Два пъти повече безработни в Монтанско заради кризата с коронавируса

Нов шанс за безработните от три общини в региона

Почти 50 дни след обявяването на извънредното полежение в България заради коронавируса в област Монтана новорегистрираните безработни са два пъти повече в сравнение със същия период през миналата години, съобщиха от Бюрото по труда в Монтана.

Новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда от 13.03 – 27.05.2020 г.  са 2529 лица (по предварителни данни), като 1202 или 47.5 % от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. За сравнение със същия период на 2019 г., броят на новорегистрираните е бил 1207.

Среднодневният брой регистрирани за периода от 13.03.2020 г. до 27.05.2020 г. е 53 лица, при 25 среднодневно през аналогичния период на 2019 г.

Новорегистрираните лица на 27 май 2020 г. по предварителни данни за 1 ден  са общо 16 лица, като 11 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.

Равнището на безработица за област Монтана към края на м.април е 14.7% при 12.8% за предходния месец март и 11.7% през месец април на миналата година.

На 27 май 2020 г. на работа са устроени общо 27 безработни лица, 15 от тях в реалната икономика, а 884 безработни са постъпили на работа от началото на периода досега, в т. ч. 551 в реалната икономика.

От началото на месец май, в Дирекция „Бюро по труда“ от област Монтана работодатели са заявили общо 334 свободни работни места, в т.ч. 278 места в реалната икономика и 56 субсидирани работни места.

Подадените заявления от работодатели по мярката „60/40“ в област Монтана до 26.05.2020 г. са 114 броя за 2420 лица.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.