Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 28.10-01.11.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 октомври – 01 ноември  2019 г, включително:

Община Берковица  

На 30.10.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берковица: 03928. 68. 18, 03928. 72. 33, 03928. 72. 4, извън регулацията Трафо Помпена, Помпена Станция

На 30.10.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Берковица: 047094, Втора 14, Осма 30, 24, 12, 19, 4, 2, 13, 16, 9, 29, 1, 10, 26, Пета 15, 13, 17, 38, 6, 37, 56, 19, 14, 4, Първа 27, 46, 3, 26, 9, 28, 47, 6, 56, 16, 14, 22, 39, 10, 21, 18, 19, 1, 42, 7, 51, 36, 11, 17, 12, 64, 34, 54, 44, 40, 29, 4, 33, 52, 49, 41, 50, 32, 5, 2, 20, Седма 3, 13, 1, 12, 5, Трета 1, 7, 8, 3, 2, 5, Четвърта 8, 10, 26, 31, 28, 14, 5, 2, 29, 3, 16, 27, 10 А, 9, 18, 12, 13, Шеста 4, 9, 22, 1, 8, 3, 5, 11, 6, 7, 14

На 30.10.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черешовица: 011002, Екатте 80635, Бучинов Рът, Втора 3, 5, 9, 7, 1, 11, 2, Главна 4, 7, 5, 2, 11, 9, 1, 3, Извън Плана 3, 1, 4, 2, местност Тършата Краварник, Осма 2, 13, 11, 4, Пета 14, 16, 18, Седма 11, 37, 5, 35, 57, 16, 6, 10, 15, 59, 51, 49, 3, 1, 33, 53, 4, 14, 18 А, 7, 55, 20, 25, 31, 12, 18, 13, 8, Трета 6, 2, 3, 4, 13, 11, 5, 7, 9, Четвърта 16, 38, 36, 18, 4, 22, 8, 50, 46, 6, 14, 26, 7, 32, 2, 24, 44, 1, 20, 40, 42, 3, Шеста 1

На 30.10.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мездрея: 000002

На 30.10.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрилица: 1-ви Май 3, 9-ти Септември 8, 3, 6, 1, 10, 5, 4, 12, 14, 2, Александър Стамболийски 10, 13, 9, 6, 7, 2, Банска Бистрица 1, Васил Левски 8, 4, 7, Вела Пеева 10, 3, Волга 7, 9, 5, 1, Георги Димитров 10, 6, 9, 11, 7, 18, 16, 17, 19, 13, 14, 1, 10, Димитър Благоев 9, 8, 17, 2, 10, 15, 13, 1, 11, 12, 7, Еделвайс 4, 1, 2, Живовска 5, 4, 20, 16, 18, 7, 1, 2, 5, 14, 24, 8, 3, 6, 22, 9, Иван Вазов 6, 3, 4, 7, 5, Извор 2, 7, 1, 5, 3, 4, 6, извън регулацията 1, Ленин 4, 5, 2, 8, 1, 3, 6, 5, Людено 6, 4, 1, 7, 2, Люляк 2, 3, 5, местност Градините Стопанска Сграда, Мир 10, 8, 4, 1, 2, 6, Морава 2, 3, 4, 1, Найден Антонов 2, 8, 6, 1, 3, 5, 4, Орница 12, 14, 7, 6, 5, Раковска 3, 2, 6, 3, 7, 4, 9, 5, 1, Сухаре 2, 2, 4, Тимок 3, 5, 1, Христо Ботев 1, 3, 2, 5, Христо Михайлов 7, 1, 3, 8, 9, 10, 6, 14, 2, 4, 12, Церковска Бара 1, 3, 12, 6, 1, Чайка 6, 4

На 30.10.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гаганица: 037265, 1 Ви Май 12, 3, 1, 5, 8, 4, 9, 2, 6, 23 Ти Септември 36, 22, 50, 23, 34, 44, 28, 11, 48, 32, 21, 26, 25, 30, 38, 40, 42, 46, 14, 4, 20, 5, 6, 7, 3, 12, 10, 8, 485, Александър Стамболийски 2, 4, 5, Брегалница 2, 1, 3, Вапцаров 16, 12, 9, 14, 1, 7, 8, 5, 4, 3, 2, Вардар 2, 6, 4, Васил Левски 62, 60, 7, 58, 13, 4, 6, 2, 14, 17, 19, 64, 7, 5, Георги Димитров 70, 68, 88, 86, 96, 89, 94, 90, 87, 84, 42, 38, 1, 30, 12, 20, 40, 14, 6, 4, 28, 8, 2, 10, 16, 18, Главна 84, 49, 88, 78, 90, 59, 39, 32, 63, 47, 62, 68, 55, 74, 80, 57, 92, 88а, 86, 51, 45, 61, 82, 70, 76, 2, 3, 1, 112, 132, 97, 107, 101, 118, 113, 103, 67, 110, 130, 98, 100, 109, 102, 75, 120, 65, 94, 136, 96, 136 А, 116, 79, 92, 105, 99, 63, 134, 116 А, 114, 77, 17, 56, 62, 32, 24, 54, 33, 66, 50, 44, 31, 13, 8, 26, 16, 48, 2, 14, 4, 60, 58, 10, 46, 22, 3, 20, 36, 6, 35, 15, 29, 42, 30, 27, 52, 19, 25, 5, 7, 64 А, 18, 12, Гламата 4, 6, 3, 5, 2, Златица 10, 2, 15, 4 А, 6, 69, 11, 1 А, 18, 13, 16, 9, 4, 21, 7, 19, 14, 1, 17, 53, 43 А, 65, 30, 26, 67, 3, 13, 61, 59, 55, 1, 43, 69, 63, 57, 4, 32, 71, 69 А, Иван Вазов 5, 16, 8, 16 А, 10, 1, 4, 3, 9, 6, 9, 2, извън регулацията Помпена Станция, Искър 2, Исперих 1, 2, 4, 3, 7, 8, 9, 5, Казашка 2, 7, 5, 1, Кирил и Методи 7, 1, 21, 18, 17, 19, 3, 6, 12, 15, 4, 13, 8, 34, 47, 24, 43, 53, 35, 16, 49, 41 къща, 18, 51, 26, 37, 55, 30, 22, 45, 39, 33, Кумбарка 18, 19, 12, 10, 15, 9, 2, 4, 7, 5, 11, 13, 8, 6, Люляк 7, 2, 18, 3, 11, 4 А, 5, 13, 9, Милин Камък 11 А, 13, 9, 10, 10 А, 11, 16, Мусала 10, 8, 10, 5, 3, 6, 1, Славейков 8, 9, 6, 4, 5, 2, Стефан Караджа 9, 2, 10, 51 А, 51, 4, 1, 7, 12, 3, Тимок 1, 2, 6, Хаджи Димитър 3, 9, 3 А, 11, 7, 5, 1, Христо Ботев 18, 12, 5, 23, 24, 25, 9, 3, 19, 21, 22, 7, 12 А, 1, 10, 8, 6, Чайка 3, Шипка 3, 13, 7, 16, 2, 6, 12, 5, 17, 1, 15, 14, 9, 4, 4, Шумашки Дол 5, 1, 8, 6, 10, 3, 4, 2, Явор 2, 1, Язовирна 10, 4, 6 А, 6, 9, 3, 8, 7

