Община Лом предоставя топъл обяд на 170 крайно нуждаещи се

Община Лом предоставя топъл обяд на 170 крайно нуждаещи се

Община Лом ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се по програмата „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Това са хора от града и селата Ковачица, Сталийска махала, Замфир, Трайково, Станево, Долно Линево, Добри дол, Сливата и Орсоя.

Договорът за предстовяне на услугата бе подписан от кмета д-р Георги Гаврилов и Агенция „Социално подпомагане“. Програма е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на коронавирус, са в затруднение да осигурят прехраната си.

В услугата „Топъл обяд“ са включени потребителите на досегашната обществена трапезария, чийто срок изтече на 30 април т.г. Това са крайно бедни хора, с липса на доходи, с трайни увреждания и в невъзможност за самообслужване, и близки, които да се грижат за тях.

150 крайно нуждаещи се вече получават хранителната помощ. Обядът включва супа, основно ястие и хляб, и поне веднъж седмично десерт. Храната се приготвя от Домашния социален патронаж и се доставя ежедневно, в работни дни, до дома на потребителя, при спазване на строги хигиенно-санитарни норми.

Топлият обяд на крайно нуждаещите се ще се дава до 19 юни т.г. За целта Агенция „Социално подпомагане“ осигурява 16 269 лв., от които 14 025 лв. са предвидени за приготвянето на храната, а 2 244 лв. са за транспортни и режийни разходи, както и за съпътваща подкрепа.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.