Община Монтана стартира кампанията за събиране на местни данъци

До края на април важи 5 процентната отстъпка, която община Монтана дава за плащането на четири вида данък и на таксата за битови отпадъци.

Данъкът върху недвижим имот се плаща на две равни вноски до края на юни и до края на октомври. Същото важи и за данъка върху  превозните средства. Патентният данък е дължим на четири равни вноски, срокът за които е до края на януари, до края на април, до края на юни и до края на октомври. 

Срокът за плащане на данъка за таксиметров превоз на пътници също стартира от началото на февруари след получаване на разрешението за извършване на дейността.

Това, което е с най-високо значение като приход в този период е таксата за битови отпадъци, заяви  кметът на Монтана Златко Живков. Тя се събира на четири равни вноски до края на март, до края на юни, до края на септември и до края на ноември.

В рамките на месеца отделът по „Местни приходи”  ще изпрати съобщения за дължимите данъци до всички собственици в община Монтана, уточни още кметът.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.