Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 17-21.02.2020

ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 – 21 февруари 2020 г., включително:

Община Берковица  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Бързия

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Песочница:   Втора  8,5,2,10., Девета  2, Десета  80,30,58,29,84,24,9,32,38,64,37,14,31,15,39,17,44,49,34,1,60,62,45,13,72,21,28,78,20,42,22,53,10,74,35, Единадесета  3, Осма  8,7,3,6,4,1, Пета  16,42,5,8,6, Първа  6,8,3, Седма  4,2, Трета  5,14,8,1,3,4, Тринадесета  13,1,2, УПИ III , Кв.33  , Четвърта  2,1,10,4,12,8, Шеста  2,19,1,4,8,25

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Балювица:   Александър Стамболийски  12,18,26,25,20,22,19,8,9,6,4,5,15,2,17,14,23,10,13,21,11, Васил Левски  2,4,9,11,7,1,6,3,5,8, Девети Септември  19,3,46,14,52,48,26,25,23,8,6,40,20,1,13,24,38,17,44,27,5,16,2,28,10,42,9,7,22,36,21,18,12,11, Дружба  8,6,7,10,3,9,2,1, Дунав  13, Извън Регулацията  Асфалтова База,Пи 78,5,1,Пилетарник,3, Ком  3,4,11,2,5,1,10,6,8,7, Раковски  9,3,1,5,2,7,6, Рила  1, Стефан Караджа  4,6,1, Хаджи Димитър  4,3,5,1, Христо Ботев  7,5,8,2,6,13,1,9,4,3, Черковна  10,8,9,2, Шипка  3,5,7,4,8,6,2

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Бокиловци:   000911  , Втора  9,16,7,1,14,21,23,5,3,4,11,10, Десета  7,1,5, Осма  2,1, Пета  16,3,14,11,18,9,7,4,10,2, Първа  7,13,18,21,3,1,17,4,6,25,31,75,14,29,2,5,8,15,22,27,20,55,57,67,40,65,28,39,42,36,1,43,30,41,51,44,69,45,60,47,49,33,73,26,50,35,53,38,48,58, Седма  5,1,3, Трета  5,20,2,18,22,11,3,12,22, УПИ VIII45,Кв.15  , Четвърта  9,22,4,10,1,18,16,7,12а,2,11, Шеста  17,13,4,15,14,1,5,11,7,9,6,3

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Боровци:   1 Ви Май  3,1,2,4,5, 23 Ти Септември  30,38,21,36,22,24,25,20,33,32,27,34,28,10,40,15,11,5,6,17,16,19,18,1,9,2,12,3,10,4,13,8, Александър Стамболийски  32,52,34,54,44,50,38,29,42,48,46,21,31,23,25,27,40,36,20,17,22,7,6,11,10,4,14,9,3,5,12,8,13,16,18,30,1,28,24,15,26, Берковска  7,4,1,8,2, Вецина  1,6,8,3,4,2, Георги Димитров  1,3, Д-Р Лилия Благоева  3,8,10,1,4, Димитър Благоев  4,8,2,3,25,10,12,17,18,16,15,6,5,9,14,26,22,11,3,9,5, Драва  2,1,7,9,3, Дунав  5,3,1, Замфир Попов  4,7,1,5,3,2, ЗаХари Стоянов  3,5, Иван Бонов  2, Любен Каравелов  4,10,9,12,7,3,5,6,2,8,1,11,26,15,19,21,18,24,14,13,16, Марица  8, Москва  20,30,28,24,15,32,12,22,28,3,11,18,6,10,4,5,1,9,14,16,7,12, Паисий  24,22, Пушкин  1,3,4, Райко Даскалов  25,27,19,18,3,4,23,10,21,17,16,8,9,5,12,1,2,14,24,21,11, Стара Планина  3,1, Страцин  7,11,3,9,1,13,5, Тодор Младенов  13,4,11,12,5,1,3,7,8,6,2,9, Хаджи Димитър  2,6,8,1,4,5,3, Христо Смирненски  9,7, Черковна  3,5,1, Шосе – Лом – София  14,20,16,37,34,36,18,48,24,1,46,17,28,26,32,50,30,22,12, Ъгъла На Ул. Р.Даскалов И Д. Благоев

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Замфирово:   000436  , 1 Ви Май  4,5,3,1, 5 Ти Декември  5,4,7,9,6,11,3,2,1, 9 Ти Септември  18,28,31,24,21,14,37,13,16,41,19,29,12,33,17,30,32,27,26,25,39,22,15,5 А,3,4 А,11 А,3 А,5,2,11,6 А,10,9,8,36,6,7 А,7,9 А,4, Александър Стамболийски  34,24,20,17,15,12,38,25,19,9,10,30,14,36,40,27,22,21,33,32,28,35,17 А,18,26,29,15 А,11,23,8,5 А,4,7,1,3,5,2,6, Аметица  4,6,3,8,2, Андрей Жданов  8,7,2,4,10,1,8, Бузлуджа  16,10,14,2,12,5,4,1,3,8, Бундино  5,2,6,7,4,9, Васил Друмев  2,3,1, Васил Левски  9,6,18б,5,12,11,10,8,19,7,1,3,16,20,14,13,15, Веслец  7,13 А,9,21,6,11,19,13,4,1,8,12,15,2, Гаврил Генов  18,5,16,14,7,12,6,4,1, Гео Милев  4,6,2,8,10, Георги Бенковски  3,1, Георги Дамянов  8,1,5,2,3,6,12,4, Георги Кирков  5,3,4,2, Гоце Делчев  20,10,4,19,19 А,15,21,12,7,3,6,14,13,2,5,9,10 А,1,16,18,17,8, Дамян Арсенов  31,20,2,22,8,4,24,5,29,18,3,1,7,14,11,6,10,17,15,28,12,29,32,36,34,21,38,40,23,44,1,10,12,10, Дарвин  2,4,3,5,6,4 А,1, Димитър Благоев  19,6,4,27,7,3,25,29,17,5,13,1,9,14,2,23,11,21,15, Добро Поле  10,5,14,6,4,2,1,8,7,3,12, Драва  1,2,3,4,3, Емил Марков  1,12,10,2,4,18,14,6,17,20, Замфир Попов  29,33,46,39,41,52,43,54,1,37,46,33,39 А,51,45,61,70,43,72,92,68,74,56,59,58 А,94,49,96,57,65,60,64,78,86,55,64 А,82,84,88,90,58,63,66 А,47,67,98,62,66,80,9,30,38,7,17,4,6,10,11,13,15,16,42,40,14,20,12,21,22,2,27,36,19,24,28,34,32,25,26, Зоин Дол  4,7,4 А,1,2,7 А,6,8,5,3, Иван Вазов  7,3,1,5,4,2, Извън Плана  ЦеХ За Обувки, Илия Генов  14,16,1,19,11,5,22,12,21,3,25,15,18,20,4,10,17,8,4 А, Искър  1,3,9,5,7 Къща, Йордан Лютибродски  4,8,1,6,2,14,7,5,10,12,3, Камчия  5,1,3,7,4, Карл Маркс  3,1,10,8,4,5,6,12,7, Ком  2,4,1,3, Краище  1,3, Лазар Младенов  5,1,2,8,1 Ч-Ще Развитие УПИ-Іі-440,16,4,5,22,12,1,11,6,14,10,12,19,38,13,24,28,44,21,46,32,26,25,42,34,17,40,23,36, Ленин  8,6,9,1,10,3,2,12,4,7,14,11, Лом  2,1, Любен Каравелов  12,10,3,14,13,11,21,9,5,2,7,6,8, Манчо Пешов  1,7,3,9, Марек  1,3,5,2,10, Мичурин  8,2,4,6, Младен Ангелов  15,1,19,9,13,7,11, Москва  1,5,2,4,11,17,19,13,18,7,16,12,6,14,9,20,15, Непирче  3,2,3а, Никола Й. Вапцаров  28,39,30,23,19,37,40,44,36,33,38,31,32,17,35,42,21,51,52 А,52,56,57,56 А,58,49,46,60,50,43,48,54,47,45 А,53,76,55,14,3,5,6,16,22,2,13,7,1,18,8,11,20,9,12, Никола Ценков  45,23,35,46,38,30,20,18,41,52,28,21,19,22,34,27а,25,17а,26,54,27б,50,33,17,40,29,56,43,31,50а,15,48,24,39,36,47,37,8,1,10,14,6,7,5,4,3,2,12, Павел Петров  2,4,5,6,10,1,3,7,8, Панайот Хитов  2,8,10,6,4,12, ПетроХан  2,3,1, Пирин  3,5,1,11,7,15,17,2,13,9,4,6, Поп Андрей  16,18,22,6,2,4, Попов Дол  2,23,10,6,18,16,8,22,1, Преславска  2,4,6,5, Рила  3,1,4, Слатина  6 А,5,7,4,9 А,1,12,8,21 А,13,2,19 А,6,5 А,11,9,21,10,19,23,17, Стара Планина  2,8,4,6,3,1, Стефан Караджа  4,1,2,6, Странджа  1,5,6,2,4,3,8, Тодор Благов  4,22,18,1,13,6,9,26,14,10,12,16,11,5,8,7,24,3,17,15,2, ТолбуХин  4,1,4а,3,2, Тополница  2,1,4, Ул. Ал. Стамб.  И Ул. Янтра  , Ул. Д. Арсенов И Д. Благоев  , ФридриХ Енгелс  6,4,2,1,3,5,5,9,7,13,18,24,8,28,26,6,20,11,22,14,12,16,10, Хаджи Димитър  7,5,4,11,13,10,8,3,9,6, Христо Ботев  1,5,3,2,4,6, Христо МиХайлов  14,8,10,11,6,16,9,7,4,2,1,3,5, Церовска  2,6,4,8, Шипка  5,3,4,2,6,12,7,9, Ъгъла На Ул. З. Попов И Преслав  , Яне Сандански  10,2,6,8,4,12,1,3,9,11, Янтра  18,11,6,5 А,4,10 А,10,15,9,26,17,11 А,21 А,24,5,8,27,1,3,28,31,32,20,7 А,19 А,19,7,22,21,24 А,29,13,16,2,   М.Бежан

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Комарево, Общ. Берковица:   Втора  6,10,12,5,1,2,8,4,3,7, Девета  6,8,2,3,1,4, Десета  2, Извън Регулация  5,2,1,0., Осма  3,8,5,10,11,9,7,6,4,1,2, Пета  4,1,2, Първа  7,13,16,50,52,32,51,26,37,28,6,4,48,36,23,54,14,22,17,24,20,11,9,8,30,45,49.,56,38,18,2,27,43,3,34,47,41,19,5,40, Трета  7,10,8,6,4, Четвърта  4,6,9,5,8,1,12,7,3, Шеста  5,1,3,7

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Мездрея:   Втора  15,17,5,7,13,19,2,21,6,4,11, Главна  15,1,70,60,16,10,6,35,30,3,34,82,96,24,25,19,5,8,90,29,56,78,74,80,23,49,14,53,55,50,12,36,22,7,41,26,52,62,44,54,48,76,20,13,15,2,18,31,21,39,58,72,47,53 А,11,38,45,27,64,17,37,92,28,84,4,68,66,46,32,94, Извън Регулацията  Пилетарник,Вила,ЦеХ За Дограма, Пета  5,19,9,8,7,6,13,3,11,12,15,1,1а,4,2,10,17, Първа  3,1,4, Седма  11,3,9,10,6,4,5,7,8,2,1, Трета  1,9,8а,14,13,5,6,4,8,7,18,12,10,3,21, Тринадесета  3,1, Четвърта  22,20,10,12,3,14,6,24,5,16,9,1,7,4,8,2, Шеста  10,12,2,4,5,6,8,14,3,18,16

