Община Вършец е готова за зимата

Община Вършец е готова за зимата
Exif_JPEG

Кметът на Община Вършец, инж. Иван Лазаров, сключи два договора за зимното снегопочистване и поддържане на улици и четвъртокласна пътна мрежа на територията на общината.

Договорите са сключени съгласно Закона за обществени поръчки, след проведена процедура, с „ПЪТИЩА – М“ ЕООД, гр. Монтана.

Предмет на договорите е: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019– 2020 г.“.

Първият договор е с две самостоятелно обособени позиции:

1.“Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец“

2.“Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец“,

Договорът в сила за територията на община Вършец, включваща четвъртокласната пътна мрежа на общината с обща дължина 28.4 км. Снегопочистването ще се извършва по цялата четвъртокласна пътна мрежа, а опесъчаването ще се извършва на път MON 1091 Сопово-Черкаски- границата с община Беркавица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 /от м. Сопово до началото на с.Черкаски/ с дължина 4 км., и в участъка от началото на с.Драганица до центъра на с.Драганица с дължина 1 км.

Вторият договор е за „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 – 2020 г.“, по обособена позиция: 1.“Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец“.

Мястото на изпълнение на Договора е територията на община Вършец, включваща следните населени места: град Вършец с. Спанчевци, с. Драганица, с. Черкаски, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела Речка.

Изпълнителят е задължен да отчита извършеното като се изготвя приемно-предавателен протокол с подпис и на двете страни, след което ще бъде осъществено заплащане.

От подписването на договора изпълнителят се задължава да поддържа в техническа готовност техниката, оборудвана с специален инвентар за снегопочиставе,

Със заповед на инж. Лазаров е създадена организация за отчетност и контрол на качеството на зимното снегопочистване и поддържане на улиците и пътищата.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.