4 лица от областта получиха разрешение за неотложно плащане

НАП

4 лица – 3 юридически и 1 физическо, от област Монтана получиха от Националната агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. 1400 е общият им брой за цялата страна.

Чрез този механизъм на затруднените да обслужват задълженията си към бюджета, които имат наложен от НАП запор на банкови сметки, се разрешава с част от постъпленията по тях да извършват неотложни плащания като заплати на персонала, плащания към доставчици и други подобни, а друга част отиват за погасяване на данъци и осигурителни вноски.  

Приходната администрация припомня, че от 21 май се възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително провеждането на публични търгове, както и образуването на нови изпълнителни дела.

 „В периода на извънредното положение публичните изпълнители работиха гъвкаво и с пълно разбиране за сложната икономическа ситуация, в която се намира бизнесът. Правим всичко възможно и в момента действаме партньорски, като виждаме добросъвестно поведение при преобладаващата част от търговците в страната“, каза директорът на „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.