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Рашовица:   Васил Коларов  7,2,1,4,10,8,5, Гаврил Генов  2, Георги Димитров  4,18,22,5,6,24,16,7,33,31,20,12,29,1,10,3,11,8,19,14,9, Замфир Попов  7, Извън Плана  2, Христо Ботев  3,4,9,5

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Мездрея:   Втора  15,17,5,7,13,19,2,21,6,4,11, Главна  15,1,70,60,16,10,6,35,30,3,34,82,96,24,25,19,5,8,90,29,56,78,74,80,23,49,14,53,55,50,12,36,22,7,41,26,52,62,44,54,48,76,20,13,15,2,18,31,21,39,58,72,47,53 А,11,38,45,27,64,17,37,92,28,84,4,68,66,46,32,94, Извън Регулацията  ЦеХ За Дограма,Вила, Пета  5,19,9,8,7,6,13,3,11,12,15,1,1а,4,2,10,17, Първа  3,1,4, Седма  11,3,9,10,6,4,5,7,8,2,1, Трета  1,9,8а,14,13,5,6,4,8,7,18,12,10,3,21, Тринадесета  3,1, Четвърта  22,20,10,12,3,14,6,24,5,16,9,1,7,4,8,2, Шеста  10,12,2,4,5,6,8,14,3,18,16

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Берковица

На 17.02.2020 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ –  Берковица:   03928,42,113  , 03928,42,42  , 03928.122.14  , 23 Септември  33,39,1,41,35,49,36,26,30,28,51,20,32,47,37,38,50,22,40,45,42,44,24,48,34,31,53,46,55,43, Антон Страшимиров  20,22,24,26,18, Ашиклар  22,3,20, Беговица  1, Бук  6,21,5,25,2,8,10,20,16,14,23,12,11,26,18,4,22,18 А,15,17,24,19, ВъзХод  9,1,3,5,11,13,2,8,4,7, Генерал Гурко  34,36,40,38,33,35,37, Генерал Скобелев  31, Димчо Дебелянов  18,14,4,2,Пилетари,8,16,6,10,12, Елин Пелин  15,25,12,21,35,3,29,8,16,17,28,23,7,27,4,5,19,1,9,14,33,10,18,11,6,31,26,20, Звезда  19, Извън Регулацията  Бунгало,Разсадник-Вила,Вила-Разсадник,Разсадник,Вила, Изгрев  5,11,7,15,1,4,2,13,3,12, Калиманица  20,21,16,28,9,6,30,32,5,4,22,18,24,11,12,17,15,13,7,8,14,19,26,10,3,2,1, Кирил И Методи  62,60,69,72,100,57,59,102,74,104,94,92,76,96,80,55,90,73,85,63,79,98,81,61,68,66,78,67,83,84, Кокиче  3,12,6,1,2,5,4,8, Къса Река  4,1,2,3, Малинарка  2, Марин Дринов  40,47,36,43,33,39,44,37,34,42,31,35,38,46,48,41, Мрамор  3,5,1,2, Незабравка  4,2,6,1,3, Радецки  1,19,21,17,5,15,13,7,9,3,11, Раковица  20, Солунска  26,29,35,28,22,24,25,31,32,33,30,27,20,19,23,21,34, Стефан Стамболов  34, Хайдушки Водопади  13,9,5,7,3,11,2,1,   Лагер Ашиклар

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 12:00 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Гаганица:   037265  , 1 Ви Май  12,3,1,5,8,4,9,2,6, 23 Ти Септември  36,22,50,23,34,44,28,11,48,32,21,26,25,30,38,40,42,46,14,4,20,5,6,7,3,12,10,8, 485  , Александър Стамболийски  2,4,5, Брегалница  2,1,3, Вапцаров  16,12,9,14,1,7,8,5,4,3,2, Вардар  2,6,4, Васил Левски  62,60,7,58,13,4,6,2,14,17,19,64,7,5, Георги Димитров  70,68,88,86,96,89,94,90,87,84,42,38,1,30,12,20,40,14,6,4,28,8,2,10,16,18, Главна  84,49,88,78,90,59,39,32,63,47,62,68,55,74,80,57,92,88а,86,51,45,61,82,70,76,2,3,1,112,132,97,107,101,118,113,103,67,110,130,98,100,109,102,75,120,65,94,136,96,136 А,116,79,92,105,99,63,134,116 А,114,77,17,56,62,32,24,54,33,66,50,44,31,13,8,26,16,48,2,14,4,60,58,10,46,22,3,20,36,6,35,15,29,42,30,27,52,19,25,5,7,64 А,18,12, Гламата  4,6,3,5,2, Златица  10,2,15,4 А,6,69,11,1 А,18,13,16,9,4,21,7,19,14,1,17,53,43 А,65,30,26,67,3,13,61,59,55,1,43,69,63,57,4,32,71,69 А, Иван Вазов  5,16,8,16 А,10,1,4,3,9,6,9,2, Извън Регулацията  Помпена Станция, Искър  2, ИспериХ  1,2,4,3,7,8,9,5, Казашка  2,7,5,1, Кирил И Методи  7,1,21,18,17,19,3,6,12,15,4,13,8,34,47,24,43,53,35,16,49,41 Къща,18,51,26,37,55,30,22,45,39,33, Кумбарка  18,19,12,10,15,9,2,4,7,5,11,13,8,6, Люляк  7,2,18,3,11,4 А,5,13,9, Милин Камък  11 А,13,9,10,10 А,11,16, Мусала  10,8,10,5,3,6,1, Славейков  8,9,6,4,5,2, Стефан Караджа  9,2,10,51 А,51,4,1,7,12,3, Тимок  1,2,6, Хаджи Димитър  3,9,3 А,11,7,5,1, Христо Ботев  18,12,5,23,24,25,9,3,19,21,22,7,12 А,1,10,8,6, Чайка  3, Шипка  3,13,7,16,2,6,12,5,17,1,15,14,9,4,4, Шумашки Дол  5,1,8,6,10,3,4,2, Явор  2,1, Язовирна  10,4,6 А,6,9,3,8,7

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Берковица:   03928.68.18  , 03928.72.33  , 03928.72.4  , Извън Регулацията  Трафо Помпена,   Помпена Станция

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  14,33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  53,15,26,56,71,24,12,39,32,30,22,17,41,20,59,8,38,69,48,40,49,51,29,10,27,18,23,25,67,42,58,83,36,21,73,4,47,16,28,6,57,54,35,75,31,50,13,1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Котеновци:   000910  , Втора  52,50,70,68,56,54,60,10,78,20,38,7,34,46,74,3,58,22,12,44,40,18,28,64,14,48,8,1,30,13,36,4,15,76,80,9,66,5, Пета  11,1,13,5,8,15,6,3,9,2,7, Пи 301018  Местност Барата, Първа  52,50,65,52,68,63,66,42,34,50,74,98,67,95,35,5,33,89,12,87,64,36,78,30,58,45,40,99а,60,107,51,69,70,7,100,24,56,8,103,32,46,90,25,44,48,127,115,49,15,99,22,47,14,13,52,28,27,26,62,53,88,123,54,16,113,3,37,19,77,129,61,59,71,55,31,97,117,39,91,81,96,6,9,80,85,23,94,72,21,76,29,1,41,18,121,104,57,75,79,111, Трета  4,3,2,1,6,7, Четвърта  13,3,5,1

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Мездрея:   000002

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Черешовица:   011002, Екатте 80635  , Бучинов Рът  , Втора  3,5,9,7,1,11,2, Главна  4,7,5,2,11,9,1,3, Извън Плана  3,1,4,2, Местност Тършата  Краварник, Осма  2,13,11,4, Пета  14,16,18, Седма  11,37,5,35,57,16,6,10,15,59,51,49,3,1,33,53,4,14,18 А,7,55,20,25,31,12,18,13,8, Трета  6,2,3,4,13,11,5,7,9, Четвърта  16,38,36,18,4,22,8,50,46,6,14,26,7,32,2,24,44,1,20,40,42,3, Шеста  1

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Бистрилица:   1-Ви Май  3, 9-Ти Септември  8,3,6,1,10,5,4,12,14,2, Александър Стамболийски  10,13,9,6,7,2, Банска Бистрица  1, Васил Левски  8,4,7, Вела Пеева  10,3, Волга  7,9,5,1, Георги Димитров  10,6,9,11,7,18,16,17,19,13,14,1,10, Димитър Благоев  9,8,17,2,10,15,13,1,11,12,7, Еделвайс  4,1,2, Живовска  5,4,20,16,18,7,1,2,5,14,24,8,3,6,22,9, Иван Вазов  6,3,4,7,5, Извор  2,7,1,5,3,4,6, Извън Регулацията  1, Ленин  4,5,2,8,1,3,6,5, Людено  6,4,1,7,2, Люляк  2,3,5, Местност Градините  Стопанска Сграда, Мир  10,8,4,1,2,6, Морава  2,3,4,1, Найден Антонов  2,8,6,1,3,5,4, Орница  12,14,7,6,5, Раковска  3,2,6,3,7,4,9,5,1, СуХаре  2,2,4, Тимок  3,5,1, Христо Ботев  1,3,2,5, Христо МиХайлов  7,1,3,8,9,10,6,14,2,4,12, Церковска Бара  1,3,12,6,1, Чайка  6,4

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Лесковец, Общ. Берковица:   047094  , Втора  14, Осма  30,24,12,19,4,2,13,16,9,29,1,10,26, Пета  15,13,17,38,6,37,56,19,14,4, Първа  27,46,3,26,9,28,47,6,56,16,14,22,39,10,21,18,19,1,42,7,51,36,11,17,12,64,34,54,44,40,29,4,33,52,49,41,50,32,5,2,20, Седма  3,13,1,12,5, Трета  1,7,8,3,2,5, Четвърта  8,10,26,31,28,14,5,2,29,3,16,27,10 А,9,18,12,13, Шеста  4,9,22,1,8,3,5,11,6,7,14

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Драганица:   Втора  10,8,9,15,29,35,24,2,16а,21,6,16,12,11,13,1,7,14,27,33,22,3,25,5,19,23,10,17,18,31, Двадесет  2,6,10,3,1,8,4, Двадесет И Две  4,2, Двадесет И Едно  13,9,7,1,15,5,17,11,3, Дванадесет  4,1,5,9,7,3,10,11,12,8, Девета  8,4,6,2, Деветнадесет  4,2, Десета  5,1,2,11,7,3,4,9,12,8,13,6, Единадесет  2,3,1,6, Осемнадесет  4,9,7,6,2,3,5,1, Осма  2,4,6,1, Пета  1,2,3, Петнадесет  6,14,9,1,2,12,3,11,10,13,5,8, Първа  10,7,8,3,6,12,9,1,2,4,ТП-3 Улично,1,33,36,19,27,42,20,31,73,57,63,25,53,39,35,15,71,41,37,59,58,18,64,16,2,21,56,26,43,69,62,55,67,48,49,51,23,61,50,17,32,60,13,38,44,28,45,30,22,40, Седемнадесет  5,7,1,2,4, Седма  3,2,9,1,5,7, Трета  2,4, Тринадесет  1,2,5,4, Четвърта  3,10,8,12,2,4,14,5, Четиринадесет  16,12,4,2,1,14,10,6, Шеста  6,3,1,7,4,8,2,5,   2

