ЧЕЗ: Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 15.06-19.06.2020 г.

ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Монтана

Община Берковица  

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Драганица:   Втора  10,  8,  9,  15,  29,  35,  24,  2,  16а,  21,  6,  16,  12,  11,  13,  1,  7,  14,  27,  33,  22,  3,  25,  5,  19,  23,  10,  17,  18,  31,   Двадесет  2,  6,  10,  3,  1,  8,  4,   Двадесет и  Две  4,  2,   Двадесет и  Едно  13,  9,  7,  1,  15,  5,  17,  11,  3,   Дванадесет  4,  1,  5,  9,  7,  3,  10,  11,  12,  8,   Девета  8,  4,  6,  2,   Деветнадесет  4,  2,   Десета  5,  1,  2,  11,  7,  3,  4,  9,  12,  8,  13,  6,   Единадесет  2,  3,  1,  6,   Осемнадесет  4,  9,  7,  6,  2,  3,  5,  1,   Осма  2,  4,  6,  1,   Пета  1,  2,  3,   Петнадесет  6,  14,  9,  1,  2,  12,  3,  11,  10,  13,  5,  8,   Първа  10,  7,  8,  3,  6,  12,  9,  1,  2,  4,  ТП-3 Улично,  1,  33,  36,  19,  27,  42,  20,  31,  73,  57,  63,  25,  53,  39,  35,  15,  71,  41,  37,  59,  58,  18,  64,  16,  2,  21,  56,  26,  43,  69,  62,  55,  67,  48,  49,  51,  23,  61,  50,  17,  32,  60,  13,  38,  44,  28,  45,  30,  22,  40,   Седемнадесет  5,  7,  1,  2,  4,   Седма  3,  2,  9,  1,  5,  7,   Трета  2,  4,   Тринадесет  1,  2,  5,  4,   Четвърта  3,  10,  8,  12,  2,  4,  14,  5,   Четиринадесет  16,  12,  4,  2,  1,  14,  10,  6,   Шеста  6,  3,  1,  7,  4,  8,  2,  5,     2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Пърличево:   9-ти септември  1,  5,  3,  6,  10,   Ал Стамболийски  26,  29,   Бор  3,  1,  7,  5,   Васил Левски  16,  9,  6,  1,  7,  14,  18,   Витоша  8,  11 А,  15,  14,  7,  10,  12,   Г. Димитров  9,  6,  7,  3 А,  2,  4,  5,  10,  11,  6 А,  3,   Гробарска  1,  3,  7,  5,   Димитър Благоев  4,  1 А,  3,  1,   Дружба  2,   Замфир Попов  18,  14,  12,  7,  11,  10,  9,  10 А,  6,  4,  8,  13,   Иван Вазов  5,  10 А,  7,  9,  5 А,  10,   Любен Каравелов  5,  3,  1,   Македония  39,  46,  41,  35,  44,   Морава  7,   Пирин  2,  5,  7,  4,   Раковски  2,  1,   Рила  1,  3,  1 А,  5,   Средец  2,   Стефан Караджа  2,   Странджа  2,  4,  10,  9,   Хаджи Димитър  3,  2,   Христо Ботев  9,  11,  12,  10,  8,  7,  1,  13,  3 А,  4,  11 А,  2,  6,  5,  3,   Явор  17,  16

На 18.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Слатина,   Общ. Берковица:   Васил Левски  23,  14,  13,  17,  22,  9,  1,  12,  18,  5,  20,  16,  15,  4,  6,  3,  21,  2,  7,  19,  26,   Георги Димитров  23,  43,  55,  17,  28,  30,  22,  38,  47,  27,  18,  57,  4,  26,  10,  20,  53,  37,  25,  41,  24,  29,  19,  61,  16,  34,  63,  45,  1,  15,  3,  12,  49,  6,  8,  51,  39,  21,   Девети Септември  19,  18,  12,  22,  3,  26,  4,  17,  6,  15,  2,  9,  5,  8,  7,  11,  10,  13,  1,  20,   Димитър Благоев  5,  14,  32,  12,  18,  1,  2,  20,  26,  8,  3,  24,  10,  9,  22,  13,  16,  30,  6,   Иван Вазов  3,  10,  8,  7,  5,  1,  4,  9,  2,   Н. Й. Вапцаров  6,  7,  2,  10,  4,  3,  8,  11,  9,  12,   Христо Ботев  15,  10,  13,  17,  35,  26,  24,  29,  31,  5,  2,  1,  27,  7,  25,  14,  4,  19,  11,  3,  34

