От януари стартира подмяната на старите печки на дърва и въглища

Започват разяснителни срещи по проекта за подмяна на отоплителните уреди в Монтана

От януари 2020 година започва приемът на документи по пилотната схема за подмяна на старите печки на дърва и въглища на домакинствата в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди щадящи околната среда. Това стана ясно по време на проведената от Община Монтана среща за обсъждане на Схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата със заинтересованите страни в Община Монтана с представители на институции, газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи” и граждани.

Домакинства за община Монтана, които участват в Схемата по ИП са 528, като 50 домакинства ще бъдат обхванати в пилотната схема, а останалите 478  в Основната схема. Подалите заявление за намерение ще бъдат уведомени допълнително за стартирането на проекта.

Очакваното намаление на емисиите на фини прахови частици от целевия брой домакинства в Монтана е в размер на 7.95 т/год.

На срещата бяха предложени районите, в които ще се реализира проекта, определени чрез анализи на: информацията от социологическо проучване, метеорологичните и топографски особености на района и др. 

Първа зона обхваща жилищните адреси заключени между посочените по-долу гранични улици и булеварди на зоната за интервенция в централна градска част: бул. Парта от кръстовището с бул. Христо Ботев до кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг (само адресите с нечетни номера); ул. Княз Александър Батенберг от кръстовището с бул. Парта до кръстовището с ул. Странджа (само адресите с четни номера); ул. Странджа от кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг до кръстовището с ул. Панайот Хитов (само адресите с нечетни номера); ул. Панайот Хитов от кръстовището с ул. Странджа до кръстовището с ул. Иван Аврамов (само адресите с четни номера); ул. Иван Аврамов от кръстовището с ул. Панайот Хитов до кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг (само адресите с четни номера); ул. Княз Александър Батенберг от кръстовището с ул. Иван Аврамов до кръстовището с ул. 22-ри септември (само адресите с нечетни номера); ул. 22-ри септември от кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг до кръстовището с бул. 3-ти март (само адресите с четни номера). ул. Св. Климент Охридски от кръстовището с бул. Трети март до кръстовището с бул. Христо Ботев (само адресите с четни номера); бул. Христо Ботев от кръстовището с ул. Св. Климент Охридски до кръстовището с бул. Парта (само адресите с четни номера); бул. Трети март от кръстовището с ул. 22-ри септември до кръстовището с ул. Св. Климент Охридски.  

Втора зона обхваща всички жилищни адреси в ж.к. Изгрев.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.