Планираните прекъсвания на електрозахранването в област Монтана за периода 18-22.05.2020

Спират тока във Вършец и Берковица, вижте кога

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

Община Вълчедръм  

На 19.05.2020 г. /14:00 – 14:15 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Вълчедръм:   22-ти Септември /23-ти/  12, 14, 3, 4, 11, 12, 32, 31, 26, 18, 33, 29, 19, 30, 13, 15, 20,  919016,  922026,  922032,  922035,  922045,  922046  Землището,  922050,  922058,  Адалберт Антонов  12, 18, 20, 7, 16, 1, 3, 4, 6, 5, 8, 1, 10, 2, 15,  Александър Стамболийски  6, 8, 2, 15, 3, 10, 1, 4,  Ангел Кънчев  5, 2, 7, 6, 3,  Антон Страшимиров  11, 5, 2, 1, 12, 13, 3, 4, 2, 1,  Армалуй  2 Осветление, 17, 7, 15,  Ахелой  2, 12, 6, 1, 3, 10,  Баба Тонка  24, 2,  Балатон  38, 61, 36, 42,  Бачо Киро  1, УО, 2, 4,  Бенковски /Д.Благоев/  88, 25,  Битоля  14, 2, 1, 6, 13, 10, 11, 8, 12,  България /Г.Димитров/  108, 105, 109, 126, 106, 73, 110, 120, 96, 118, 132, 103, 119а, 99 Сладкарница, 111, 114, 88, 101, 115, 130, 112, 122, 116, 99, 107, 17, 35, 15, 117, 1, 97, 79, 81, 75, 96, 87, 104, 90, 83, 94, 73, 48, 69, 98, 92, 85, 80, 91 Железария, 51а Магазин, 71, 91, 100, 102, 106, 129, 161, 164, 136, 158, 139, 137, 156, 168, 141, 138, 144, 134, 119, 133, 117, 121, 142, 136, 150 Шивашки Цех, 125, 123, 114, 126, 129, 122, 143, 106,  Васил Левски  42, 34, 9, 32, 36, 38, 40, 7, 14, 1, 26, 24, 18, 16, 20, 2, 4, 22,  Васил Петлешков /Г.К-Ва/  3, 4, 6, 2, 8,  Верила  19,  Витоша  6, 1, 4, 2, 3,  Вихрен  16, 2, 4, 1,  Ген.Владимир Стойчев /Мб/  6, 4,  Генерал Гурко  9, 1, 12, 7, 10, 6, 5, 8, 2, 16,  Генерал Скобелев  5,  Георги Попадийски  6, 8, 16, 2, 12, 20, 3, 13, 10, 1, 5, 18,  Граф Игнатиев /А.Жданов/  9, 7, 11, 5, 10, 16, 18, 3, 12, 13, 14,  Евлоги Георгиев /Ален Мак  9, 13, 15, 7, 11, 20,  Златия  19, 25, 15, 17, 14, 27, 31, 22, 18, 23, 26, 26а, 20, 29, 16,  извън населеното място  стоп. двор, Бензиностанция, Зърно База, Ферма, Навес, Рем. Работилница, 1, Склад, Склад Зърно,  Изгрев /М.Гвардия/  4, 1, 8, 5, 3, 2, 7, 14, 9, 10, 14,  Капитан Савойски  5, 1, 5, 4, 3, 6, 2, 8, 35, 33, 26, 27, 23, 22, 31, 24, 25, 29, 15, 12, 13, 21, 11, 17, 19, 10, 9, 16, 14,  Кирил Марков  1, 9, 6, 2, 18, 8, 4, 3, 11, 10, 12,  Климент Охридски  6, 1, 3, 10, 8, 12, 2, 4,  Клокотница  28, 31, 47, 22, 27, 33, 20, 62, 64, 61, 41, 58, 45, 19, 11, 59, 49, 52, 13, 43, 18, 50, 55, 67, 53, 56, 60, 35, 15, 14, 17, 29, 57, 7, 9,  Лайош Кошут  6, 1, 4, 2,  Марица  13, 14, 8, 19, 9, 18, 21, 11, 30, 26, 10, 12, 22, 15, 17, 23, 29, 32, 1, 4, 3, 5, 2, 6,  Никола Обретенов /В.П-Ва/  5, 2, 4, 1,  Освобождение /Ленин/  11, 1, 10, 15, 4, 7, 2, 8, 6, 12, 3, 13, 9, 19, 27, 31, 14, 17, 16, 25, 33, 22, 18, 20, 29, 24, 20, 31, 52, 47, 37, 54, 28, 34, 26, 40, 50, 51, 55, 44, 32, 43, 30, 42, 46, 48, 36, 49, 38, 35, 9, 39, 45, 53,  Отец Пайсий  62, 46, 49, 45, 68, 78, 72, 66, 76, 47, 39, 74, 70, 11, 48, 84, 75, УО, 80, 86, 70, 62, 55, 80а, 90, 57, 65, 53, 71, 92,  Пенчо Славейков  6, 7, 4,  Петко Славейков  5, 9, 2, 3,  Петър Парчевич  6, 8, 2, 2,  Пъстрина  6, 2, 1, 3,  Сан Стефано  8, 1, 5, 7, 6, 3,  Стадиона /Комсомолска/  7, 17, 10, 19, 21, 23, 14, 5, 9, 11,  Стефан Караджа  2,  Стоян Заимов /С.Русев/  6, 10, 1, 24, 21, 15, 8, 4, 13, 12, 14, 22, 5, 3, 9, 7, 16, 18, 19, 2,  Струма  7, 2, 6, 8, 1, 12, 10, 3, 5,  Съединение /В.Коларов/  3, 2, 1,  Тимок  1,  Тодор Каблешков /Х.М-Лов/  2, 1, 5, 4, 6, 7,  Хаджи Димитър  13,  Хаимбоаз  8, 5, 1, 10, 7, 3, 2, 4, 11,  Христо Ботев  29, 10, 2, 16, 25, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 27, 39, 35, 19, 17, 21, 33, 24, 33, 1, 6, 8, 11, 2, 10, 4, 13, УО, 7, 18, 20, 22,  Христо Давидов  27, 24, 26, 34, 21, 28, 22, 18, 15, 25, 29, 17, 32, 7, 15, 12, 6, 9, 3, 14, 5, 8, 20, 2, 11, 1, 4, 16, 18,  Хъшове  4, 2, 1, 8, 7, 6, 3, 5,  Цар Самуил  45, 15, 8, 2, 13, 12, 14, 22, 5, 4, 20, 23, 21, 6, 18, 17, 27, 7, 25, 1,  Цар Симеон Велики /М-Л Т/  47,  Цибрица  5, 3, 2,  Черни Връх  6, 4, 2, 3,  Шейново  5, 2, 7, 3, 1, 1, 2, 3, 4,  Шипка  4, 3, 5, 8, 10, 12, 1, 9, 2, 16,  ъгъл на Хр. Ботев и ул. Отец Паисий, ул. Янтра  6, 4, 2

