През януари в Монтана сме дишали мръсен въздух

През януари в Монтана сме дишали мръсен въздух

21 дни през месец януари, атмосферният въздух над Монтана бил замърсен с финни прахови частици, съобщиха от РИОСВ в града. През януари средномесечната им концентрация е била 67,5 мкг на куб. м при норма от 50 мкг.

От 9 до 16 януари замърсяването е надвишавало два пъти допустимата норма.

Причината за лошия въздух е масовото отопление на дърва и въглища. Сутрин над града се стеле димът от стотици комини. За замърсяването причината се търси и в географското разположение на града – в котловина, забиколена от планински  дялове. Това го защиатва от ветрове и въздушни течения, които обаче разнасят замърсяването. Самоочистването над Монтана е слабо.

Монтана е един от пилотните градове, където започна изпълнението на проект за замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологично гориво. Той предвижда  подмяната на печки с котли на екопелети или климатици. Градът е газифициран, но само 2000 домакинства се отопляват на газ. Преобладават тези, които горят въглища и дърва. 

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКKmeta.bg