Приеха бюджета на община Монтана за 2020 година

Приеха бюджета на община Монтана за 2020 година
Снимка: Любо Андреев

С 31 гласа „за” съветниците приеха бюджета на община Монтана за 2020 г. в размер на 51 милиона 328 000 лв. Държавната субсидия е 29 500 000 лв, собствените приходи 21 320 000 лв. В сравнение с миналата година бюджетът на община Монтана нараства със 7 милиона 620 000 лв, отчете кметът Златко Живков.

11 340 000 лв ще дойдат по изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. е 970 500 лв, като общата рамка по този параграф е 5 700 000 лв. Най-голяма част от държавната субсидия и тази година е предвидена за образование 21 615 000 лв. За издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищата и детско здравеопазване 2 262 000 лв. Работата в селата на общината ще е един от акцентите през годината, уточни Живков.

С 1 240 000 лв нарастват приходите от такса „смет” през 2020 г. като общата сума е 5 467 000 лв. Близо 2 000 000 лв очаква общината от продажби на земя. Близо 500 000 лв трябва да бъдат събрани от такси за ползване на детски градини и още 150 000 лв – за ползване на детски ясли. 400 000 лв ще бъдат събрани от такси за ползване на технически и административни услуги, които осигурява общината. 

1 250 000 лв ще бъдат събрани от данък върху недвижимите имоти, 2 550 000 лв от данък на превозните средства, 1 200 000 лв от имуществени данъци. 

В крайна сметка с пълно единодушие общинските съветници приеха бюджета на община Монтана за настоящата година в размер на 51 милиона 328 000 лв.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКРадио Видин