Окръжен съд – Монтана стартира избор на 35 нови съдебни заседатели

Анелия Цекова стана „Заместник председател“ на Районен съд - Монтана

Окръжен съд /ОС/ – Монтана  обяви процедура за избор  на 35 нови съдебни заседатели за следващите четири години.  

Според  Закона за съдебната власт съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебното заседание по някои видове наказателни дела в първа инстанция. Участието на граждани в съдебните процеси е не само десетилетна традиция за българската правосъдна система, но и реално включване на обществото в процеса на въздаване на правосъдие, гаранция за прозрачност и безпристрастност,  за прилагане на закона, но и на  вкоренените в народа ни критерии за морал и справедливост. 

Съдебните заседатели не са фигуранти и безгласни наблюдатели на разглежданите дела. По закон те имат еднакви права със съдиите, а броят им, надвишаващ винаги броя на съдиите,  дава възможност  не само да участват в обсъждането и вземането на решения, но и да определят  по закон, съвест и морал  изхода на разглежданите дела.

В обръщение към жителите на региона, публикувано на Интернет страницата на съда се казва: „ Уважаеми граждани, през последните години  българското общество  активно следи работата на съдебната власт у нас, изявява желание за реформи, за  повече прозрачност, бързина и ефективност в работата  на съдебната система. Изборът на нови съдебни заседатели е реална възможност всеки , който се чувства подготвен и отговоря на изискванията на закона, да се включи в дейността на съдилищата в област Монтана и да участва в реализирането на тази изключително важна за всяко едно общество  задача – защита на правата и законните интереси на държавата и гражданите“. 

Според Закона за съдебната власт съдебен заседател може да стане всеки български гражданин на възраст от 21 до 68 г., който има добро име в обществото и през живота си не е бил осъждан, дори и да е реабилитиран. Кандидатите за съдебни заседатели  трябва да са завършили поне средно образование, да нямат психически заболявания и да са с настоящ адрес в населеното място, където работи съдът, за който кандидатстват. Всеки, който желае да се кандидатира за съдебен заседател, трябва да  подаде изискваните от Закона за съдебната власт, чл. 68, ал. 3 документи в Общинския съвет по местоживеене, където те се разглеждат от комисия и, ако отговорят на изискванията, се гласуват от съвета.

Кандидатурите се проверяват от Окръжния съд, след което заседателите полагат клетва пред общото събрание на съдиите от съответния съд.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.