Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 09-13.03.2020

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 09 – 13 март 2020 г., включително:

Община Берковица  

На 12.03.2020 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   03928.209.81  , 03928.209.82  , 03928.29.157  , 209,395  , №209.394 Местност Сароновец  , Ангел Кънчев  4,3,7,8,2,1,5,6, Берковска Река  37,45,43,35,52,50,39,41, Вардар  4,6,2,3, Заряница  1,2, Извън Регулацията  Масивна Постройка,Вила, Калето  11,9,17,15,6,3,13,1,4,5,7, Кирил И Методи  50,22, Охрид  3,5,8,10,2,12,7,4,6, Пиротски Път  29,2,27, Рила  1,14,5,30,6,8,16,13,4,3,2,10,11,31,8 А,7,9,15,Вила,12, Шалин Дол  , Явор  2

На 11.03.2020 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,14,4,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,71,51,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,2,8,49,103,58,70,29,76,20,60,20,73,28,57,66,10,82,1,55,9,85,6,47,40,67,64, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,6,9,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,12,15, Раковица Ул. Лале  2,31,50,36,25,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,10,8,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,47,23,7,14,56,32,46,49,29,45,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,90,29,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,42,18,68,47,2,49,4,65,13,38,8,51,17,70,34,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,64,19,15,4,25,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,76,11,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,23,9,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  2,9, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 10.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   Александровска  15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Антон Страшимиров  2, Д-Р Иван Панов  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8, Ком  3,1,8, Николаевска  4, Огоста  3 2,1,3, Тимок  4,1, УПИ Iv Кв. 85  , Чаталджа  1,3

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   Александър Стамболийски  3,5,4,2,5а,1, Ангел Кънчев  8, Берковска Река  51,63,55,57,65,56,31,61,66,54,62,58,60,53,64,68,59,70, Битоля  3,2,9,1,5,7,10,8, Георги Бенковски  1, Гоце Делчев  1,14,4,2,18,28,22,16,3,9,26,24,12,30, Захари Стоянов  5,6,2,3,7,1,4, Здравченица  17, Кирил И Методи  15,62,50,60,27,19,56,40,22,11,14,25,32,30,18,42,58,41,35,53,13,38,52,16,44,24,37,17,20,49,29,39,23,55,45,47,43,34,46,33,21,1,48,28,36,26,51,54,31, Ком  24,12, Лерин  2,5,1,7,3, Охрид  12, Синия Вир  15,1,11,9,18,12,8,6,16,3,5,4,2,10,13,7,14, Христо Смирненски  6,4,1,3,8,2, Шабовица  1,26,10,21,8,27,9,24,15,30,19,28,12,23 А,16,23,17,13,14,11,20,7,25,18,5,6,3,4, Явор  7,3,5,4,10,1,6

На 11.03.2020 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   Заряница  42

Община Бойчиновци  

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Лехчево:   Александър Стамболийски  44,45,40,57,46,49,51,47,43,42,41,59,50,52, Антон Иванов  1,12,2,6,14,8,7,5,9,4,3, Васил Априлов  22,20,9,14,11,6,17,16,12,18,24,15, Гаврил Генов  4, Димитър Благоев  21,15,52,29,44,25,17,31,13,50,11,48, Йордан Йовков  2, Климент Охридски  5,15,13,1,9,19,17,10,7, Крайселска  10,6,8,2,4, Любен Каравелов  8, Оборище  21,23,18,20,14,15,28,16,27,19,30,17,29,25,26,Тп N5 Уо,24,22, Пенчо Славейков  5, Петър Берон  9,11,3,7,5,2,1, Тодор Семерджиев  18, Хаджи Димитър  71,42,58,45,79,61,40,73,46,39,41,67,43,70,63,55,32,48,59,52,20,54,38,34,81,49,30,75,53,50,56,44,77, Христо Смирненски  48,24,31,42,25,56,58,39,15,33,46,29,44,27,37,34,19, Цветко Терзийски  31,22,33,12,37,24

