В Монтана отвориха депо за опасни и едри отпадъци от домакинствата

В Монтана отвориха депо за опасни и едри отпадъци от домакинствата

В Монтана днес бе открито модерно депо за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. То е  с капацитет от 128 тона годишно и е разположено в началото на улица „Диана“, успоредна на стария околовръстен път на града в района на бензиностанция „Шел”.

Водосвет за отварянето на новото екосъоръжение, отслужиха отец Николай и отец Емил от храм „Свети Свети Кирил и Методий” в Монана.

„Строихме това депо в продължение на няколко години, заяви през журналисти кметът на Монтана Златко Живков.  Инвестирахме в него 3,5 милиона лева от отчисленията, които общината плаща на държавата за всеки тон депониран отпадък”, уточни той. В изявлението си кметът припомни направеното в областта на опазване на околната среда през годините, което изцяло е променило Монтана.

„Благодарение на градската пречиствателна станция река Огоста е с чисти води и зарибена с пъстърва”, заяви Живков.  

След няколко месеца ще бъде открита и компостиращата инсталация в Монтана, с което общината ще има всички съвременни компоненти за разделно събиране на отпадъци. В новото депо могат да бъдат изхвърляни 23 вида от тях. Това са опаковки от опасни вещества, излезли от употреба гуми, маслени филтри, спирачни и антифризни течности, фотографски химични вещества и смеси, пестициди, флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак, излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, бои, мастила, лепила, смоли, перилни и почистващи, смеси, лекарствени продукти, батерии, акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, мебели и други обемни предмети от бита. След събирането им в депото те ще бъдат предавани на лицензирани фирми за безопасно унищожаване.

По график в 10 точки на града ще бъде изпращан специализиран автомобил за транспортиране на опасните отпадъци, донесени от хората.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.