Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 16-20.12.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 декември 2019 г., включително:

Община Берковица  

На 16.12.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Лале  42,64, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,14,4,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,71,51,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,2,8,49,103,58,70,29,76,20,60,20,73,28,57,66,10,82,1,55,9,85,6,47,40,67,64, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,6,9,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,12,15, Раковица Ул. Лале  2,31,50,36,25,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,10,8,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,47,23,7,14,56,32,46,49,29,45,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,90,29,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,42,18,68,47,2,49,4,65,13,38,8,51,17,70,34,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,64,19,15,4,25,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,76,11,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,23,9,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  2,9, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

Община Георги Дамяново  

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч./ –  Гаврил Геново:   200001  , Втора  3,2,1,Тп-3 Улично Осветление, Двадесет  31,19,21,1,23,33,27,35,29,13,17,5,3,7,9,25,11,15,2, Двадесет И Две  1,13,5,3,9,2, Двадесет И Девет  4,2,1, Двадесет И Едно  1,4,2,5, Двадесет И Осем  21,29,14,23,9,27,11,5,6,4,3,17,19,12,1,2,8,7,18,10, Двадесет И Седем  2,6,8,4, Двадесет И Четири  1, Двадесет И Шест  9,7,1,3,5,2, Дванадесета  7,5,3,1,1, Девета  2,4,5,6,7,1,8,12,10,3, Десета  3,4, Единадесета  3,6,2,1,4, Осемнадесет  17,8,16,14,1,2,22,9,19,6,18,7,4,3,12,15,5,21,13,11, Осма  1,3,2,6,4, Пета  4, Петнадесет  4, Първа  11,5,19,3,1 Шосе Белоградчик,9,20,16,7,12,21,8,Тп-1 Уо,6,4,23,2,Тп-2 Уо, Седемнадесет  17,2,8,35,33,14,10,15,7,4,37,9,13,16,43,18,45,20, Седма  5,3, Трета  4,5,3,6,2,1, Тридесет  4,6,1, Тридесет И Две  1,4,6,3, Тридесет И Девет  1,7,5,3,11, Тридесет И Едно  1,4,2, Тридесет И Осем  2, Тридесет И Седем  3,2, Тридесет И Три  8,1,2,6,4, Тридесет И Четири  3,5,7,4,2,8,6, Тридесет И Шест  4,5а,1,3, Тринадесет  1,4,2,6,10, Четвърта  15,8,17,13,7,6,11,12,14,3,9,19,2,4,5,1, Четиридесет  15,11,10,6,4,5,2,1,12, Четиридесет И Едно  1,6,3,5,2,8,4, Четиридесет И Три  4,8,10,6,2, Четиридесет И Четири  5,3,1,2, Четиридесет И Шест  1, Четиринадесет  7,14,4,9,6,11,17,15,12,5а,5,2,8,18,1,3,10,13, Шеста  4,17,5,15,6,3,19,7,21, Шестнадесет  1,3

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч./ –  Георги Дамяново:   Xi-519  , Втора  41,53,28,35,45,49,42,44,46,32,40,51,47,30,36,37,34,26,43,38,24,35,10,11,13,7,22,17,15,18,9,23,12,33,19,16,14,20,2,21,1 1,1,6,8,3,4,2, Двадесет  6,8,2,4,8, Двадесет И Девета  1,1,2, Двадесет И Пет  5,9,1,7,4,13,6, Двадесет И Седма  4,8,3,6,5,1,7,9, Двадесет И Три  3,5,8,2,4,12,1,6,10,7,13,11,9,18,16,15, Двадесет И Четири  7,6,5,2,9,1,11,3, Двадесет И Шест  9,14,12,3,10,6,5,1,4,8,2,7, Дванадесета  4,6,5,1,3,2, Девета  2,3,1, Деветнадесет  2,1,3,4,5, Десета  7,6,8,10,1,2,3,5, Единадесета  15,10,Тп-1 Улично Осветление,9,13,4,6,8,12,1,3,2,7, Извън Регулацията  1,Учебен Лагер,Лопушански Манастир, Местност Помеждинска Бара  Детски Дом, Местност При Манастира  Пс, Осемнадесет  2,3,9,4,6,10,5,15,8,1,11,13, Осма  2,1, Пета  14,12,4,8,10,2, Петнадесет  1,6,10,12,4,8, Първа  22,53,44,46,38,49,36,42,57,55,34,40,60,48,58,52,59,51,63,50,65,Тп-2 Улично Осветление,3,23,16,1,12,29,13,35,33,8,25,7,24,15,45,41,20,32,6,18,17,4,5,11,10,30,26,39,43,28,31,14,27,9,22, Седемнадесет  Тп-3 Улично Осветление,5,2,3,1, Седма  1,3,2, Трета  13,7,17,11,21,15,14,9,19,16,10,8,12,2,6,3,1, Тридесета  8,10, Тринадесет  18,20,16,22,14,4,10,12,6,8,2, Упи 8 Кв.3  , Четвърта  5,13,7,9,17,11,15,21,4,Тп-5 Улично Осветление,3,1, Четиринадесет  11,9,13,9,1,7,5, Шеста  6,16,8,10,18,12, Шестнадесет  3,2,1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч./ –  Меляне:   000133  , Втора  Тп-2 Улично Осветление, Двадесет И Пет  1,19,26,28,24,13,10,29,6,8,2,18,4, Двадесет И Първа  3,2,5,4,1,1, Двадесет И Трета  2,3,7,4,5,8,11,10, Двадесета  1,3,5,2,7, Дванадесета  2,6,3,5,4,1, Девета  6,4,2,3,1, Деветнадесета  2,7,4,5,6,3, Десета  4,1,6,2, Имот 010007  , Местност Свинако  , Осемнадесета  1,1,9, Осма  8,2,9,7,10,12, Пета  2,4, Петнадесета  1,5,3,6,2, Първа  14,10,32,5,17,13,1,12,9,2,23,37,21,24,39,13,31,52,46,35,42,25,30,40,41,20,18,48,29,27,38,26,50,32,33,44, Седемнадесета  3,7,4,5,1,6, Седма  2,6,4,1, Трета  2,5,8,1, Тринадесета  6,2,3, Четвърта  11,16,2,10,7,12,14,22,1,3,8,6,20,28,4,44, Четиринадесета  2,4,3,5,6,1, Шеста  4,2, Шестнадесета  2,8,3,10,6,13,5,4,9,7,1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч./ –  Помеждин:   036043  , Іv-148 Кв.9  , Ііі  Кв.26, Втора  7,2,1, Първа  3,1,7,10,17,21,8,19,9,6,4,25,2,23,15,Тп-1 Улично Осветление,5, Седма  1,4,8,2,3,6, Трета  4,1,3, Шеста  1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч./ –  Равна, Общ. Чипровци:   Втора  9,5,8,7,3,6,4,Тп-1 Улично Осветеление,12,1,14, Пета  1,4, Първа  13,1,21,6,17,4,3,9,11,23,2,5,19,Пивница,8,7,10,25, Седма  3,1,8, Трета  5,7,20,17,6,16,24,9,1,10,8,22,14,18,4,12,13,3,26,11, Четвърта  6,18,3,4,2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 10:30 – 12:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Главановци, Общ. Георги Дамяново:   Баба Тонка  1,6, Вапцаров  8,6,10, Васил Левски  2,4,8,12, Генерал Гурко  25,2 А,1,4,11,18,17,3 А,14,10,3,9,23,20,21,22,16,2,15,8,13, Димитър Благоев  50,33,30,31,24,49,19,43,60,53,38,46,45,28,3,40,17,8,66,10,51,13,56,44,7,6,14,23,15,1,62,34,21,9,5,29,32,55,54, Иван Вазов  1,3, Извън Регулацията  3,1,2, Искър  3,1, Калафат  3,12, Нов Живот  2,4,3,1, Огоста  1,9,4,7,3,6,11,13,8,2, Петко Белчев  35,7,11,15,2,5,1,6,3,9,8,10, Първи Май  2, Тимок  3 А,5,6 А,3,6,1,8,7,4,2,10, Черковна  1, Черни Връх  3,2,5

