Отнеха разрешителното за дейности с отпадъци на ломска фирма

Отнеха разрешителното за дейсности с отпадъци на ломска фирма

РИОСВ Монтана отне разрешителното за дейсности с отпадъци на ломска фирма, след извършена проверка на място, съобщиха от институцията.

В изпълнение на издадена от министъра на околната среда и водите заповед, на 08.06. 2020 г. експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка в град Лом.

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено през 2018 г. от РИОСВ – Монтана разрешение. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци.

В тази връзка на 09.06.2020 г. РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.