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Слатина, Общ. Берковица:   Васил Левски  23,14,13,17,22,9,1,12,18,5,20,16,15,4,6,3,21,2,7,19,26,27,26, Георги Димитров  23,43,55,17,28,30,22,38,47,27,18,57,4,26,10,20,53,37,25,41,24,29,19,61,16,34,63,45,1,15,3,12,49,6,8,51,39,21,73,71,70,40,69,68,64,97,85,48,54,63,81,38,80,75,52,44,62,58,91,79,56,50,72,77,46,60,89,99,42, Девети Септември  19,18,12,22,3,26,4,17,6,15,2,9,5,8,7,11,10,13,1,20,25,23,27,29, Димитър Благоев  5,14,32,12,18,1,2,20,26,8,3,24,10,9,22,13,16,30,6,19,10,32,36,34,17, Иван Вазов  3,10,8,7,5,1,4,9,2, Местност Стопански Двор  Сп.Кран, Н. Й. Вапцаров  6,7,2,10,4,3,8,11,9,12, Христо Ботев  15,10,13,17,35,26,24,29,31,5,2,1,27,7,25,14,4,19,11,3,34

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Цветкова Бара:   002004  , Главна  23,13,7,21,31,6,5,14,18,33,16,45,28,11,25,34,9,27,10,4,12,1,20,8,26,49,3,47,37,19,50, Гороница  26,20,7,10,3,5,22,24,8,4,18,1,14,16,12,2, Извън Регулация  Клисурски Манастир, Черемошница  6,3,8,1,4,10,2

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Ягодово, Общ. Берковица:   015014  , Александър Стамболийски  19,7,15,3,13,17,23,1,9, Васил Левски  66,23,34,16,1,3,55,5,72,60,49,25,56,68,48,59,29,40,38,9,57,14,12,37,44,22,17,75,46,2,62,51,45,36,82,7,21,73,70,28,41,6,11,77,35,64,53,61,26,31,74,4,52,10,18,19,63,58,65,8,78,32,30,39,43,15,24,84,47, Вречна  4,2,19, Георги Димитров  4,6,10,7,1,5,2, Георги Трайков  2,16,10,15,18,12,22,26,4,36,23,32,5,11,6,9,1,7,3,28,24,25,21,14,27,17,20,8,30,13, Дълбоки Дол  11,9,6,7,1,10,8,4,5,2, Еделвайс  3,1, Карян  5,7,3,1,9, Малка Река  7,5,9,1,3, Марков Кладенец  4,5,8,7,2,6,1,3,10, Разсланица  3,6,2,4, Синчец  11,3,2,8,7,1,9,4,6, Среченска Бара  1,17,4,9,2,3,13,11,15,7,5, УПИ VIII, Кв.19  , Христо Ботев  11,4,16,12,29,15,23,5,9,1,7,13,19,8,21,2,10,17, Ягода  6,16,4,2,11,1,18,3

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 13:00 Ч./ –  Драганица:   Втора  8,9,15,29,35,24,2,16а,21,6,16,12,11,13,1,7,14,27,33,22,3,25,5,19,23,10,17,18,31, Двадесет И Едно  13,9,7,1,15,5,17,11,3, Девета  8,4,6,2, Десета  12,8,13,6, Осма  2,4,6,1, Пета  1,2,3, Първа  10,7,8,3,6,12,9,1,2,4,ТП-3 Улично, Седма  3,2,9,1,5,7, Трета  2,4, Четвърта  3,10,8,12,2,4,14,5, Шеста  6,3,1,7,4,8,2,5

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 13:00 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Пърличево:   9-Ти Септември  1,5,3,6,10, Ал Стамболийски  26,29, Бор  3,1,7,5, Васил Левски  16,9,6,1,7,14,18, Витоша  8,11 А,15,14,7,10,12, Г Димитров  9,6,7,3 А,2,4,5,10,11,6 А,3, Гробарска  1,3,7,5, Димитър Благоев  4,1 А,3,1, Дружба  2, Замфир Попов  18,14,12,7,11,10,9,10 А,6,4,8,13, Иван Вазов  5,10 А,7,9,5 А,10, Любен Каравелов  5,3,1, Македония  39,46,41,35,44, Морава  7, Пирин  2,5,7,4, Раковски  2,1, Рила  1,3,1 А,5, Средец  2, Стефан Караджа  2, Странджа  2,4,10,9, Хаджи Димитър  3,2, Христо Ботев  9,11,12,10,8,7,1,13,3 А,4,11 А,2,6,5,3, Явор  17,16

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 13:00 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Черкаски:   Акация (21)  1,10,21,17,8,11,7,6,13,19,9,15,1,12,2,5,4, Божур (25 А)  2,1, Бозаджийска (Дванадесет)  8,14а,1,14,12, Бор (Единадесет)  6,2,7,5,1,3,4, Бреза (Двадесет)  2, Вароша (Първа А)  10,12,17,3,18,1,16,14,5,15,8,2, Върбица (Дванадесета)  5,10,1,2,4,3, ВърХа (24)  2, Гавгалия (Шестнадесет)  1,3,5, Гурнов (Трета)  1,3, Дребако (Четиринадесет)  7,4,3,1,5, Еделвайс (23)  4,1,3,8, Ела (Четвърта)  1,2, Иглика (Тринадесет Б)  4,1,2,3, Игрище (25)  10,5,3,8,2,4,6, Извора  4, Изгрев (Деветнадесет)  33,38,34,18,12,43,49,31,52,32,29,27,21,40,22,26,36,25,42,28,44,47,20,45,16,23,10,24 А,7,3,5,15,11,6,1,8,17,9,13, Казанджийска (Девета А)  1,5,3, Калина (Двадесет И Втора)  2,3,7,4,5, Кестените (Осма)  3,5,1,4,2, Ком (Втора)  2,4, Корийски Дол (22 Б)  3,1, Корията (Двадесет И Втора А  1,9,7,4,2,11, Крайна (Седемнадесет)  3,1, Липа (29)  1,2, МетоХска (Девета)  10,6,8,12, Перуника (Петнадесет)  4,8,2, Речна (27 )  15,11,13,5 А,7,3,1,5,9, Роза (Пета)  3, Ружа (27 А)  1, Синчец (Десет)  5а,8,6,4,12,2,7,11,3,9,10,5, Стубла (Десета)  2,4,1, Теменуга (28 )  2, Хризантема (26)  8,10,4,1,6, Христо Ботев (Първа)  32,58,5,34,4,13,27,26,29,30,1,6,14,22,23,28,3,33,20,8,2,35,18,12,53,56,51,72,42,70,58,62,37,47,40,68,46,45,55,57,60,65,66,44,54,52,49,50,74,64,43,63,61,101,136,110,77,124,88,118,75,108,93,130,67,81,69,87,112,132,79,96,134,97,90,71,78,114,102,94,91,95,103,92,86,89,85,122,100,73,76,120,106,1,116,98, Църковна (Седма)  10,14,8,6,1,16,3,5, Червен Брег (Тринадесет)  4,5,8,1,6,2,7,9, Ямачо (Тринадесета)  6,4,1,2

Община Бойчиновци  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  ЛеХчево:   Александър Стамболийски  44,45,40,57,46,49,51,47,43,42,41,59,50,52, Антон Иванов  1,12,2,6,14,8,7,5,9,4,3, Васил Априлов  22,20,9,14,11,6,17,16,12,18,24,15, Гаврил Генов  4, Димитър Благоев  21,15,52,29,44,25,17,31,13,50,11,48, Йордан Йовков  2, Климент ОХридски  5,15,13,1,9,19,17,10,7, Крайселска  10,6,8,2,4, Любен Каравелов  8, Оборище  21,23,18,20,14,15,28,16,27,19,30,17,29,25,26,ТП N5 Уо,24,22, Пенчо Славейков  5, Петър Берон  9,11,3,7,5,2,1, Тодор Семерджиев  18, Хаджи Димитър  71,42,58,45,79,61,40,73,46,39,41,67,43,70,63,55,32,48,59,52,20,54,38,34,81,49,30,75,53,50,56,44,77, Христо Смирненски  48,24,31,42,25,56,58,39,15,33,46,29,44,27,37,34,19, Цветко Терзийски  31,22,33,12,37,24

Община Брусарци  

На 20.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 10:00 – 15:30 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Долно Церовене:   Извън Регулацията

На 20.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  АспаруХово, Общ. Медковец:   135031  , Антон Иванов  20,22,24,26,32,28,30,13,11,17,12,10,9,4,18,16,14,2,3,6,7,1, Васил Коларов  31,23,50,41,48,15,35,52,39,37,46,21,32,19,33,27,17,13,56,36,28,42,38,30,34,44,54,29,60,26,58,40,2,14,22,1,4,3,10,8,20,6,18,9,12,24,7, Васил Левски  4,5,3,2,18,22,14,12,20,10,7, Вела Пеева  1,3,9,10, Ворошилов  6,3,1, Георги Димитров  1,22,35,14,24,9,41,25,30,33,2,7,6,17,31,8,23,3,4,39,29,11,28,32,13,10,12,16,18,5,19,20,21,34,45,43,44,42,33,36,49,38,1,40, Георги Кирков  12,16,20,2, Георгица Карастоянова  6,3,10,12,2, Дунавска  9,6,7,4,2,5, Елин Пелин  3,6,1,5, Иван Вазов  4,8,6,2, Извън Регулацията  Пилетарник,Ферма, Йорданка Чанкова  5,1,3,16,12,6,10,8,9,20,18, Кирил И Методи  21,25,7,10,15,23,12,5,4,3,1, Леонид Брежнев  2,12,1,5,8,3,6, Лиляна Димитрова  7,1,4,3,6, Ломска Комуна  6,9,3,19,12,15,11,5,8,7,10,2,17,21,16,13, Любен Каравелов  5,1,8,2,6,4,7,5, Малчика  15,13,2,9,21,1,11,3,5,6,23,25,28, Митко Палаузов  3,1,8,12,10,2,6,14,9,11,5,17,24,16,18,19,13,15, Младен Йорданов  14,3,16,12,8,7,10,1,4, Никола Йонков Вапцаров  12,14,4,11,9,7,16,18,10,8,3,2,1, Одрин  5,4,7,1,3, Опълченска  2, Поп Андрей  1,6,2,5,4,3, Сталинградска  2, Хаджи Димитър  10,5,19,3,4,22,2,9,20,15,14,6,7,24,12,1,13,17,16,34,30,36,42,40,44,38,21,23, Христо Ботев  6,11,8,5,1,7,4,9,2,3, Христо Смирненски  4,2,10,1,7,8,14,5,3,12,6, Шипка  3,5,1, Юрий Гагарин  1,2,3

