Стартира културно-информационна инциатива „Философия на изкуството“ в рамките на изпълнението на трансграничен проект „Танцуваме и играем, заедно“ на драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана

В изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“ през месец Февруари 2020 г. в Монтана ще се организира културно-информационна инициатива „Философия на изкуството“. Тя има за цел да предостави алтернативен източник на информация относно културните въпроси по творчески и иновативен начин.

Инициативата ще се провежда под формата на лекционни курсове през целия месец Февруари 2020 г. в Център Connected  на бул. „3ти Март“ 78, гр. Монтана:

–           Основи на фотографията (Photography Basics) – 05-06.02.2020 г.

–           Основи на сценария (Screenwriting 101) – 12-13.02.2020 г.

–           История на европейското изкуство (History of European Art) – 19-20.02.2020 г.

–           Форми на художествената изява през вековете (Forms of artistic expression during the centuries) – 19-20.02.2020 г.

–           Специфика на изкуството и културата на Балканите (Specificity of art and culture in the Balkans) – 26-27.02.2020 г.

Участниците от курсовете по сценарий и фотография ще бъдат поканени да практикуват придобитите умения в:

а) конкурс за сценарий – победителят ще има възможност да се срещне с местни писатели със значителен опит в областта, които биха могли да му предоставят ценни съвети и насоки в областта;

б) участие в събитие “Live Poetry” – тук младежите, които се интересуват от фотография, ще имат възможността да демонстрират своите умения. Техните творби ще бъдат представени по време на специална изложба, организирана за целта.

Основният стремеж на инициативата е да насърчи устойчивата ангажираност сред местната младеж по отношение на проблемите на всички видове художествено изразяване, както и да послужи като катализатор за засилване на културата на участието им. За повече подробности относно мястото и часа на провеждане на курсовете можете да се свържете с нас на следния e-mail: dramteaturmnt@abv.bg.