Стартира изпълнението на проект „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „РПА Архив“ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Стартира изпълнението на проект

На 28.05.2019 г. „РПА АРХИВ” ООД подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0719-C01 за финансиране на проект „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „РПА Архив“ ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектът е насочен към реализиране на предприемаческа идея, свързана с разработване и реализиране на пазара на софтуерен продукт за разпознаване с разбиране на дигитализирана и хартиена документация, който да разпознава атрибутите на прочетени документи и да разбира тяхното предназначение. Чрез използване на OCR технология за разчитане на текст от документи, се складира разчетената информация в база данни, след което невронна мрежа (основа на изкуствен интелект) бива обучена да прави предположения за типа разчетена информация на базата на зададена логика и определения. Това ще даде възможност за бърз и евтин начин за обработка на хартиените документи с минимизиране на допусканите грешки от човешката намеса.

Общата цел на проекта е да се създаде и развие бизнес в областта на информационните технологии, който да е насочен към широк кръг потребители, каквито са всички сфери на бизнеса, използващи голям обем от хартиен документооборот. За реализирането на предприемаческата идея ще бъдат използвани възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., като ще се създадат ефективни условия за проектиране и реализация на софтуерен продукт, предмет на предприемаческата идея, който ще се предлага на потребители и клиенти.

Специфични цели на проекта са:

– Да се създадат добри и ефективни условия за развитие и реализация на предприемаческата идея;

– Да се осигури устойчива заетост.

Обща стойност на проекта: 243 491.48 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 194 793.19 лв., от които 165 574.21 лв. европейско и 29 218.98 лв. национално съфинансиране”

Съфинансиране от „РПА Архив“ ООД: 48 698.29 лв.

За още новини, снимки и видео посетете за нашата facebook страница.