Въвеждат спешни мерки в региона заради грипната вълна

Четири са случаите на грип тип „А” в Монтана

В периода 13 – 19.01.2020 г. на територията на област Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 97 случая (243,41 %00).  Най-засегната е възрастова група 5-14 год. – заболяемост 1603,05%00, следвана от възрастова група 0-4 год. – заболяемост 406,98%00.

За сравнение, в периода 06 – 12.01.2020 г. (седмица 2) са регистрирани 25 случая – заболяемост 62,74%00

Във връзка с горното, се налага вземане на предепидемични мерки по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, считано от 21.01.2020 г. до нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ.

Издадена е Заповед на директор РЗИ – Монтана със следните противоепидемични мерки:

  1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
  2. Ограничаване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.
  3. Спазване на строг хигиенно-дезинфекционен режим в лечебните заведения за болнична и доболнична помощ, използване на лични предпазвани средства при обслужване на пациенти.
  4. Спазване на строг хигиенно-дезинфекционен режим и провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
  5. Ежедневно подаване на информация за хоспитализираните болни с усложнения след грип и ОРЗ от лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, съгласно приложената таблица (Приложение 1).

Набрани са 7 бр. носогърлен смив от пациенти от гр. Монтана с изразена симптоматика на грип и ОРЗ, изчакват се резултати от НРЛ „Грип и ОРЗ“.

Напомняме Ви, че за да се предпазите от заразяване с грип и ОРЗ е необходимо:

  • да се избягва контакт с болни лица с признаци на ОРЗ и грип;
  • спазване на т. н. „респираторен етикет”. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
  • спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
  • носене на маска от болния и обслужващите го лица;
  • редовно проветряване на помещенията.

При признаци на заболяване, да се проведе своевременна консултация с личния лекар, с цел адекватна терапия и предотвратяване на усложнения.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.