Нов софтуер ще популяризира туристически обекти

Нов софтуер ще популяризира туристически обекти

На 10.02.2020 година в град Вършец, СПА ХОТЕЛ АТА, бе проведена заключителна пресконференция по проект „Туристическите атракции на територията на трансграничния регион Румъния-България – на един клик разстояние“,Проектен код: ROBG-353, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на „Програма INTERREG V-A Румъния-България“ за програмен период  2014-2020 г., с договор за субсидия № 97339/28.08.2018 г.

Водещ бенефициент на проекта е Сдружение с дейност в частна полза „Център за развитие Монтанезиум“, а проектен партньор: Асоциация „Завинаги за Европа“, гр.Крайова, Р.Румъния.

Туристическо софтуерно приложение „SEE&GO”, като нов иновативен туристически продукт е един от основните проектни резултати, чрез което туристическия потенциал на три области в Република България – Монтана, Враца и Видин и три окръга в Република Румъния – Долж, Олт и Мехидинци е много лесно и бързо идентифициран и достъпен само с едно кликване по мобилен телефон, таблет или друг вид устройство. Информацията за контакт с туристическите обекти е директна, достъпът бърз, а резервацията – успешна.

За да привлече вниманието на потребителите на Туристическото софтуерно приложение, четиридесет кратки промоционални филма представят най-значимите туристически атракции във всеки един от целевите региони, разделени в няколко категории.

Целта е чрез този нов иновативен туристически продукт не само да бъдат популяризирани съществуващите туристически дестинации, но и да бъде насърчено разработването на нови такива продукти с цел развитие на туризма в пограничните региони.

Чрез създадените Пътуващи Туристически Центрове в рамките на изпълнения проект като нов вид туристическа услуга, населението в шестте региона е било информирано за туристическия потенциал в шестте региона и създаденото Туристическо Софтуерно Приложение.

Проект: “Туристическите атракции на територията на трансграничния регион Румъния – България – на един клик разстояние“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България Съдържанието на този документ не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз