Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 13-17.01.2020

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 13 януари – 17 януари  2020 г, включително:

Община Вълчедръм  

За периода 13-17.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Септемврийци, Общ. Вълчедръм: Александър Стамболийски 58, 55, 66, 50, 20, 59, 40, 34, 31, 24, 30, 48, 64, 51, 63, 22, 52, 35, 38, 36, 43, 54, 37, 49, 57, 32, 41, 44, 42, 56, 61, 18, 67, Бенковски 3, 2, 5, 1, 4, 7, Гео Милев 2, Гробарска 5, 2, 8, 3, 7, 1, 4, Добруджа(Г-Л Заимов) 9, 6, 2, Дунав 20, Любен Каравелов 3, 1, Мизия(Зоя) 8, 2, 6, 5, 4, 16, 1, 13, 12, 14, 10, 3, 11, Морава(Д.Благоев) 71, 20, 85, 97, 69, 16, 75, 81, 87, 89, 93, 95, 1, 77, 57, 14, 79, 22, 67, 83, 24, 73, Мърчево 1, Мътница 5, Общинска 5, 7, 1, 2, 3, Пловдив 2, 4, Свобода(Г.Димитров) 49, 109, 121, 51, 87, 93, 117, 97, 84, 104, 10, 89, 101, 99, 114, 100, 83, 18, 77, 81, 95, 98, 125, 94, 73, 105, 103, 123, 107, 115, 116, 79, 113, 75, 96, 102, 106, 91, 108, 120, Сергей Румянцев 6, 3, 2, 1, 8, 4, Славянска(А.Балкански) 4, 2, 1, Училищна 1, 5, 3

Община Вършец  

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вършец: 420.127.28, Васил Априлов 18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3, Васил Левски 39, местност Милкина Ливада Сгр, Никола Й.Вапцаров 11, 14, 12, 13, Раковска 31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, Трети Март(Братя Леон) 5, 3, 2, 4, Хисаря 6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29, Цар Калоян(Г.Яничков) 15, Червени Камък 11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14

Община Лом  

За периода 13-16.01.2020 г. /08:00 – 19:00 ч./ –  Лом: Генерал Столетов 2, 6, Коста Арсениев(С.Димитров 17, 27, 7, 1, 5, 19, 11, 31, 15, 9, 23, 22, 3, 21, 13, Латинка 75, 55, 67, 14, 10, 61, 65, 73, 69, 59, 57, 63, 71, Мир 3, 4, 12, 7, 10, 1, Момин Брод 4, Първи Май 22, 6, 18, 14, 9, 7, 4, 20, 10, 12, 5, 16, Юрий Гагарин 6, 9, 17, 15, 18, 14, 2, 1, 5, 11, 19, 16, 4, 10, 3, 12, 21, 8, Яне Сандански 6, 9, 3, 1, 10, 2, 11, 8, 5, 7, 4

За периода 13-17.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лом: Васил Левски 4, Пирот 5, 9, 7, Хаджи Димитър 19, 40, 25, 38, 35, 30, 32, 39, 41, 23

За периода 13-17.01.2020 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Сливата: Васил Коларов 2, 5, 9, 1, Видинско шосе 57, 100, Горска 11, 4, 7, 3, Гробарска 11, 5, Димитър Благоев 31, 11, 4, 1, 3, 24, 20, 27, 21, 26, 25, Изворна 17, 13, 12, 2, 30, 20, 22, 25, 28, 11, 3, 27, 23, Кирил и Методи 5, 4, Козарник 9, 4, 5, 3, Кокиче 4, 5, 2, Кошута 11, 5, 13, 9, 7, Лавицата 4, 2, Лозарска 1, 3, 6, 2, Неофит Рилски 11, 3, 10, 7, 5, 6, 8, Пъстрина 4, Совата 3, Томова 1, 5, 2, 7, 4, 9, Трети Март 3, 1, Уо-2

За периода 13-17.01.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Дунавска(Д Благоев) 32, Дядо Цеко Войвода 45, 47 3, 34, 47, 34, 34, 51, 45, Камчия 26, 17, 14, 8, 9, 10, 22, 2, 6, 20, 24, 13, 18, 4, 5, 12, 11, 19, 3, 16, 1, 15, Ломски Казарми 52, Люляк(Петър Калчев) 16, 5, 12, 18, 20, 3, 14, 22, 7, Огоста 15, 16, 15, 6, 3, 18, 12, 14, 13, 8, 9, 4, 1, 11, 10, 5, 7, Пелистър 18, 15 4-1, 26, 28, 15 4, 15 4, 24, 14, 11, 22, 15 4, 16, 12, Призрен(Неофит Ломски) 12, 27, 28, 24, 30, 14, 25, 20, 26, 18, 16, 22, Тунджа 42, 40, 28, 50, 46, 32, 44, 36, 30, 34, 7, 38, 21, Цибрица 5, 11, 6, 8, 2, 4, 7, 9, 3, 1, 15, Янтра 9, 22, 3, 10, 8, 19, 11, 21, 17, 6, 20, 7, 5, 30, 12, 15, 2, 4, 18, 24, 1, 14, Улично ТП 179

На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Станево: Двадесет и Девет 2, Петнадесет 27 Уо, Тридесет и Девет 2, 6, 4, Тридесет и Едно 8, 34, 55, 30, 51, 59, 41, 27, 49, 35, 57, 32, 37, Тридесет и Осем 13, 17, 7, 2, 5, 4, 46, 15, 10, 11, 8, 6, 21, 1, 3, Тридесет и Седем 3, 1, Тридесет и Три 3, 4, Тридесет и Шест 32, 17, 4, 6, 42, 40, 36, 38, 28, 24, 30, 2, 34, Четиридесет 5, 1, 4, Четиридесет и Пет 3, 5, 4, 2, Четиридесет и Три 7, 11, 4, 13, 17, 24, 2, 22, 15, Уо, 8, 12, 10, 5, 14, Четиридесет и Шест 4, 6

Община Якимово  

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Якимово: Васил Левски 18, 20, 1, 8, 10, 7, 17, 9, 21, 14, 10а, 19, Веслец 5 къща, Георги Дамянов 15, 5, 7, 13, 4, Георги Димитров 150, 164, 156, 129, 119, 103, 176, 133, 162, 158, 21, 104, 109, 107, 125, 127, 105, 12, 170, 166, 117, 160, 141, Георги Кирков 46, Градище 3, 14, 9, 13, 15, 6, 19, 8, 11, 12, 2, 5, 7, 17, 1, 10, Ивайло 4, 2, 5, 1, Иван Вазов 6, 4, Иван Лешев 3, 9, 81, 1, 4, 5, 6, извън регулацията Стоп Двор, Калоян 9, Митко Палаузов 4, 3, 2, 1, 5, Спас Игнатов 4, 2, 6, Цанко Церковски 10, Цибрица 16, 6, 13, 11, 15, 8, 9, 21, 3, 5, Черковна 2, 6, 3

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.