На 20.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Медковец:   340006  , Аврамко Рацов  12,16,8,20, Алеко Константинов  3,1,19,15,13,17,5,6,7,8, Александър Батемберг  2,12,10,2,11,4,9,8, Ангел Конов  1,2, Ангел Кънчев  1,6,4,14,3,5,10,13,16,12, Андрей Конов  4,2,3, Андрей Симеонов  2,11 А,1,6,17,10,8,15,7,11,5,4,13,1,1, Антим Първи  11,18,30,6,26,8,22,4,7,12,14,20,15,24,13,16,19,25,32,1,21,24,3,1,2а, Антон Димитров  6,10,8,4,3,2,1,5, Арда  3,4,6,1,8,2,7, Бачо Киро  4,2,10,8, Бежанска  5,6,4,1,3, Бенковски  1,7,5, Борис Дяволски  1,6,8, Бузлуджа  20,14,2,10,3,4,12,6,16,29,28,24,30,17,32,27,15,9,7,21,8,16, Васил Левски  1,2,6,5,9,7,15,11, Велес  1,2, Видинска  6,20,7,19,18,4,24,15,13,2,14,21,9,28,22,1,12,8,10,3,30,17, Възраждане  1,4,3,5, Георги Димитров  34,52,48,20а,21,22,26,23,26,14,2,1,3,8,9,5,22,18,15,17,12,13,16,10,7,11,4,6,28,26,35,20б 3,28,37,44,32 1,27,36,42,38,20 3,20 1,25а,31,23,19,40,19 4,29,26,30,20,20а,33,25,75,62,68,47,84,53,43,56,88,76,74,80,58,82,78,70,60,86,64,45,49,54,50,41,55,51, Гъчо Бонов  2, Дано Опинчев  33,21,46,28,35,48,54,41,23,56,42,25,34,32,40,29,60,38,36,31,64,58,45,37,27,30,43,12,17,18,9,24,1,10,16,4,19,13,6,15,3,11,5,14,22,26,7,48,3,2, Димитър Пандурски  3,1, Дойран  8,4,5,3,14,6,12,1,10, Дунав  13,2б,24,10,3,12,11,8,18,4,21,20,23,6,25а,29,3а,2,14,9,5,31,17,16,19,1, Евлоги Георгиев  14,12,4,2,6,8,1, Евстати Априлов  14,3,16,6,8,4,11,2,1,10,18,12, ЕкзарХ Йосиф  32,33,30,19,25,35,17,27,28,18,20,24,37,45,23,39,36,22,34,47,41,29,26,16,21,4,11,15,17,6,5,13,10,7,14,8,2,1, Ивайло  2,1,4,3, Иван Вазов  19,6,1,5,10,13,3,15,12,9,8,2,21,4,17,11, Иван Кулин  №58,5,25,№58,29,23,78,53,11,49,52,40,48,36,32,45,26,82,54,62,43,84,17,30,34,80,57,50,58,44,46,38,24,60,42,28,41,27,68,88,72,74,22,33,47,64,66,86,15,37,9,19,20,1,5,3,8,18,16,9,7,10,12,4,14,2, Иван Рибарски  1, Иван Шишман  2,1,7,9,5,3,4,11, Извън Чертата На Селото  Язовир,Поделение 36010,Рем. Работилница,Сел. Стоп. Сграда,Хлебарница,Кравеферма,2,Стоп.Двор,Склад Зърно,Сортоучастък,Маслобойна,ЦеХ, Иларион Макариополски  10,3,6,2,1,4, Имот 340006  , Искър  10,16,8,7,12,2,18,6,14, Калоян  2, Кирил И Методи  12,8,4,1,5,3,2,7,6,9, Кирил Рацов  8,12,6,14,4,2, Климент ОХридски  10,2,4,6,8,1,12,14, Константин Величков  3,5,13,15,7,2,9,17,11,4,1, Любен Каравелов  27,9,48,4,34,22,5,24,36,28,50,17,32,3,11,38,12,18,8,40,7,6,15,44,13,46,16,20,14,26,30,42,21,2,1, Майор Ванков  9,6,1,2,7,4, Марица  13,20,14,9,16,25,5,22,18,11,1,2,4,8,12,10, Местност Бреста  , Методи Подойнишки  4,1,4,3, Милан Табаков  5,1,8,6, Миленчо Ванов  4,2, Митко Пашата  3,5, Митрополит Неофит  41,25,58,6,33,16,10,21,4,34,31,28,32,23,19,27,13,14,30,35,57,24,8,15,9,20,55,43,2,39,29,17,37,22,61,18,1,11,12,49,45, Найден Биволарски  16,7,17,3,1,5, Неофит Бозвели  9,6,3,1,4,2, Неофит Рилски  6,21,14,5,9,11,3,2,25,23,31,19,4,29,33,17,2,1, Никола Конов  7,1,11,15,2,3,12,4,8,5,13,19,21,14,6, Оборище  13,45,48,56,58,46,50,42,44,47,41,54,39,19,28,16,21,24,17,31,27,26,25,22,15,18а,33,23,14,26,15,18,30,36,14,38,13,11,10,9,7,3,8,6,5,1, Огоста  3,7,4,16,6,9,15,17,13,14,10,11,8,2, ОХрид  4,8,10,34,20,12,18,2,6,22,14,24, Панайот Волов  33,24,25,37,8,1,3,12,2,5,13,17,16,6,15,9, Панайот Хитов  21,11, ПатриарХ Евтими  6,2,4,5,8,3,10,9,28,7,21,25,23,17,16,9,15,14,19,12,10, Петър Берон  4,3,5,2, Поп Андрей  10,24,15,11,16,10,13,25,12,3,14,21,19,6,2,4.,23,18,24,9,5,17,1, Пролетарска  4,1,14,30,9,13,40,26,5,24,28,8,12,15,25,16,38,11,7,2,18,17,34,32,23,10,6,42,27,19,22,36, Райко Даскалов  3,1, Рангел Симеонов  1, Самуил  1,2,3,5,4,6,12,8,9,10,7,11, Септември  15,17,11,12,13,16,14,27,21,25,29,20,19,18,26,24,7,10,4,2,1, Стамболийски  6,2,4,8,1, Станко Панов  1,3, Стефан Караджа  10,5,1,4,5а,12,24,9, Стопански Двор 2  , Тодор Данков  4,1, Тодор Каблешков  3,6,8,1,12,4,2,10, Тунджа  4,8,2,3,6,10, Хаджи Димитър  3,2,6,10, Хан АспаруХ  12,13,2,9,5,4,10,11,6,14, Хилендарска  4,6,2, Христо Ботев  134,148,61,71,81,156,150,87,77,73,63,5,18,20,16,2,12,6,4,9,14,10,3,13,11,7,8,42,19,22,31,27,23,44,25,32,17,36,50,15,38,28,29,34,30,60,56,54,58,52,77,76,78,39,72,70,80,68,1,41,97,35,37,66,114,82,124,1

На 20.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Пишурка:   Бузлуджа  15,2,1,13,9,7,3,5, Васил Коларов  4,2,1, Васил Левски  10,6,1,14,3, Георги Бенковски  8,4,7,2,1,3,6,5,10,14,12, Георги Димитров  6,12,18,30,26,38,43,11,7,5,1,34,28,14,44,39,19,42,35,20,23,36,46,40,37,33,32,27,29,21,25,15,8,13,17,31,41,22,9,46а, Девети Септември  6,8,14,7,10,1,3,12,2,4,16, Димитър Благоев  4,2,3, Иван Вазов  2,3,4,6,1, Кирил И Методи  4,12,10,7,6,14, Никола Йонков Вапцаров  3,9,12,7,2,1, Поп Андрей  7,17,6,19,8,11,21,23,1, Странджа  6,3,4,8, Урожай  1, Хаджи Димитър  5,6,8,11,12,7,9,3,17,19,8,14,22,27,10,21,23, Хан АспаруХ  2,4,3,1, Христо Ботев  19а,16,20,1,12,14,13,5,3,2,18,17,6,4,22,24,19,26, Христо Смирненски  1,19, Шипка  9,11,4,1,7, Юрий Гагарин  2,4,6,2

На 20.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Расово:   000355  , 265002  , Адалберт Антонов  8,18,14,15,12,11,16,6,26,9,5,10,13,24,20,22,7,2,14, Акад.Тодор Павлов  15,14,8,10,27,25,23,12,13,17,21,7,9,6,8,3,11,2,4, Александър Македонски  8,16,10,6,11,1,14,9,4,3,2, Александър Стамболийски  20,4,7,10,5,1,22,3,15,14,8,6,16,2,11,7, АХелой  21,12,13,27,17,23,14,11,19,25,29,16,6,18,3,7,9,16,1,2,9, Баба Тонка  6,11,1,11,3,4,9,5, Бачо Киро  4,2, Васил Коларов  5,8,22,14,4,13,17,2,9,5,1,11,12,19,6,4а,10,3,15,18,6,26,25,21,28,24,29,27, Васил Левски  4,3, Вела Пеева  2,4,16,11,9,7,10а,5,8,6,3,1,18,12,20, Възраждане  4,3,2,12,6,1,14,16, Гаврил Генов  8,4,1,6, Ген. Скобелев  1,5,4,2,3, Ген.Христо МиХайлов  2,1,4,3, Гео Милев  17,3,13,9,15,11,7,1, Георги Бенковски  1,3,11,6,7,2,9,10,4,5, Георги Димитров  91,101,97,86,100,99,78,94,96,84,102,93,87,116,109,114,85,108,98,79,106,105,83,90,80,88,103,92,81,104,110,89,107,9,6,19,16,23,12,4,31,2,11,14,26,1,7,22,30,3,28,15,18,21,24,13,5,49,51,57,68,38,24,53,47,69,64,62,39,44,54,23,43,6,65,48,72,56,70,37,29,66,71,31,74,55,51а,33,32,60,40,12,49,50,67,59,36,63,76,46,42,35,101,45,52,75,11,109,120,77, Георги Москов  6,6,3,4,2,5,7, Георгица Карастоянова  6,1а,8,12,4,2,3,1,10,2,5, Гоце Делчев  1,2,4,5,3, Греда  , Девети Септември  11,13,1,7,3,4,2,5,10,8,17,9,16,22,24,35,26,32,31,14,29,25,20,23,28,33,30,37,18,39, Димитър Благоев  23,4,5,2,14,20,3,17,25,13,1,11,9,6,10,22,8,15,11 А,12,27,10, Димитър Вълнев  3,1,4,2, Елин Пелин  5,1,2,3, Замфир Хаджийски  7,2,4,6,5,1,8,3,10,16,9, ЗаХари Стоянов  6,5,8,4,1,10, Ивайло  1,4,12,7,20,13,14,24,2,16,6,5,22,9,3,18, Иван Вазов  10,15,5,17,6,11,4,2,21,7,13,19,10,20,8,12,23,16, Иван Кондарев  2,7,1, Иван МиХайлов  2,4,3,6,1,12,10,9,11,8,5,13, Извън Регулацията  Ст.Двор 2,11,Мтс,12,Кравеферма,Кланица,3,Мелмица, Иларион Макариополски  2б,2,5,3,1, Йордан Йовков  4,2,1,3,5,11,7,6, Йорданка Николова  1,2,3, Кирил И Методий  2,5,3,8,6,1, Лилия Карастоянова  1,4,3, Лиляна Димитрова  2,1, Любен Каравелов  39,47,16,20,19,12,30,27,29,28,9,14,31,21,51,26,49,22,53,35,24,43,18,41,33,37,61,25,1,8,17,2,7,4,3,6,9,5,15,37, Людмила Живкова  4,6,14,12,1,3,8,2, Местност Греда  Кравеферма, Митко Палаузов  9,2,4,3,7,5, Младен Йорданов  10,6,28,4,8,10,16,20,11,7,14,18,9,12, Неофит Рилски  3,5,4,6, Никола Йонков Вапцаров  26,18,16,22,24,20,14,11,7,9,6,4,10,3,5,2, Никола Парапунов  11,7,13,1,3,9,15,5, Ок 184 И Ок 185  , Ок 26 И Ок 194  , Ок47а И Ок 203  , Осми Март  2,3,1,6,8, Отец Паисий  2,1, Панайот Хитов  8,32,7,11,12,34,36,17,27,37,24,18,2,20,14,35,2б,30,1,29,19,31,23,25,15,22,33,10,3,9,6,2,7, Поп Андрей  2,4,3, Първи Май  7,1,15,14,12,9,6,4,10,2,11,8,3,13,16,23,27,17,25,31,33,24,19,18,22,20, РасоХа  5,3,2,4,1, Свилен Русев  5,2,1,3, Стефан Караджа  2,6,4,3,16,14,5,12,10,18, Тодор Каблешков  3,17,12,8,1,4,2, Хаджи Димитър  2, Хан АспаруХ  20,1,4,2,9,5,7,15,11,13,6,12,16,8,20, Хемус  1,4, Христо Ботев  7,2,9,6,3,4,11,1, Христо Смирненски  2,5,1,2,3,7, Цветан Йонов Бояджиев  15,12,7,10,13,27,3,8,11,6,34,41,22,36,27,37,25,43,28,20,35,30,18,21,23,33а,19,31,14,47,26,39,16, Шипка  3,1, Юрий Гагарин  12,3,8,9,5,7,16,16а,14,10,1,2,3