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Слатина,   Общ. Берковица:   Васил Левски  23,  14,  13,  17,  22,  9,  1,  12,  18,  5,  20,  16,  15,  4,  6,  3,  21,  2,  7,  19,  26,  27,  26,   Георги Димитров  23,  43,  55,  17,  28,  30,  22,  38,  47,  27,  18,  57,  4,  26,  10,  20,  53,  37,  25,  41,  24,  29,  19,  61,  16,  34,  63,  45,  1,  15,  3,  12,  49,  6,  8,  51,  39,  21,  73,  71,  70,  40,  69,  68,  64,  97,  85,  48,  54,  63,  81,  38,  80,  75,  52,  44,  62,  58,  91,  79,  56,  50,  72,  77,  46,  60,  89,  99,  42,   Девети Септември  19,  18,  12,  22,  3,  26,  4,  17,  6,  15,  2,  9,  5,  8,  7,  11,  10,  13,  1,  20,  25,  23,  27,  29,   Димитър Благоев  5,  14,  32,  12,  18,  1,  2,  20,  26,  8,  3,  24,  10,  9,  22,  13,  16,  30,  6,  19,  10,  32,  36,  34,  17,   Иван Вазов  3,  10,  8,  7,  5,  1,  4,  9,  2,   Местност Стопански Двор  Сп.Кран,   Н. Й. Вапцаров  6,  7,  2,  10,  4,  3,  8,  11,  9,  12,   Христо Ботев  15,  10,  13,  17,  35,  26,  24,  29,  31,  5,  2,  1,  27,  7,  25,  14,  4,  19,  11,  3,  34

