадесет И Седма  8,2,11,7,5,21,18,27,29,16,25,23, Двадесет И Трета  14,1,8,10,12,2,4,16,5,7, Двадесет И Четвърта  3,1,2, Двадесет И Шеста  1,4,9, Двадесета  10,9,7,4,2,6,12,1,11,5,8,3,6, Дванадесета  2, Девета  6,4,1,3,5,2,8,6, Деветнадесета  3,5, Десета  9,10,4,6,1,3,8,9, Единадесета  15,12,17,14,4,20,6,3,2,13,19,18,8,7,16,11,10,1,21,23,5,9, Извън Селото  17,16,3,Местност-Багачина,11,1,1,15, Осемнадесета  10,6,7,2,4,8,1,5,3,9, Осма  9,3,8,6,5,10,7,6, Пета  1,3,7,9,4,11,13,2,1,3,7,6, Петдесет И Втора  25,42,40,3,10,16,18,24,7,22,28,12,14, Петдесет И Девета  5,2,7,1,4, Петдесет И Осма  8,2,1,5,10,4,7,6,9, Петдесет И Пета  4,10,2, Петдесет И Първа  7,1,5,9,3,4,2, Петдесет И Седма  5,1,6,4,3, Петдесет И Шеста  3,1,2,5, Петдесет Трета  8,6, Петдесет Четвърта  41,1, Петдесета  10,8,4,3,44, Петнадесета  39,33,43,29,41,35,25,27,45,47,9,4,17,2,6,7,1,3,5,19,13,11, Първа  14,72,67,70,101,79,75,100,88,87,98,89,93,99,91,197,80,47,74,78,90,94,86,81,85,Уо,104,96,95,101,84,76,102,25,46.,51,90,33,41,32,24,Уо,60,27,47,19,37,38,56,43,68,69,39,20,34,48,63,53,11,66,45.,65,26,40,17,49,29,15,21,58,59,30,67,18,64,71,42,50,36,13,31,73,14,3 Уо,4,1,3,8,12,7,10,18,5,11,6,9, Седма  5,1,3,4,2,8,7,6, Трета  5,1,8,10,7,3,9,6,20,15,23,19,17,11,14,13,18,22,12, Тридесет И Втора  6,2,15,16,8,4,9,14,17,13,5,10,19,15, Тридесет И Девета  17,11,5,2,3,15,1,13,7, Тридесет И Осма  4,6,8,9,7,1,2,5,3, Тридесет И Пета  10,14,11,26,21,23,4,20,12,13,28,19,18,6,16,7,22,17,1,8, Тридесет И Първа  7,1,9,14,2,11,6,29,16,35,41,19,4,15,27,17,25,14,23,21,39,8,37,31, Тридесет И Седма  14,3,12,1,10,5,4,8,6,2,7, Тридесет И Трета  8,2,9,1,5,6,12,7,14,10,4,2, Тридесет И Четвърта  5,3,37,8,2,7,6,9, Тридесет И Шеста  23,21,14,20,29,27,11,7,2,18,19,15,9,8,13,1,12,10,5,4,6,17, Тридесета  43,28,47,41,49,22,26,39,33,30,34,2,25,6,15,3,21,4,11,18,19,20,8,17,12,7,16,27,10,9,5, Тринадесета  2,1,3, Четвърта  8,2,1,3,4,6,28,9,14,26,5,30,40,20,7,16,10,12,18, Четиридесет И Втора  2,9,4,1,6, Четиридесет И Девета  2, Четиридесет И Осма  4,2, Четиридесет И Пета  2, Четиридесет И Първа  11,9,11,7,3,2, Четиридесет И Седма  2,1,3, Четиридесет И Трета  3,1,2,13,11,4,7, Четиридесет И Четвърта  4,5,3,6,2,8, Четиридесет И Шеста  2,1, Четиридесета  30,15,11,28,34,9,13,38,36,40,32,24,16,7,18,8,2,10,1,20,12,6,5,14, Четиринадесета  3,4, Шеста  4,6,1,2, Шестдесет И Втора  1,3,5,4,2,8,6, Шестдесет И Първа  1,7,2,15,11,9,13, Шестдесет И Трета  6,5,10,1,4,2, Шестдесет И Четвърта  3,8,1,2,4,5,6,10,14, Шестдесета  3,5, Шестнадесета  7,10,6,4,1,11,3,8,12,5