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 10:30 – 12:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Еловица, Общ. Георги Дамяново:   020097  , Втора  32,2,5,4,18,30,20,28,9,34,16,7,14,22,12,6, Девета  2,1, Десета  4,8,6,2, Извън Регулацията  Краварник, Осма  1,17,11, Първа  7,11,40,6,23,8,9,22,25,13,19,10,27,16,30,14,21,34,24,12,38,18,28,15,4,26,17, Седма  2,4, Трета  8,13,7,5,11,3,1,12,9,6, Четвърта  13,3,17,16,6,9,2,5,7,15,4,11,   Тп Касетка Улично,Тп 1 Улично

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 12:30 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Говежда:   502,35  , Втора  56,27,29,33,35,52,50,54,48,37,31,85,10,14,38,3,4,34,32,16,40,17,19,26,15,21,13,36,11,28,9,1,24,42,20,83,25,2,6,84,78,86,85,83,80,81,43,65,68,45,41,55,71,39,66,77,47,61,59,62,58,49,63,69,60,76,51,75,73,57,67,70,64, Двадесет  6,5,4,2,1,6,4,3, Двадесет И Две  6,4,2, Двадесет И Девет  5,2,3,7,1, Двадесет И Едно  2,4,6,9,8, Двадесет И Осем  6,10,8,12,17,11,4,9,5,1,3,19,2,7, Двадесет И Пет  2,4, Двадесет И Седем  4,6,2,3,1,9,7,13,16,11,10,14,8, Двадесет И Три  6,1,4, Двадесет И Четири  3,5,4, Двадесет И Шест  2,1,3,4, Девета  7,2,1,13,11,12,4,10,9,3,5,8, Деветнадесет  11,5,6,15,1,3,2, Десета  5,3,7,8,1, Единадесет  3,6,2,1,4, Извън Регулацията  Спортна Зала,3,2, Осемнадесет  1,2,4, Осма  2,1,8,6, Пета  4,6,5,8,10,12,2,1,3, Първа  7,1,8,19,12,16,22,6,3,5,11,17,21,26,10,9,30,24,20,14,28,2,13,18,36,39,40,43,31,47,38,27,60,25,32,54,48,34,41,37,50,29,42,23,33,46,56,45,52, Седемнадесет  10,2,4,6,1,16,1,13, Седма  4,1,3,5,2,7, Трета  5,2,1, Тридесет  3,5,1,15,9,25,17,23,21,19, Тридесет   И Шест  2,5,7,1, Тридесет И Две  7,4,9,5,2,17, Тридесет И Девет  1,2, Тридесет И Едно  9, Тридесет И Осем  1,6,2,7, Тридесет И Пет  2,4,7,5,1,6,3, Тридесет И Седем  2,4,1, Тридесет И Три  4,3,2,1, Тридесет И Четири  4,1, Тринадесет  5,7,4,2, Четвърта  4,1,6, Четиринадесет  4,3,1,2, Шеста  8,1,6,5,10,4,2, Шестнадесет  2,1,   Извън Регулацията

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 12:30 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дива Слатина:   Втора  7,2,5,18,22,8,3,4,11,9,34,13,30,10,24,6,36,14,12,16,20,32,26,1, Главна  2,3,8,13,7,9,12,6,10,1,16,15,14,18,20,17,11,50,27,34,45,33,41,58,22,28,30,38,54,56,19,24,39,43,2 Казан,52,26,36,42,1 Кооперативан Дом,48,35,32,62,25,40,21,37,60, Девета  8,6,2, Десета  3,5,1,7, Единадесета  8,1,6,2,3,4, Осма  5,4,2,10,7,3,1, Пета  5,1,11,2, Петнадесета  3,1, Седма  4,1,2, Трета  1, Тринадесета  2,3, Четвърта  1,2, Четиринадесета  1, Шеста  4,2, Шестнадесета  2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 12:30 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дълги Дел:   060010  , Втора  8,2,10,7,21,11,5,19,9,17,1,13,4,6,23,15, Девета  6,4,1, Десета  3,11,1,7,2,5,13, Извън Регулация  2,1,2,3,1,4, Осма  8,45,3,7,1,2,5, Пета  10,7,9,5,2,3,6,1,4,18,26,22,24,12, Първа  26,38,48,20,43,40,41,1,28,24,15,3,44,46,10,12,7,31,9,23,22,36,,,50,42,29,33,25,18,30,47,49,34,51,73,93,120,95,97,83,121,122,81,89,112,108,102,98,110,100,116,85,87,124,99,104,56,59,88,77,63,74,94,73,76,72,53,70,58,92,60,80,78,68,62,66,90,82,84,55,61,51, Седма  20,28,26,34,24,8,30,10,18,14,16,4,6,7,46,5,1,40,44,9,3, Трета  10,5,26,2,6б,6,7,1,6а,11,20,24,18,16,3,9,8,4, Четвърта  8,17,7,2,4,1,3,5,6,9, Шеста  1,2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 12:30 Ч.; 10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Копиловци, Общ. Георги Дамяново:   7016  , Ал.Стамболийски  15,5,3,15,8,2,6,7,12,1,13,9, Априлов  2,6,4,8, Бор  3,5,2, Васил Левски  6,3,7,12,1,11,8,10,14,4,13,5, Видин Дол  1,3,4,2, Волов  1,2, Гагарин  2,7, Георги Бенковски  1,2,6,4, Георги Дамянов  19,17, Георги Димитров  41,3 Туристическо Дружество,1,5,2,99,97, Гоце Делчев  14,16,11,10,3,9,2,8,12,5,4,6, Двадесет И Трети Септември  15,11,19,27,6,5,23,9,17,12,7,25,1,10,21,3,13, Друмев  2,1,3,4, Здравченица  5,3,13, Иван Алексов  3,7,5,1, Иван Вазов  5,6,3,4,1,2, Извън Регулацията  Казан,Почивна Станция,Тепавица, Камен Луков  4,2, Кирил И Методи  1,2, Ком  1,6,3,2,4, Копрен  7,4,6,1,5,2,9,3,27,22,25,11,19,18,12,14,13,8,21,16,17,20,10,23,15, Лакатник  1,2, Латинска  19,24,26,5,9,11,15, Маргарита Бибич  4,3,2,7,1, Марица  8,10, Московска  2,6,2,1,3,4, Никола Качамачков  1,1 Дърводелски Цех,6,2,8,10,4, Огоста  2,27,23,25,19,17,21,26,28,31,20,12,18,29,11,15,2,14,9,12, Парчевич  8,1,6,5,3,19,9,18,4,2,15,13,17,7, Планинец  2,1, Победа  2,5,1,6,3,10,8,4, Пролетарска  6,5,3,7,1, Първи Май  2,4,10,6,8, Раковска  5,4,2,7,1,9,6,8,3,12,10, Река Лева  8,6, Септември  1,2,3,17, Стара Планина  2,3,10,8,7,12, Тодор Игнатов  11,8,9,6,5,4,7,3,1, Хаджи Димитър  56,10,12,6,8,13,5,9,11,14,15,2, Хан Крум  27,2,13,3,10,17,29,12,8,15,25,19,7,21,23,49,44,55,53,40,42,32а,38,34,46,30,36,22,92,90,93,88,101,113,102,107,94,48,68,111,100,105,95,96,67,72,68,62,74,73,71,95,89,58,78,77,61,87,70,15,59,63а,63,80,65,81,52,64а,56,64,57,60,79,69,85,91,75,66,76,18,45,28а,16,30,39,31,37,47,35,28,33,24,43,32, Христо Ботев  2,19,22,7,11,5,3,15,10,12,1,17,21,13,1,6,2, Червен Брег  6,5,2,7,3,19,1,13, Шипка  1,3,2,   2