На 19.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Вълчедръм:   919016,  ул. Адалберт Антонов  3, 4, 6, 5, 8, 1, 10, 2, 1, ул. Антон Страшимиров  4, ул. Баба Тонка  24, 2,  Бенковски /Д.Благоев/  88, 25,  Битоля  14, 2, 1, 6, 13, 10, 11, 8, 12,  България /Г.Димитров/  97, 79, 81, 75, 96, 87, 104, 90, 83, 94, 73, 48, 69, 98, 92, 85, 80, 91 Железария, 51а Магазин, 71, 91, 100, 102, 106, 17, 35, 15, 117, 1,  Васил Левски  14, 1, 26, 24, 18, 16, 20, 2, 4, 22,  Ген.Владимир Стойчев /Мб/  6, 4,  Георги Попадийски  6, 8, 16, 2, 12, 20, 3, 13, 10, 1, 5, 18,  Граф Игнатиев /А.Жданов/  9, 7, 11, 5, 10, 16, 18, 3, 12, 13, 14,  Евлоги Георгиев /Ален Мак  9, 13, 15, 7, 11, 20,  Златия  19, 25, 15, 17, 14, 27, 31, 22, 18, 23, 26, 26а, 20, 29, 16,  Извън Населеното Място  Зърно База, Ферма, Навес, Рем. Работилница,  Изгрев /М.Гвардия/  14,  Капитан Савойски  1, 5, 4, 3, 6, 2, 8,  Клокотница  28, 31, 47, 22, 27, 33, 20, 62, 64, 61, 41, 58, 45, 19, 11, 59, 49, 52, 13, 43, 18, 50, 55, 67, 53, 56, 60, 35, 15, 14, 17, 29, 57, 7, 9,  Лайош Кошут  6, 1, 4, 2,  Марица  1, 4, 3, 5, 2, 6,  Никола Обретенов /В.П-Ва/  5, 2, 4, 1,  Освобождение /Ленин/  19, 27, 31, 14, 17, 16, 25, 33, 22, 18, 20, 29, 24,  Отец Пайсий  11,  Пенчо Славейков  6, 7, 4,  Петко Славейков  5, 9, 2, 3,  Пъстрина  6, 2, 1, 3,  Сан Стефано  8, 1, 5, 7, 6, 3,  Стадиона /Комсомолска/  7, 17, 10, 19, 21, 23, 14, 5, 9, 11,  Стефан Караджа  2,  Стоян Заимов /С.Русев/  2,  Струма  7, 2, 6, 8, 1, 12, 10, 3, 5,  Съединение /В.Коларов/  3, 2, 1,  Тимок  1,  Хаимбоаз  8, 5, 1, 10, 7, 3, 2, 4, 11,  Христо Ботев  1, 6, 8, 11, 2, 10, 4, 13, УО, 7, 33,  Христо Давидов  7, 15, 12, 6, 9, 3, 14, 5, 8, 20, 2, 11, 1, 4, 16, 18,  Цар Самуил  15, 8, 2, 13, 12, 14, 22, 5, 4, 20, 23, 21, 6, 18, 17, 27, 7, 25, 1,  Цибрица  5, 3, 2,  Черни Връх  6, 4, 2, 3,  Янтра  6, 4, 2