На 19.09.2019 г. /09:45 – 15:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Двадесет И Девета  5, Двадесет И Първа  10, Петдесет И Девета  5,2,7,1,4, Петдесет И Осма  8,2,1,5,10,4,7,6,9, Петдесет И Седма  5,1,6,4,3, Първа  100,88,87,98,89,93,99,91,197,80,47,74,78,90,94,86,81,85,Уо,104,96,95,101,84,76,102, Тридесет И Втора  6,2,15,16,8,4,9,14,17,13,5,10,19, Тридесет И Пета  10,14,11,26,21,23,4,20,12,13,28,19,18,6,16,7,22,17,1,8, Тридесет И Първа  6,29,16,35,41,19,4,15,27,17,25,14,23,21,39,8,37,31, Тридесет И Трета  8,2,9,1,5,6,12,7,14,10,4, Тридесет И Четвърта  5,3,37,8,2,7,6,9, Тридесета  43,28,47,41,49,22,26,39,33,30,34, Четиридесет И Девета  2, Шестдесет И Първа  7,2,15,11,9,13, Шестдесета  5

На 19.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Трайково:   064185  , 1-49  , Арда  1,1, Асен Балкански  1,4, Батак  1, Боно Николов  12,8,7,10,9,5,3,4,6,2,1, Борис Златанов  4,6, Васил Коларов  3,53,57,50,63,44,30,42,26,31,55,43,40,52,46,59,34,32,48,36,49,35,27,47,56,29,33,61,51,45,39,13,20,24,15,19,16,8,17,6,11,25,2,12,14,7,4,18,21,3,22,23,9,10, Веслец  8,4,12,5,6,1,3,10,2, Ветрен  2,1,3, Виолета Рангелова  3,1,4,14,6,16,8,24,26,28,20,2,22,10, Витоша  6,4,5,2,7,1, Гео Милев  2,6,7,8,3,4,5,9,10,11,13,1, Георги Димитров  14,16,8,23,2,25,27,12,53,47,18,24,35,49,39,30,31,16,28,29,37,41,43,26,33,51,20,21,3,Уо-Тп-3 /Казана/,11,9,7,1,4,17,5,15,2,6,19, Горан Илиев  11,5,7,2,12,10,1,4,3,6, Горан Никифоров  32,6,4,36,33,1,9,57,52,20,31,17,51,16,26,30,46,50,34,2,54,38,12,11,44,59,14,49,5,35,65,25,47,15,62,10,21,24,58,64,48,43,67,8,3,42,61,40,18,37,22,39,60,63,27, Димитър Благоев  33,42,10,17,7,41,34,6,19,32,36,39,21,16,18,20,9,13,45,44,1,47,5,37,26,15,12,38,43,23,14,28,30,31,3,4,27,25,11,8,29,35,22,6, Димитър Гаврилов  11,13,18,17,16,5,1,2,4,9,7,6,3,8,9, Дунав  2,1, Замфир Хаджийски  1,7,8, Иван Тодорин  4,1,2, Извън Регулацията  1 Тп-Камиларника,1,3,2,4,5,Стоп.Двор-2,1,Казан,1, Искър  8,6,2,12, Камен Златанов  1,5,2,3, Ком  3,6,1,5,7, Комсомолска  21,2,5,1,3,4,28,32,6,24,20,28,8,10,16,9,14,12,11,13,7,26,18, Криводол  12,14,8,3,1,4,7,19,21,2,17,5,6,11,15, Левски  15,13,9,4,7,6,14,11,2,1,3,5,8, Лом  1,2, Местност Сондите  Пс, Младен Йорданов  3,5,2,8,4,6,12,1,9,13,7, Мусала  1, Неофит Ломски  3,5,2,7,6,9,4, Петко Р. Славейков  1, Пирин  1,3,1,5,2,7,4, Първан Чолев  8,10,3,1,4,2,5, Раковска  2, Рила  17,13,19,9,1,7,2,5, Родопа  9,1,7,5, Славчо Борисов  7,3,101,5,4,6,2,1, Средна Гора  1,9,2,6,4,7,5,3,3, Стара Планина  8,18,7,16,10,14,5,12,9, Таси Никодимов  5,3,7, Трайко Попов  26,1,10,13,16,11,6,5,4,8,12,7,22,24,18,3,9, Трифон Иванов  3,8,1,2,4, Хаджи Димитър  42,11,9,46,54,36,38,40,44,5,7,3,48,34,50,52,5,4,1,6,2, Христо Ботев  6,12,2,5,13,16,7,10,14,8,3,4,12, Христо Смирненски  11,5,19,3,7,15,6,2,17,4,9,1, Цар Шишман  2,1,4, Черно Море  2, Шейново  8,4,6,2, Шипка  13,8,9,12,15,17,6,1,3,2,4,7, Янтра  12,5,3,7,9,1