Община Лом  

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Асен Разцветников  9,22,18,2,16,14,6,3,20,5,12,11,8,1, Бено Първанов(Синчец-Мл.)  1,3,2,4, Бойка Войвода  14,10,2,18,6,1,20,3,4,12,8,16, Бреза  3,5,4,2, Горанова Чешма  24,26,15,16,4,6,1,5,9,18,11,6,8,20,7,22,12,2,10,13,28,3,17,14, Гредовете  2,6,5,3,8, Детелина(Ален Мак)  12,14,7,10,16,8, Димитър Ралчев(Черв.Знаме  18,9,20,15,13,12,7,8,16,5,10, Елин Пелин  18,13,7,22,6,17,8,3,4,5,11,19,10,14,12,2,20,15,16, Иван Петков(Т.Никодимов)  22,38,10,12,8,37,6,36,3,23,14,18,33,16,1,11,32,35,41,28,4,5,20,27,2,40,34,9,42,29,17,44,26,7,43,24,25,19,30, Йолова Чешма  1, Калинка  4,11,3,1,4,5,9,2,7, Митко Александров  2, Младеново/Пейо Яворов  Читалище Събуждане, Петър Попнинов  1,12,6,10,8,2,5, Сергей Румянцев  27,30,17,34,25,9,19,24,23,11,22,32,15,28,20,34,16,18,14,10,21,26,7, Славянска(Г.Димитров)  34, Софийска  76,1 Ул. Елин Пелин  Кв.Младеново,81,47,61,102,95,56,93,53,42,62,45,58,87,56,66,56,44,49,57,32,70,51,26,46,83,55,91,40,36,60,74,78,59,64,30,38,72,89,58а Здравна Служба,28, Страхил Войвода  4,1,5,2,9,7, Трифон Панов(Марин Цеков)  1,2, Училищна  5,3,2,1, Христо Ясенов  17,18,9,8,16,2,3,10,13,6,4,7,1,5,15,14,11, Шиновец  1,3,2, Ясен  8,9,2,7,4,6,13,5,3,1

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Бахчите  28,2,7,285,281,29,1, Братя Миладинови  33,17,66,38,27,40,46,41,21,64,62,45,23,81,42,11,13,60,77,19,48,50,35,56,34,15,39,54,37,43,44,52,36,58,29,68,25,31, Искър  46,52,48,50,43, Пирот  68, Тимок  45,43,56,58,68,46,51,54,57,47,49,52,46,50,48, Тунджа  22,5,12,3,10,8,18,6

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Васил Левски  4, Дунавска(Д Благоев)  32, Дядо Цеко Войвода  45,47 3,34,47,34,34,51,45, Камчия  26,17,14,8,9,10,22,2,6,20,24,13,18,4,5,12,11,19,3,16,1,15, Ломски Казарми  52, Люляк(Петър Калчев)  16,5,12,18,20,3,14,22,7, Огоста  15,16,15,6,3,18,12,14,13,8,9,4,1,11,10,5,7, Пелистър  18,15 4-1,26,28,15 4,15 4,24,14,11,22,15 4,16,12, Пирот  5,9,7, Призрен(Неофит Ломски)  12,27,28,24,30,14,25,20,26,18,16,22, Тунджа  42,40,28,50,46,32,44,36,30,34,7,38,21, Хаджи Димитър  19,40,25,38,35,30,32,39,41,23, Цибрица  5,11,6,8,2,4,7,9,3,1,15, Янтра  9,22,3,10,8,19,11,21,17,6,20,7,5,30,12,15,2,4,18,24,1,14,   Улично Тп 179

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ –  Сливата:   Васил Коларов  2,1, Видинско Шосе  30,60,36,44,26,45,47,57,9,18,56,37,2,33,22,62,29,1,54,10,53,50,5,3,24,27,51,49,7,35,34,46,42,48,66,19,6,32,38,4,11,55,23,Уо-1,20,13,43,39,58,31,25,52,21, Кошута  7, Томова  15,17, Юрий Гагарин  16,2,8,13,14,26,28,6,24,22,4,7,30,20,36,10,3,38

Община Медковец  

На 20.12.2019 Г. /09:15 – 16:00 Ч./ –  Медковец:   Алеко Константинов  3,1, Ангел Конов  1,2, Андрей Конов  4, Андрей Симеонов  2,11 А,1,6,17,10,8,15,7,11,5,4,13, Андрей Симеонов  1, Антим Първи  11,18,30,6,26,8,22,4,7,12,14,20,15,24,13,16, Бачо Киро  4,2,10,8, Бежанска  5,6,4,1,3, Бенковски  1,7,5, Васил Левски  1,2, Георги Димитров  34,52,48,20а, Дано Опинчев  33,21,46,28,35,48,54,41,23,56,42,25,34,32,40,29,60,38,36,31,64,58,45,37,27,30,43, Димитър Пандурски  3,1, Евлоги Георгиев  14,12,4,2,6,8,1, Евстати Априлов  14,3,16,6,8,4,11,2,1,10,18,12, Екзарх Йосиф  4,11,15,17,6,5,13,10,7,14,8,2,1, Екзарх Йосиф  32,33,30,19,25,35,17,27,28,18,20,24,37,45,23,39,36,22,34,47,41,29,26,16,21, Иван Вазов  19,6,1,5,10,13,3,15,12,9,8,2,21,4,17,11, Иван Кулин  №58, Иван Рибарски  1, Извън Чертата На Селото  Язовир, Извън Чертата На Селото  Кравеферма,2, Иларион Макариополски  10,3,6,2,1,4, Климент Охридски  10,2,4,6,8,1,12,14, Любен Каравелов  27,9,48,4,34,22,5,24,36,28,50,17,32,3,11,38,12,18,8,40,7,6,15,44,13,46,16,20,14,26,30,42,21,2,1, Марица  1,2,4,8,12,10, Марица  13,20,14,9,16,25,5,22,18,11, Местност Бреста  , Методи Подойнишки  4,1, Милан Табаков  5,1,8,6, Митрополит Неофит  41,25,58,6,33,16,10,21,4,34,31,28,32,23,19,27,13,14,30,35,57,24,8,15,9,20,55,43,2,39,29,17,37,22,61,18,1,11,12,49,45, Найден Биволарски  3,1,5, Неофит Рилски  6,21,14,5,9,11,3,2,25,23,31,19,4,29,33,17, Оборище  13, Оборище  26,15,18,30,36,14,38, Оборище  45,48,56,58,46,50,42,44,47,41,54,39, Огоста  3,7,4,16,6,9,15,17,13,14,10,11,8, Патриарх Евтими  6,2,4,5,8,3,10,9,28,7, Петър Берон  4,3,5,2, Самуил  1,2,3, Септември  15,17,11,12,13,16,14,27,21,25,29,20,19,18,26,24, Станко Панов  1,3, Тодор Каблешков  3,6,8,1,12,4,2,10, Тунджа  4,8,2,3,6,10, Хилендарска  4,6,2, Христо Ботев  134, Христо Ботев  35,37,66, Христо Ботев  60,56,54,58,52, Ъгъла С Ул. Евст. Априлов И Данчо Опинчев  , Явор  1,8,6,   Уо

