972 лв. е средната месечна заплата в Монтана в края на 2019г.

972 лв. е средната месечна заплата в Монтана в края на миналата година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.8% и е 972 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 093 лв., а за частния – 906 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Монтана нараства с 8.2% в сравнение със същия период на 2018 година.

Среднана заплата е почти два пъти по-ниска отколкото тази в София, и с около 450 лева по-ниска от средната за страната за същия период, според статистиката на НСИ.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2019 г. намаляват с 2.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 27.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5% (до 9.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.4% (до 17.7 хиляди).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 28.1% и 15.3%.

Вижте подробната статистика от проучването на НСИ тук.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.