Община Монтана  

На 16.09.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Долно Белотинци:   460008  , 800692  , Александър Стамболийски  9,5,7,12,1,8,4,6,3,22, Арм. Ген.Иван Михайлов  3,5,1, Асен Греков  2,8,6, Васил Коларов  17,11,7,6,17,24,19,15,1,2,12,20,30,10,18,9,13,5,25,8,16,26,21,14,4,3, Васил Левски  9,4,16,13,3,14,10,2,17,12,5,6,7,38,1,11, Владимир Минчев  18,7,6,16,14,17,12,10,5,6,8,13,4,3, Гаврил Генов  2,4,6,5,1,8,3, Гео Милев  5а,14,6,5,8,16,9,1,4,10,12,3,7,13,11, Георги Бенковски  4,9,5,17,7,1,12,3,11,6,8,10,14, Георги Дамянов  24,21,7,16,13,14,10,20,1,9,17,3,12,4,6,5,8,23,22,15,18,19,11,1,2, Георги Димитров  24,23,33,27,11,18,1,31,8,6,29,7,14,39,5,47,4,20,3,43,35,13,17,2,15,10,45,41,16,9,21,12,37,1,4,5,3, Д-Р Стамен Илиев  6,11,14,4,5,1,2,8,7,3,16,1, Дамян Колов Оловански  8,10,1,2,6, Дара Михайлова  7,9,4,16,1,5,2 А,6,1,3, Емил Марков  6,2,3, Замфир Попов  15,9,2,11,3,13,7, Игнат Колов  6,1,2,3,5, Извън Регулацията  Администр.Сграда И Стол,1,Вила, Илия Андрев  2,9,1,5,3, Кокиче  6,9,1,8,3,7, Коло Василев  4,1,6,2, Лика Рачин  2,7,6,4,5,8,9, Малчика  6,10,7,9,20,2,16,5,11,13,1,15,18,17,3,12,14,8, Младен Апостолов  14,9,13,11,22,6,15,8,5,24,26,10,12,7,4,3,2,1,5, Младен Кръстев  18,12,15,2,9,1,3,14,4,5,21,24,23,25,7,8,22,19,6,16,11,13,17, Ненка Илиева  2, Никола Йонков Вапцаров  4,7,6,1,5,9,8, Огоста  7,5,1,3,2, Петко Дошов  10,14,17,2,16,1,11,6,5,13,3,18,4,19, Петко Рачев Славейков  1,4,8,2,6, Победа  2,4,7, Пъстрина  15,13,12,23,4,25,31,21,9,29,22,5,11,33,8,19,7,2,10,1,3,16,14,18,17,6,20, Синчец  6,5,9,7,4,3,10, Стадиона  12,6,8,4,16, Х-242 Кв.31  , Христо Михайлов  2,7,3,11,15,9,5,21,19,4,6,1, Цеко Тодоров  3,1,   Тп 1 Улично,Тп 2 Улично

