Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа в Област Монтана за периода 27.04-30.04.2020 г.

ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 27-30 април  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

Община Берковица  

На 29.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Берковица:   03928. 201. 1,  03928. 47. 13,  03928. 47. 26,  03928. 514. 225,  Александровска  Газостанция, 76, 81, 79, 88, 2, 77, 86, 1, 80, 58, 78, Цех за Дограма, 96, 84, 15, 82,  извън регулацията  Пилетарник, ул. Дърводелна, ул. Лечебница  10, 7, 4, Пилетарник, 11, 5, 2, 13, 15,  Път 81 преди разклона за кв.  Раковица, ул.  Раковица,  Гаражна Площадка, Кафе аператив, ул. Хаджи Петър Илиев  15, Петролна База, Промишлена зона, Индустриална зона

На 29.04.2020 г.  /03:01 – 04:00 ч. / –  Берковица:   03928, 32, 3,  23, ул. Септември  16, 4, 3, 27, 7, 9, 8, 11, 19, 5, 21, 17, 23, 10, 1, 15, 6, 18, 13, 25, 14, 12, 2, ул.  Акация  1, ул.  Антим Крунев  1, 12, 2, 4, 3, 10, 8, 6, ул. Асен Златарев  9, 6, 8, 7, 10, ул. Ашиклар  20, 19, 15, 17, 13, 18, ул. Вяра  2,  ул. Генерал Скобелев  27, 42, 29, 44, 46, ул. Живовци  2, 3, 5, 1,  ул. Кочо Честименски  17,  Местност Асан Спахийски Връх, ул. Панайот Волов  7, ул. Патриарх Евтимий  6, 3, ул. Стефан Стамболов  18, 28, 16, 8, 1, 14, 30, 6, 22, 4, 26, 10, 19, 3, 13, 12,  ул. Тракия  8, 10, 6, 2, 4, 5, 3, 1

Община Вършец  

На 28.04.2020 г.  /02:00 – 03:00 ч. / –  Вършец:   420. 127. 28, ул. Васил Априлов  18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3, ул. Васил Левски  39,  Местност Милкина ливада  Сграда, ул. Никола Й. Вапцаров  11, 14, 12, 13, ул. Раковска  31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, ул. Трети Март (Братя Леон)  5, 3, 2, 4, ул. Хисаря  6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29, ул. Цар Калоян (Г. Яничков)  15, ул. Червени Камък  11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14

За Периода 28-29.04.2020 г.  /03:00 – 04:00 ч. / –  Долно Озирово:   I-161, Кв. 47, ул. Двадесет и втора  6, 1, 18, 3, 5, 8, 22, 10, 16, 12, 20, 7, ул. Двадесет и осма  2 А, 2, 3, 1, ул. Двадесет и пета  2, ул. Двадесет и първа  3, 1, 5, ул. Двадесет и седма  2, 1, 12, 6, 8, 4, ул. Двадесет и трета  2, 5, 4, 1, ул. Двадесет и четвърта  24, 11 А, 7, 10, 6, 11, 13, 22, 4, 12, 20, 3, 1, 8, 18, 2, 5, 9, 14, 16,  ул. Двадесет и шеста  4, 3, 2, 1, 5, ул. Двадесета  6, 12, 10, 2, 3, 1, 8, 14, ул. Дванадесета  1, 2,  ул. Девета  10 А, 8, 3, 2, 10, 7, ул. Деветнадесета  11, 5, 1, 13, 4, 2, 17, 3, 7, ул.  Десета  5, 1, 6, 8, 3, 2, 4, ул. Единадесета  4, 5, 1, 3, 2, ул. Осемнадесета  9, 4, 2, 6, ул. Осма  4, 3, 18, 7, 16, 9, 6, 15, 11, 17, 14, 28, 2, 5, 8, 20, 10, 1, 26, ул. Първа  77, 74, 51, 73, 106 А, 69, 80, 67 А, 60, 65, 85, 68, 104, 102, 52, 82, 106, 78, 54, 41, 45, 83, 49, 72, 96, 43, 88, 91, 7, 94, 76, 48, 58, 89, 33, 87, 92, 53, 75, 63, 47, 39, 46, 50, 90, 67, 81, 98, ул. Седемнадесета  2, 5, 7, 15, 1, 13, 10, 6, 8, 3, 12, 4, 9,  ул. Седма  5, 2, 9, 3, 11, 12, 6, 13, 7, ул. Шестнадесета  23, 14, 12, 25, 18, 21, 16, 19