Община Вълчедръм  

На 10.03.2020 Г. /10:00 – 12:30 Ч./ –  Вълчедръм:   Черни Връх  13

За Периода 09-13.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горни Цибър:   Втора  27,6,13,83,25,11,4, Двадесет И Две  11, Двадесет И Едно  1,2, Двадесет И Осем  1,2,6,4,7,5, Двадесет И Седем  9,3,2,6,5,1,16,4, Двадесет И Шест  2,17,13,15,1, Петнадесет  4,1,18,27,2,10,28,8,19,17,30,14,5, Първа  9,29,26,41,36,18,8,27,28,46,10,33,12,37,4,42,44,19,5,11,43,45,34,20, Тридесет И Две  2,1,3, Тридесет И Трета  10,12,6,16,8,7

На 13.03.2020 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   Бачо Киро  1,4,5,2,3, Генерал Скобелев(Волгогра  1,4,14,16,10,12,8, Дунав  19, Егея  12, Морава(Д.Благоев)  107,99,103,105,34,28,101,30, Никола Й.Вапцаров  5,1,4,9,2,6,7,3, Петър Берон  4,2, Свобода(Г.Димитров)  124а,155,1,163,147,132,120,167,159,122,128,173,140,165,151,93,161,145,157, Цар Калоян(Е.Ангелов)  3,4,6,8,9,11,5,2,10

На 10.03.2020 Г. /10:00 – 12:30 Ч./ –  Черни Връх, Общ. Вълчедръм:   Втора  15,12,19,1,9,29,4,33,31,16,21,18,5,8,7,10,14, Двадесет И Втора  35,27,43,10,45,12,14,16,39,49,33,2  Б,25,19,9,29,6,21,15,17,2,16,4,11,8, Двадесет И Девета  4,3,12,1,2,8,10, Двадесет И Осма  3,6,4,2, Двадесет И Пета  2, Двадесет И Първа  10,4,12,2,5,10, Двадесет И Седма  10,3,15,1,8,14,12,11,2,6,4, Двадесет И Шеста  2,1,3,4, Двадесета  10,4,6,8, Дванадесета  8,10,7,9,18,20,2,1,13,12,16,11,4,14,3, Девета  2,8,4, Деветнадесета  1,3,2, Десета  8,13,4,7,2,3,5,9,1,15,26, Единадесета  1,2, Осемнадесета  7,1,2, Осма  1, Пета  4,15,8,17,11,19,23,7,21,14, Петнадесета  2,1,7,5, Първа  62,47,41,74,80,65,66,63,53,43,68,41а,78,57,61,76,60,58,70,51,64,26,46,12,42,5,16,23,33,30,29,27,13,31,15,9,17,24,11,44,37,56,20,40,38,50,19,52,21,6,3,64,35,48,32, Седемнадесета  11,1,7,3,5,6,8,9, Седма  1,2, Трета  21,12,14,4,10,6, Тридесет И Втора  2,1,4, Тридесет И Пета  1, Тридесет И Първа  2,4,5,6,1,3,7, Тридесет И Трета  18,14,4,1,2,8,12,6, Тридесет И Четвърта  2,1, Тридесет И Шеста  1, Тридесета  14,10,8,17,7,9,13,12,18,15,11,16,3, Тринадесета  2,3,4, Четиринадесета  12,7,9,3,5,4, Шеста  2,4,3,5, Шестнадесета  4,6,16,7,14,3,5

За Периода 09-10.03.2020 Г. /08:15 – 16:00 Ч./ –  Черни Връх, Общ. Вълчедръм:   Двадесет И Втора  35,27,43,10,45,12,14,16,39,49,33, Двадесет И Девета  4,3,12,1,2,8,10, Двадесет И Осма  3,6,4,2, Двадесет И Пета  2, Двадесет И Първа  10, Двадесет И Седма  10,3,15,1,8,14,12,11,2,6,4, Първа  62,47,41,74,80,65,66,63,53,43,68,41а,78,57,61,76,60,58,70,51,64, Тридесет И Втора  2,1,4, Тридесет И Пета  1, Тридесет И Първа  2,4,5,6,1,3,7, Тридесет И Трета  18,14,4,1,2,8,12,6, Тридесет И Четвърта  2,1, Тридесет И Шеста  1, Тридесета  14,10,8,17,7,9,13,12,18,15,11,16,3