На 30.10.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Костенци: 314014, Втора 19, 29, 44, 42, 38, 20, 40, 6, 8, 11, 9, 21, 27, 22, 31, 50, 16, 54, 34, 28, 4, 37, 18, 36, 23, 13, 48, 25, 46, 2, 15, 14, Пета 14, 33, 15, 17, 23, 47, 35, 28, 49, 14, 40, 8, 46, 99, 10, 38, 1, 27, 9, 26, 31, 36, 34, 32, 48, Първа 53, 15, 26, 56, 71, 24, 12, 39, 32, 30, 22, 17, 41, 20, 59, 8, 38, 69, 48, 40, 49, 51, 29, 10, 27, 18, 23, 25, 67, 42, 58, 83, 36, 21, 73, 4, 47, 16, 28, 6, 57, 54, 35, 75, 31, 50, 13, 1, 3, 2, Седма 8, 4, 10, 1, 2, Трета 5, 11, 3, 9, 21, 19, 42, 16, 30, 54, 22, 20, 23, 12, 29, 52, 36, 14, 15, 26, 44, 32, 50, 18, 25, 48, 1, 34, 28, Четвърта 9, 1, 3, 2, 7, 8, Шеста 6, 2, 3, 12, 16

На 30.10.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Котеновци: 000910, Втора 52, 50, 70, 68, 56, 54, 60, 10, 78, 20, 38, 7, 34, 46, 74, 3, 58, 22, 12, 44, 40, 18, 28, 64, 14, 48, 8, 1, 30, 13, 36, 4, 15, 76, 80, 9, 66, 5, Пета 11, 1, 13, 5, 8, 15, 6, 3, 9, 2, 7, ПИ 301018 местност Барата, Първа 52, 50, 65, 52, 68, 63, 66, 42, 34, 50, 74, 98, 67, 95, 35, 5, 33, 89, 12, 87, 64, 36, 78, 30, 58, 45, 40, 99а, 60, 107, 51, 69, 70, 7, 100, 24, 56, 8, 103, 32, 46, 90, 25, 44, 48, 127, 115, 49, 15, 99, 22, 47, 14, 13, 52, 28, 27, 26, 62, 53, 88, 123, 54, 16, 113, 3, 37, 19, 77, 129, 61, 59, 71, 55, 31, 97, 117, 39, 91, 81, 96, 6, 9, 80, 85, 23, 94, 72, 21, 76, 29, 1, 41, 18, 121, 104, 57, 75, 79, 111, Трета 4, 3, 2, 1, 6, 7, Четвърта 13, 3, 5, 1

Община Бойчиновци  

На 29.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мърчево: Втора 31, 26, 32, 35, 36, 33, 28, 14, 47, 34, 12, 43, 30, 37, Двадесет 1, Двадесет и Девет 4, 1, Двадесет и Осем 4, извън регулацията Овцеферма, местност Лъката, Пета 23, Първа 71, 63, 49, 61 УО Тп-4, 19, Тридесет 17, 1, 5, 21, 7, 31, 25, 2, 23, 37, 29, 13, 11, 19, 15, 27, 33, 3, Тридесет и Две 10, 5, 8, 4, 6, 3, 2, Тридесет и Девет 10, 2, 6, 8, 14, 3, 5, 12, 4, 7, Тридесет и Едно 24, 12, 22, 17, 34, 30, 2, 9, 13, 14, 8, 40, 6, 3, 10, 26, 15, 11, 32, 5, 1, 36, Тридесет и Осем 2, 7, 5, 3, Тридесет и Пет 12, 8, 6, 24, 16, 10, 18, 2, 4, 22, 26, 14, 20, Тридесет и Седем 3, 8, 1, 6, Тридесет и Три 3, 4, 12, 2, 8, 7, 6, 5, Тридесет и Четири 1, 8, 2, 10, 7, 3, 14, 12, 9, 6, Тридесет и Шест 8, 2, 4, 6, 1, Четиридесет 8, 3, 4, 6, 14, 1, 10, 2, 12, Четиридесет и Две 3, 1, Четиридесет и Три 30, 26, 1, 3, 32, 28, 24, 22, 5, 20, 4, 14, 8, 36, 16, 10, 2, 6, 34, Четиринадесет 6

