Работа! Търси се библиотекар в Монтана

Половината от новите читатели на библиотеката са деца
Снимка: РБ "Гео Милев"

Регионална библиотека „Гео Милев“ в Монтана, обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Работник в библиотека“.

Изисквания към кандидатите:
• Образование – средно или висше;
• Отлично владеене на писмен и говорим български език;
• Компютърна грамотност;
• Отлични писмени и устни комуникационни умения;
• Възможност за администриране на няколко задачи едновременно; организационни умения при управление на времето;
• Находчивост и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
• Владеенето на чужд език е предимство;
• Опит при работа с деца до 14 г.

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
Работа с деца в Детски отдел. Осъществява контакт с основните училищата на територията на община Монтана. Организира и съдейства при планиране и провеждане на срещи и презентации.

Представя и участва в разработването на програми, свързани с неформалното образование на деца. Поддържа календар на дейностите за всяка от програмите. Сформира групи и организира посещенията в Детски отдел. Изготвя график. Участва в разработването и изпълнението на проекти. Участва активно в инициативите на библиотеката. Изпълнява и други задължения, ако е необходимо.

Необходими документи:
• Автобиография (CV)
• Копие от документ за завършено образование.
• Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Място на работа:
• Регионална библиотека „Гео Милев“, пл. Жеравица 1
Начин на провеждане на подбора:
• По документи и събеседване: разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на Директора на Регионална библиотека „Гео Милев“ и провеждане на събеседване с кандидатите.
Място за подаване на документи:
• Регионална библиотека, пл Жеравица 1 , при директора или главните библиотекари

Срок за подаване на документите:
• Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. от 24.02 до 15.03.2020 г.

Тел. за справки и допълнителна информация: 0896939903

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде обявен допълнително.
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.