Жители и гости на Вършец с безплатен интернет

Местните данъци и такси в община Вършец няма да бъдат увеличавани

Община Вършец вече предлага на жителите и гостите на курортния град безплатен достъп до Интернет, след като успешно реализира изграждането на безжична инфраструктура от 12 точки за достъп – WIFI4EU, по инициативата на Европейската комисия.

Точките за достъп са разположени така, че да покриват централната част на града, цялата площ на Слънчевата градина, външната сцена на читалище „Христо Ботев-1900 гр. Вършец“, както и фоайето в сградата на общинска администрация. Покритието е на обща площ от близо 60 000 кв. метра. По този начин Вършец не само става част от европейската мрежа за безплатен безжичен достъп до Интернет на обществени места, но и допълва предлаганите обществени услуги за гражданите и гостите на града.

Услугата ще е достъпна за всички мобилни и други устройства с функция за безжична свързаност (WiFi), като преди това всеки потребител ще има възможност да се запознае с общите условия за ползване на услугата. След първоначално свързване с безжичната мрежа „WIFI4EU“, за която не се изисква парола, на екрана на устройството се появява портал за достъп (автоматично съобщение), запознаващ с общите правила и политика за достъп до мрежата. Общите условия следва да бъдат приети от потребителя, чрез избор на отметката „Приемам“ и последващо натискане на бутона „Свържи ме“.

Веднъж допуснато до мрежата на „WIFI4EU“ устройство, не е необходимо да приема отново Общите условия в период от 12 часа. След изтичането на този период обаче, устройството трябва да бъде допуснато отново до мрежата през портала за достъп и натискане на бутона „Свържи ме“. За безпроблемното използване на услугата е препоръчително устройствата, свързани в мрежата „WIFI4EU“ да са с актуални версии на операционната система, както и на приложенията, които ще използват интернет достъпа.

Всички точки за достъп подлежат на постоянен 24-часов мониторинг от сървърите на Европейската комисия и Изпълителна агенция за иновации и мрежи (INEA) към ЕК. Мрежата няма да проследява трафика на потребителите, както и няма да събира информация за личните данни.

Основната цел на инициативата WIFI4EU е улесняване на достъпа до електронни услуги и сближаване на общностите в условията на цифров единен пазар, предоставяне на възможност за създаване на нови идеи за електронно приобщаване и повишаване на цифровата грамотност на населението. През 2020 г. е планирано внедряване на защитена, централна и едннна за Европейския съюз система за идентификация и мониторинг на равнище ЕС, с възможност за преминаване към федерирана структура.

С реализирането на този проект, Община Вършец демонстрира активността си относно утвърждаването на модерния имидж на курорта, спомагайки за неговата конкурентноспособност, редом с останалите европейски туристически центрове.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.