Учение при бедствия заради АЕЦ „Козлодуй“ ще се проведе в Лехчево

Националното пълномащабно учение "Защина 2019" ще се проведе в периода 19-20 ноември 2019 г.

Учение при бедствия заради АЕЦ

По време на учението институциите на национално, областно и общинско ниво ще проиграe трета част от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.

На 19 и 20 ноември 2019 г. Областния щаб на област Монтана ще проиграе областния план за защита при бедствия и взаимодействието с националния щаб при провеждане на защитни мерки за населението и околната среда в 30 километровата  зона около АЕЦ „Козлодуй”.

На 20 ноември 2019 г. в района на село Лехчево, община Бойчиновци, с учебна цел, пожаникари и спасители от Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, Видин, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград ще развърнат обединен   контролно- пропускателен пункт.

Ще се направи проверка на знанията и уменията на пожарникарите и спасителите за извършване на контрол и деконтаминация на хора и техника замърсени с радиоактивни материали. Ще се тренират дейности по организиране на реда и сигурността, медицинското осигуряване, психологическа подкрепа и информационно-комуникационно осигуряване.

Целта на учението е да се проиграе взаимодействието и координацията между органите на изпълнителната власт  и силите и средствата на Единната спасителна система за ефективно и своевременно реагиране в ранната фаза при авария в АЕЦ „Козлодуй”.

С тренировъчна цел ще се развърнат още един диспечерски контролно-пропускателен пункт при село Хърлец в община Козлодуй и  един обединен  контролно-пропускателен пункт в района на град Кнежа.

Националното учение ще се наблюдава от представители на Международната агенция за атомна енергия, Международната асоциация на ядрените оператори и представители на Японското посолство в Република България.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.