Община Вълчедръм  

За периода 29-01.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм: Двадесет 4, 15, 11, 12, 18, 8, 9, 10, 14, 13, 16, Десета 18, 14, 4, 2, Осемнадесет 1, Осма 3, Петдесет 9, Петдесет и Две 17, 12, 6, 11, 7, Петдесет и Две-А 10, Петдесет и Осем 17, Петдесет и Пет 3, 2, 4, Петдесет и Четири 11, 14, Петнадесет 12, 6, 14, 8, 7а, 10, 4, 5, Първа 13, 2, 81, 61, 76, 80, 77, 72, 52, 55, 89, 56, 70, 83, 67, 54, 92, 59, 64, 101, 79, 82а, 62, 60, 57, 103, 93, 91, 35, 69, 71, 66, 87, 85, 110, 74, Седемнадесет 4, Четиридесет и Седем 2, 3, Шеста 1, Шестдесет 6, 2, 3, 4, Шестдесет и Девет 5, 9, 4, 7, Шестдесет и Осем 9, 4, 7, 1, 3, 5, Шестдесет и Седем 13, 11, 6, 9, 3, 1, Шестдесет и Четири 18, 16, 1, 3, Шестдесет и Шест 3, 2, 1, 13, 6, 11, 7, 4, Шестнадесет 5, 9, 3, 10, 6, 2, 1, 8

Община Лом  

На 30.10.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ –  Лом: Бозвели 9, 6, 14, 4, 5, 18, 20, 16, 10, 3, 7, 12, 8, 8, Борил(Аспарух Яков) 1, Георги Спасов(Ан. Иванов) 8, 7, 3, 1, 4, 9, 13, 6, 15, 2, 11, 5, Кирил Петров(Ал. Беремл. ) 4, 18, 5, 7, 1, 8, 3, 6, 10, 6, 6, 14, 12, 16, 2, Крум Пастърмаджиев 1-3, Кубадин(Иван Георгиев) 96, Никола Войводов 4, 2, 6, 5, 1, 8, 7, Панайот Волов 7, 8, 3, 2, 6, 9, 4, Пирин 18, 20, 6, 9, 13, 1, 3, 14, 10, 12, 2, 4, 8, 11, 22, Пристанищна(Лом. Комуна) 44, 21, 52, 50, 48, Раковска 8, Свобода 4, 8, 6, 2, 6, Славянска(Г. Димитров) 5, 6, 17, 9, 15, 4, 7, 8, 2, 21, 5, 7 А, 20, 6, 10, 21, 22, 4, 22, 9, 25, 20, 7а, 19, Цар Асен 2

На 30.10.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Лом: Даме Груев 14, 6, 12, 10, 8, 22, 30, 28, 18, 32, 16, 1, 34, 20, 26, 24, Добруджа 30, 25, 24, 28, 16, 22, 34, 26, 32, 20, 18, 27, 21, Каймакчелан 17, 14, 15, 16, Червена Стена 13, 11, 10, 12, Шести Септември 37, 41, 53, 45, 27, 35, 39, 43, 47, 49, 55

Община Медковец  

За периода 29-01.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сливовик: Арсен Тончев 9, 3, 11, 12, 10, 16, 5, 1, 8, 7, Вапцаров 1, 3, 2, 11, 6, 4, Владимир Заимов 3, 2, 1, 4, 5, Георги Димитров 40, 34, 38, 42, 22, 32, 36, 44, 35, 33, 30, 31, 48, Георги Кирков 1, 5, 6, 4, 8, 10, Дамян Влъчков 3, 2, 21, 5, 8, 19, 4, 1, 17, 6, Девети Септември 44, 14, 29, 42, 34, 43, 38, 1, 11, 41, 39, 26, 15, 30, 5, 10, 12, 2, 3, 6, 13, 40, 24, 27, 25, 42а, 8, 33, 16, 32, 23, 18, 45, 17, 51, 31, 28, 36, Димитър Благоев 2, Елин Пелин 5, 3, Иван Вазов 5, Кирил и Методий 9, 1, 15, 3, 17, 19, 13, 11, Ленин 14, 12, 6, 8, 3, 4, 2, Лилия Карастоянова 8, 1, 2, 7, 3, 6, Опълченска 2, 1, 3, Софрон Петров 28, 19, 38, 7, 18, 26, 32, 13, 25, 15, 10, 8, 16, 4, 6, 14, 36, 3, 30, 40, 29, 20, 9, 17, 12, Стойно Алексиев 20, 3, 5, 12, 22, 7, 18, Стоян Ангелов 8, 20, 6, 10, 3, 5, 16, 12, Христо Ботев 7, 9, 11, Христо Михайлов 3, 1, 2, Юрий Гагарин 10, 8, 4, 6, 12, 1, Яким Атанасов 1, 10, 2, 8, 6, 12, 4

Община Монтана  

За периода 28-01.11.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Монтана: Княз Александър Батенберг 45, 43, 39, 37, 47, 41, 14, Марица 27, 25, 24, 22, Стефан Стамболов(Заводска 15, 8, 10, 1, 5, 13а, 13, 3, 4, 7, 2, Странджа 5, 1, 15, 8, 10, 13, 6, 17, 9, 16, 18, 11, 12, 4, 19, 3, 14, 7, 20, 22, Трети Март(Г. Димитров) 91, 105, 81, 85, 89, 83, 93, Цар Асен 5, 9, 1, 7, 16, 18, 14, 10, 12, 22, 20, 3, 8