На 20.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ –  Вълчедръм:   Баба Тонка  24, 2,  Бенковски /Д.Благоев/  88, 25,  България /Г.Димитров/  17, 35, 15,  Ген.Владимир Стойчев /Мб/  6, 4,  Георги Попадийски  6, 8, 16, 2, 12, 20, 3, 13, 10, 1, 5, 18,  Евлоги Георгиев /Ален Мак  9, 13, 15, 7, 11, 20,  Златия  19, 25, 15, 17, 14, 27, 31, 22, 18, 23, 26, 26а, 20, 29, 16,  Клокотница  28, 31, 47, 22, 27, 33, 20, 62, 64, 61, 41, 58, 45, 19, 11, 59, 49, 52, 13, 43, 18, 50, 55, 67, 53, 56, 60, 35, 15, 14, 17, 29, 57, 7, 9,  Лайош Кошут  6, 1, 4, 2,  Пъстрина  6, 2, 1, 3,  Стадиона /Комсомолска/  7, 17, 10, 19, 21, 23, 14, 5, 9, 11,  Струма  7, 2, 6, 8, 1, 12, 10, 3, 5,  Съединение /В.Коларов/  3, 2, 1,  Хаимбоаз  8, 5, 1, 10, 7, 3, 2, 4, 11,  Христо Ботев  33,  Цар Самуил  15, 8, 2, 13, 12, 14, 22, 5, 4, 20, 23, 21, 6, 18, 17, 27, 7, 25, 1,  Цибрица  5, 3, 2

