77 заболели от варицела само за месец в областта

77 заболели от варицела само за месец в областта

В област Монтана за периода 01.10.2019 г. – 05.11.2019 г. са регистрирани 77 случая на Варицела със заболяемост 59,40%. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група от 1-4г. – 1092,40%; следва възрастовата група 5-9г. със заболяемост – 357,20% и възрастовата група 10-14г със заболяемост 49,76%. Разпределени по пол 53,25% от регистрираните случаи са мъже и 46,75% са жени.

Варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. В редица случаи ненавременното лечение води до много сериозни усложнения за здравето. Варицела (лещенка) е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от варицела-зостер вируса (Varicella-ZosterVirus), ДНК-вирус, принадлежащ към сем. Herpesviridae и причинява две заболявания. При първоначално заразяване на организма с него се появява болестта Варицела.

При някои пациенти вирусът  се загнездва в дорзалните ганглии (струпвания на нервни клетки-неврони във ядрата на гръбначния мозък), и дори и след десетки години при понижаване на имунитета клини(но се изявява като заболяването Херпес зостер, причиняващ варицелоформен обрив, но в определен участък на тялото.

При това заболяване болният също може да бъде заразоносител поради наличието на инфекциозни причинители във течността съдържаща се в обривите. Варицелата e с висока контагиозност – заразяват се около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя. Хората от всички възрасти и от двата пола са засегнати с еднаква честота.

Вирусът циркулира широко в човешкото общество, но повишената заболяемост и епидемичните взривове преобладават през студените месеци на годината. Най-засегнати са децата от 5 до 9 годишна възраст, които представляват около половината от случаите. Кърмачета до 6 месеца не боледуват, когато майката е преболедувала варицела, защото получават антитела от майката.

Източник на инфекцията

Болният човек, който отделя вируса 48 часа преди и 4 дни, след появата на обрив. Предаването става по въздушно-капков път, чрез назо-фарингеални секрети при кихане, кашляне. В отделни случаи при варицела се наблюдава вертикално предаване, когато бременната жена боледува през първите месеци на бременността. Транспланцентарното предаване причинява конгенитални малформации у новороденитедеца. Инфекцията може да се предаде и по контактен път от болните с Херпес зостер с попадане на инфекциозния материал в дихателните пътища и конюнктивите на очите.

Патогенеза

Входната врата на вируса са горните отдели на дихателната система и конюктивата. Попадайки в организма, вирусът се внедрява в епителните клетки на лигавицата. Преминавайки бариерата на лигавицата навлиза в кръвта (след 4-6 дни от заразяването) – развива се виремия, след което се фиксира в кожата, в горните слоеве на която предизвиква типични патологични изменения – макулозен, папулозен и везикулозен обрив. По лигавицата на устата се наблюдава енантем с последващо образуване на язви с жълто-зелено дъно. При генерализираната форма на инфекцията, в черния дроб, слезката, белите дробове и панкреаса се установяват малки некротични огнища с хеморагии в периферната част.

Инкубационен период

Инкубационният период варира от 11 до 21 дни, най-често 18 дни. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва когато всички кожни лезии се покриват с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни.

Симптоми и признаци

Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата. Тя няма определен тип и не надвишава 38-39°C. Обривите се появяват най-често по лицето и корема, но бързо обхващат мишниците и бедрата и се съпровождат от упорит сърбеж.  Наблюдава се и по окосмената част на главата, по лигавиците – фарингеална, ларингеална, конюнктива. В тези случаи се наблюдават мехурчета по лигавиците на устата, езика, мекото небце. Възможни са усложнения, които имат бактериален характер – допълнителни бактериални инфекции – пиодермия, еризипел, абцеси, флегмони, сепсис, варицел круп и др. При лица с намален имунитет, при новородени, бременни, хронично болни може да възникнат: инфекции на дихателните пътища – ларингити, трахеити, бронхити, пневмонии; увреждане на черния дроб и повишаване на чернодробните ензими; енцефалит – настъпва в стадий на образуване на крусти. Температурата отново се повишава, главоболие, повръщане, нарушения в координацията.

Диагноза и лечение

Ранната диагноза на заболяването се поставя изключително по клинични и епидемиологични данни. Доказването на причинителя става чрез серологични методи –  ELISA IgM за доказване на на специфични  IgM антитела. Изследва се еденична серумна проба. Наличието им е показател за прясна инфекция.  ELISA IgG – изследват се двойни серумни проби, взети в началото на заболяването и след 14-21 дни. Нарастване на титъра на антителата във втората серумна проба е показател за прекарана варицелна инфекция. Вирусологичната диагностика не се използва рутинно в практиката. Когато това се налага се изследват назофарингеален секрет, везикулозна течност, крусти, слюнка, кръв и др.  Лечението на заболяването е индивидуално. Леките форми на заболяването не се нуждаят от системно лечение. Използват се антисептични пудри и определен хранителен режим. При тежките форми на болестта се налага спешна хоспитализация.

Противоепидемични и профилактични  мерки

Мерки спрямо болните

Болните се изолирати лекуват в домашни условия до стихване на острите прояви и образуването на крусти. На хоспитализация подлежат болните с усложнени форми на варицела по медицински показания. Болни от варицела, живеещи на места без условия за изолация, се хоспитализират по епидемични показания.

Мерки спрямо контактните лица

Неболедувалите от варицела контактни лица се поставят под медицинско наблюдение за 21 дни. При поява на варицела в детска ясла, детска градина или училище контактните деца/ученици от засегнатата група/клас се поставят под медицинско наблюдение за 21 дни. През този период в засегнатата група/клас на детската ясла, детската градина или училището не се приемат нови неболедували от варицела деца/ученици, а деца/ученици от засегнатата група/клас не се преместват в други групи/класове.

Мерки спрямо външната среда

Извършва се влажно почистване и аериране на помещенията, като хигиенни мерки за предотвратяване разпространението на заболяването.

Профилактични мерки

В детските заведения се извършва сутришен филтър за недопускане на заболели деца в групата.

Специфична имунопрофилактика

В България е лицензирана  ваксината Varilix – жива моноваксина. Прилага се 0,5 ml s.c. до 72 –я час от контакта. Показана е за активна имунопрофилактика  против Varicela при деца над 9 -месечна възраст. Клиничните проучвания  на моноваксината още преди нейното лицензиране показват висока ефективност. Ефективността на ваксината е до 90% и защитата е най-малко до 7 години  след имунизацията.

От 01.01.2020г. ваксината срещу Варицела е включена като препоръчителна в Имунизационния календар на Република България.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.