За периода 28-01.11.2019 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Монтана: Александър Стамболийски 37, 54, 52, 48, 46, 50, Александър Стамболийски 76, 72, 78, 49, 58, 80, 70, 82, 66, 84, 68, 74, Асен Златаров 19, 17, Асен Златаров 7, 15, 1, 3, 11, 5, 13, 9, Братя Миладинови 15, 10, 19, 8, 17, 4а, 1, 4, 3, 5, 12, 13, 6, 9, 7, Васил Левски 15, 17, 19, Васил Левски 8, 1, 3, 11, 9, 12, 10, 6, 7, 5, Велико Търново(Ил. Царев) 67, 79, 69, 73, 76, 65, 54, 83, 56, 71, 75, 78, 64, 70, 63, 68, 77, 74, 62, 66, 58, 81, 60, Гладстон 4, 12, 6, 2, Граф Игнатиев(В. Коларов) 3, 12, 6, 20, 16, 5, 10, 14, 18, Граф Игнатиев(В. Коларов) 33, 31, 29, 27, 34, 37, Гривица 6, 4, 2, 5, 3, 1, Д-Р Иван Каманов 14 До Казана, 10, Д-Р Торосян(Т. Благоев) 8, 7, 1, 11, 9, 4, 6, 5, 2, 3, 10, 12, Димитър Подвързачов(Ж. Кр 28 Бреза, 28, Димитър Подвързачов(Ж. Кр 2а, 15, Елин Пелин(Жданов) 23, 12, 7, 5, 8, 18, 11, 16, 31, 19, 13, 10, 25, 14, 15, 4, 29, 21, 1, 6, 17, 3, 27, 2, Жеравица 3, Драматичен Театър, Жеравица, Иван Димитров 5, 12, 8, 18, 13, 6, 21, 1 Ъгъл, 1, 14, 10, 17, 16, 22, 24, 7, 20, 4, 2, 19, 15, 3, Иван Хаджийски(Д. Николов) 8, 7, 3, 1, 5, 4, 2, 6, Извора(Б. Бистрица) 13, 17, 9, 15, 11, Извора(Б. Бистрица) 33, 27, 23, 29, 31, Йордан Цеков 5, 6, 1, 4, 8, 2, 3, Йордан Цеков 18, 20, 11, 22, 24, 17, 9, 15, 13, Комплекс Базара Павилион Пром. Стоки, Любен Каравелов 9, 9 Дунав, Любен Каравелов 15, 11, 18, 12, 17, Марин Дринов 17, 1, 9, 16, Марица 31, Никола Вапцаров 5, 7, 13, 11, 9, 6, Никола Вапцаров 23, 33, 21 14, Нишка 12, 13, 9, 1, 17, 16, 14, 6, 11, 15, 8, 4, 3, 7, 10, Огоста 17, 1, 4 А, 14, 4, 20, 8, 18, 9, 2, 3, 7, 11, 6, 16, 12, 15, 10, Панчо Владигеров(Малчика) 2, Парта 11, 7, 9, Пейо Яворов(Г. Дамянов) 4 Юрий Гагарин, 6, 4, 2, Поп Андрей 2, Поп Андрей 17, 14, 22, 25, 20, 16, 23, 21, 12, 19, 18, 29, 27, Пъстрина 2, 6, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3, Пъстрина 15, 14, 15, 14, Пъстрина Зад Бл. 4, Микрокомбинат, Пъстрина 7, Славейков Ресторант Монтанезиум, Трети Март(Г. Димитров) 86, Трети Март(Г. Димитров) 182, 178, 164, 180, 184, 170, 174, 166, 172, 105, 168, 186, 107, 176, 109, Тунджа 14, 12, 10, 5, 3, Хаджи Димитър 16, 20, 18, 14, Хан Аспарух 22, 13, 20, 1, 5, 7, 9, 24, 26, 3, Хан Аспарух 14, 2, 8, 12, 10, Христо Ботев 70, Христо Ботев 22, 6, 8, 24, 10, 16, 20, 14, 26, 12, 18, Христо Смирненски 4, 4, 8, 12, 2, 2, Цар Самуил(Комсомолска) 6, 2, Цар Симеон 9, 7, 16, 1, 13, 18, 22, 3, 5, 10, 25, 20, 12, 14, 21, 15, 19, 8, 17, 11, 35, 23

На 29.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Видлица: 348025, Втора 1, Двадесет и Втора 6, 5, 7, Двадесет и Девет 3, 5, 7, 1, 9, Двадесет и Осма 3, 7, 4, 2, 5, Двадесет и Пета 4, 2, Двадесет и Първа 1, 4, 3, 5, Двадесет и Седма 7, 1, 6, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 8, 12, 6, 5, 2, 4, 16, Девета 4, 2, 5, 6, Деветнадесета 9, 3, Единадесета 5, 29, 8, 23, 27, 4, 9, 7, 6, 33, 11, 3, 2, 25, 31, Осемнадесета 2, 4, 8, Осма 1, 3, Пета 3, 5, Петнадесета 1, Първа 62, 72, 3, 70, 28, 12, 16, 14, 24, 68, 64, 60, 38, 52, 32, 19, 76, 6, 4, 42, 56, 20, 17, 23, 50, Тп-1 Уо, 7, 44, 82, 15, 34, 26, 48, 84, 18, 25, 58, 1, 21, 40, Седемнадесета 5, 8, 4, 6, 1, 10, 3, 2, Трета 2, 5, 1, 3, 4, Тринадесета 2, 5, 12, 3, 1, 4, Шеснадесета 3, 5, 7, 1, 2, Шеста 1, 10, 4, 2, 28