На 16.09.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 17.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 18.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 19.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 20.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Долно Белотинци:   Александър Стамболийски  9,5,7,12,1,8,4,6,3, Васил Коларов  17, Владимир Минчев  18,7,6,16,14,17, Георги Бенковски  4,9,5,17,7,1,12,3,11,6,8,10,14, Георги Дамянов  24,21,7,16,13,14,10,20,1,9,17,3,12,4,6,5,8,23,22,15,18,19,11, Георги Димитров  24,23,33,27,11,18,1,31,8,6,29,7,14,39,5,47,4,20,3,43,35,13,17,2,15,10,45,41,16,9,21,12,37, Д-Р Стамен Илиев  6,11,14,4,5,1,2,8,7,3,16, Дара Михайлова  7,9,4,16,1,5,2 А, Емил Марков  6,2,3, Замфир Попов  15,9,2,11,3,13,7, Игнат Колов  6,1,2,3,5, Илия Андрев  2,9, Кокиче  6,9, Лика Рачин  2,7,6,4,5,8,9, Младен Апостолов  14,9,13,11,22,6,15,8,5,24,26,10,12, Ненка Илиева  2, Никола Йонков Вапцаров  4,7,6,1,5,9,8, Огоста  7,5,1,3,2, Петко Дошов  10,14,17,2,16,1,11,6,5,13,3,18,4,19, Петко Рачев Славейков  1,4,8,2,6, Победа  2,4,7, Пъстрина  15,13,12,23,4,25,31,21,9,29,22,5,11,33,8,19,7,2,10,1,3,16,14,18,17,6, Синчец  6,5,9,7,4,3, Стадиона  12,6,8,4,16, Цеко Тодоров  3,1,   Тп 1 Улично

На 16.09.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ерден:   Извън Регулацията  Помощно Стопанство

На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Монтана:   1290029  , 48489.1.946  , 48489.16.539  Местност Криволъшки Вир, 48489.2.534  , 48489.2.643 Местност Гламата  , 48489.4.502  , 48489.4.567 И 48489.4.495  , Арда  46,20,42,29,21,2,30,9,3,24,31,33,44,22,27,17,11,40,12,6,34,32,18,4,19,25,7,36,1,23,38,16,28,5,8,10,14, Беласица  4,10, Витоша  37,28,13,6,27,3,9,19,30,21,7,39,43,41,26,16,4,34,45,33,32,15,11,24,20,29,31,8,10,35,23,17,5,18,1,22,2, Димитър Ерийски(Ст.Алов)  1,4,12,19,6,15,13,10,16,18,11,9,2 Бензиностанция,14,39,8, Добри Войников  15,5,14,9,1,6,7,4,16,3,8, Добри Чинтулов  5, Жеравица  , Захари Янчев  1,19,11,6,3,7,13,5,15,9,17, Ивайло  3,4,1,2, Извън Регулацията  Складове,Р-Ца За Изделия От Рвс Платове,Кувейт,Свинарник-Разсадника,Разсадник,Пилетарник,Хладилна База,Свинекомплекс,Бензиностанция-Рибарници,Тир 3,1,Главно Мерене,Тир-1 Клон 3, Извън Регулацията  Ново Гробище, Камчия  19,27,39,49,6,35,16,7,41,47,9,15,6,4,12,38,45,31,21,5,55,43,25,3,40,37,44,29,17,11,1,10,4,14,33,8,13,42,10, Константин Фотинов  2, Кошарhик  В Упи Iv, Кв.10, Мальовица  22,15,5,20,14,19,13,3,10,4,7,8,18,9,12,1,13,17,11,6,16,23,21,2, Местност Главчина Бабка  Лозарско Дружество, Мусала  15,10,1,36,38,7,34,39,13,17,16,3,45,29,6,21,20,22,18,8,28,32,9,2,33,27,37,44,35,5,19,12,43,11,30,41,4,40,14,42,31, Нов Живот  6,13а,14,20,22,6,26,28,47,12,24,9,2,17,18,10,15,16,11,13,8,1, Оборище  6,5,14,13,17,4,5,19,7,20,30,44,28,9,2,46,25,8,32,10,21,23,38,11,34,18,40,5,36,22,1,42,12,16,8,15, Одрин(Миладин Кунчев)  8,17,9,30,28,29,24,31,13,23,7,27,22,26,36,34,32,5,15,6,3,20,25,18,21,16,4,1,11,14,49,45,46,39,75,54,58,52,57,65,43,68,73,37,50,76,42,38,56,40,47,43,87,72,60,48,47,41,33,56,74,83,69, Одрин/Миладин Кунчев/  89,36, Охрид  54, П.А.Славков(Г.Николов)  9,14,30,5,26,18,1,15,13,11,12,20,24, Петко Каравелов  3,2,3а,1,5, Петър Богдан  6,2,4,1,12а,5,3,1,8,12,7, Петър Делян  5,3,1,2,4,7, Пи 48489.2.537  Местност Гламата, Тинтява  11,5,7,3,2,13,9,47, Хан Кубрат  7,9,5, Хан Омуртаг  4,12,9,7,6,8,5,3,11,2,1,10, Хан Пресиян  2, Черноризец Храбър  5,7,3,1,4, Чучулига  11,6,7,8,3,12,4,9,5,2,   1,   Тп За Лозята Над Младост