На 10.03.2020 Г. /10:00 – 12:30 Ч./ –  Якимово:   Александър Стамболийски  33, Алекси Беремлиев  17,31,16,30,21,10,22,39,20,18,19,11,25,15,23, Възраждане  4,10,9,5,7,2, Георги Димитров  208,140,139, Георги Маринков-Качо  9,6,7,1,8,2,5,15, Димитър Благоев  68,27,23,59,58,14,56,1,29,10,62,51,54,60,52,66,50,42, Елин Пелин  18, Искра  6,2,8,4, Кирил И Методи  23,30,97,10,31,27,37,39,16,19а,21, Кубрат  1,4,2, Пенчо Славейков  1, Сливница  4, Стефан Караджа  1,7,4,3,2, Стопански Двор  3, Тангра  9,8,4,18,6,10,7,14,1, Толбухин  18,4,11,35,9,20,34,1,13,3,24,16,32,6,26,18 Къща,8,22,10, Хаджи Димитър  10,16,14

За Периода 09-10.03.2020 Г. /08:15 – 16:00 Ч./ –  Якимово:   Георги Димитров  208

Община Лом  

За Периода 09-13.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Станево:   Втора  9,10,3,2,1,31,6,28,5,7, Двадесет И Едно  5, Двадесет И Осем  3, Двадесет И Пет  3,1, Двадесет И Три  3,8,27,11,7,20,4а,1,34,36,13,18,4,38,22,21,9,28, Двадесет И Четири  3,5,11,9,2,1,8,6,4, Двадесет И Шест  3,1, Девета  4,7а,14,5,7,12,12а,10,1, Деветнадесет  6, Единадесета  1,2,4, Пета  4,2, Петнадесет  18,2,26,19,6,11,8,10,4,17,27,15, Първа  19,7,17,23,1,13,2,4,6, Седма  2, Трета  3,51, Четвърта  2,1,5,3,6, Четиридесет И Три  13, Шеста  Уо, Шестнадесет  1,9,4,3,5,6

Община Чипровци  

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Белимел:   000313  , 000448  , Втора  4,8,2, Върбан Пенов /Първа/  74,52,73,58,57,54,72,68,67,46,Тп-2 Улично Осветление,62,51,48,70,49,60,75,59,56,42,71,65,26,2,3,14,5,22,47,39,29,31,17,43,34,Тп-1 Улично Осветление,9,13,23,41,8,18,7,11,4,10,1,38,12,32,25,33,37,28, Двадесет И Втора  7,12,14,6,5,3,8,4,10,2,1, Двадесет И Девета  3,6,4,1, Двадесет И Осма  2,3,1,6,7,5,11,9,4, Двадесет И Пета  2,4,3,5,9,7, Двадесет И Първа  1,13,4,9,5,3, Двадесет И Седма  7,3,6,16,8,14,5,10,4, Двадесет И Трета  9,12,18,16,24,5,6,14,10,2,4,8,7,13,3, Двадесет И Четвърта  13,11,15,4,8,18,6,9,5,1,16,28,14,12,2, Двадесет И Шеста  12,8,6,10,1,2,3, Двадесета  20,1,2,10,13,16,12,11,4,17,8,7,15,18,9,22,5,14, Дванадесета  5,4,10,1,2,8,3, Девета  5,3,9,2,4,11,1, Деветнадесета  10,6,2,4,8, Десета  1,6,2, Единадесета  10,7,5,3,9,11,1, Извън Регулацията  Помпа,Консервен Цех,Бензиностанция,Склад Кожи В Стопански Двор, Местност Ливагето  Пс, Осемнадесета  14,6,3,7,1,5,12, Осма  16,6,8,12,4, Пета  3,7,11,4,2,9, Петнадесета  1,3,2, Седемнадесета  1,6,4, Трета  24,15,17,28,9,16,26,5,8,7,14,18,3,32,30,4,20,13,12,19,10, Тридесет И Втора  6,4,2, Тридесет И Първа  3,5,1, Тридесет И Трета  6,2,5,7,4,1,11, Тридесета  6,10, Тринадесета  11,3,8,7,6,10,4,2,5, УПИ 1415, Кв.20  , Четвърта  10,22,2,12,23,4,39,8,6,20,37,19,21,15,31,27,24,35,3,25,7,14,16,13,1, Четиринадесета  2,4,6, Шеста  1,4,7,9, Шестнадесета  6,2,3,4,   Извън Регулацията

