Библиотеката в Монтана с жест към семействата с две и повече деца

Библиотеката в Монтана с жест към семействата с две и повече деца

По повод началото на новата учебна година РБ „Гео Милев“ – гр. Монтана
е подготвила подарък за семействата с две и повече деца.

От днес, до края на месец септември, всеки читател на „Детски отдел“ може да доведе в библиотеката своите братя и сестри, до 14 годишна възраст, и те ще получат безплатна читателска карта за една година.

Когато за едно дете от семейството е платена такса за читателска карта, останалите деца, до 14 годишна възраст, получават право без такса да ползват библиотечните услуги.

Регистрацията ще се извършва в „Детски отдел“. Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с ученическа карта и документ за самоличност на родител или настойник.

Записването на децата до 6 години ще се извършва в присъствието на родител или настойник, който трябва да представи лична карта/паспорт.

РБ „Гео Милев“ прави този жест, оценявайки огромната ролята на семейството като фактор за насърчаване и развитие на ранното детско четене.