Започна безплатната подмяна на отоплителни уреди в Монтана (ВИДЕО)

Започна безплатната подмяна на отоплителни уреди в Монтана по програма „Лайф“ на Европейската комисия, съобщи кметът на Община Монтана Златко Живков.

Проектът се реализира съвместно с общините София, Бургас, Велико Търново, Русе и Стара Загора. Общата стойност на проекта е до 16 666 266 евро, безвъзмездното финансиране по програмата е в размер до 60 % от допустимите разходи, което се равнява на 9 999 760 евро. Бюджетът на община Монтана по проекта е 892 637 евро.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез проектиране, демонстриране и внедряване на механизъм за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете, подобряване на капацитета на администрацията и чрез повишаване на осведомеността на заинтересованите страни и широката общественост.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 528 домакинства, като 50 от тях ще бъдат обхванати в пилотната схема, а останалите 478 в Основната схема.

Първият етап – пилотната схема от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища на домакинствата в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди на газ и пелети стартира от 27 януари 2020 година и срокът в който гражданите можеха да подават документи приключи на 30 март.

Кампанията обхваща:
Първа зона – жилищните адреси, заключени между посочените по-долу гранични улици и булеварди на зоната за интервенция в централна градска част: бул. Парта от кръстовището с бул. Христо Ботев до кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг (само адресите с нечетни номера); ул. Княз Александър Батенберг от кръстовището с бул. Парта до кръстовището с ул. Странджа (само адресите с четни номера); ул. Странджа от кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг до кръстовището с ул. Панайот Хитов (само адресите с нечетни номера); ул. Панайот Хитов от кръстовището с ул. Странджа до кръстовището с ул. Иван Аврамов (само адресите с четни номера); ул. Иван Аврамов от кръстовището с ул. Панайот Хитов до кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг (само адресите с четни номера); ул. Княз Александър Батенберг от кръстовището с ул. Иван Аврамов до кръстовището с ул. 22-ри септември (само адресите с нечетни номера); ул. 22-ри септември от кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг до кръстовището с бул. 3-ти март (само адресите с четни номера). ул. Св. Климент Охридски от кръстовището с бул. 3-ти март до кръстовището с бул. Христо Ботев (само адресите с четни номера); бул. Христо Ботев от кръстовището с ул. Св. Климент Охридски до кръстовището с бул. Парта (само адресите с четни номера); бул. 3-ти март от кръстовището с ул. 22-ри септември до кръстовището с ул. Св. Климент Охридски.

Втора зона – всички жилищни адреси в ж.к. Изгрев.

В момента работна група извършва оценка на кандидатите отговорили на критериите за допустимост, като крайното класиране на кандидатите ще излезе до 13 април.
Подадените заявления от гражданите са 72 бр., но в пилотната фаза ще бъдат раздадени 50 бр. отоплителни уреди – 22бр. за пелети и 28бр. на газ, като тези които не са класирани за пилотната фаза ще останат за основната фаза, която ще стартира 2021 година.

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнители за доставка и монтаж на уредите, след приключването на която ще започне доставката на новите отоплителни уреди. Очаква се до месец септември уредите да бъдат доставени и монтирани до домовете на гражданите.

Старото оборудване ще бъде предадено от гражданите и ще бъде извозено за рециклиране.

Освен финансирането по Програма LIFE, Община Монтана е сключила договор за безвъзмездна финасова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, на стойност до 10 692 807 лв., по който също ще се извършва безплатна подмяна на стари печки от домакинствата с по-екологична алтернатива. По този проект ще бъдат подменени отоплителните уреди на около 3 000 домакинства.

Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

НЕКА ВСИЧКИ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.