За Периода 16-17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Сливовик:   23-Ти Септември  4,6,1,7,9,23,15,19,5,22,3,11,12,8, Арсен Тончев  2,6,4, Васил Левски  25,2,7,15,29,13,4,12,21,17,6,1,11,3,31,10,27,5,9,19, Вела Пеева  4,1,2, Гаврил Генов  2,5, Георги Димитров  41,24,46, Димитър Благоев  22,18,12,8,14,5,10,15,16, Замфир Хаджийски  1,7,11,5, Иван Вазов  2, Митко Палаузов  8,6,10, Пролет  4, Таси Никодимов  6, Хан Аспарух  24, Христо Смирненски  5, Шанко Петров  1,6,2,8,12,9,13,7,5,10,3,4

Община Монтана  

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Видлица:   Извън Регулация  Тп До Видлишки Мост,Вила

За Периода 16-18.12.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   48489.13.37  , Александър Стамболийски  76,72,78,49,58,80,70,82,66,84,68,74, Асен Златаров  7,15,1,3,11,5,13,9, Асен Златаров  19,17, Д-Р Иван Каманов  14 До Казана,10, Д-Р Торосян(Т.Благоев)  8,7,1,11,9,4,6,5,2,3,10,12, Димитър Подвързачов(Ж.Кр  2а,15, Димитър Подвързачов(Ж.Кр  28 Бреза,28, Елин Пелин(Жданов)  23,12,7,5,8,18,11,16,31,19,13,10,25,14,15,4,29,21,1,6,17,3,27,2, Иван Димитров  5,12,8,18,13,6,21,1 Ъгъл,1,14,10,17,16,22,24,7,20,4,2,19,15,3, Иван Хаджийски(Д.Николов)  8,7,3,1,5,4,2,6, Йордан Цеков  18,20,11,22,24,17,9,15,13, Йордан Цеков  19 Кастел,7,19,10, Йордан Цеков  5,6,1,4,8,2,3, Младост  2 11,2 12,11,12,2 12,2 Блок 12 Сервиз, Монтана  19, Никола Вапцаров  23,33,21 14, Никола Вапцаров  10,17,19,15, Никола Вапцаров  5,7,13,11,9,6, Панчо Владигеров(Малчика)  2, Поп Андрей  17,14,22,25,20,16,23,21,12,19,18,29,27, Поп Андрей  13,7,2,3,4,10,8,6,5, Поп Андрей  2, Пъстрина  15,14,15,14, Пъстрина  7, Пъстрина  Зад Бл.4,Микрокомбинат, Трети Март(Г.Димитров)  214, Христо Смирненски  4,4,8,12,2,2, Христо Смирненски  3,13,9,19,10,15,14,17,16,11,3,12,20

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Гаврил Геново:   200001  , Втора  3,2,1,Тп-3 Улично Осветление, Двадесет  31,19,21,1,23,33,27,35,29,13,17,5,3,7,9,25,11,15,2, Двадесет И Две  1,13,5,3,9,2, Двадесет И Девет  4,2,1, Двадесет И Едно  1,4,2,5, Двадесет И Осем  21,29,14,23,9,27,11,5,6,4,3,17,19,12,1,2,8,7,18,10, Двадесет И Седем  2,6,8,4, Двадесет И Четири  1, Двадесет И Шест  9,7,1,3,5,2, Дванадесета  7,5,3,1,1, Девета  2,4,5,6,7,1,8,12,10,3, Десета  3,4, Единадесета  3,6,2,1,4, Извън Регулацията  Гостоприемница,Помпи, Осемнадесет  17,8,16,14,1,2,22,9,19,6,18,7,4,3,12,15,5,21,13,11, Осма  1,3,2,6,4, Пета  4, Петнадесет  4, Първа  11,5,19,3,1 Шосе Белоградчик,9,20,16,7,12,21,8,Тп-1 Уо,6,4,23,2,Тп-2 Уо, Седемнадесет  17,2,8,35,33,14,10,15,7,4,37,9,13,16,43,18,45,20, Седма  5,3, Трета  4,5,3,6,2,1, Тридесет  4,6,1, Тридесет И Две  1,4,6,3, Тридесет И Девет  1,7,5,3,11, Тридесет И Едно  1,4,2, Тридесет И Осем  2, Тридесет И Седем  3,2, Тридесет И Три  8,1,2,6,4, Тридесет И Четири  3,5,7,4,2,8,6, Тридесет И Шест  4,5а,1,3, Тринадесет  1,4,2,6,10, Четвърта  15,8,17,13,7,6,11,12,14,3,9,19,2,4,5,1, Четиридесет  15,11,10,6,4,5,2,1,12, Четиридесет И Едно  1,6,3,5,2,8,4, Четиридесет И Три  4,8,10,6,2, Четиридесет И Четири  5,3,1,2, Четиридесет И Шест  1, Четиринадесет  7,14,4,9,6,11,17,15,12,5а,5,2,8,18,1,3,10,13, Шеста  4,17,5,15,6,3,19,7,21, Шестнадесет  1,3

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Георги Дамяново:   Xi-519  , Втора  41,53,28,35,45,49,42,44,46,32,40,51,47,30,36,37,34,26,43,38,24,35,10,11,13,7,22,17,15,18,9,23,12,33,19,16,14,20,2,21,1 1,1,6,8,3,4,2, Двадесет  6,8,2,4,8, Двадесет И Девета  1,1,2, Двадесет И Пет  5,9,1,7,4,13,6, Двадесет И Седма  4,8,3,6,5,1,7,9, Двадесет И Три  3,5,8,2,4,12,1,6,10,7,13,11,9,18,16,15, Двадесет И Четири  7,6,5,2,9,1,11,3, Двадесет И Шест  9,14,12,3,10,6,5,1,4,8,2,7, Дванадесета  4,6,5,1,3,2, Девета  2,3,1, Деветнадесет  2,1,3,4,5, Десета  7,6,8,10,1,2,3,5, Единадесета  15,10,Тп-1 Улично Осветление,9,13,4,6,8,12,1,3,2,7, Извън Регулацията  Битова Сграда,Учебен Лагер,Лопушански Манастир,1, Местност Помеждинска Бара  Детски Дом, Местност При Манастира  Пс, Осемнадесет  2,3,9,4,6,10,5,15,8,1,11,13, Осма  2,1, Пета  14,12,4,8,10,2, Петнадесет  1,6,10,12,4,8, Първа  22,53,44,46,38,49,36,42,57,55,34,40,60,48,58,52,59,51,63,50,65,Тп-2 Улично Осветление,3,23,16,1,12,29,13,35,33,8,25,7,24,15,45,41,20,32,6,18,17,4,5,11,10,30,26,39,43,28,31,14,27,9,22, Седемнадесет  Тп-3 Улично Осветление,5,2,3,1, Седма  1,3,2, Трета  13,7,17,11,21,15,14,9,19,16,10,8,12,2,6,3,1, Тридесета  8,10, Тринадесет  18,20,16,22,14,4,10,12,6,8,2, Упи 8 Кв.3  , Четвърта  5,13,7,9,17,11,15,21,4,Тп-5 Улично Осветление,3,1, Четиринадесет  11,9,13,9,1,7,5, Шеста  6,16,8,10,18,12, Шестнадесет  3,2,1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Главановци, Общ. Георги Дамяново:   Баба Тонка  1,6, Вапцаров  8,6,10, Васил Левски  2,4,8,12, Генерал Гурко  25,2 А,1,4,11,18,17,3 А,14,10,3,9,23,20,21,22,16,2,15,8,13, Димитър Благоев  50,33,30,31,24,49,19,43,60,53,38,46,45,28,3,40,17,8,66,10,51,13,56,44,7,6,14,23,15,1,62,34,21,9,5,29,32,55,54, Иван Вазов  1,3, Извън Регулацията  3,1,2, Искър  3,1, Калафат  3,12, Нов Живот  2,4,3,1, Огоста  1,9,4,7,3,6,11,13,8,2, Петко Белчев  35,7,11,15,2,5,1,6,3,9,8,10, Първи Май  2, Тимок  3 А,5,6 А,3,6,1,8,7,4,2,10, Черковна  1, Черни Връх  3,2,5