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Цветкова Бара:   002004  ,    Главна  23,  13,  7,  21,  31,  6,  5,  14,  18,  33,  16,  45,  28,  11,  25,  34,  9,  27,  10,  4,  12,  1,  20,  8,  26,  49,  3,  47,  37,  19,  50,   Гороница  26,  20,  7,  10,  3,  5,  22,  24,  8,  4,  18,  1,  14,  16,  12,  2,   и звън Регулация  Клисурски Манастир,   Черемошница  6,  3,  8,  1,  4,  10,  2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Черкаски:   Акация (21)  1,  10,  21,  17,  8,  11,  7,  6,  13,  19,  9,  15,  1,  12,  2,  5,  4,   Божур (25 А)  2,  1,   Бозаджийска (Дванадесет)  8,  14а,  1,  14,  12,   Бор (Единадесет)  6,  2,  7,  5,  1,  3,  4,   Бреза (Двадесет)  2,   Вароша (Първа А)  10,  12,  17,  3,  18,  1,  16,  14,  5,  15,  8,  2,   Върбица (Дванадесета)  5,  10,  1,  2,  4,  3,   Върха (24)  2,   Гавгалия (Шестнадесет)  1,  3,  5,   Гурнов (Трета)  1,  3,   Дребако (Четиринадесет)  7,  4,  3,  1,  5,   Еделвайс (23)  4,  1,  3,  8,   Ела (Четвърта)  1,  2,   и глика (Тринадесет Б)  4,  1,  2,  3,   и грище (25)  10,  5,  3,  8,  2,  4,  6,   и звора  4,   и згрев (Деветнадесет)  33,  38,  34,  18,  12,  43,  49,  31,  52,  32,  29,  27,  21,  40,  22,  26,  36,  25,  42,  28,  44,  47,  20,  45,  16,  23,  10,  24 А,  7,  3,  5,  15,  11,  6,  1,  8,  17,  9,  13,   Казанджийска (Девета А)  1,  5,  3,   Калина (Двадесет и  Втора)  2,  3,  7,  4,  5,   Кестените (Осма)  3,  5,  1,  4,  2,   Ком (Втора)  2,  4,   Корийски дол (22 Б)  3,  1,   Корията (Двадесет и  Втора А  1,  9,  7,  4,  2,  11,   Крайна (Седемнадесет)  3,  1,   Липа (29)  1,  2,   Метохска (Девета)  10,  6,  8,  12,   Перуника (Петнадесет)  4,  8,  2,   Речна (27 )  15,  11,  13,  5 А,  7,  3,  1,  5,  9,   Роза (Пета)  3,   Ружа (27 А)  1,   Синчец (Десет)  5а,  8,  6,  4,  12,  2,  7,  11,  3,  9,  10,  5,   Стубла (Десета)  2,  4,  1,   Теменуга (28 )  2,   Хризантема (26)  8,  10,  4,  1,  6,   Христо Ботев (Първа)  32,  58,  5,  34,  4,  13,  27,  26,  29,  30,  1,  6,  14,  22,  23,  28,  3,  33,  20,  8,  2,  35,  18,  12,  53,  56,  51,  72,  42,  70,  58,  62,  37,  47,  40,  68,  46,  45,  55,  57,  60,  65,  66,  44,  54,  52,  49,  50,  74,  64,  43,  63,  61,  101,  136,  110,  77,  124,  88,  118,  75,  108,  93,  130,  67,  81,  69,  87,  112,  132,  79,  96,  134,  97,  90,  71,  78,  114,  102,  94,  91,  95,  103,  92,  86,  89,  85,  122,  100,  73,  76,  120,  106,  1,  116,  98,   Църковна (Седма)  10,  14,  8,  6,  1,  16,  3,  5,   Червен Брег (Тринадесет)  4,  5,  8,  1,  6,  2,  7,  9,   Ямачо (Тринадесета)  6,  4,  1,  2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ягодово,   Общ. Берковица:   015014  ,    Александър Стамболийски  19,  7,  15,  3,  13,  17,  23,  1,  9,   Васил Левски  66,  23,  34,  16,  1,  3,  55,  5,  72,  60,  49,  25,  56,  68,  48,  59,  29,  40,  38,  9,  57,  14,  12,  37,  44,  22,  17,  75,  46,  2,  62,  51,  45,  36,  82,  7,  21,  73,  70,  28,  41,  6,  11,  77,  35,  64,  53,  61,  26,  31,  74,  4,  52,  10,  18,  19,  63,  58,  65,  8,  78,  32,  30,  39,  43,  15,  24,  84,  47,   Вречна  4,  2,  19,   Георги Димитров  4,  6,  10,  7,  1,  5,  2,   Георги Трайков  2,  16,  10,  15,  18,  12,  22,  26,  4,  36,  23,  32,  5,  11,  6,  9,  1,  7,  3,  28,  24,  25,  21,  14,  27,  17,  20,  8,  30,  13,   Дълбоки дол  11,  9,  6,  7,  1,  10,  8,  4,  5,  2,   Еделвайс  3,  1,   Карян  5,  7,  3,  1,  9,   Малка Река  7,  5,  9,  1,  3,   Марков Кладенец  4,  5,  8,  7,  2,  6,  1,  3,  10,   Разсланица  3,  6,  2,  4,   Синчец  11,  3,  2,  8,  7,  1,  9,  4,  6,   Среченска Бара  1,  17,  4,  9,  2,  3,  13,  11,  15,  7,  5,   УПИ Viii,   Кв.19  ,    Христо Ботев  11,  4,  16,  12,  29,  15,  23,  5,  9,  1,  7,  13,  19,  8,  21,  2,  10,  17,   Ягода  6,  16,  4,  2,  11,  1,  18,  3