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч./ –  Белотинци:   025483  , Втора  25,6,21,4,11,9,12,2,3,17,13,7,8,10,22,14,1,5,15,18,16,20,36,41,49,23,47,34,38,24,29,27,26,39,42,35,37,32,30,33,21,25,28,40, Двадесет И Втора  15,1,5, Двадесет И Девета  8,1,4,5, Двадесет И Осма  1,3,2,4,8,6, Двадесет И Пета  4,6,9,1,7,5,2, Двадесет И Първа  3,10,2,6,1,8, Двадесет И Седма  7,3,5,1, Двадесет И Трета  2,6,1,3,7, Двадесет И Четвърта  1,6,14,8,12,4,3,16,18,10,2,ТП 4 Уо, Двадесет И Шеста  3,12,6,17,2,11,13,8,9,1,10, Двадесета  3,5,1,2, Дванадесета  6,3,8,1,5,3, Девета  4,1,3,5,7,9,6, Десета  1, Единадесета  3,1,6,5, Местност Бреста  Пс, Местност Верлото  Пс, Местност Цветкови Туфи  Фурон, Осемнадесета  2,1,4,8,6, Осма  3,24,10,15,17,2,6,13,11, Пета  10,1,12,3,14,18,2, Петдесета  9, Петнадесета  2,10,6,4,8,5,7,3,16,1,17,12,9,11,13,2,15,5,7,1,2,3, Първа  7,ТП 2 Уо,5,1,12,4,8,6,2,3,10,Асфалтова База,15,26,14,19,11,17,22,28,20,21,13,18,23,70,55,72,47,49,80,56,62,68,64,58,54,66,53,60,51,74,30,76,32,34,57,43,78,35,37,46,48,34,42,33,41,50,27,52,38,ТП 1 Улично Осветление,40,29,31,36,44,39, Седемнадесета  2,4, Седма  3,5,7,1,5., Трета  29,21,17,35,15,27,31,47,49,13,18,22,10,25,2,16,8,12,28,37,14,23,20,33,19,12,4,3,11,1,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Девета  6,3,9,4,7, Тридесет И Осма  4,7,2,5, Тридесет И Пета  5,2,4,3, Тридесет И Първа  1,ТП 5 Уо,2,1,4,10,12,6,ТП-3 Уо,8,13,12., Тридесет И Седма  3,5,16,2,7,4,12,14,6,10,9, Тридесет И Трета  2, Тридесет И Четвърта  15,6,3,17,5,13,10,18,20,12,19,14,2,7, Тридесет И Шеста  7,3,5,2,4,1, Тридесета  1,4, Тринадесета  5,2,3,6,2, Четвърта  23,21,19,4,10,14,15,13,9,3,2,1,6,5,17,11, Четиредесет И Девета  1,2,6,8,3,7,5,4,14, Четиредесет И Осма  2,10, Четиредесет И Седма  1,4, Четиредесет И Шеста  13,2,5,7,3,4,2,1,9, Четиридесет  13,6,8,11,9,4,10,12,5,14,3, Четиридесет И Втора  4,12,2,14, Четиридесет И Пета  8,14,5,10,2,12,6,1,3,16, Четиридесет И Първа  13,6,5,10,4,1,8,9,2,12, Четиридесет И Трета  1, Четиридесет И Четвърта  12,4,10,2,6, Шеста  22,34,30,26,15,32,28,20,24,8,16,18,17,14,9,10,4,2,8,12,13,7,5,3,1,6,11,   1,0

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Долна Рикса:   Втора  17,14,4,51,15,20,22,10,19,8,1,16,6,12,13,23,49,47,53,2,18,25,ТП-2 Уо, Двадесет И Втора  5, Двадесет И Пета  1, Двадесет И Първа  3,4,6,10,1,8,7,2,14, Двадесет И Трета  2,4,8, Двадесет И Четвърта  4, Двадесета  9,11,10,12,13,19,15,4,7,3, Дванадесета  4,1,2,6,5,8,7,3,9,11,12, Девета  8,4,1,10,6,3,12, Деветнадесета  1,3,2, Десета  22,10,11,18,5,24,12,1,13,4,9,6,14,8,2,16,3,7,20, Единадесета  1, Извън Регулацията  1,Метален Навес, Осемнадесета  4,2, Осма  6,5,8,7,26,24,20,22,16,18,17, Пета  6,5,10,3,22, Петнадесета  5,13,14,9,6,17,12,10,2,11,4,15,8,3, Първа  12,4,9,10,23,8,14,17,3,19,ТП-1 Улично Осветление,13,6,7,15,26,26,21,20,33,30,38,48,37,41,54,44,58,2,36,31,40,28,29,43,50,32,46,42,34,35,52, Седемнадесета  7,15,4,3,12,17,21,6,1,19,20,5,14,8,10,18, Трета  3,1,2,5, Тринадесета  3,2,4,16,8,10,14,12, Четвърта  1,2,3,4,7, Четиринадесета  2,14,7,4,1,5,17,3,10,19,13,11,5, Шеста  3,4,2,6, Шестнадесета  1,8,10,4,2,   2

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Клисурица:   273007  , Втора  29,31,14,23,8,21,16,12,18,10,19,11,3,4,7,5,17,1,13,15,9,6, Двадесет  3,1,5,4,2, Двадесет И Две  1, Двадесет И Едно  2, Двадесет И Три  8,16, Двадесет И Четвърта  3, Дванадесет  5,9,10,1,3,2, Девета  8,6,2,4,5, Деветнадесет  2,8,3, Десета  8,7,4, Единадесет  11,2,7,1,5,4, Извън Регулацията  , Местност Дола  , Местност Извора  Пс, Местност Камика  Пс, Осемнадесет  18,22,6,16,4,14, Осма  2,1, Пета  1,7,5,9, Петнадесет  3,5,1,4,6,2, Първа  23,12,22,66,5,ТП 1 Улично Осветление,6,43,10,11,46,19,7,18,1,27,20,9,51,16,4,21,24,2,8,15,17,ТП 2 Улично Осветление,36,29,57,34,53,55,28,31,33,45,30,51,63,37,41,47,32,61,59,43,38,65,35, Седемнадесет  7,3,9, Седма  8,4,6,2, Трета  15,12,4,3,17,13,11,16,14,9,6,21,2,18, Тринадесета  2,3,1, Четвърта  1,7,3,5,8,2,6,4,17,13, Четиринадесет  9,5,2,3,7, Шеста  5,7,1,2, Шестнадесет  3,28,22,13,9,11,5,4,1,20,24,7,30

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Славотин:   Втора  21,37,22,33,27,31,29,26,20,23,24,16,28,4,2,1,3,12,15,14,18,10,11, Двадесет  12,6,7,4,2, Двадесет И Две  12,10,6,8,2,4,14,1,12, Двадесет И Девет  2,42,26,2,34,48,35,13,22,33,21,36,40,27,20,15,14,46,6,10,8,45,39,23,25,31,47,1,19,17,3,7,32,5,43,41,16,28, Двадесет И Едно  5,1,3, Двадесет И Осем  3,2,1,7,5, Двадесет И Пета  6,14,12,2,8,4, Двадесет И Седем  1,2, Двадесет И Три  8,5,8,6,4,10,3,1, Двадесет И Четвърта  1,4,9,5,8,2,6, Двадесет И Шест  4,6,4,8, Дванадесет  6,4,1,8,3,2, Девета  8,4,3,6, Деветнадесет  10,3,8,2,4,1, Десета  18,16,11,9,5,20,8,12,10,4,13,17,14,21,19,7, Единадесета  4,6,2, Извън Регулация  Админ.Сграда В Стопански Двор,Стопански Двор, Местност Генова Воденица  Пс, Осемнадесет  5,4,7,10,6,8, Осма  4,12,3,14,10,16,8,2,5, Пета  16,10,4,5,12,8, Петдесет  11,8,1,3,7,6,5,2,9, Петдесет И Две  10,3,4,1,12,14,2,6,8,7,18,19,20,16, Петдесет И Едно  17,3,1,7,9,15,19,5, Петдесет И Пет  2,1,10,8,6, Петдесет И Три  5,9,2,7,6,8,4, Петдесет И Четири  6,5,2,3,1, Петнадесет  2,6,5,4,20,14,15,24,18,13,9,11,10,8,22,16,7, Първа  3,ТП-3 Улично Осветление,22,8,26,21,5,11,14,25,28,33,19,10,17,27,38,42,2,4,15,16,36,13,37,29,7,35,9,1,18,34,31,ТП-4 Улично Осветление,44, Седемнадесет  2,6,4, Седма  5,6,14,13,12,11,4,2,8,15,7,9, Трета  1,2,9,3,8,4, Тридесет  6,3,1,4,2, Тридесет И Две  5,6,3,4,10, Тридесет И Девет  1,7,10,2,5,4,8,6, Тридесет И Едно  7,6,9,1,5,2,14,3,4, Тридесет И Осем  3,8,6,10,2,5,1, Тридесет И Пет  9,7,13,11,7,9,4,6, Тридесет И Седем  5,1,2,3, Тридесет И Три  19,1,15,24,14,16,2,20,21,25,13,10,17,5,23,4,8, Тридесет И Четири  11,6,10,4,7,3,9,3, Тридесет И Шест  3,1,2, Тринадесет  4,18,13,7,19,12,2,16, Четвърта  1,3,2,4,1, Четиридесет  10,12,2,4,6, Четиридесет И Две  17,3,8,4,1,6,18,10,16, Четиридесет И Девет  1,19,3,25,15,13,23,9,6,8,17,2,21,23, Четиридесет И Едно  12,3,10, Четиридесет И Осем  3,2,9,6,8,7,4,11, Четиридесет И Пет  6,4,1,3,2, Четиридесет И Седем  9,6,8,1,4,5,ТП-1 Улично Осветление,3,7,18,13,16,19,ТП-2 Улично Осветление,14, Четиридесет И Три  6,12,5,8,4,2,10, Четиридесет И Четири  5,7,1,3, Четиридесет И Шест  2, Четиринадесет  11,19,25,17,10,6,12,11,26,9,22,23,24,2,27,13,20,16,4, Шеста  15,2,6,5,8,17,12,11,9,3,7,1,19, Шестнадесет  3,2,1,   12