Община Лом  

На 18.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ –  Лом:   Алеко Константинов  21, 23, 2, 7, 1, 16, 26, 14, 8, 12, 2 А, 19, 3, 25, 11, 17, 6, 4, 9, 15, 20, 13, 24, 10, 5, 18, 22,  Братя Миладинови  7, 32, 8, 10, 16, 30, 18, 12, 14, 2, 26, 24, 22, 5, 1, 6, 9, 20, 28,  Гоце Делчев  13, 15, 20, 12, 9, 4, 8, 16, 22, 6, 17, 1, 5, 14, 18, 11, 10, 2, 3,  Искър  15, 20, 14, 21, 17, 13, 42, 6, 3, 22, 39, 31, 29, 18, 8, 23, 25, 7, 36, 28, 12, 19, 24, 35, 38, 37, 10, 34, 32, 16, 30, 27, 11, 4, 9, 44, 40, 33, 1,  Люляк(Петър Калчев)  12, 4, 6, 10,  Марица  3, 14, 10, 11, 12, 4, 2, 13, 16, 19, 21, 5, 15, 9, 18, 1, 8, 7, 17, 6,  Митко Палаузов  7,  Пелистър  7, 10, 6, 8, 9, 4, 1, 5, 2, 3,  Пирот  31, 37, 35,  Стара Планина  28, 29, 11, 15, 30, 32, 24, 12, 31, 20, 14, 21, 23, 13, 18, 25, 33, 9, 16, 17, 19, 26,  Тимок  10, 7, 3, 9, 4, 1, 8, 6, 2, 5,  Тунджа  24, 26, 16,  Цар Петър(М.Стефанов)  26, 35, 52, 39, 48, 41, 37, 31, 46, 44, 43, 42, 36, 32, 38, 40, 8, 50, 30, 34, 33, 29, 28,  Шести Септември  12, 16, 10, 20, 14, 8, 18, 6, 2

На 18.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ –  Лом:   Върбица(Тодор Илиев)  1,  Гаврил Карастоянов(В.Тер)  2, 5, 3, 1, 6, 4, 8,  Генерал Скобелев  5, 7, 4, 18, 20, 10, 16, 8, 2, 6, 12, 14, 3,  Гео Милев  10, 4, 12, 1, 14, 3, 2, 6,  Добруджа  2,  Дружба  15, 22, 8, 38, 13, 28, 2, 1, 31, 23, 20, 17, 16, 39, 25, 18, 5, 10, 26, 6, 9, 35, 19, 41, 3, 40, 14, 32, 27, 24, 42, 11, 21, 33, 37, 4, 36, 29, 34, 30,  Кокиче  6, 2, 4,  Крайречна(Димитър Ганев)  1, 16, 7, 6, 10, 22, 26, 18, 9, 2, 20, 24, 11, 8, 4, 3, 12,  Латинка  49, 47, 45, 53, 19, 43, 51, 41,  Момин Брод  5, 2,  Пенчо Славейков  5, 7, 3, 11, 1, 9,  Райко Даскалов  18, 12, 3, 20, 13, 4, 11, 6, 5, 16, 9, 10, 14, 8, 1, 7,  Синчец-Момин Брод  3, 6, 2, 4, 1,  Средна Гора  2, 6, 1, 4, 3, 5,  Христо Иванов Кулин(Ц.М)  2, 5, 4, 3, 10,  Цанко Церковски  3, 12, 10, 5,  Цвятко Панов Комитата(Лд)  3, 4, 2, 8, 5, 6, 1

На 18.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./ –  Лом:   Даме Груев  14, 6, 12, 10, 8, 22, 30, 28, 18, 32, 16, 1, 34, 20, 26, 24,  Добруджа  30, 25, 24, 28, 16, 22, 34, 26, 32, 20, 18, 27, 21,  Каймакчелан  17, 14, 15, 16,  Червена Стена  13, 11, 10, 12,  Шести септември  37, 41, 53, 45, 27, 35, 39, 43, 47, 49, 55

На 18.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ –  Станево:   ул. Двадесет и девет  2, ул. Петнадесет  27 УО, ул. Тридесет и девет  2, 6, 4, ул. Тридесет и едно  8, 34, 55, 30, 51, 59, 41, 27, 49, 35, 57, 32, 37, ул. Тридесет и осем  13, 17, 7, 2, 5, 4, 46, 15, 10, 11, 8, 6, 21, 1, 3, ул. Тридесет и седем  3, 1, ул. Тридесет и три  3, 4,  ул. Тридесет и шест  32, 17, 4, 6, 42, 40, 36, 38, 28, 24, 30, 2, 34, ул. Четиридесет  5, 1, 4,  ул. Четиридесет и пет  3, 5, 4, 2,  ул.Четиридесет и три  7, 11, 4, 13, 17, 24, 2, 22, 15, УО, 8, 12, 10, 5, 14, ул.  Четиридесет и шест  4, 6

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.