13 дни през декември в Монтана сме дишали мръсен въздух

13 дни през декември в Монтана сме дишали мръсен въздух

13 дни през месец декември са били превишени стойностите на фини прахови частици. Това показват данните на Регионалната инспекция по околна среда и води в Монтана измерени от ръчния пункт от 28 взети проби в месеца.

Четири дни превишението е било над два пъти, а останалите са над един път.

57,77 микрограма е усреднения показател за съдържание на  ФПЧ за месец  декември при допустим праг от 50 микрограма.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.