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Горна Ковачица:   Втора  1,4, Дванадесет  22,6,2,8,20,10, Девета  3,1,4, Десета  15,11,13, Единадесет  1,3,15,5,13, Местност Равнището  , Пета  3,8,2,12,9,4,11, Петнадесет  1,23,11,15,17,22,30,7,5,26,3,9,8,10,25,24,13,29,4,14,2,16,6,27,28,34, Пи 1, Кв. 35  , Първа  61,59,88,54,50,9,3,31,2,20,23,15,16,76,38,11,80,66,82,58,40,78,27,22,52,57,21,64,Гастроном,33,8,25,Магазин,37,34,72,60,79,86,44,6,56,74,69,62,28,73,49,42,43,1,84,39,47,71,17,Тп-1 Улично Осветление,19,29,24,4,46,36,63,67,33, Седма  3,2,1, Трета  8,6,4,2,6а, УПИ 212, Кв.17  , Четвърта  1,3, Четиринадесет  38,16,20,2,4,5,6,3,12,8б,8,1,36,40, Шеста  4,2,3

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Горна Лука:   Александър Стамболийски  Тп 1 Уо,4,12,3,14,5,2,1, Балова Шума  24,2,20,13,5,18,22,4,3,8,11,15,16, Васил Коларов  21,5,23,18,4,37,27,16,28,6,11,26,9,25,20,1,39,24, Владимир Минчев  4,3,1,2, Георги Дамянов  1,6,10,8,2,4, Георги Димитров  20,13,26,9,4,12,8,36,6,18,7,19,32,5,10,22,14,1,17,16,2,15,23а,11,24, Георги Трайков  16,4,3,14,19,5,6,8,2,1,20,18, Замфир Попов  2, Иван Бобанов  10 А,23,30,9,10,8,21,1,32,13,11,26,29,31,25,15,22,28,7,34,25 А,2,47,Тп – 2 Улично Осветление,46,42,63,76,78,5а,77,72,48,37,45,48 А,53,75,73,31а,65,57,71,62,36,54,31,41,44,20,39,43,55,68,79,74,64,50,38,56,40,52,60,58,70,49,67, Ленин  2, Лика Рачин  7,2,1,7,4, Маршал Толбухин  5,1,8,4, Местност Верлото  , Миньорска  2,3,4,6,1,5, Младост  6,6,4,6 А,2, Оборище  1,6,5, Огоста  5,3,9,7, Родопи  3,4,2, Стара Планина  4,2, Тодор Нонин  15,39,2, Тодор Токин  13,11 Б,9,11, Христо Ботев  1,2, Шипка  9,4,3,5,2,1, Янтра  1,4,2,   Работилница

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Железна:   Втора  1,5,3, Двадесет  1,4,3,6,5, Двадесет И Втора  2,7,4,14,3,6,5,10, Двадесет И Осма  7,1, Двадесет И Пета  3,5,1, Двадесет И Първа  1,4,6,3,5,8, Двадесет И Седма  13,5,2,8,3,15,Казан За Ракия,1,4, Двадесет И Трета  5,4,2,9,3,6,1,7, Двадесет И Четвърта  1,3,5,7, Двадесет И Шеста  4,10,14,6,8,2, Дванадесет  3,1,2, Девета  16,18,7,20,12,13,11,6,9,2,14,5,10,15,3, Деветнадесет  3,5, Десета  7,10,1,3,5, Единадесет  13,6,9,7,4,2,10,5,3, Местност Бабичке Ливаде  , Осемнадесет  5,3,8,6,10,1,2,7,4, Осма  3,1, Пета  4,3,2,6,1, Петнадесет  10,13,2,11,1,14,7,6,5,9, Първа  12,8,29,32,31,21,56,78,38,27,82,55,84,6,14,5,36,23,65,26,57,30,34,70,68,72,9,3,41,17,43,49а,10,50,11,75,47,1,25,4,24,52,61,69,22,58,74,13,20,7,48,80,77,76,18,33,67,60,71,40,19,64,2, Седемнадесет  1,4,2,6,8, Седма  4,7,5, Трета  3,5, Тринадесет  1, Четвърта  1, Четиринадесет  1,11,4,9,5,17,8,14,15,19,10,2,12, Шеста  1, Шестнадесет  1,2,4