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Говежда:   502,35  , Втора  56,27,29,33,35,52,50,54,48,37,31,85,10,14,38,3,4,34,32,16,40,17,19,26,15,21,13,36,11,28,9,1,24,42,20,83,25,2,6,84,78,86,85,83,80,81,43,65,68,45,41,55,71,39,66,77,47,61,59,62,58,49,63,69,60,76,51,75,73,57,67,70,64, Двадесет  6,5,4,2,1,6,4,3, Двадесет И Две  6,4,2, Двадесет И Девет  5,2,3,7,1, Двадесет И Едно  2,4,6,9,8, Двадесет И Осем  6,10,8,12,17,11,4,9,5,1,3,19,2,7, Двадесет И Пет  2,4, Двадесет И Седем  4,6,2,3,1,9,7,13,16,11,10,14,8, Двадесет И Три  6,1,4, Двадесет И Четири  3,5,4, Двадесет И Шест  2,1,3,4, Девета  7,2,1,13,11,12,4,10,9,3,5,8, Деветнадесет  11,5,6,15,1,3,2, Десета  5,3,7,8,1, Единадесет  3,6,2,1,4, Извън Регулацията  Спортна Зала,3,2, Осемнадесет  1,2,4, Осма  2,1,8,6, Пета  4,6,5,8,10,12,2,1,3, Първа  7,1,8,19,12,16,22,6,3,5,11,17,21,26,10,9,30,24,20,14,28,2,13,18,36,39,40,43,31,47,38,27,60,25,32,54,48,34,41,37,50,29,42,23,33,46,56,45,52, Седемнадесет  10,2,4,6,1,16,1,13, Седма  4,1,3,5,2,7, Трета  5,2,1, Тридесет  3,5,1,15,9,25,17,23,21,19, Тридесет   И Шест  2,5,7,1, Тридесет И Две  7,4,9,5,2,17, Тридесет И Девет  1,2, Тридесет И Едно  9, Тридесет И Осем  1,6,2,7, Тридесет И Пет  2,4,7,5,1,6,3, Тридесет И Седем  2,4,1, Тридесет И Три  4,3,2,1, Тридесет И Четири  4,1, Тринадесет  5,7,4,2, Четвърта  4,1,6, Четиринадесет  4,3,1,2, Шеста  8,1,6,5,10,4,2, Шестнадесет  2,1,   Извън Регулацията

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дива Слатина:   Втора  7,2,5,18,22,8,3,4,11,9,34,13,30,10,24,6,36,14,12,16,20,32,26,1, Главна  2,3,8,13,7,9,12,6,10,1,16,15,14,18,20,17,11,50,27,34,45,33,41,58,22,28,30,38,54,56,19,24,39,43,2 Казан,52,26,36,42,1 Кооперативан Дом,48,35,32,62,25,40,21,37,60, Девета  8,6,2, Десета  3,5,1,7, Единадесета  8,1,6,2,3,4, Осма  5,4,2,10,7,3,1, Пета  5,1,11,2, Петнадесета  3,1, Седма  4,1,2, Трета  1, Тринадесета  2,3, Четвърта  1,2, Четиринадесета  1, Шеста  4,2, Шестнадесета  2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дълги Дел:   060010  , Втора  8,2,10,7,21,11,5,19,9,17,1,13,4,6,23,15, Девета  6,4,1, Десета  3,11,1,7,2,5,13, Извън Регулация  2,1,2,3,1,4, Осма  8,45,3,7,1,2,5, Пета  10,7,9,5,2,3,6,1,4,18,26,22,24,12, Първа  26,38,48,20,43,40,41,1,28,24,15,3,44,46,10,12,7,31,9,23,22,36,,,50,42,29,33,25,18,30,47,49,34,51,73,93,120,95,97,83,121,122,81,89,112,108,102,98,110,100,116,85,87,124,99,104,56,59,88,77,63,74,94,73,76,72,53,70,58,92,60,80,78,68,62,66,90,82,84,55,61,51, Седма  20,28,26,34,24,8,30,10,18,14,16,4,6,7,46,5,1,40,44,9,3, Трета  10,5,26,2,6б,6,7,1,6а,11,20,24,18,16,3,9,8,4, Четвърта  8,17,7,2,4,1,3,5,6,9, Шеста  1,2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Еловица, Общ. Георги Дамяново:   020097  , Втора  32,2,5,4,18,30,20,28,9,34,16,7,14,22,12,6, Девета  2,1, Десета  4,8,6,2, Извън Регулацията  Краварник, Осма  1,17,11, Първа  7,11,40,6,23,8,9,22,25,13,19,10,27,16,30,14,21,34,24,12,38,18,28,15,4,26,17, Седма  2,4, Трета  8,13,7,5,11,3,1,12,9,6, Четвърта  13,3,17,16,6,9,2,5,7,15,4,11,   Тп Касетка Улично,Тп 1 Улично

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Копиловци, Общ. Георги Дамяново:   7016  , Ал.Стамболийски  15,5,3,15,8,2,6,7,12,1,13,9, Априлов  2,6,4,8, Бор  3,5,2, Васил Левски  6,3,7,12,1,11,8,10,14,4,13,5, Видин Дол  1,3,4,2, Волов  1,2, Гагарин  2,7, Георги Бенковски  1,2,6,4, Георги Дамянов  19,17, Георги Димитров  41,3 Туристическо Дружество,1,5,2,99,97, Гоце Делчев  14,16,11,10,3,9,2,8,12,5,4,6, Двадесет И Трети Септември  15,11,19,27,6,5,23,9,17,12,7,25,1,10,21,3,13, Друмев  2,1,3,4, Здравченица  5,3,13, Иван Алексов  3,7,5,1, Иван Вазов  5,6,3,4,1,2, Извън Регулацията  Казан,Почивна Станция,Тепавица, Камен Луков  4,2, Кирил И Методи  1,2, Ком  1,6,3,2,4, Копрен  7,4,6,1,5,2,9,3,27,22,25,11,19,18,12,14,13,8,21,16,17,20,10,23,15, Лакатник  1,2, Латинска  19,24,26,5,9,11,15, Маргарита Бибич  4,3,2,7,1, Марица  8,10, Московска  2,6,2,1,3,4, Никола Качамачков  1,1 Дърводелски Цех,6,2,8,10,4, Огоста  2,27,23,25,19,17,21,26,28,31,20,12,18,29,11,15,2,14,9,12, Парчевич  8,1,6,5,3,19,9,18,4,2,15,13,17,7, Планинец  2,1, Победа  2,5,1,6,3,10,8,4, Пролетарска  6,5,3,7,1, Първи Май  2,4,10,6,8, Раковска  5,4,2,7,1,9,6,8,3,12,10, Река Лева  8,6, Септември  1,2,3,17, Стара Планина  2,3,10,8,7,12, Тодор Игнатов  11,8,9,6,5,4,7,3,1, Хаджи Димитър  56,10,12,6,8,13,5,9,11,14,15,2, Хан Крум  27,2,13,3,10,17,29,12,8,15,25,19,7,21,23,49,44,55,53,40,42,32а,38,34,46,30,36,22,92,90,93,88,101,113,102,107,94,48,68,111,100,105,95,96,67,72,68,62,74,73,71,95,89,58,78,77,61,87,70,15,59,63а,63,80,65,81,52,64а,56,64,57,60,79,69,85,91,75,66,76,18,45,28а,16,30,39,31,37,47,35,28,33,24,43,32, Христо Ботев  2,19,22,7,11,5,3,15,10,12,1,17,21,13,1,6,2, Червен Брег  6,5,2,7,3,19,1,13, Шипка  1,3,2,   2

