Община Чипровци приема заявки за нови социални услуги

В Чипровци ще популяризират региона с велопоход

Община Чипровци приема заявки за нови социални услуги във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Чипровци“.

Във връзка със сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Чипровци и Министерство на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.101-0187 „Патронажна грижа в община Чипровци“

Община Чипровци уведомява всички заинтересовани лица, че стартира прием на заявки за предоставяне на следните услуги:

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

• заплащане на битови сметки;

• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

• Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

• Хора с увреждания и техните семейства;

• Възрастни в риск, а именно лица:

• в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

• поставени под карантина във връзка с COVID-19;

• самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявки за доставки се приемат всеки ден от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 часа на телефон: 09554 2828.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.