Възрастни учат само по документи в село Ковачица

Възрастни учат само по документи в село Ковачица

Във връзка с осъществявана дейност в група ПИП по ограничаване на щетите за държавния бюджет от злоупотреби с отпуснати бюджетни средства е извършена проверка в Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) Дунавска земя, с. Ковачица, Община Лом. 

Установени са случаи за съставена и водена училищна документация, в която са внесени неверни обстоятелства, свързани с кандидатстването, записването и воденето на присъствия и успех на учениците, обучаващи се във вечерна форма на обучение по специалността фермер – земеделец.

Аналитичната информация от водената документация е намерила отражение в годишните бюджети на училището, въз основа на които са получени неоснователно средства от държавния бюджет под формата на делегирани бюджети.

Извършени са процесуални действия и по случая е образувано ДП по чл. 316 във вр. чл. 309 от НК. Работата продължава в група ПИП при РУ-Лом. 

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.