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Меляне:   000133  , Втора  Тп-2 Улично Осветление, Двадесет И Пет  1,19,26,28,24,13,10,29,6,8,2,18,4, Двадесет И Първа  3,2,5,4,1,1, Двадесет И Трета  2,3,7,4,5,8,11,10, Двадесета  1,3,5,2,7, Дванадесета  2,6,3,5,4,1, Девета  6,4,2,3,1, Деветнадесета  2,7,4,5,6,3, Десета  4,1,6,2, Имот 010007  , Местност Свинако  , Осемнадесета  1,1,9, Осма  8,2,9,7,10,12, Пета  2,4, Петнадесета  1,5,3,6,2, Първа  14,10,32,5,17,13,1,12,9,2,23,37,21,24,39,13,31,52,46,35,42,25,30,40,41,20,18,48,29,27,38,26,50,32,33,44, Седемнадесета  3,7,4,5,1,6, Седма  2,6,4,1, Трета  2,5,8,1, Тринадесета  6,2,3, Четвърта  11,16,2,10,7,12,14,22,1,3,8,6,20,28,4,44, Четиринадесета  2,4,3,5,6,1, Шеста  4,2, Шестнадесета  2,8,3,10,6,13,5,4,9,7,1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Помеждин:   036043  , Іv-148 Кв.9  , Ііі  Кв.26, Втора  7,2,1, Първа  3,1,7,10,17,21,8,19,9,6,4,25,2,23,15,Тп-1 Улично Осветление,5, Седма  1,4,8,2,3,6, Трета  4,1,3, Шеста  1

На 16.12.2019 Г. /10:30 – 11:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Равна, Общ. Чипровци:   Втора  9,5,8,7,3,6,4,Тп-1 Улично Осветеление,12,1,14, Пета  1,4, Първа  13,1,21,6,17,4,3,9,11,23,2,5,19,Пивница,8,7,10,25, Седма  3,1,8, Трета  5,7,20,17,6,16,24,9,1,10,8,22,14,18,4,12,13,3,26,11, Четвърта  6,18,3,4,2

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Войници:   Васил Левски  4,10,7,5,2,8,1,9,12, Гено Бонов  1,19,3, Георги Димитров  28,3,10,13,20,30,16,5,15,18,36,8,24,29,4,1,31,6,32,2,34,27,25,14,12,17,39,22,33, Дунав  1,2, Местност Барата  Пс, Момчил  9,8,12,11,2,1,10,4,15,13,16,7,6,14, Самота  1, Средец  7,12,10,1,3,4,6 Стоп. Двор,6,5,18,2,8, Христо Ботев  16,4,7,8,14,11,15,12,17,6,2,20,1, Чавдар  5,3

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Доктор Йосифово:   Ален Мак  6,30,4,18,20,2,28,13,36,9,14,12,6,8,4,10, Ангел Йончев  6а,6,1,4, Балена  Тп-4 Улично Осветление,7,5,12,4,9,1,2,5 А,6, Бельовец  8,6,5,2, Божур  4,1,3,2,9,13,11,14,6,7,5,10,8,18, Бор  1,9,11,2, Възход  2,5,20,6,16,8,22,12,18,4,3,14,10,22,12, Голомош  20,9,7,21,13,5,8,6,3,19,4,18,1,10, Д-Р Йосиф Иванов  15,54,27,14,7,16,35,42,22,29,4,40,11,32,3,33,21,18,44,23,50,30,5,28,19,8,2,24,25,13,37,39,26,31,46,17,12,10,52,6,38,9,43,62,122,118,68,96,90,100,57,51,53,39,74,108,56,84,47,72,61,41,64,45,49,78,112,55,80,86,92,104,106,66,70,63,114,82,98,88,102,59,76,43,110,42, Давид Цонков  1,4,3,2,14,13,28,24,16,10,7,22,18,5,20,6,26,8,11, Детелина  3,7,2,1,4,5, Дунав  8,5,4,3,1,7,2,41,33,15,22,21,38,20,44,35,26,46,34,54,37,50,40,27,Тп-3 Улично Осветление,13,42,23,28,43,17,32,11,29,9,25,24,30, Дъб  4,5,2,7,1,3, Еделвайс  2,4,1, Ела  4,5,17,3,13,2,11,15,1, Здравец  3,4,1, Извън Регулацията  Бензиностнация,Пчелин,Маслобойна, Изгрев  10,8,7,3,9,1,4,10, Илия Цеков  25,4,20,18,21,9,2,23,13,22,5,7,14,1,11,12,10,17,6,3,15, Лековника  3,5,1,2,6,10,4,7,8,14, Липа  5,20,1,23,12,19,2,8,21,3,6,16,7,18,25,9,14,4, Лозарска  7,2,5,8, Люляк  2,1, Марица  26,37,39,28,31,27,29,32,36,25,26,18,16,11,8,3,17,14,1,7 А,15,24,22,7,4,2,12,19,13,6,21,23,5,10,20, Местност Песъка  Пс, Мито Мишов  20,17,7,24,11,22,26,19,27,5,18,3,28,9,25,20.,15,23,13,30,4,34, Огоста  8,4,5,2,7,1,10, Перуника  6,4,14, Пи 000746-Извън Регулация  , Пирин  5,3,11,7,9, Редака  2,3,1,5, Роза  13,9,7,6,3,2,4,1,11,5, Стублата  2,12,4,13,18,8,3,10,14,6,15,1, Тинтява  10,12,8,2,4,6, Топола  7,3,2,1,5,8,4,11,17,6,15,9,13, Тунджа  1,2,4,6, Цибрица  1,3,4,2,7,28,9,19,11,16,18,17,1,10,26,14,15,13,12,30,24,21, Цоновчето  6,5,6,3, Ъгъла На Ул. Балена И Ул. Марица  , Янтра  16,32,48,8,26,7,44,19,25,6,5,14,4,30,20,22,9,1,2,13,46 А,42,3,18,46,11, Ясен  4,6,2,5