Община Брусарци  

На 19.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Белотинци:   025483  ,    Втора  25,  6,  21,  4,  11,  9,  12,  2,  3,  17,  13,  7,  8,  10,  22,  14,  1,  5,  15,  18,  16,  20,  36,  41,  49,  23,  47,  34,  38,  24,  29,  27,  26,  39,  42,  35,  37,  32,  30,  33,  21,  25,  28,  40,   Двадесет и  Втора  15,  1,  5,   Двадесет и  Девета  8,  1,  4,  5,   Двадесет и  Осма  1,  3,  2,  4,  8,  6,   Двадесет и  Пета  4,  6,  9,  1,  7,  5,  2,   Двадесет и  Първа  3,  10,  2,  6,  1,  8,   Двадесет и  Седма  7,  3,  5,  1,   Двадесет и  Трета  2,  6,  1,  3,  7,   Двадесет и  Четвърта  1,  6,  14,  8,  12,  4,  3,  16,  18,  10,  2,  ТП 4 Уо,   Двадесет и  Шеста  3,  12,  6,  17,  2,  11,  13,  8,  9,  1,  10,   Двадесета  3,  5,  1,  2,   Дванадесета  6,  3,  8,  1,  5,  3,   Девета  4,  1,  3,  5,  7,  9,  6,   Десета  1,   Единадесета  3,  1,  6,  5,   Местност Бреста  Пс,   Местност Верлото  Пс,   Местност Цветкови Туфи  Фурон,   Осемнадесета  2,  1,  4,  8,  6,   Осма  3,  24,  10,  15,  17,  2,  6,  13,  11,   Пета  10,  1,  12,  3,  14,  18,  2,   Петдесета  9,   Петнадесета  2,  10,  6,  4,  8,  5,  7,  3,  16,  1,  17,  12,  9,  11,  13,  2,  15,  5,  7,  1,  2,  3,   Първа  7,  ТП 2 Уо,  5,  1,  12,  4,  8,  6,  2,  3,  10,  Асфалтова база,  15,  26,  14,  19,  11,  17,  22,  28,  20,  21,  13,  18,  23,  70,  55,  72,  47,  49,  80,  56,  62,  68,  64,  58,  54,  66,  53,  60,  51,  74,  30,  76,  32,  34,  57,  43,  78,  35,  37,  46,  48,  34,  42,  33,  41,  50,  27,  52,  38,  ТП 1 Улично Осветление,  40,  29,  31,  36,  44,  39,   Седемнадесета  2,  4,   Седма  3,  5,  7,  1,  5,    Трета  29,  21,  17,  35,  15,  27,  31,  47,  49,  13,  18,  22,  10,  25,  2,  16,  8,  12,  28,  37,  14,  23,  20,  33,  19,  12,  4,  3,  11,  1,  2,   Тридесет и  Втора  2,   Тридесет и  Девета  6,  3,  9,  4,  7,   Тридесет и  Осма  4,  7,  2,  5,   Тридесет и  Пета  5,  2,  4,  3,   Тридесет и  Първа  1,  ТП 5 Уо,  2,  1,  4,  10,  12,  6,  ТП-3 УО,  8,  13,  12,    Тридесет и  Седма  3,  5,  16,  2,  7,  4,  12,  14,  6,  10,  9,   Тридесет и  Трета  2,   Тридесет и  Четвърта  15,  6,  3,  17,  5,  13,  10,  18,  20,  12,  19,  14,  2,  7,   Тридесет и  Шеста  7,  3,  5,  2,  4,  1,   Тридесета  1,  4,   Тринадесета  5,  2,  3,  6,  2,   Четвърта  23,  21,  19,  4,  10,  14,  15,  13,  9,  3,  2,  1,  6,  5,  17,  11,   Четиредесет и  Девета  1,  2,  6,  8,  3,  7,  5,  4,  14,   Четиредесет и  Осма  2,  10,   Четиредесет и  Седма  1,  4,   Четиредесет и  Шеста  13,  2,  5,  7,  3,  4,  2,  1,  9,   Четиридесет  13,  6,  8,  11,  9,  4,  10,  12,  5,  14,  3,   Четиридесет и  Втора  4,  12,  2,  14,   Четиридесет и  Пета  8,  14,  5,  10,  2,  12,  6,  1,  3,  16,   Четиридесет и  Първа  13,  6,  5,  10,  4,  1,  8,  9,  2,  12,   Четиридесет и  Трета  1,   Четиридесет и  Четвърта  12,  4,  10,  2,  6,   Шеста  22,  34,  30,  26,  15,  32,  28,  20,  24,  8,  16,  18,  17,  14,  9,  10,  4,  2,  8,  12,  13,  7,  5,  3,  1,  6,  11,     1,  0