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Сливовик:   23-Ти Септември  4,6,1,7,9,23,15,19,5,22,3,11,12,8, Александър Стамболийски  36,32,18,30,1,28,16,22,3,19,2,20,24,4, Арсен Тончев  9,3,11,12,10,16,5,1,8,7,2,6,4, Бузлуджа  2,8,10,4, Вапцаров  1,3,2,11,6,4, Васил Коларов  22,2,18,20,25,30,6,1,17,10,5,32,27,8,9,29,11,28,15,19,31,7,3,21, Васил Левски  25,2,7,15,29,13,4,12,21,17,6,1,11,3,31,10,27,5,9,19, Вела Пеева  4,1,2, Владимир Заимов  3,2,1,4,5, Гаврил Генов  2,5, Георги Бенковски  18,16,12,6,8, Георги Димитров  8,12,16,25,17,21,4,2,27,3,26,5,28,10,24,9,20,7,1,6,15,41,24,46,40,34,38,42,22,32,36,44,35,33,30,31,48, Георги Кирков  1,5,6,4,8,10, Дамян Влъчков  3,2,21,5,8,19,4,1,17,6, Девети Септември  44,14,29,42,34,43,38,1,11,41,39,26,15,30,5,10,12,2,3,6,13,40,24,27,25,42а,8,33,16,32,23,18,45,17,51,31,28,36, Димитър Благоев  28,15,19,36,20,18,34,13,21,26,4,9,22,18,12,8,14,5,10,15,16,2, Елин Пелин  5,3, Замфир Хаджийски  1,7,11,5, Иван Вазов  5,3,2,8,4,2,5, Извън Регулацията  1, Кирил И Методий  4,29,27,9,1,15,3,17,19,13,11, Ленин  14,12,6,8,3,4,2, Лилия Карастоянова  8,1,2,7,3,6, Местност Гръков Припек  Пс, Митко Палаузов  8,6,10, Неофит Рилски  2, Опълченска  2,1,3, Павел Хаджийски  18,16,25,5,22,10,4,2,6,1,8,14,20, Пролет  4, Софрон Петров  2,28,19,38,7,18,26,32,13,25,15,10,8,16,4,6,14,36,3,30,40,29,20,9,17,12, Стойно Алексиев  20,3,5,12,22,7,18, Стоян Ангелов  8,8,20,6,10,3,5,16,12, Таси Никодимов  6, Хаджи Димитър  2,6, Хан АспаруХ  24, Хан Крум  2, Христо Ботев  11а,7,9,11, Христо МиХайлов  3,1,2, Христо Смирненски  5, Шанко Петров  1,6,2,8,12,9,13,7,5,10,3,4, Юрий Гагарин  10,8,4,6,12,1, Яким Атанасов  1,10,2,8,6,12,4

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 10:45 Ч.; 15:00 – 15:30 Ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  5,12,3,14,9,18,22,13,15,23,19,21,17,24,49,32,44,66,ТП 3 Уо,47,39,35,28,62,37,55,53,25,34,36,24,38,17,50,30,65,26,45,48,59,29,21,60,56,31,33,41,43,46,42,27,54,51,52,1,ТП-1 Уо, Ангел Кънчев  8,4,6,1,1, АспаруХ  3, Байкал  2,3, Бильов Дол  , Бор  1,2, Братя Миладинови  3,2,1,4,6, Бузлуджа  4,1,6, Валентина Терешкова  6,4,1,4,10,8,5,2,3,7, Вапцаров  3,1,2, Васил Коларов  2,8,11,7,6,9, Васил Левски  5,3,10,9,14,1,7,8,12,6,3,15,17,18,20,26,22,11,16, Витоша  1,2,5,6, Георги Бенковски  1,15,3,5, Георги Димитров  5,14,15,22,27,16,10,18,23,3,9,1,25,2,11,4,20,3,22,28,19,29,30,36,34,3,35,31,52,54,40,45,39,38,53,41,57,48,9,58,37,50,59,46,44,56,42,49,43,47, Гоце Делчев  13,8,1,3,6,4,5, Дара Николова  14,6,4,8,12,10,2, Двадесет Трети Септември  1,8,9,15,16,12,5,18,11,10,2,17,4,20,6,14,21, Девети Септември  19,13,20,ТП-2 Уо,14,17,1,23,7,2,21,6,5,8,16,12,11,4,9,10, Димитър Благоев  4,5,1,3,2, Дунав  9,7,4,1,5,2,11,1, Замфир Попов  9,3,7,11,5,2, Зоя Космодемянская  2,10,6, Ивайло  1,3,8,2,6,4, Иван Вазов  18,8,4,5,10,9,20,12,14,7,16,2,11,6,1, Извън Регулацията  Овчарник ТП Коритара, Изгрев  2,1,6,8,10, Кирил И Методий  4,6,7, Китка  3,1,4,2,5,8, Крали Марко  1,2,3,4, Крум Ангелов  6,4,8,3,5,1, Лика Рачин  13,10,11,7,15,4,9,2,5,17,1,18,23,22,16,20,24,21, Лило Русинов  13,6,11,ТП 5 Улично Осветление,8,5,2,3,7,4, Лиляна Димитрова  4,3,2,5,1, Лоза  7,3,1, Любен Каравелов  5,1,2,4,3,1, Людмила Живкова  1, Люляк  2,6,4, Малина  2,3,20,1,1, Малчика  1,3,2, МаХала Блатото  Пс,Пс, Паисий  4,1,9, Петър Берон  1,2,3,6,5, Петър Иванов  10,20,23,25,15,8,18,16,14,1,2,3,6,11,17,21,9,5,4, Пионерска  15,13,5,10,7,1,11,17,3, Радецки  8,10,4,16,12,20,3,6,1,2, Райко Даскалов  11,13,9,10,4,7,3,14,5,12,6,1, Рила  8,6,18,4,10,16,12,1,14,12, Розова Долина  14,18, Самуил  7,4,6,5,9,2,1, Скобелев  2,5,13,1,10, Славейко Горанов  5,1,6,2,10,12,7,4,14,41,21,49,25,35,47,26,22,13,14а,17,16,28,19,39,32,43,33,18,15,11,30,34,27,24,29, Спартак  4,1,3,2, Стара Планина  15,20,17,9,6,12,5,13,11,4,8,10,1,3, Стефан Караджа  2,4, СтраХил Войвода  11,9,5,2,3,4,15,7, Хаджи Димитър  3,1,12,11,2,5,9, Христо Ботев  15,5,34,8,6,4,13,24,12,14,20,10,9,7,16,3,22,19,1,26,18,23,17,25,30.,2,48,31,ТП 4 Улично Осветелние,36,42,29,64,32,41,35,51,39,49,61,55,66,68,38,60,43.,70,44,43,53,50,54,72,45,46,69,33,56,34,59,58,37,40,52, Христо Смирненски  15,12,9,4,10,5,2,8,3,7,11,14,6, Цибрица  4,2, Чайка  1,6,4,5,9,3,2, Шести Септември  3,2,17,7,11,15,10,1,5,12,13,4, Шипка  8,6,3,7,2,5,1,10,4, Юри Гагарин  10,21,1,19,15,4,8,11,13,5,7,10,3,17,6, Явор  20,6,1,4, Яворов  20,4,22,1

На 20.02.2020 Г. /10:15 – 15:30 Ч./ –  Медковец:   Помпи

На 20.02.2020 Г. /15:00 – 15:30 Ч./ –  Белотинци:   025483  , Втора  25,6,21,4,11,9,12,2,3,17,13,7,8,10,22,14,1,5,15,18,16,20,36,41,49,23,47,34,38,24,29,27,26,39,42,35,37,32,30,33,21,25,28,40, Двадесет И Втора  15,1,5, Двадесет И Девета  8,1,4,5, Двадесет И Осма  1,3,2,4,8,6, Двадесет И Пета  4,6,9,1,7,5,2, Двадесет И Първа  3,10,2,6,1,8, Двадесет И Седма  7,3,5,1, Двадесет И Трета  2,6,1,3,7, Двадесет И Четвърта  1,6,14,8,12,4,3,16,18,10,2,ТП 4 Уо, Двадесет И Шеста  3,12,6,17,2,11,13,8,9,1,10, Двадесета  3,5,1,2, Дванадесета  6,3,8,1,5,3, Девета  4,1,3,5,7,9,6, Десета  1, Единадесета  3,1,6,5, Местност Верлото  Пс, Местност Цветкови Туфи  Фурон, Осемнадесета  2,1,4,8,6, Осма  3,24,10,15,17,2,6,13,11, Пета  10,1,12,3,14,18,2, Петдесета  9, Петнадесета  2,10,6,4,8,5,7,3,16,1,17,12,9,11,13,2,15,5,7,1,2,3, Първа  7,ТП 2 Уо,5,1,12,4,8,6,2,3,10,Асфалтова База,15,26,14,19,11,17,22,28,20,21,13,18,23,70,55,72,47,49,80,56,62,68,64,58,54,66,53,60,51,74,30,76,32,34,57,43,78,35,37,46,48,34,42,33,41,50,27,52,38,ТП 1 Улично Осветление,40,29,31,36,44,39, Седемнадесета  2,4, Седма  3,5,7,1,5., Трета  29,21,17,35,15,27,31,47,49,13,18,22,10,25,2,16,8,12,28,37,14,23,20,33,19,12,4,3,11,1,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Девета  6,3,9,4,7, Тридесет И Осма  4,7,2,5, Тридесет И Пета  5,2,4,3, Тридесет И Първа  1,ТП 5 Уо,2,1,4,10,12,6,ТП-3 Уо,8,13,12., Тридесет И Седма  3,5,16,2,7,4,12,14,6,10,9, Тридесет И Трета  2, Тридесет И Четвърта  15,6,3,17,5,13,10,18,20,12,19,14,2,7, Тридесет И Шеста  7,3,5,2,4,1, Тридесета  1,4, Тринадесета  5,2,3,6,2, Четвърта  23,21,19,4,10,14,15,13,9,3,2,1,6,5,17,11, Четиредесет И Девета  1,2,6,8,3,7,5,4,14, Четиредесет И Осма  2,10, Четиредесет И Седма  1,4, Четиредесет И Шеста  13,2,5,7,3,4,2,1,9, Четиридесет  13,6,8,11,9,4,10,12,5,14,3, Четиридесет И Втора  4,12,2,14, Четиридесет И Пета  8,14,5,10,2,12,6,1,3,16, Четиридесет И Първа  13,6,5,10,4,1,8,9,2,12, Четиридесет И Трета  1, Четиридесет И Четвърта  12,4,10,2,6, Шеста  22,34,30,26,15,32,28,20,24,8,16,18,17,14,9,10,4,2,8,12,13,7,5,3,1,6,11,   1,0

Община Вълчедръм  

За Периода 17-21.02.2020 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Златия, Общ. Вълчедръм:   23-Ти Септември  2,6, Антон Иванов  1, Атанас Николов  7,8,1,5,2,11,3,4,13,15,14, Витоша  46, Вола  5, Гагарин  27, Георги Димитров  158,199,134,152,153,162,147,181,190,201,154,184,144,189,146,143,166,164,185,155,163,150,148,180,178,175,169,167,193,188,171,182,159, Георги Кирков  1,5, Девети Септември  1, Места  4, Митко Палаузов  7,4,2,5,3, Осогово  5,7,9,3,11, Попович  1, Първи Май  3, Ракета  4,1,3,2, Славейков  7,4,8, Стара Планина  19,9,4,3,13,2, Тимок  7,4, Чарлс Дарвин  6,5