На 29.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Каменна Рикса: Втора 5, Краварник, Двадесет и Втора 3, 2, Двадесет и Девета 5, 2, 4, 6, Двадесет и Осма 4, Двадесет и Пета 2, Двадесет и Първа 1, 1, Двадесет и Трета 2, Двадесет и Четвърта 6, 4, Двадесет и Шеста 6, 8, Двадесета 2, Девета 5, 15, 10, 8, 3, 2, 9, 16, 14, 12, Десета 1, 5, 3, Единадесета 1, местност Спадалище Пс, Осемнадесета 1, 2, 5, 7, 3, 6, 8, 4, Осма 2, 6, 4, 1, 3, Пета 2, 1, Петнадесета 2, 1, Първа 29, 10, 2, 37, 6, 35, 43, 13б, 33, 23, 9, 8, 13а, 67, 15, 19, 7, 17, 27, 31, 25, 24, 21, 4, 13, 3, 5, 1, 11, 51, 15, 30, 63, 18, 47, 22, 71, 26, 59, Тп-2 Уо, 32, 24, 57, 20, 55, 61, Седемнадесета 3, 1, Седма 1, 2, 7, 4, Трета 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 11, 19, 21, 3, 6, 23, Тридесет и Втора 2, 1, Тридесет и Девета 2, 1, 3, Тридесет и Осма 3, 9, 11, Тридесет и Пета 8, 1, 6, 10, 3, 2, 5, Тридесет и Първа 4, Тридесет и Трета 1, 6, 3, Тридесет и Четвърта 2, Тридесет и Шеста 9, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 1, Тридесета 6, 4, 5, 2, 11, 1, Тринадесета 1, 4, 2, 12, Четвърта 1, Четиридесета 3, 1, Четиринадесета 1, 3, 5, Шеста 18, 12, 15, 19, 4, 13, 25, 27, 16, 23, 9, 21, 17, 10, 14, 6, Шестнадесета 4, 2

На 29.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Чемиш: Втора 1, 3, 5, 11, 9, 7, Главна 18, 17, Стопански Двор, 1, 12, 14, 20, 10, 3, 16, 22, 32, 11, 19, 6, 30, 4, 13, 2, Дванадесет 4, 6, Девета 6, 20, 1, 16, 14, 3, 5, 10, 2, 4, 18, Десет 7, Тп-1 Уо, 3, 4, 6, 2, 5, Единадесет 2, 11, местност Край Село Пс, Осма 2, 6, 4, Пета 5, 3, 4, 2, 8, 1, Първа 15, 1, 13, 7, 17, 11, 21, 3, 5, 9, 23, 19, Седма 11, 9, 6, 4, 2, 8, 1, Трета 1, 2, 9 А, 11, 3, 5, 4, 7, Тринадесет 1, 2, 5, Четвърта 6, Четиринадесет 5, 3, 2, 13, 9, 1, Шеста 2, 8, 3, 6, 4, 1

На 29.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горно Церовене: Втора 3, 1, 5, 4, Главна 16, 69, 49, 47, 71, 61, 67, 65, 64, 74, 68, 50, 63, 55, 58, 70, 60, 57, 59, 51, 79, 1, 62, 52, 31, 1, 46, 48, 20, 35, 46, 11, 8, 2, 1, 26, 22, 21, 10, 12, 30, 19, 32, 25, 34, 29, 39, 17, 36, 41, 23, 24, 33, 28, 13, 37, 5, 27, 18, 3, 45, 15, 16, 38, 6, Двадесет и Втора 9, 17, 21, 3, 5, 11, 7, 1, 13, 15, Двадесет и Девета 15, 6, 4, 2, 12, 1, 11, 13, Двадесет и Осма 11, 5, 1, 17, 9, 7, 15, Двадесет и Пета 4, 1, 3, 2, Двадесет и Първа 4, 1, Двадесет и Седма 21, 6, 9, 11, 4, 13, 22, 3, 17, 8, 1, 5, 15, 19, 20, 7, Двадесет и Трета 2, 4, 3, 8, 19, 12, 11, 10, 13, 7, 15, 14, 6, 9, 20, 17, 16, 5, 18, Двадесет и Четвърта 3, 16, 4, 18, 6, 20, 2, 10, 14, 8, 26, 5, 7, 9, 24-Б, 24-А, 1, 12, Двадесет и Шеста 1, 9, 15, 13, 22, 6, 18, 16, 7, 20, 29, 31, 8, 12, Тп-2 Уо, 5, 4, 27, 17, 25, 23, 3, 19, 14, 1, Двадесета 9, 23, 36, 14, 22, 27, 28, 2, 26, 30, 6, 4, 25, 20, 7, 21, 1, 17, 11, 8, 32, 19, 16, 29, 15, 12, 18, 10, 34, Дванадесета 5, 6, 20, 16, 8, 18, 15, 24, 11, 22, 4, Тп-3 Уо, 12, 13, 9, 10, 14, Девета 1, 4, 2, 3, 1, Деветнадесета 1, 5, 2, 4, 8, 3, 10, Десета 5, 1, 3, 7, Единадесета 7, 5, 4, 3, 7, 2, Осемнадесета 3, 1, Осма 3, 1, 2, Пета 5, 2, 3, 10, 1, Петнадесета 4, 2, Първа 6, 27, 39, 15, 14, 19, 33, 29, 4, 1, 12, 13, 35, 2, 20, 7, 10, 25, 17, 9, 8, 24, 11, 41, 18, 21, 44, 43, 45, 40, 42, 36, 49, 32, 34, 55, 51, 47, 46, 26, 30, 28, Седемнадесета 2, 3, 10, 16, 13, 4, 20, 26, 6, 27, 9, 22, 17, 12, 14, 8, 30, 24, 15, Гп-4 Уо, 21, 25, 18, 7, 29, 19, 23, 11, 28, 1, Седма 3, 7, 6, 5, 3, 4, Трета 4, 12, 5, 11, 8, 1, 9, 10, 6, 3, 7, Тридесет и Втора 4, 2, 6, 3, Тридесет и Първа 1, 11, 9, 13, 6, 8, Тридесет и Трета 2, 6, 4, 8, Тридесет и Четвърта 1, Тридесета 2, 1, 5, 3, 4, 12, Тринадесета 2, 1, УПИ Ix, Кв. 1, Четвърта 1, 14, 8, 10, 6, 7, 2, 9, 4, 37, 3, 2, 12, Четиринадесета 4, 2, 23, 19, 13, 14, 16, 18, 27, 17, 24, 1, 11, 15, 12, 25, 3, 9, 8, 20, 6, 7, 22, 5, 10, Шеста 6, 3, 7, 12, 1, 5, 10, 8, 27, Шестнадесета 2, 1, 5, 3, 7