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Митровци:   Д-Р Тодор Иванов Живков  25,34,53,4,8,14,17,45,13,37,30,41,1,5,33,51,40,35,36,42,38,18,28,7,32,44,11,48,12,19,15,31,29,6,21,27,39а,49б,46,9, Двадесет И Втора  2,4, Двадесет И Първа  22,14,4,6,30,10, Двадесет И Трета  1,3,7, Двадесета  3, Дванадесета  2, Девета  13, Деветнадесета  16,12,8,4,2,6, Десета  1,2,4, Единадесета  1, Извън Регулацията  Стопански Двор,Мебелна Фабрика,Ловен Дом, Осемнадесета  2,9, Осма  8,2,7,10,6,3,1, Пета  5,10,8,4,3, Петнадесета  19,2,21,5,15,4,8, Първа  1,7,5,3,10,9,6,2, Седемнадесета  10,13,2,9,4,3,15,8, Седма  17,4,37,13,18,27,36,41,3,12,10,19,15,29,1,20,16,7,23,24,39, Трета  1,4,2, Тринадесета  4,18,12,1,10,16,11,3,6,2,5,8,20, Четвърта  2,3,1, Четиринадесета  12,7,2,5,10,8,11,1,3,4, Шеста  14,9,1,7,18,21,3,16,5,6,15,11,19,23,12, Шестнадесета  2,4,5

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Превала:   Адмирал Нахидов  4,1,2, Александър Стамболийски  2,3,14,10,12,8,5,7,16,6,4, Васил Левски  5,2,4, Владимир Минчев  2,4,6, Гаврил Генов  1,2,12,9,5,3,13,6,11,1,7,4, Георги Дамянов  14,16,4,18,12,2, Георги Димитров  2,21,15,11,1,9,3,7,Казан,13,27, Димитър Благоев  5,3,1,4,15,6,2,7, Заводска  5,4,1, Замфир Попов  1,11,5,13, Иван Бобанов  4,8,22,14,2,42,3,32,16,6,18,5,11,46,48,38,28,7,34,23,19,13,40,21,44,12,36,20,24,17,30,13,27,54,37,50,28,33,58,24,39,52, Иван Вазов  2,4,8,10,12,20,22,18,14, Извън Регулацията  11,13,8,10,12,7,3,Предпр.За Обработка Сом, Кирил И Методи  15,14,8,5,18,16,12,9,13,4,2,11,7,6,1, Ленин  2,10,4,6,20,18,14,12,8, Лика Рачин  5,1,3,9,7, Местност Ширина  , Младост  4,2, Морава  7,9,3,1,5, Огоста  10,56,2,30,40,62,11,32,24,22,50,14,6,26,60,29,52,9,58,38,19,31,36,4,21,28,27,54,34,48, Орешак  9,2,4,8,11, Пеньо Пенев  13,3,11,9,19,1, Петър Калафатов  55,82,12,76,36,11,35,78,24,44,56,69,31,21,5,25,70,48,42,60,4,28,54,58,49,68,80,27,53,19,62,50,74,72,38,61,10,65,47,64,67,84,15,51,86,14,3,26,46,29,30,66,88,52,17,8,6,33,55, Родопи  1, Септемврийци  4,13,10,5,2,6,11,12,14,15,1,7,8, Стара Планина  4,2, Стопанска  2,39,23,4,6,41,37,8, Тунджа  4,8,6, Христо Ботев  14,18,4,2,16,12,6,14, Христо Михайлов  11,12,20,8,21,14,19,18,4,7,9,3,6,2,13,23, Широка Планина  9, Янтра  1

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Челюстница:   Втора  Тп-1 Улично Осветление,4,12, Дванадесет  2,6, Девета  3,10,8,4,1,2, Десета  2,3,1, Единадесет  6,4,3,2,10,1,8, Осма  3, Пета  3,1,9,2,6, Петнадесет  5,6,9,10,1,2,3,8,12,16,4, Първа  7,4,35,16,33,22,29,17,23,24,20,11,31,19,28,3,18,26,14,21,15,32,10,2,8,13,Павилион,1,6,27, Седемнадесет  2,1, Седма  1,3,2, Трета  9,4,14,22,18,19,15,10,5,1,3,6,7,16,17,12,20,24,26, Тринадесет  7,10, Четвърта  1,2, Четиринадесет  10, Шеснадесет  6,8, Шеста  1,2,4,3

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Чипровци:   Извън Регулацията  Манастира,Трафо Клисура

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.