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   48489.1.946  , 48489.16.539  Местност Криволъшки Вир, Арда  46,20,42,29,21,2,30,9,3,24,31,33,44,22,27,17,11,40,12,6,34,32,18,4,19,25,7,36,1,23,38,16,28,5,8,10,14, Беласица  4,10, Витоша  37,28,13,6,27,3,9,19,30,21,7,39,43,41,26,16,4,34,45,33,32,15,11,24,20,29,31,8,10,35,23,17,5,18,1,22,2, Димитър Ерийски(Ст.Алов)  1,4,12,19,6,15,13,10,16,18,11,9,2 Бензиностанция,14,39,8, Добри Войников  15,5,14,9,1,6,7,4,16,3,8, Добри Чинтулов  5, Захари Янчев  1,19,11,6,3,7,13,5,15,9,17, Ивайло  3,4,1,2, Извън Регулацията  Ново Гробище, Камчия  19,27,39,49,6,35,16,7,41,47,9,15,6,4,12,38,45,31,21,5,55,43,25,3,40,37,44,29,17,11,1,10,4,14,33,8,13,42,10, Константин Фотинов  2, Кошарhик  В Упи Iv, Кв.10, Мальовица  22,15,5,20,14,19,13,3,10,4,7,8,18,9,12,1,13,17,11,6,16,23,21,2, Местност Главчина Бабка  Лозарско Дружество, Мусала  15,10,1,36,38,7,34,39,13,17,16,3,45,29,6,21,20,22,18,8,28,32,9,2,33,27,37,44,35,5,19,12,43,11,30,41,4,40,14,42,31, Нов Живот  6,13а,14,20,22,6,26,28,47,12,24,9,2,17,18,10,15,16,11,13,8,1, Оборище  6,5,14,13,17,4,5,19,7,20,30,44,28,9,2,46,25,8,32,10,21,23,38,11,34,18,40,5,36,22,1,42,12,16,8,15, Одрин(Миладин Кунчев)  8,17,9,30,28,29,24,31,13,23,7,27,22,26,36,34,32,5,15,6,3,20,25,18,21,16,4,1,11,14,49,45,46,39,75,54,58,52,57,65,43,68,73,37,50,76,42,38,56,40,47,43,87,72,60,48,47,41,33,56,74,83,69, Одрин/Миладин Кунчев/  89,36, Охрид  54, П.А.Славков(Г.Николов)  9,14,30,5,26,18,1,15,13,11,12,20,24, Петко Каравелов  3,2,3а,1,5, Петър Богдан  6,2,4,1,12а,5,3,1,8,12,7, Петър Делян  5,3,1,2,4,7, Тинтява  11,5,7,3,2,13,9,47, Хан Кубрат  7,9,5, Хан Омуртаг  4,12,9,7,6,8,5,3,11,2,1,10, Хан Пресиян  2, Черноризец Храбър  5,7,3,1,4, Чучулига  11,6,7,8,3,12,4,9,5,2,   Тп За Лозята Над Младост

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Студено Буче:   Антон Иванов  9,14,18,7,16,4,5,12,1,2,10, Бенковски  4,2,1,6, Боровец  4,8,5,6,3,13,15,7,14,1,11,12,3,2,4, Боян Чонос  18,3,11,24,34,5,7б,20б,7а,30,20а,26,28,8,32,1,22,9,38,36,15, Гаврил Генов  1,9,4,7,5, Гагарин  11,7,5,9,21,13, Георги Димитров  2,4,57,39,55,70,90,86,74,61,72,65,45,84,80,59,67,92,82,49,Тп 2 Улично,69,94,10,53,51,63,75,68,88,47,78,73,43,12,7,19,13,24,16,66а,48,35,33,15,10,36,1,42,58,32,28,22,68,64,4,30,66б,17,29,Тп 1 Улично Осветление,26,9,6,37,66,23,38,52,5,50,14,18,21,2,34,20, Данко Арсов  11,10,15,19,9,2,14,1,7,6,8,17, Димитър Благоев  42,46,32,21,44,39,29,31,48,28,35,37,45,26,24,52,27,50,38,36,40,34,47,25,14,8,15,3,13,17,19,7,12,2,11,22,9,4,18,20,6, Замфир Попов  2, Здравец  1,3, Иван Младенов  4,5,6,2, Извън Регулацията  Вила,4,7,11,2,5,1,3, Каблешков  9,1,11,7,13,3,5, Кирил И Методи  5,3,5,7,8,19,12,4,11,17,18,15,2, Лика Рачин  2,3,3а,4, Михаил Маринов  4,4,9,3,1,2, Никола Цеков  5,12,7,1,11,6,2,4, Опълченска  9,1,2,6,5,4, Първан Георгиев  2,3,9,7,1,11, Ракета  4, Раковска  9,4,16,10,3,12,18,2,5, Симеон Иванов  11,1,5,9,2,7, Славейков  1,5,3,7,9, Стефан Караджа  4,1,6,2, Тодор Йорданов  Двор 1,7,13,10,4,2,17,9,1 Свинарник,11,Тп 3 Улично,15,6,1,7, Хаджи Димитър  2,1,4,81,3,6, Христо Михайлов  6,3,1,2,4, Христо Смирненски  1,5,3,6,4,2,8, Чавдар  2,1,7,3,5, Шипка  6,4,1,8,10, Ъгъла На Ул. Данчо Арсов И Ул. Г. Димитров  , Юри Венелин  3,1,5,2

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   48489.16.539  Местност Криволъшки Вир, Арда  46,20,42,29,21,2,30,9,3,24,31,33,44,22,27,17,11,40,12,6,34,32,18,4,19,25,7,36,1,23,38,16,28,5,8,10,14, Беласица  4,10, Витоша  37, 28, 13, 6, 27, 3,9,19,30,21,7,39,43,41,26,16,4,34,45,33,32,15,11,24,20,29,31,8,10,35,23,17,5,18,1,22,2, Камчия  19,27,39,49,6,35,16,7,41,47,9,15,6,4,12,38,45,31,21,5,55,43,25,3,40,37,44,29,17,11,1,10,4,14,33,8,13,42,10, Кошарhик  , Мальовица  22,15,5,20,14,19,13,3,10,4,7,8,18,9,12,1,13,17,11,6,16,23,21,2, Мусала  15,10,1,36,38,7,34,39,13,17,16,3,45,29,6,21,20,22,18,8,28,32,9,2,33,27,37,44,35,5,19,12,43,11,30, 41,4,40,14,42,31, Нов Живот  13а,14,20,22,6,26,28,47,12,24,9,2,17,18,10,15,16,11,13,8,1, Оборище  6,5,14,13,17,4,5,19,7,20,30,44,28,9,2,46,25,8,32,10,21,23,38,11,34,18,40,5,36,22,1,42,12,16,8,15, Одрин(Миладин Кунчев)  49,45,46,39,75,54,58,52,57,65,43,68,73,37,50,76,42,38,56,40,47,43,87,72,60,48,47,41,33,56,74,83,69, Одрин/Миладин Кунчев/  89,36, Охрид  54, Петко Каравелов  3,2,3а,1,5, Петър Богдан  12а,5,3,1,8,12,7, Тинтява  11,5,7,3,2,13,9,47, Хан Кубрат  7,9,5, Чучулига  11,6,7,8,3,12,4,9,5,2

