Кметът на Вършец: „Имаме амбициозни цели за мандата“

Едно интервю на Петя Генова с инж. Иван Лазаров по повод първите 100 дни от третия му мандат

Иван Лазаров: Мисля, че оправдаваме даденото ни доверие

Имаме амбициозни цели за мандата и висока социална ангажираност. Готвим се и за новия програмен период, каза в интервю Иван Лазаров – кмет на Вършец.

Изминаха първите сто дни от началото на мандата. Каква е вашата равносметка?

И.Л. – Така е. При нас ситуацията е по-специфична, защото няма прекъсване в управлението и работата, няма и сътресения. Разбира се – предизвикателства има и те са в няколко посоки – балансирано разпределение на бюджета и правилното му изразходване, изпълнение на инфраструктурните проекти, които сме започнали, подобряване на услугите за гражданите, развитието на туризма и бизнес средата. Вече приехме някои от важните документи, които очертават работата през предстоящата година – Бюджет 2020, културния и спортен календар, програмата за развитие на туризма, програмата за читалищната дейност, програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. и др. Конкретизираме и идеите за разработване на проекти, така че след старта на новия програмен период през 2021 г., ние да сме готови и отново да сме сред отличниците по спечелени и реализирани проекти с европейско финансиране.

Мандатът ви започна с една малко непопулярна мярка – повишихте промилите за такса смет. Защо се наложи тази мярка?

Така е – непопулярна, но наложителна мярка. Причините са обективни – имаме много голямо увеличение на стойностите на компонентите, които формират таксата. По-висока минимална работна заплата, повишени такси в Регионалното депо в Монтана, отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, както и увеличение на количеството извозени битови отпадъци. Сами преценете – през 2013 година средният разход за един тон битови отпадъци е бил 100 лв., то през 2020 г. се очаква да достигне 238 лв.През всички тези години общината е дофинансирала тази услуга, за да е по-малка тежестта за гражданите, но не може това да става до безкрайност, защото е непосилно за бюджета, а средства са нужни и за други неща. Въпреки предложеното увеличение в размера на промилите за ТБО за 2020 г., в план- сметката отново е заложено дофинансиране в размер на 349 100 лв. Мисля, че хората разбраха правилно ситуацията и справедливостта на това решение, за което им благодаря.

Изпитание ли беше разпределението на общинския бюджет?

И.Л. – Средствата все нe достигат, особено когато имаме сериозни цели и сме социално ангажирани към нуждите на хората. Успяваме да запазим всички социални придобивки и тази година – Социалния патронаж, програмите за временна заетост, подкрепата на пенсионерските клубове и на клубове на хора със здравословни проблеми, грижата за Центъра за настаняване от семеен тип. Продължаваме да дава даваме по 500 лв. за новородено, да подпомагаме спортните клубове, читалищната дейност в града и селата – тези дейности близо 56% се финансират от собствени средства. Обогатяваме постоянно културния календар като условие за развитие на туризма.Разбира се много важна е инфраструктурата, както за повишаване стандарта на живот на хората, така и като предпоставка за развитие на туризма. Залагаме инвестиционната програма за 2020 г. в размер на 1 025 000 лв. Предвижда се реконструкция ва водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка на ул.“Бялата вода“, ул. „23 септември“, ул. „Хисаря“, ул. „Аспарух“, ул. „Промишлена зона“ в град Вършец на стойност 708 000.00 лв. От тях 600 000 лв. са с Постановление на Министерския съвет и 108 000 лв. са целеви средства за капиталови разходи.
Предвижад се и изграждане на ул. „5-та“ в кв. Изток – първи етап, иженеринг на стойност 160 000.00 лв., също предоставени с постановление на Министерския съвет. 25 000.00 лв са отделени за проектиране за реконструкция на улична мрежа и площи за широко обществено ползване. Ще се работи и за облагородяване на входно-изходните артерии на гр. Връшец. Разбира се, това са само основните неща.Обекти предвидени за текущ ремонт през 2020 г. са ул.“Република“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Ал.Стамболийски“, ул.“Отец Паисий“, ул.“Тодорини кукли“, ул.“Ботуня“, ул.“Стефан Стамболов“, ул. „Климент Охридски“. В посока на по-добра среда са и средствата подсигурени за БКС и опазване на околната среда“. Предвиждаме 2 370 900 лв., като на 100% средтвата по това перо се осигуряват от общинския бюджет. Тук влизат средства за ВиК, улично осветление, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване и чистота. Все важни дейности, особено за град, който развива туризъм.

В края на програмния период сме! Доволни ли сте от спечелените проекти?

И. Л. – Да, така е. Това е хубаво, но това означава в същото време, че за тази година няма как да привлечем нови средства. Но все пак има още 11 проекта, които са в изпълнение. Работим по два трансгранични проекта със Сърбия, свързани с туризма. Някои от резултатите по единия ще видим сега в събота и неделя, когато ще се организира голям двудневен празник „Зима, звезди и вино“ съвместно с нашите партньори от Сокобаня, Сърбия. Ще има богата културна програма, дегустации и много настроение. В реализация са и шест инфраструктурни проекти за рехабилитация и ремонти на улици и общинска пътна мрежа, на общинския музей, на градския парк и спортната инфраструктура, като ще бъдат изградени баскетболно и волейболно игрище в Слънчевата градина. Напълно ще бъде обновена и ДГ „Слънце“ – ще бъде изцяло ремонтирана сградата и доставено ново обзавеждане и оборудване. Още три са проектите, свързани със социална подкрепа – за лични асистенти, патронажна грижа и за временна заетост. Разбира се, много е важно всички тези проекти да се реализират по най-добрия начин, за което следим стриктно.

Разчитам на всеки един от нашите съграждани, на активността на неправителствените организации, на идеите на бизнеса. Използвам възможността да поканя всички жители на общината и гости да станат част от зимния празник „Зима, звезди и вино“.

Началото ще бъде дадено в събота от 11.00 часа. От 18.00 часа БГ ДУЕТЪТ ще направи чудесен концерт в читалището като ще се насладим на едни от най-любимите български песни. Нотка настроение ще внесат и прекрасните танцьори от „Огоста Денс“. Имаме какво да покажем и да споделим!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.