Иван Лазаров: „Бюджет 2020 е балансиран, реалистичен и изпълним“

Иван Лазаров:

Публичното представяне на проекта за бюджет на община Вършец за 2020 г. се проведе на 30.01.2020 г.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха: кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров и общински съветници, зам.-кметовете на общината – Петър Стефанов и Георги Янкулов, секретарят на общината Даниела Тодорова, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса и неправителствени организации, второстепенни разпоредители с бюджет, граждани.

Кметът на общината направи мултимедийна презентация на проектобюджета, в която представи рамката на бюджета, инвестиционната програма на общината, проектите, финансирани по Европейски програми, които ще се изпълняват през 2020 г.

Финансовата рамка на бюджета е в размер на 8 121 000 лв. , като от държавната хазна Вършец ще получи 4 363 625 лева. Най-голям дял (около 40%) заема функция „Образование“.

И през тази година ще продължи субсидирането на спортните и пенсионерските клубове в общината, на сдруженията с нестопанска цел, ще продължи поощряването на раждаемостта чрез предоставянето на еднократни помощи за новородени деца, отговарящи на определени критерии.

За трета поредна година в инвестиционната програма на Общината целевите средства са на стойност над 1 млн. лева, като за 2020 година те са 1 025 000 лева. Парите са за: реконструкция на водопроводната мрежа и възстановяване на улична инфраструктура на 5 улици в гр. Вършец – „Бялата вода“, „23 Септември“, „Хисаря“, „Аспарух“ и „Промишлена зона; за изграждане на І етап на ул.“Пета“ в кв.Изток; за изготвяне на проекти за реконструкция на уличната мрежа и площи за широко обществено ползване; за закупуване на техника за нуждите на сектор „БКС“ и др.

През 2020 г. за текущ ремонт на улиците:“Република“,“Христо Ботев“, “Ал.Стамболийски“,“Отец Паисий“, “Тодорини кукли“,“Ботуня“, “Стефан Стамболов“ и Климент Охридски“, са предвидени 138 300 лв.

50 000 лева средства от собствени приходи на общината са предвидени за облагородяване на входно-изходните артерии на гр.Вършец.

Над 75 хиляди лева е предвидила общината за културните събития през 2020 г. Местната управа разчита да привлече повече туристи и чрез фестивалите и културните прояви в града, сред които са утвърдените вече Национален преглед на духовите оркестри и мажоретни състави, Международния фолклорен фестивал „Пъстра огърлица“ и Празника на курорта, минералната вода и Балкана. Предвидени са суми и за провеждане на фолклорните фестивали в селата от общината.

Планираната сума от туристически данък за 2020 г. е 45 000 лева.

Имаше питания и направени конкретни предложения от граждани, отправени към ръководството на общината.

Според кмета Лазаров, Бюджет 2020 е добре балансиран, реалистичен и изпълним бюджет. В него има разчетени средства за ремонти и социални разходи.

„Постарали сме се да запазим всички публични услуги, предоставяни досега от Общината и функционирането на всички дейности, финансирани от общинския бюджет. Надявам се бюджетът да бъде реализиран в максимален процент и да изпълним бюджетната рамка, която сме предначертали.

Благодаря на всички присъстващи за проявената активна гражданска позиция и че са част от бюджетния процес, че се интересуват какво се случва в общината, какви са намеренията на общинска администрация и как ще бъдат изразходвани публичните средства. Това означава, че има доверие между институциите и гражданите“, допълни градоначалникът.

Евелина ГЕОРГИЕВА

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.