За Периода 17-21.02.2020 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Горни Цибър:   Втора  62,101,46, Двадесет  8, Двадесет И Едно  3, Дванадесет  5, Деветнадесет  2,3,1,5,4, Десета  1,4, Единадесет  3,4,2,6,8,5,7, Осма  2, Пета  8,5,2,6,7, Петнадесет  40,32,30,10,34, Първа  115,72,98,77,122,108,124,64,74,50,119,67,83,88,107,68,65,11,114,116,106,100,63,78,102,110,111,94,118,55,101,96,57,61,109,86,112,99,121,82,69,92,90,103,97,70, Трета  4,3, Четвърта  3, Четиринадесет  3,2, Шеста  1,2,3,10,12,4,7

За Периода 17-21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горни Цибър:   Втора  27,6,13,83,25,11,4, Двадесет И Две  11, Двадесет И Едно  1,2, Двадесет И Осем  1,2,6,4,7,5, Двадесет И Седем  9,3,2,6,5,1,16,4, Двадесет И Шест  2,17,13,15,1, Петнадесет  4,1,18,27,2,10,28,8,19,17,30,14,5, Първа  9,29,26,41,36,18,8,27,28,46,10,33,12,37,4,42,44,19,5,11,43,45,34,20, Тридесет И Две  2,1,3, Тридесет И Трета  10,12,6,16,8,7

За Периода 17-21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Златия, Общ. Вълчедръм:   Веселец  4,5,6, Вола  9,5,3,10,6,2,14,12, Георги Бенковски  8,14,1,6,2,5,18,4,12,16, Георги Димитров  96,80,115,104,118,78,70,76,100,114,72,108,63,106,105,99,64,68,83,73,75,102,89,110,69,116,90,92,107,101,66,87,74, Девети Септември  2,7,1,3, Елин Пелин  11,10, Искър  2,4,1, Китка  2,1, Ленин  10,11,24,9,5,15,6,2,14,13,22,4,20,12,21,8, Малчика  3,1,2, Методи Попов  36,23,19,13,15,26,24,32,30,25,28, Мусала  2,4,6, Никола Кръстев  12,1,13,16,15,10,8,17,14,6, Петър Попов  1,2,4,3, Първи Май  9,4,7,2,5,1,3, Совата  6,5, Стефан Караджа  9,21,22, Суворов  4,9,5,11,2,7, Терешкова  3, ТолбуХин  4,2,5,1,7,6,3, Христо Смирненски  1,3, Цибрица  1,2, Чапаев  7,9,5,2,4,3,14,1, Черно Море  7,4,5,2

За Периода 17-21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм:   Петдесет И Едно  2,1,10,4,8, Първа  171,150,149,157,130,152,134,151,153,163,136,169,140,165,158,132,161,155,148,146, Тридесет И Девет  4, Тридесет И Едно  22,16, Тридесет И Осем  7,1,13,4,9,2,5, Тридесет И Пет  2,1, Тридесет И Седем  6,1, Тридесет И Три  13,11,1,7,10,3,15, Тридесет И Четири  2, Тридесет И Шест  1,11,15,13,25,12,27,21,4,14,19,3,6,9, Четиридесет  6,3,2,4, Четиридесет И Две  14,4,10,8, Четиридесет И Девет  3,2,1, Четиридесет И Едно  2,3,5,1,7, Четиридесет И Осем  1,3,14,4,16,8,9,5,2,7

На 18.02.2020 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 16:00 Ч./ –  Расово:   Извън Регулацията  Рибарско Селище,, Осветление Язовир

На 18.02.2020 Г. /09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 09:45 Ч./ –  Дългоделци:   000053  , 23-Ти Септември  2,1,3,4,25,6, Александър Стамболийски  5,21,11,6,7,20,10,2,1,17,3,19,8,9,23,16,4,22,14,22, Ангел Йотов  4,3,2,12,6,7,5,1, Баба Тонка  7,5,1,3,6,2,4, Бачо Киро  1,3, Бдинска  6,5, Бенковска  3,5,9,1,7,2,4,27,11,8,10,23,20,18,13,16,14,15,31,33,17,6,4,32,25,19,24, Благой Иванов  2,4,8,1,6,10,3, Васил Коларов  3,4,11,13,19,2,7,1,8,17,6,15,5,10,5, Васил Левски  37,26,20,31,33,11,34,7,13,24,5,14,1,15,6,2,9,27,41,16,21,22,28,12,43,3,35,39,32,29,23,18, Веслец  11,9,2,3,7, Волов  5,3,7,2,4,9, Възраждане  4,3,2,5, Гаврил Генов  20,22,5,16,7,9,8,6,3,12,18,4,10,11,15,14,30,4,13, Гео Милев  5,1,4,6,3, Георги Горанов  12,14,3,12,38,29,17,7,11,2,14,13,40,27,5,35,20,4,28,33,1,37,15,10,8,6, Георги Димитров  10,58,32,27,42,16,39,28,8,57,61,22,36,11,23,20,13,2,26,12,25,47,49,15,34,31,53,24,5,59,14,3,33,17,45,1,6,4,39,60,68,46,67,52,58,8,65,63,77,71,75,79,59,54,74,69,48,92,88,76,87,103,64,101,84,70,89,68,58,82,91,90,62,86,97,66,85,94,99,74,93,9, Георги Стоянов  11,22,4,2,14,3,10,20,8,12,1,6,7,18,16,9,5, Гурко  3,7,5,2,4,2, Дамян Найденов  15,34,21,30,1,18,2,14,28,6,38,5,20,7,8,40,17,16,13,19,12,23,24,37,36,31,33,26,29,32,7, Девети Май  1, Девети Септември  2,5,7,1,8, Димитър Благоев  6,14,3,9,5,2, Евгени Дамянов  32,11,33,25,31,28,27,29,18,1,8,10,13,7,2,14,9,21,20,12,17,3,5,22,6,23,4,19, Замфир Попов  3,11,5,7,19,15, Извън Селото  1, Кирил И Методи  4,7,1,3,5, Лика Рачин  40,28,42,39,22,32,36,43,41,27,2,26,44,18,14,13,23,2,15,4,6,16, Лилия Карастоянова  9,6,2,14,5,12,13,10,4,1, Лиляна Димитрова  3, Ломска  25,11,7,1,4,6,18,26,27,20,16,22,5,9,14,17,13,3,10,8,12, Любен Каравелов  6,21,8,11,3,1,19,5,10,21а,2,13,7,15,9,12, Мерата  1,2, Милко Василев  1,18,28,10,15,7,8,22,11,13,6,12,14,24,3,9,40,17,38, Оборище  5,7,9,10,3,2,4,8, Паисий  1,3,2, Петър Берон  5,6,3,1,7,9,4,2,11, Пролет  4,6,5, Първи Май  1,3,2,11,6, Райко Даскалов  7,3,1,2,5,109,36, Раковска  33,18,5,7,13,28,29,24,22,9,14,37,32,39,34,23,6,26,15,2,1,8,3,22,25,23,14,4,21,41,43, Румянцев  2,1,1, Станко Тодоров  13,1,10,7, Тодор Станков  4,6,1, Торловица  4,2, Търговска  3,2,4, Хаджи Димитър  9,3,2,1,5, Христо Ботев  5,4, Христо Смирненски  4,2, Ценко Попов  6,11,13,3,5,2,9,1,7,10,4,8, Чайка  2,1,2, Червената Стена  6,8,19,11,17,13,1,5, Шипка  2,4, Юри Гагарин  28,14,24,10,7,26,30,8,20

На 18.02.2020 Г. /09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 16:00 Ч.; 09:15 – 09:45 Ч./ –  Комощица:   006015, М. Фондовете  1,1, Антим Първи  23,9,7,5,15,6,11,13,2,3,17, Антон Иванов  2,7,8,6,10,4,5,1,3, Асен Златаров  7,9,6,14,12,4,1,2,12, Бачо Киро  8,4,10,5,1,3,2,6, Бенковски  4,5,3,6,2,1, Борис Първанов  8,6,15,7,13,5,10,17,12,11,4, Братя Миладинови  22,3,1,26,30,15,3,22,24,23,12,7,20,21,13,18,2,19,16,14,11,8,10,6, Бузлуджа  10,3,1,2,8,6,4,5, Вапцаров  7,19,15,6,11,1,4,2, Васил Друмев  7,2,3,1,5,4,14,11,10,8, Васил Левски  5,20,16,11,22,9,6,14,4,8,7,13.,18,13,24,32,38,19,27,40,21,30,17, Вела Пеева  21,6,12,10, Веслец  6,5,4,11,1,2,9,8, Генерал Гурко  7,9,8,10,1,5,2,3, Генерал Скобелев  11,6,2,9,7, Генерал Столетов  3,1,5,7,2,2., Гео Милев  3,4,5,2,1,6,9,7,12,10,15,8,13,11,10,16,14,23,17,21,25, Гладстон  26,36,66,7,33,43,2,11,41,74,8,51,50,30,70,14,55,56,28,61,46,20,5,59,62,49,10,63,12,34,19,21,25,44,6,68,53,22,42,24,54,16,17,29,57,72,9,4,23,1,31,3,35, Граф Игнатиев  3,1,10,9,13,8,7,4,2,5,11, Девети Септември  70,82,56,62,54,58,60,64,41,34,26,51,16,23,14,22,17,37,35,27,40,45,49,7,2,59,10,39,15,19,18,31,11,21,9,55,12,32,56,23а,25,33,38,61,58, Димчо Дебелянов  4, Дончо Атанасов  41,20,18,51,45,49,53,39,33,8,16,17,14,25,6,21,23,10,35,15,27,11,4,2,1,7,5, Замфир Хаджийски  4,2,1,7,3,5, Иван Вазов  21,1,2а,4,9,2, Извън Регулацията  1,2,Мелница, Каблешков  8,4,6,1,2, Кирил И Методи  2,2а,5,2,1,6,7,3,8,10,9,13,11,12,6,2а, Ломска  19,4,2,13,20,24,14,3,12,18,11,16,9,6,22,8,1,5,3,32,25,31,30,34,23,21,35,40,42,27,26,37, Любен Каравелов  34,24,32,22,30,36,20,8,6, Малчика  9,2,3,2а,7,5,1,11, Местност Стопански Двор  Пс, Мизия  1,3,5, Паисий  5,2,4, Райко Даскалов  4,1,6,2, Симеон Ив. Бонев  86,114,73,98,67,112,69,80,35,63,100,102,61,91,94,71,110,16,87,82,92,118,87а,77,83,81,104,106,108,84,79,85,96,90,68,21,1,17,9,19,18,23,16,11,35,98,22,20,44,74,46,45,59,76,61,49,47,72,41,66,70,53,10,57,54,50,27,25,42,2,39,30,37,36,34,33,32,28,29,101,95,1,150,132,97,93,111,124,107,99,146,126,154,134,148,103,138,113,128,144,152,130,105,142,120а, Славейков  3,2,11,6,8,9,13,7,21,12,23,15,20,14,19,10,25,16,18,33,31, Хаджи Димитър  11,19,15,13,14,1,2,4,7,3,6,12,8,10, Христо  Смирненски  1,3, Христо Ботев  56,70,10,113,117,89,87,21,93а,107а,95,54,111,103,58,60,105,93,115,101,91,68,62,64,72,24,18,1,22,9,11,15,13,59,63,69,37,75,42,77,65,39,71,73,67,48,1,49,61,35,25,28,29,33,27,38,41,36,34,31,32, Шипка  13,8,15,12,10,9,4,1,2,6,11,16,3,7,18,17,5, Яворов  5,1,7,3,15,2,9,2.,3.,   Уо,Уо,Уо,Уо,Уо