Община Георги Дамяново  

На 28.04.2020 г.  /02:00 – 03:00 ч. / –  Георги Дамяново: ул.  Двадесет и девета  1, ул. Двадесет и пет  5, 9, 1, 7, 4, 13, 6, ул. Двадесет и седма  4, 8, 3, 6, 5, 1, 7, 9, ул. Двадесет и три  3, 5, 8, 2, 4, 12, 1, 6, 10, 7, ул. Двадесет и шест  9, 14, 12, 3, 10, 6, 5, 1, 4, 8, 2, 7, ул.  Десета  1, 2, 3, 5,  ул. Единадесета  10, ТП-1 Улично Осветление, 9, 13, 4, 6, 8, 12, 1, 3, 2, 7, ул. Първа  3, 23, 16, 1, 12, 29, 13, 35, 33, 8, 25, 7, 24, 15, 45, 41, 20, 32, 6, 18, 17, 4, 5, 11, 10, 30, 26, 39, 43, 28, 31, 14, 27, 9, 22, ул. Трета  2, 6, 3, 1, ул. Тринадесет  14, 4, 10, 12, 6, 8, 2,  УПИ 8 Кв. 3, ул. Четвърта  3, 1,  ул. Четиринадесет  1, 7, 5

Община Монтана  

За Периода 28-29.04.2020 г.  /03:00 – 05:00 ч. / –  Войници: ул. Васил Левски  4, 10, 7, 5, 2, 8, 1, 9, 12, ул. Гено Бонов  1, 19, 3, ул. Георги Димитров  28, 3, 10, 13, 20, 30, 16, 5, 15, 18, 36, 8, 24, 29, 4, 1, 31, 6, 32, 2, 34, 27, 25, 14, 12, 17, 39, 22, 33, ул. Дунав  1, 2, ул. Момчил  9, 8, 12, 11, 2, 1, 10, 4, 15, 13, 16, 7, 6, 14, ул. Самота  1, ул. Средец  7, 12, 10, 1, 3, 4, 6, Стоп.  Двор, 6, 5, 18, 2, 8,  ул. Христо Ботев  16, 4, 7, 8, 14, 11, 15, 12, 17, 6, 2, 20, 1, ул. Чавдар  5, 3

На 29.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Долно Белотинци:   460008,  800692, ул. Александър Стамболийски  9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22, ул. Арм. Ген. Иван Михайлов  3, 5, 1, ул. Асен Греков  2, 8, 6, ул. Васил Коларов  17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3, ул. Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11, ул. Владимир Минчев  18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3, ул. Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, ул. Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11, ул. Георги Бенковски  4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14, ул. Георги Дамянов  24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2, ул. Георги Димитров  24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3,  ул. д-р Стамен Илиев  6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1, ул. Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6, ул. Дара Михайлова  7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3, ул. Емил Марков  6, 2, 3, ул. Замфир Попов  15, 9, 2, 11, 3, 13, 7, ул. Игнат Колов  6, 1, 2, 3, 5,  Извън Регулацията  Администр. Сграда и Стол, 1, Вила, ул. Илия Андрев  2, 9, 1, 5, 3, ул. Кокиче  6, 9, 1, 8, 3, 7, ул. Коло Василев  4, 1, 6, 2, ул. Лика Рачин  2, 7, 6, 4, 5, 8, 9,  ул. Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8, ул. Младен Апостолов  14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5, ул. Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17, ул. Ненка Илиева  2, ул.  Никола Йонков Вапцаров  4, 7, 6, 1, 5, 9, 8, ул. Огоста  7, 5, 1, 3, 2, ул. Петко Дошов  10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19, ул. Петко Рачев Славейков  1, 4, 8, 2, 6, ул.  Победа  2, 4, 7, ул. Пъстрина  15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20, ул. Синчец  6, 5, 9, 7, 4, 3, 10, ул. Стадиона  12, 6, 8, 4, 16,  Х-242 Кв. 31, ул. Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1, ул. Цеко Тодоров  3, 1,    ТП 1 Улично, ТП 2 Улично