На 29.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Монтана: 48489, 26, 791, 48489. 22. 438, извън регулацията ТП Лоз. Комитет С/У Язовира, ТП Свети Илия, Тп-2 Язовира, Стоп. Сграда, ТП За Лозята, местност Расника Рибарник, Пс, Вила, Расника, извън регулация

На 29.10.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Горно Церовене: Втора 3, 1, 5, 4, Главна 20, 35, 46, 11, 8, 2, 1, 26, 22, 21, 10, 12, 30, 19, 32, 25, 34, 29, 39, 17, 36, 41, 23, 24, 33, 28, 13, 37, 5, 27, 18, 3, 45, 15, 16, 38, 6, 69, 49, 47, 71, 61, 67, 65, 64, 74, 68, 50, 63, 55, 58, 70, 60, 57, 59, 51, 79, 1, 62, 52, 31, 1, 46, 48, Двадесет и Втора 9, 17, 21, 3, 5, 11, 7, 1, 13, 15, Двадесет и Девета 15, 6, 4, 2, 12, 1, 11, 13, Двадесет и Осма 11, 5, 1, 17, 9, 7, 15, Двадесет и Пета 4, 1, 3, 2, Двадесет и Първа 4, 1, Двадесет и Седма 21, 6, 9, 11, 4, 13, 22, 3, 17, 8, 1, 5, 15, 19, 20, 7, Двадесет и Трета 2, 4, 3, 8, 19, 12, 11, 10, 13, 7, 15, 14, 6, 9, 20, 17, 16, 5, 18, Двадесет и Четвърта 3, 16, 4, 18, 6, 20, 2, 10, 14, 8, 26, 5, 7, 9, 24-Б, 24-А, 1, 12, Двадесет и Шеста 1, 9, 15, 13, 22, 6, 18, 16, 7, 20, 29, 31, 8, 12, Тп-2 Уо, 5, 4, 27, 17, 25, 23, 3, 19, 14, 1, Двадесета 9, 23, 36, 14, 22, 27, 28, 2, 26, 30, 6, 4, 25, 20, 7, 21, 1, 17, 11, 8, 32, 19, 16, 29, 15, 12, 18, 10, 34, Дванадесета 5, 6, 20, 16, 8, 18, 15, 24, 11, 22, 4, Тп-3 Уо, 12, 13, 9, 10, 14, Девета 1, 4, 2, 3, 1, Деветнадесета 1, 5, 2, 4, 8, 3, 10, Десета 5, 1, 3, 7, Единадесета 7, 5, 4, 3, 7, 2, Осемнадесета 3, 1, Осма 3, 1, 2, Пета 5, 2, 3, 10, 1, Петнадесета 4, 2, Първа 6, 27, 39, 15, 14, 19, 33, 29, 4, 1, 12, 13, 35, 2, 20, 7, 10, 25, 17, 9, 8, 24, 11, 41, 18, 21, 44, 43, 45, 40, 42, 36, 49, 32, 34, 55, 51, 47, 46, 26, 30, 28, Седемнадесета 2, 3, 10, 16, 13, 4, 20, 26, 6, 27, 9, 22, 17, 12, 14, 8, 30, 24, 15, Гп-4 Уо, 21, 25, 18, 7, 29, 19, 23, 11, 28, 1, Седма 3, 7, 6, 5, 3, 4, Трета 4, 12, 5, 11, 8, 1, 9, 10, 6, 3, 7, Тридесет и Втора 4, 2, 6, 3, Тридесет и Първа 1, 11, 9, 13, 6, 8, Тридесет и Трета 2, 6, 4, 8, Тридесет и Четвърта 1, Тридесета 2, 1, 5, 3, 4, 12, Тринадесета 2, 1, УПИ Ix, Кв. 1, Четвърта 1, 14, 8, 10, 6, 7, 2, 9, 4, 37, 3, 2, 12, Четиринадесета 4, 2, 23, 19, 13, 14, 16, 18, 27, 17, 24, 1, 11, 15, 12, 25, 3, 9, 8, 20, 6, 7, 22, 5, 10, Шеста 6, 3, 7, 12, 1, 5, 10, 8, 27, Шестнадесета 2, 1, 5, 3, 7

На 29.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Видлица: извън регулация ТП До Видлишки Мост, Вила

На 29.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Гаврил Геново: извън регулацията Гостоприемница, Помпи

На 29.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Георги Дамяново: извън регулацията Битова Сграда

