Езиковата гимназия стана домакин на „Иновации в действие“

Поредно включване на ПГПЧЕ „Петър Богдан” в национална програма

Езиковата гимназия стана домакин на


Единственото иновативно училище в града ни стана домакин на първата среща по програмата „Иновации в действие“ за обмяна на добри практики с учители и ученици от 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София и ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“гр. Варна.

Мобилността цели популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни училища с включване и на неиновативни такива /при заявено желание от тяхна страна/, както и създаване на условия за партньорство чрез иновации. Гимназията реализира богата и амбициозна тридневна програма, включваща презентации, открити практики, обсъждания, уъркшопи.

По традиция – радушно посрещане с хляб и сол, с поздрав от солисти на „Торлашки напеви“. Също по традиция – бързо приобщаване, създаване на приятелска атмосфера и предразполагане към непосредствено и плодотворно общуване.

Първият ден, включи представяне на града, училището и иновацията, по която гимназията работи вече три години.

Наситен с богати по съдържание и разнообразен по форми на работа се оказа вторият ден. Представиха се добри практики като: Експедиция „Огоста”, проектно базирано обучение, интердисциплинарен подход в пряката учебна работа, създаване на различна образователна среда.

Конкретното реализиране на иновативната концепция бе показано в две открити занятия с интердисциплинарен подход: „Наследствени болести при човека” / биология и здравно образование и немски език / и „Самотата – модели на изживяване” / български език и литература и английски език/.

Денят приключи с обсъждане на показаните практики и представяне на инструментариума на „иновативното училище”. Коментираха се създаването на условия за изграждането на уеб базирано пространство за обмяна на информация, изпълнението и популяризирането на иновативни практики, представянето на иновативните продукти.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.