На 29.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Ерден:   извън регулацията  Помощно стопанство

На 29.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Монтана:   1290029,  48489. 2. 534,  48489. 2. 643 Местност Гламата,  48489. 4. 502,  48489. 4. 567 И 48489. 4. 495,  Жеравица,  извън регулацията  складове, работилница за изделия от PVC Платове, Кувейт, Свинарник-Разсадника, Разсадник, Пилетарник, Хладилна база, Свинекомплекс, Бензиностанциярибарници, Тир 3, 1, Главно мерене, Тир-1 Клон 3,  ПИ 48489. 2. 537  Местност Гламата,    1

На 29.04.2020 г.  /04:01 – 05:00 ч. / –  Монтана: ул. Ангел Кънчев  32, 43 Б, 34, 40, 43, 30, 33, 37, 42, 36, 35, 38, 38 А, 41, 39, ул. Баба Тонка  34, 28, 30, 24, 17, 32, 19, 22, 26, 21, ул. Георги Данчов (Д. Данов)  8, 3, 10, 7, 1, 2, 2  Б, 32, 4, 5, 2  А, 6, 11, 9, ул. Гоце Делчев (Лика Рачин)  32, 36 А, 65, 39, 45, 47, 61, 30 А, 63, 44, 49, 40, 34, 36, 51, 53, 38, 57, 42, 55, 41, 45 А, 30, 1 Ъгъл, 43, 59, ул. Илия Маринов  2, 1, ул. Неофит Бозвели  зад Електрото, ул. Петър Парчевич  60, 52, 58, 64, 39, 44, 36, 66, 62, 34, 40, 48, 46, 27, 25в, 29, 42, 38, 33, 50, 54, ул. Юрий Венелин  49, 44, 56, 57, 42, 51, 54, 62, 53, 60, 41, 47, 43, 52, 50, 64, 58, 45, 55, ул. Яне Сандански (Л. Караст. )  4,    улица Петър Парчевич и ул.  Баба Тонка

На 28.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Монтана: ул. Гоцо Митов  11, 9, 5, ул. Диана  19, 15а, 21, 17, ул. Индустриална,  Търговски Складове, 44, ул. Морава  2, ул. ХXI Век  20

На 29.04.2020 г.  /03:01 – 04:00 ч. / –  Монтана: ул.  Княз Александър Батенберг  33, 31, 27, 37, 12, 29, 35, ул. Мария Димова (Б. Стоилов)  26, 38, 34, 29, 45, 23, 36, 41, 39, 21, 47, 27, 37, 30, 32, 43, 33, 40, 25, 35, 31, ул. Панайот Хитов  46, ул. Свети Климент Охридски  47, 39, 32, ул. Свети Климент Охридски (Г, 31, 36, 34, 25, 38, 42, 44, 45, 26, 41, 30, 24, 22, 43, 28, 48, 034, 40, 15, 46, 32, 39, 27, ул. Средна Гора  5, 4, 9, 7, 3, 6, ул. Стефан Савов (М. Пенов)  37, 41, 22, 31, 27, 39, 34, 30, 24, 26, 36, 33, 32, 35, 29, 20, 28, ул. Трети март (Г. Димитров)  77, ул. Юлиус Ирасек (Житомирска)  23, 35, 29, 20, 24, 31, 33, 27, 22, 17, 25, 12, 16, 18.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.

Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.