На 17.12.2019 Г. /08:15 – 14:00 Ч./ –  Монтана

На 17.12.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч./ –  Винище:   23 Ти Септември  2,6,12,15,9,4,3,14,11,7,5,13,10,1, Александър Стамболийски  2,1,5,4,1 А,3, Бенковски  4,3,1,6,2, Богдан Чукар  1, Боян Чонос  1,2, Бузлуджа  1,4,5 А,5,3, Валентина Терешкова  13,3,5,7,11,1,9, Васил Левски  6,4,2, Гергана  3,1,2, Девети Септември  1,4,14,8,12,10,3,1,2, Димитър Благоев  1,6,2,4, Димитър Русинов  2,6,8, Еделвайс  3,5,1, Иван Вазов  3,2,3,4,1,6, Извън Регулацията  Църква,Стопански Двор 2,Цех За Месо, Йордан Цеков  36,69,55,53,48,31,46,35,40,73,39,29,67,37,59,47,28,57,75,33,41,38,32,44,50,42,43,45,23,25,49,51,61,63,65,52,71,26,8,10,31,20,19,16,15,24,11,18,12,1,14,10,21,13,6 А,17,8,4,6,3, Йорданка Чанкова  3,4,1, Калугерица  1,6,4,8, Кирил И Методий  2 А,6,4,8,2, Лиляна Димитрова  1, Малчика  1,2,6,5,3,4, Местност Лъките  Пс, Митко Палаузов  3,1, Младост  2,4,1, Песъка  2, Петър Берон  3, Петър Трендафилов  17,15,11,21,13,14,18,19 А,19,5,4,3,18, Синчец  7,3 А,9 А,11,5,6,1,3, Славейко Първанов  41,19,23,53,43,Тп-1 Уо,21,49,45,25,28,25,32,24,37а,24 Часовникова Кула,Тп 3  Уо,27,29,35,26,37,18,8,31,6,7,4,20,Тп-2 Уо,10,17,9,13,2,5,4 Б,11,3,4а,16,14,14а, Тодор Трифонов  4,6,5,1,3,4, Христо Ботев  14,4,10,1,12,5,6,8,4,3,18, Червен Бряг  6,2,8,1,2 А,7, Шести Септември  9,3,11,9 А,5,3,12,2,14, Юри Гагарин  4,7,6,9,5,3

На 17.12.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч./ –  Горна Вереница:   01386  , Вацинска  8,7,17,15,14,2,13,12,6,10, Витоша  16,6,1,5,13,8,17,4,15,18,9,2,14,19,11,12, Връбовчец  14,4,1,15,13а,21,25,13,23,6,5,12,16,8,3,19, Главна  40,64,57,36,52,56,49,39,51,63,38,60,65,61,59,37,58,55,44,34,67,41,62,53,42,Тп-1 Улично Осветление,43,46,54,7,16,19,27,15,12,28,31,18,8,13,23,6,3,11,2,10,14,21,Тп-2 Улично Осветление,25,22,29,24,26,35,17,30,20, Гробарска  9,7,16,8,10,3,5,1,2,4, Дванадесета  1,6, Девета  8,2,1,6, Десета  1, Единадесета  2,4, Индустриална  Стопански Двор,Млекосъбирателен Пункт,4,Помпена Станция,8,2, Копривска  1,2,3,4, Мърфи  1,2,8,4,7,6,3, Осма  1,2,9,8,4, Панорама  20,8,22,3,40,14,7,34,1,30,13,13а,36,26,18,12,24,10,28а,5,32,28,42,38,17,4,6,16,2а,62,33,66,64,48,21,56,50,58,48а, Паньовска  6,2,4,1, Пета  11,3,2, Петнадесета  2, Пладнище  4,5,2,11,26,10,24,6,28а,3,14,1,8,12,7, Първа  2, Седемнадесета  2,1, Седма  2,4,3,6, Трета  1,7,3,2, Тринадесета  1,6, Филинска  2,4,3, Цолинска  26,13,24,11,18,5,7,2,3,1,6,4,8, Четвърта  2,7 А,4,7,9,3, Четиринадесета  4,6,8, Шеста  2,5,3, Шестнадесета  3,   Помпена Станция Сондаж

На 17.12.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч./ –  Долна Вереница:   283014  , 283017  , 329200  , Втора  9,13,36,17,19,11,15,46,40,21,23,50,25,48,1,12,26,7,3,8,24,14,2,16,6,22,10,30,4,32,20,1,34,18,5,34, Двадесет И Втора  4,4а,2,1,6, Двадесет И Девета  3,4,10,8,7,12, Двадесет И Осма  3,5,1,5, Двадесет И Пета  6,3,4,1,14,8,5,9,2, Двадесет И Първа  4, Двадесет И Седма  4,2,6, Двадесет И Трета  1,2, Двадесет И Четвърта  4,2,6,1,8,5,3, Двадесет И Шеста  4,3,2,1, Двадесета  3,2,5,1,14, Дванадесета  1,2,3,13,3, Деветнадесета  3,4,6,8,1,11,9,7,5, Единадесета  10,2,8,6,6, Извън Регулацията  Стопански Двор,Бензиностанция,Вила,Вила, Осемнадесета  4,5 А,5, Осма  1,4,2,6,5, Пета  8,27,13,4,7,21,18,1,28,10,16,17,24,22,59,11,12,26,6,5,15, Петнадесета  9,15,13,8,6,7,11,17,4,2,5, Първа  42,46,30,57,63,61,40,38,36,34,32,44,48,20,39,49,16,25,35,30,23,26,47,33,11,28,3,21,8,37,31 А,12,41,31,29 А,18,13,17,22,43,51,4,13 А,9,6,24,14,3 А,15,27,29,2,1,19, Седемнадесета  2,4, Седма  3 А,3,4,1, Трета  13,28,20,1,38,24,36,10,3,9 А,26,22,5,15,9,18,11,19,21,44.,40,12,46,25,7, Тридесет И Втора  12,3,1,10,14,8,6, Тридесет И Девета  1,4, Тридесет И Пета  5,9,7,1,3,2, Тридесет И Първа  2,3,1, Тридесет И Трета  6,5,8,7,3, Тридесет И Четвърта  6,6а,2а,2,4, Тридесет И Шеста  10,6,4, Тридесета  11,9,17,8,15,4,1,3,5,2, Тринадесета  6,3,1,4,5,6, Четвърта  4,5,2,1,6,3, Четиридесет И Първа  5, Четиридесета  5,17,3,4,2,7, Четиринадесета  7,2,5,15,11,9,4,3, Шеста  17,4,16,19,11,3,5,1,7,17,25,18,2,15,8,6, Шестнадесета  6,4,10,8,12

На 17.12.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията  .,Вилите,Тп В Двора На Плитери №6, Кошарhик  Пи 48489.16.528, Местност Палековото  Вилите До База Мвр,Пс,   Местност Палековото,Кв.Кошарник

На 18.12.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   Атон(Пирин)  6,9,7,13,2 3,2,1,8,3,5,4, Ком  28,2,6,4,28,24,20,5,22,26,14,16,53, Македония  3,2,23,11,8,12,10,16,13,21,19,9,18,22,14,7,20,15,1,4,5,17, Нишка  18,18,22, Огоста  23,29,26,30,28,27,21,19,25,24,22,10,56,52,54,33,46,51,48,34,47,44,39,46,50,37,40,45,43,41,42,35,38,31,50, Рила  3,26,6,23,8,17,4,3,5,26,21,13,2,10,25,19,11,27,24,9,18,14,7, Родопи  13,12,11,8,10,19,15,6,21,11,17,9,5,9,4,1,2,7, Средец  10,4,5,12,3,7,1,14,6,2,8, Стадион  36,11,38,30,6,1,40,10,5, Упи 1 Кв.183  , Христо Ботев  2 2,2а,2 Бл. Малина,2 1,Малина,2,2, Цар Симеон  30,37,39,53,41,29,33,31,47,27,43,39,45,35,51,51 А,49

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За още новини, снимки и видео ни последвайте на нашата facebook страница.