На 29.10.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Монтана: 48489. 22. 482, 48489. 6. 647, Агликина Поляна 3, 10, 2, 4, 8, 1, 12, Целодневна Детска Ясла №3, Васил Априлов 4, 2, Васил Друмев 12, 4, 9, 3, 6, 8, 7, 10, Веренишка(М. Веренишки) Газостанция, 1, 58, 55, 51, 61, 64, 63, 48, 53, 65, 57, 52, 54, 50, 56, 59, Веренишка/М. Веренишки/ 30 А, Генерал Столетов(А. Греков 39 Магазин, 39, 7, 3, 8, 6, 2, 4, 9, 13, 11, Димитър Талев(Ц. Тодоров) 18, 13, 1, 11, 14, 20, 15, 9, 30, 28, 21, 12, 17, 32, 16, 24, 7, 23, 19, 3, 26, 22, 36, 38, Димчо Дебелянов(П. Гаврило 4, 8, 1, 10, 6, Жеравица 59, 45, 34, 36, 76, 75, 37, 42, 41, 89, 83, 60, 58, 71, 47, 32, 43, 55, 30, 65, 63, 81, 61, 85, 46, 48, 49, 52, 53, 40, 62, 66, 50, 77, 38, 73, 74, 56, 44, 39, 35, 70, 72, 33, 78, 68, 87, 57, 4, 20, 16, 5, 1, 22, 12, 14, 8, 2, 3, 10, 7, 18, 6, 23, 28, 11, 9, 31, 15, 7, 27, 13, 24, 17, 21, 29, 25, Захари Стоянов 51, 41, 43, 31, 57, 33, 55, 47, 29, 53, 30, 35, 27, 49, 61, 45, 39, 14, 18, 9, 12, 10, 8, 2, 1, 16, 5, 11, 3, 7, 17, 6, 13, 15, 23, 25, 28, 24, 21, 22, 19, 26, 20, Захари Стоянов(К. Трифонов 12, Извора(Б. Бистрица) 43, 35, 6, 5, 65, 8, 39, 41, 69, 67, 57, 61, 59, 79, 93, 97, 73, 75, 101, Пс, 87, 77, 95, 30, 6, 81, 10, 1, 103, 71, 85, извън регулация, До Гр. Монтана, извън регулацията Вилна Зона, Спортна Зала, Общежитие, Стадион, Калето 14, 2, 12, 16, 8, 6, 4, 1, Клокотница(Г. Михайлов) 2, 1, 5, 4, 8, Парта Сграда С Работилница, Домакинства, Комбинирана Сграда, 14, Кооперация Сред Природата, Под Баира 453, Свети Патриарх Евтимий(П. 19, 19, 7, 18, 20, 10, 13, 12, 17, 6, 15, 8, 9, 14, 16, 1, 3, 4, 5, 2, 11, Семчин Дол Сдружение Парта, Хан Тервел(Н. Алексиев) 14, 17, 16, 15, 20, 18, 9, 19, 7, 4, 12, 13, 11, 8, 6, 5, Цар Борис III-ти(З. Попов) 74, Цар Иван Александър(Т. Тр. 37, Второ Соу Училище, Второ Соу, 8, 11, 2, 6, 15, 12, 9, 1, 5, 3, 16, 10, 19, 4, 18, 20, 7, 14, 13, 17, 28, 32, 24, 31, 27, 23, 21, 38, 29, 25, 36, 22, 19, 34, 40, 26, 42, 44, Черковна(Иван Бобанов) 33, 56, 29, 46, 52, 58, 44, 42, 50, 27, 54, 35

На 29.10.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Благово, Общ. Монтана: Александър Стамболийски 6, 2, 24, 9, 28, 16, 12, 20, 11, 1, 5, 10, 22, 3, 4, 34, 26, 18, 7, 8, 36, Бенковска 4, 3, Берковска 1, 25, 21, 7, 16, 23, 15, 2, 12, 4, 14, 6, 5, 22, 13, 17, 3, 8, 10, Георги Димитров 21, Говедарника 13, 9, 21, 1, 17, Замфир Попов 20, 16, 37, 15, 27, 30, 14, 12, 24, 10, 1, 11, 23, 19, 22, 4, 35, 5, 33, 13, 9, 25, 7, 18, 39, 6, 31, 26, 28, 49, 21, 17, 43, 3, 47, 32, извън регулацията Пилетарник-Борис Иванов, Пилетарник-милчо Замфиров, Пилетарник, Пилетарник-Иван Ангелов, Пилетарник-Асен Аврамов, 1 Помпа, Любен Каравелов 1, 3, 8, 4, Морава 2, 1, 5, 3, Никола Йонков Вапцаров 10, 13, 17, 15, 14, 19, Охрид 7, 5, 3, 1, Пирот 2, Първи Май 1, 5, Софийска 25, 11, 7, Стара Планина 2, 6, 6а, Трафо -2 Улично, 4, Христо Ботев 10, 1, 15, 14, 18, 9, 23, 8, 12, 4, 11, 19, 3, 13, 5, 16, Цар Самуил 1, 7, 6, 9, 3, 5, 2, 4, Ътъла на Ул. Охрид и З. Попов, Вила

На 29.10.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Благово, Общ. Монтана: Вълчова 6, 2, Георги Дамянов 2, 15, Гората 2, 9, 1, 3, Клисура 3, 8, 7, 14, 6, 11, 5, 16, 4, 2, 12, 10, Трафо 3 Улично, Лозенец 5, 7, 4, 1, 2, Мато Матев 3, 4, 6, 2, Мито Матев 1, Михайловград 8, 3, 1, 4, Победа 2, 1, 3, Хаджи Димитър 9, 15, 18, 22, 24, 10, 7, 12, 4, 11, 2, 26, 6, 1, 13, 3, 5, 14, 16, 8, Христо Ботев 47, 31, 48, 38, 31а, 35, 32, 52, 46, 33, 54, 28, 36, 39, 27, 26, 24, 30, 42, 41, 29, 25, 50, 44, 40, 34, 56, 37, Юрий Гагарин 5, ПИ №058018

