Публично обсъждане на бюджета за 2020 предстои в Бойчиновци

Осъдиха заместник кмет на Бойчиновци за купуване на гласове

Кметът на община Бойчиновци – Светлин Сретениев, кани жителите на община Бойчиновци, представителите на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица от местната общност да се включат в публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Бойчиновци за 2020 година

„Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на Община Бойчиновци за 2020 година. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в Община Бойчиновци.“, допълни Светлин Сретениев – кмет на Бойчиновци.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.01.2020 г.(сряда) от 10,00 часа в зала № 204 в сградата на общинска администрация.

Проект на Бюджета на Община Бойчиновци за 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.boychinovtsi.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.