Здравната вноска за безработните стана 24,40 лв. месечно

Здравната вноска за безработните стана 24,40 лв. месечно

Здравната вноска за безработните стана 24,40 лв. месечно от 1 януари т. г. Това се отнася за лицата, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи.

Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 610 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 305 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

НАП припомня, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2020 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари т. г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП Декларация образец № 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ този, за който е възникнало задължението за внасяне. Тоест, ако от 1 януари 2020 г. трябва сами да внасяте здравни вноски, следва да подадете Декларация образец № 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаването й е от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Здравните права на лицата, които са с прекъснати такива, се възстановяват при условие, че платят всички дължими вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на плащането ми.

Лицата могат да направят справка за здравноосигурителния си статус и да проверят периодите, за които им липсват здравни вноски, чрез електронната услуга на приходната администрация на www.nap.bg.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 /на цена съгласно тарифата на оператора/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката работи 7 дни в седмицата, 24 ч. на ден.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.