Нощен любителски риболов само на река Дунав

Нощен любителски риболов само на река Дунав

Със заповед на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури се определиха обектите разрешени за нощен риболов в страната. Разрешението важи само за водоеми за риболов от брега до месец ноември.

В област Монтана през тъмната част се разрешава любителския риболов на река Дунав. Язовир Огоста и река Огоста остават забранени за риболов през тъмната част на денонощието.

“Тъмна част на денонощието“ е периодът:

а) от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месеците ноември, декември и януари;

б) от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месеците февруари, март и април;

в) от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май, юни и юли;

г) от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците август, септември и октомври.

Във връзка с настоящата усложнена епидемиологична обстановка, Ви призоваваме при извършване на любителки риболов през тъмната част на денонощието да проявявате обществена отговорност, и стриктно да се придържате към указанията на Националния оперативен щаб за ограничаване на разпрострванението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки със заповедите на министъра на здравеопазването. Припомням Ви, че за справяне с разпространението на вируса е ограниченено струпване и движение на групи хора и спазване на дистанция от 2 метра между хората навън.

Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

НЕКА ВСИЧКИ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.