Драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана и Община Медиана с общ проект в сферата на културата

Чрез Драматичен театър „Драгомир Асенов“ в Община Монтана юли месец 2019 г. започна нов проект в сферата на културния туризъм със сръбската община Медиана, Ниш. Проектът стартира с конференция на 25.11.2019 г., на която кметовете на двата града Златко Живков и Небойша Коцич представиха, какво ще бъде направено през следващите 12 месеца.

Настоящият  проект, с името  „Танцуваме и играем заедно”, е насочен към младите хора, културното им развитие и възможностите им да създават изкуство . Водещ партньор e община Медиана, Ниш, Сърбия. Партньор от българска страна е общински Драматичен театър „Драгомир Асенов”, Монтана.

През следващата година ще бъде създадена мрежа „Младите творци за устойчиво развитие” и разработена уеб платформа за взаимодействие между различни артисти. Ще се организират  съвместни изяви и форуми за изкуство и култура. Ще бъде закупено музикално оборудване и сценични костюми за танцови състави от двата града. Стойността на проекта е 145 660.30 евро с продължителност 12 месеца. Проектът „Танцуваме и играем, заедно“ CB007.2.13.091 е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014- 2020 г.