На 30.10.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Алеко Константинов 3, 2, 1, 7, 9, Васил Коларов 13, 11, 1, 6, 3, 5, 8, 14, 2, Васил Левски 1, 3, 6, 4, 5, Гаврил Генов 10, 3, 5, 14, 11, 27, 2, Гео Милев 6, 7, 5, 14, 1, 10, 3, 4, 12, Георги Цаков 19, 21, 18, 14, 3, 17, 8, 7, 13, 1, 9, 5, 15, 22, 16, 12, Тп-2 Улично Осветление, 11, 20, Д-Р Петър Берон 7, 2, 4, 1, 8, 5, 6, Двадесет и Трети Септемвр 14, 3, 9, 15, 13, 21, 19, 16, 6, 7, 12, 11, 8, 5, 17, 1, 10, Захари Тошев 2, 10, 6, 14, 7, 8, 9, 12, Иван Вазов 10, 8, 14, 6, 2, 12, Иван Михайлов 11, 10, 13, 16, 12, Илия Стоянов 11, 9, 4, Панталей Григоров 2, 1, 5, 4, 7, 8, 3, 11, 6, Петко Славейков 3, 4, 6, 5, 1, 7, Христо Ботев 15, 25, 21, 27, 19, 17, 13, 23, Цеко Видлишки 20, 8, 5, 16, 12, 7, 22, 15, 10, 13, 6, 19, 17, 11, 24, 18, 14, 9

На 30.10.2019 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Александър Стамболийски 4, 6, 3, 2, Анастас Цанков 3, 1, 2, 5, Борис Киров 8, 2, 4, Васил Априлов 20, 26, 28, 36, 22, 24, Гео Милев 2, Георги Дамянов 3, 5, 8, 6, 4, 10, 12, Георги Димитров 7, Тп-3 Улично Осветелние, 8, 27, 13, 23, 44, 6, 11, 20, 34, 42, 28, 65, 47, 40, 56, 52, 2, 43, 30, 12, 32, 54, 38, 58, 61, 36, 37, 16, 10, 18, 31, 14, 35, 9, 5, 33, 22, 39, 41, 26, 25, Гробарска 14, Ивайло 7, 8, 2, 3, 4, 9, Иван Асен 1, 10, 8, 4, 6, Иван Беломелски 3, Илия Стоянов 5, 2, 1, 3, Йордан Йовков 10, 3, 12, 8, 6, 4, 2, Йордан Къшльов 3, 2, Качо Първанов 1, 3, Кирил Целков 1, 23, 23а, 27, 38, 4, 12, 21, 14, 28, 17, 11, 39, 18, 26, 8, 44, 16, 5, 42, 6, 32, 15, 34, 29, 35, 46, 22, 30, 41, 36, 25, 10, 9, Панталей Григоров 26, 28, 15, 16, 11, 19, 24, 22, 13, Петър Лазаров 39, 4, 37, 28, 30, 41, Хан Аспарух 4, 2, 10, 8, 6, Хан Крум 11, 1, 7, 5, Хан Омуртаг 8, 10, 1, 6, Цар Калоян 5, 4, 1, Цар Самуил 2, 4, 6, 1

На 31.10.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Александър Стамболийски 13, Асен Беломелски 6, Васил Априлов 18, 16, 8, 14, 10, Васил Коларов 12, Георги Димитров 9, Тп-4 Улично Осветеление, 22, 3, 1, Гробарска 7, 1, 6, 9, Иван Беломелски 4, 15, 23, 7, 9, 33, 12, 25, 8, 31, 29, 27, 11, 13, 21, 1, 10, Китката 1, 6, 2, 4, Мильо Мильов 3, 4, 1, 25, 12, 19, 15, 17, 6, 11, 8, 33, 21, 37, 31, 27, 39, 7, 10, 29, 5, 23, 18, 16, 9, 13, Петър Лазаров 35, 15, 14, 21, 33, 27, 25, 19, 31, 12, 26, 18, 22, 24, 29, 23, 13, 17, 16, 20, 1, Стоян Ненков 8, Училищна 2, 6, 8, 1, 5, 9, 11, 4, Христо Смирненски 5, 1, 2, 4, 12, 8, 6, 10

На 31.10.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Асен Беломелски 9, 1, 7, 4, 2, 8, Гарата 2, 6, 4, 5, 3, 1, Георги Димитров 5, Георги Цаков 4, Димитър Янкин 11, 14, 1, 3, 9, 10, 8, 12, 4, Иван Беломелски 45, 39, 49, 12, 51, 47, 53, 55, 22, 16, 35, 18, 57, 20, 37, Индустриална 5, Китката 11, 5, 18, 19, 32, 6, 39, 14, 15, 33, 16, 12, 37, 17, 10, 8, 13, 27, 30, 34, 31, 35, 21, 20, 9, 7, 24, 28, 23, 29, 25, 22, Никола Гмурски 4, 3, 6, 1, 6 А, 2, Петър Лазаров Тп-5 Улично Осветеление, 6, 1, Сава Стоянов 3, 16, 7, 5, 4, 8, 9, 11, 14, 2, 12, 10, 13, 6, 15, Стоян Ненков 2, 6, 4, 5, 3, 1, Христо Ботев 3, 14, 2, 6, 7, 1, 8, 10, 5, Христо Михайлов 6, 2, 1, 4, 3, Цеко Видлишки 1, 4

На 01.11.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Георги Бенковски 2, Иван Калиманишки 2, 3, 1, 6, 4, 5, Иван Михайлов 2, Пею Яворов 1, Христо Ботев 39, 46, Тп-6 Улично Осветление, 12, 14, 40, 56, 24, 16, 37, 31, 22, 48, 26, 29, 30, 20, 9, 42, 52, 33, 44, 36, 39 8, 18, 28, 34, 38, 54, 39 9, 58, 50, 11, 32

На 01.11.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Габровница, Общ. Монтана: Александър Стамболийски 4, 18, Георги Бенковски 6, 7, 8, 3, Иван Беломелски 63, Индустриална 3, 1, Никола Гмурски 19, 23, 5, 13, 12, 7, 4, 15, 8, 14, 11, 10, Пею Яворов 8, 11, 15, 5, 7, 3, 9, Сава Стоянов 25, 27, 19, 22, 28, 21, 20, 31, 34, 30, Стефан Караджа 7, 5, 2, Хаджи Димитър 2, 7, 25, Христо Ботев 39 8, Христо Михайлов 7

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.