Община Вършец  

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Вършец:   АспаруХ  7,3,16,5, Ботуня(9-Ти Септември)  32,46,50,44,48,42,26, Дончо Станчев  4,2, Климент ОХридски(И.Манк.)  24,4,6,8,1,3, Преслав(Иванчо Попов)  6,4,2,3, Република(Г.Димитров)  34,9,25,31,37,24,46,19,29,40,11,42,41,44,39,33,38,35,17,15,18,23,5,43,7,32,21,36,49,27, Сан Стефано  15,1,3,11,13,5,9, Христо Ботев  16,40,36,28,37,38,8,18,34,24,7,39,33,47,14,27,5,10,29,21,26,49,6,17,20,41,43,12,1,13,32,3,25,45

Община Лом  

За Периода 17-21.02.2020 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Дунавска(Д Благоев)  32, Дядо Цеко Войвода  45,47 3,34,47,34,34,51,45, Камчия  26,17,14,8,9,10,22,2,6,20,24,13,18,4,5,12,11,19,3,16,1,15, Ломски Казарми  52, Люляк(Петър Калчев)  16,5,12,18,20,3,14,22,7, Огоста  15,16,15,6,3,18,12,14,13,8,9,4,1,11,10,5,7, Пелистър  18,15 4-1,26,28,15 4,15 4,24,14,11,22,15 4,16,12, Призрен(Неофит Ломски)  12,27,28,24,30,14,25,20,26,18,16,22, Тунджа  42,40,28,50,46,32,44,36,30,34,7,38,21, Цибрица  5,11,6,8,2,4,7,9,3,1,15, Янтра  9,22,3,10,8,19,11,21,17,6,20,7,5,30,12,15,2,4,18,24,1,14,   Улично ТП 179

За Периода 17-21.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Сталийска МаХала:   Втора  46,45,47,44,49,51,37,53,56 Уо,42,55, Извън Селото  15, Петдесет И Втора  25,42,40, Петдесет Четвърта  41,1, Петдесета  44, Петнадесета  39,33,43,29,41,35,25,27,45,47, Тридесет И Девета  17,11,5,2,3,15,1,13,7, Тридесет И Осма  4,6,8,9,7, Тридесет И Седма  14, Тридесет И Шеста  23,21,14,20,29,27, Четиридесет И Втора  2,9,4,1,6, Четиридесет И Първа  9,11,7,3,2, Четиридесет И Шеста  2,1, Четиридесета  16,7,18,8,2,10,1,20,12,6,5,14

Община Медковец  

За Периода 20-21.02.2020 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Медковец:   Александър Батемберг  2, Дано Опинчев  48, Ивайло  2,1,4,3, Иван Кулин  25,№58,29,23,78,53,11,49,52,40,48,36,32,45,26,82,54,62,43,84,17,30,34,80,57,50,58,44,46,38,24,60,42,28,41,27,68,88,72,74,22,33,47,64,66,86,15,37,9,19, Иван Шишман  2,1,7,9,5,3,4,11, Кирил Рацов  8,12,6,14, Миленчо Ванов  4,2, Огоста  2, Панайот Волов  33,24,25,37, ПатриарХ Евтими  17,16,9,15,14,19,12,10, Самуил  5,4,6,12,8,9,10,7,11, Христо Ботев  42,19,22,31,27,23,44,25,32,17,36,50,15,38,28,29,34,30, Цар Симеон  5,10,3,6,1,9,4,2

Община Монтана  

За Периода 17-21.02.2020 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   22-Ри Септември  43,56,58,41, 48489.22.482  , Ангел Кънчев  32,43 Б,34,40,43,30,33,37,42,36,35,38,38 А,41,39, Баба Тонка  34,28,30,24,17,32,19,22,26,21, Вардар  9,7,24,8,5 А,9 Б,12,13,3,18,2,1,22,14,6,10,16,5,11,9 А,20, Вардар  4, Веренишка(М.Веренишки)  58,55,51,61,64,63,48,53,65,57,52,54,50,56,59, Вит(Георги Бонев)  2, Гаврил Душков(И.Иванов)  2,32,4,1, Генерал Столетов(А.Греков  7,3,8,6,2,4,9,13,11, Георги Данчов(Д.Данов)  8,3,10,7,1,2,2  Б,32,4,5,2  А,6,11,9, Георги Данчов(Д.Данов)  30,24,28,35,39,26,33 А,18,25,38,23,37,12,20,16,34,31,33,27,36,15,21 А,22,32,14,29,21,13,17,41,19, Гоце Делчев(Лика Рачин)  32,36 А,65,39,45,47,61,30 А,63,44,49,40,34,36,51,53,38,57,42,55,41,45 А,30,1 Ъгъл,43,59, Димитър Талев(Ц.Тодоров)  18,13,1,11,14,20,15,9,30,28,21,12,17,32,16,24,7,23,19,3,26,22, Еделвайс М Кутловица  17, ЕкзарХ Йосиф  1,3,14,8,6,12,2,11,5,7,4,15,10,9,13, Жеравица  4,20,16,5,1,22,12,14,8,2,3,10,7,18,6, ЗаХари Стоянов  14,18,9,12,10,8,2,1,16,5,11,3,7,17,6,13,15, ЗаХари Стоянов(К.Трифонов  12, Извора(Б.Бистрица)  85, Иларион Драгостинов(В.М.)  40,42, Илия Маринов  2,1, Калето  14,2,12,16,8,6,4,1, Клокотница(Г.МиХайлов)  2,1,5,4, Княз Александър Батенберг  65,63,42,73,48,67,49,44,61,26,69,57,71,59, Княз Александър Батенберг  55,40,53,38, Младост  , Неофит Бозвели  Зад Електрото, Неофит Рилски  35,33, Неофит Рилски  12,20,6,26,8,24,16,28,23,4,17,5,14,30,18,9,29,13,41,25,33,22,11,37,3,31,15,7,21,32,1,27,19, П-К Богдан Йор.Илиев (Едел  5,15,7,3,11,9,17,13, Панайот Хитов  52,48,56,49,51,61,54,55,50,59,47,53,57,58, Парта  Павилион За Продажба На Декрат,Павилион За Промишлени Стоки/Т,45, Парта  15,18а,19, Парта  27,23,25,21, Петър Парчевич  60,52,58,64,39,44,36,66,62,34,40,48,46,27,25в,29,42,38,33,50,54, Плиска  13,Бл.14,12,10,17,14,11,13,14,11,16,12,12,13 13, Под Баира  453, Свети Климент ОХридски  52, Свети Климент ОХридски(Г.  73,71,76,78,80 Спорт-Тото, Свети Климент ОХридски(Г.  66,56,65 А,54,52,69,58,62,70,65,72,60,64, Свети ПатриарХ Евтимий(П.  19,7,18,20,10,13,12,17,6,15,8,9,14,16,1,3,4,5,2,11, Сливница  12,15,10,6,29,4,24,25,21,16,37,22,39,20,35,31,26,14,19,18,17,33,26 А,2,8,27,23, Стефан Стамболов(Заводска  37,21,30,59,53,51,22,46,28,23,24,36,49,40,42,58,34,56,26,33,54,44,29,20,32,27,50,25,48,19,31,35,38,52, Стоян Марков(Г.Бонков)  6,5,14,9,1,10,4,13,3,2,7, Странджа  36,40,48,31,41,44,35,34,37,33,42,38,46,39, Странджа  19, Тодор Каблешков  2, Трапезица  13,29,9,25,14,21,22,19,11,17,15 А,18,16,20,12,27,23,15,24, Трети Март(Г.Димитров)  113,121,115,131,123,119,133,125,129,117,135,111,127, Тунджа  32,30,28,22, Тунджа  18,9,7,16,13,11,22,20, Цар Иван Александър(Т.Тр.  8,11,2,6,15,12,9,1,5,3,16,10,19,4,18,20,7,14,13,17, Черковна(Иван Бобанов)  33, Шести Септември  17, Юрий Венелин  49,44,56,57,42,51,54,62,53,60,41,47,43,52,50,64,58,45,55, Юрий Венелин  35,37,28,39,40, Юрий Венелин  48, Яне Сандански(Л.Караст.)  4,   Улица Петър Парчевич И Ул. Баба Тонка,   Ул. Тунджа И Ул. Вардар

Община Якимово  

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 16:15 Ч./ –  Якимово:   Александър Стамболийски  33, Алекси Беремлиев  17,31,16,30,21,10,22,39,20,18,19,11,25,15,23, Възраждане  4,10,9,5,7,2, Георги Димитров  140,139, Георги Маринков-Качо  9,6,7,1,8,2,5,15, Димитър Благоев  68,27,23,59,58,14,56,1,29,10,62,51,54,60,52,66,50,42, Елин Пелин  18, Искра  6,2,8,4, Кирил И Методи  23,30,97,10,31,27,37,39,16,19а,21, Кубрат  1,4,2, Пенчо Славейков  1, Сливница  4, Стефан Караджа  1,7,4,3,2, Тангра  9,8,4,18,6,10,7,14,1, ТолбуХин  18,4,11,35,9,20,34,1,13,3,24,16,32,6,26,18 Къща,8,22,10, Хаджи Димитър  10,16,14

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ –  Якимово:   Александър Стамболийски  6, Васил Петлешков  1, Витошка  3,8,1,2, Георги Димитров  204,189,198,182,153,184,187,195,167,161,228,141,163,213,139,222,191,179,188,151,3,156,13,190,157,180,193,186,171,124,206,178,134,202,155,159,208,226,147,181,145,197,212,143,185,205,192,152,200,169, Дунав  2, Македонска  7,5,17, Местност Стопански Двор  Пс, Неофит Бозвели  2,6,7,3, Огоста  9,25,4,11,13,15, Отец Паисий  19,7,3 Къща, Пейо Крачолов Яворов  7,10,5,3,2, Петър Димитров  22, Рила  2,4,1, Росица  4,15,5,6,1,13,3,8, Станке Димитров  4,2, Странджата  5,1,2,10, Тунджа  4, Христо Ботев  3,10,1,8,4,6,2,12, Цар Асен  10, Цар Шишман  4,7,2, Янтра  1,2

На 17.02.2020 Г. /12:00 – 16:15 Ч./ –  Якимово:   Алекси Беремлиев  10,8,5,4,3,7,1,12, Антон Иванов  4,1, Бузлуджа  5,7,6,4,2,3, Вела Пеева  1,3, Георги Димитров  5,10,1,234, Гоце Делчев  3,10, Димитър Благоев  10,28,34,27,18,19,2,25,11,13,41,21,45,35,64,31,39,53,4,51,12,57,47,37,7,15,75,49,14,33, Елин Пелин  6,4, Кирил И Методи  7,19,14,1,11,3,5,10,6,2,13, Осми Конгрес  10,5,20,25,2,7,9,11,15, Отец Паисий  23,27,31,25,29, Север  2, Струма  2,3

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ –  Якимово:   Васил Левски  3,2,23, Георги Бенковски  66,43,41,64,45,74,76,60, Георги Димитров  95,99,154,93,97,48, Дунав  7,12,8,10,5, Иван Вазов  10,12,5,4,7,6,13,8,11,9, Иван Лешев  12,18,7,13,15,19,17,14, Искър  12,14,16,2,8,6,10,4,18, Калоян  1,5,7,11,8,9,3, Митко Палаузов  7,9,6,15,5,12,8,21,13,11,19, Панайот Волов  3,2,4, Сергей Румянцев  7, Спас Игнатов  5,18,1,3,10,16,13,6,9,7,15, Тодор Каблешков  2,4,3,1, Цибрица  29,16,18,25,24,23,20,30,27,32,22, Чавдар  1,5

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно заХранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозаХранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.