Отпуснаха средства за ремонта на пътя Монтана – Лом

Отпуснаха средства за ремонта на пътя Монтана - Лом

Правителството отпусна средства за ремонта на целогодишно натоварения път Монтана – Лом. Парите са част от заделените 50 817 326 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейности предимно по второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа.

С част от средствата – 45 317 326 лв., ще бъдат финансирани ремонт на асфалтова настилка, локални ремонти, отводнителни мероприятия, бетонови работи, полагане на нова хидроизолация и подмяна на фуги на съоръжения, ремонт и монтаж на нови ограничителни системи, възстановяване на вертикалната сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка, ландшафтно оформяне и други. С изпълнението на тези дейности техническите качества на пътните участъци и съоръженията по тях се привеждат към експлоатационно състояние, отговарящо на съвременните изисквания за безопасност и комфорт на движението.

Голяма част от предвидените за ремонт отсечки са по направления, които са изключително натоварени целогодишно, като Монтана – Лом, Пазарджик – Пловдив, Велинград – Сърница, Сливен – Стара Загора и др. Други от обектите са част от туристическите маршрути към българското Черноморие – Добрич – Албена, Карнобат – Бургас и др.

Остатъкът от ресурса в размер на 5,5 млн. лв. ще бъде изразходван за изплащане на равностойните парични обезщетения на собствениците на отчуждените имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на първия етап от обходния път на град Бургас и локалните платна към него.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.