Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за разработване на сравнителен правен анализ за румънското и българското законодателство по отношение на управлението на риска,както и договори за доставка на специализирано оборудване с избраните изпълнители, което включва самосвал с хидравличен кран, спасителна платформа, 2 броя пикапи, багер – товарач, два броя мини челни товарача и един брой селскостопански трактор с ремарке.

Бенефициент 2 – община Моцацей, от своя странаподписа договор за „Разработване на анализ на текущите планове за управление на бедствия и отговорните институции“, който се очаква да бъде разработен в рамките на следващия отчетен период. Общината подписа и договор за доставка на част от заложеното оборудване в рамките на проекта.

Чрез доставката на необходимото специализирано оборудване и създаването на нов отдел за управление на риска в Моцацей, общината ще може да осигури на населението адекватна инфраструктура за управление на риска и експерти, които да реагират своевременно и ефективно в случай на бедствия.

Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана и община Моцацей (COMUNAMOTATEI), Румъния. Общата стойност на проекта е 910 542.10 евро , от които 773 960.78 евро финансирани чрез ЕФРГ, 118 361.38 евро национално съфинансиране и 18 219.94 евро собствено финансиране.