Община ще раздава награди на коректни данъкоплатци

Община ще раздава награди на коректни данъкоплатци

Започна кампанията за плащане на местните данъци и такси в община Георги Дамяново. Покриването на задълженията може да стане на две равни вноски – до края на юни и до края на октомври.

5% отстъпка ползват гражданите, които до 30 април предплатят изцяло данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.

Покриването на задълженията става на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация – Георги Дамяново, по банков път или на Easypay.

За всички коректни данъкоплатци, платили целия размер на задълженията си, ще бъде организирана томбола с 10 предметни награди, изтеглени в присъствието на нотариус.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.