На 16.09.2019 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Монтана:   1290029  , 48489.2.534  , 48489.2.643 Местност Гламата  , 48489.4.502  , 48489.4.567 И 48489.4.495  , Жеравица  , Извън Регулацията  Складове,Р-Ца За Изделия От Рвс Платове,Кувейт,Свинарник-Разсадника,Разсадник,Пилетарник,Хладилна База,Свинекомплекс,Бензиностанция-Рибарници,Тир 3,1,Главно Мерене,Тир-1 Клон 3, Пи 48489.2.537  Местност Гламата,   1

На 16.09.2019 г. /08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 10:00 ч./ –  Монтана:   48489.1.946  , 48489.16.539  Местност Криволъшки Вир, Арда  46,20,42,29,21,2,30,9,3,24,31,33,44,22,27,17,11,40,12,6,34,32,18,4,19,25,7,36,1,23,38,16,28,5,8,10,14, Беласица  4,10, Витоша  37,28,13,6,27,3,9,19,30,21,7,39,43,41,26,16,4,34,45,33,32,15,11,24,20,29,31,8,10,35,23,17,5,18,1,22,2, Димитър Ерийски(Ст.Алов)  1,4,12,19,6,15,13,10,16,18,11,9,2 Бензиностанция,14,39,8, Добри Войников  15,5,14,9,1,6,7,4,16,3,8, Добри Чинтулов  5, Захари Янчев  1,19,11,6,3,7,13,5,15,9,17, Ивайло  3,4,1,2, Извън Регулацията  Ново Гробище, Камчия  19,27,39,49,6,35,16,7,41,47,9,15,6,4,12,38,45,31,21,5,55,43,25,3,40,37,44,29,17,11,1,10,4,14,33,8,13,42,10, Константин Фотинов  2, Кошарhик  В Упи Iv, Кв.10, Мальовица  22,15,5,20,14,19,13,3,10,4,7,8,18,9,12,1,13,17,11,6,16,23,21,2, Местност Главчина Бабка  Лозарско Дружество, Мусала  15,10,1,36,38,7,34,39,13,17,16,3,45,29,6,21,20,22,18,8,28,32,9,2,33,27,37,44,35,5,19,12,43,11,30,41,4,40,14,42,31, Нов Живот  6,13а,14,20,22,6,26,28,47,12,24,9,2,17,18,10,15,16,11,13,8,1, Оборище  6,5,14,13,17,4,5,19,7,20,30,44,28,9,2,46,25,8,32,10,21,23,38,11,34,18,40,5,36,22,1,42,12,16,8,15, Одрин(Миладин Кунчев)  8,17,9,30,28,29,24,31,13,23,7,27,22,26,36,34,32,5,15,6,3,20,25,18,21,16,4,1,11,14,49,45,46,39,75,54,58,52,57,65,43,68,73,37,50,76,42,38,56,40,47,43,87,72,60,48,47,41,33,56,74,83,69, Одрин/Миладин Кунчев/  89,36, Охрид  54, П.А.Славков(Г.Николов)  9,14,30,5,26,18,1,15,13,11,12,20,24, Петко Каравелов  3,2,3а,1,5, Петър Богдан  6,2,4,1,12а,5,3,1,8,12,7, Петър Делян  5,3,1,2,4,7, Тинтява  11,5,7,3,2,13,9,47, Хан Кубрат  7,9,5, Хан Омуртаг  4,12,9,7,6,8,5,3,11,2,1,10, Хан Пресиян  2, Черноризец Храбър  5,7,3,1,4, Чучулига  11,6,7,8,3,12,4,9,5,2,   Тп За Лозята Над Младост

На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Монтана:   Акд. Иван Дориданов  15, Генерал Арнолди  Каравана За Еврофутбол,23,25 Кафе До Vіі Училище,32,28,28,Пав.Закуски И Без.Напитки, Младост  С/У Блок 14,2 14,14, Свети Патриарх Евтимий(П.  90

На 18.09.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Монтана:   Младост  4,5,4

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.