На 19.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  долна Рикса:   Втора  17,  14,  4,  51,  15,  20,  22,  10,  19,  8,  1,  16,  6,  12,  13,  23,  49,  47,  53,  2,  18,  25,  ТП-2 Уо,   Двадесет и  Втора  5,   Двадесет и  Пета  1,   Двадесет и  Първа  3,  4,  6,  10,  1,  8,  7,  2,  14,   Двадесет и  Трета  2,  4,  8,   Двадесет и  Четвърта  4,   Двадесета  9,  11,  10,  12,  13,  19,  15,  4,  7,  3,   Дванадесета  4,  1,  2,  6,  5,  8,  7,  3,  9,  11,  12,   Девета  8,  4,  1,  10,  6,  3,  12,   Деветнадесета  1,  3,  2,   Десета  22,  10,  11,  18,  5,  24,  12,  1,  13,  4,  9,  6,  14,  8,  2,  16,  3,  7,  20,   Единадесета  1,   и звън Регулацията  1,  Метален Навес,   Осемнадесета  4,  2,   Осма  6,  5,  8,  7,  26,  24,  20,  22,  16,  18,  17,   Пета  6,  5,  10,  3,  22,   Петнадесета  5,  13,  14,  9,  6,  17,  12,  10,  2,  11,  4,  15,  8,  3,   Първа  12,  4,  9,  10,  23,  8,  14,  17,  3,  19,  ТП-1 Улично Осветление,  13,  6,  7,  15,  26,  26,  21,  20,  33,  30,  38,  48,  37,  41,  54,  44,  58,  2,  36,  31,  40,  28,  29,  43,  50,  32,  46,  42,  34,  35,  52,   Седемнадесета  7,  15,  4,  3,  12,  17,  21,  6,  1,  19,  20,  5,  14,  8,  10,  18,   Трета  3,  1,  2,  5,   Тринадесета  3,  2,  4,  16,  8,  10,  14,  12,   Четвърта  1,  2,  3,  4,  7,   Четиринадесета  2,  14,  7,  4,  1,  5,  17,  3,  10,  19,  13,  11,  5,   Шеста  3,  4,  2,  6,   Шестнадесета  1,  8,  10,  4,  2,     2

На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  долно Церовене:   Александър Стамболийски  8,  10,  12,  4,  6,  2,  18,  14,  16,   Ангел Кънчев  5,  9,  36,  14,  16,  10,  11,  22,  30,  26,  28,  7,  12,  20,  3,  24,   Антон и ванов  4,  10,  8,  6,  2,   Бдин  3,  1,  2,  5,   Бор  1,   Бул. Владимир и лич Ленин  22,  6,  32,  28,  13,  8,  4,  24,  1,  10,  5,  11,  3,  2,  20,  16б,  30,  66,  92,  94,  86,  74,  76,  68,  57,  39,  18,  59,  55,  69,  84,  37,  58,  56,  72,  63,  82,  64,  35,  45,  88,  78,  80,  60,  41,  67,  49,  53,  62,  38,  27,  48,  40,  42,  23,  21,  50,  46,  31,  52,  34,  17,  44,  33,  54,  15,  25,   Васил Левски  4,  1,  2,   Вела Пеева  2,   Витоша  1,  2,  3,  9,  8,  6,  12,  10,  5,   Вихрен  14,  2,  10,  16,  4,  12,   Владимир Заимов  1,  3,  2,  4,   7,   Георги Димитров  14,  2а,  3,  5,  9,  12,  28,  26,  24,  6,  30,  18,  16,  20,  22,  4,  1,  8,  7,  2,   Георги Кирков  8,  9,  18,  3,  16,  12,  19,  17,  15,  5,  1,  7,  13,  11,  21,  2,   Георги Сава Раковски  6,  4,  2,  3,  1,   Детелина  11,  7,  5,  6,  4,  3,  1,  9,   Еделвайс  6,  3,  1,   Ела  2,  4,   Замфир Попов  4,   Здравец  17,  25,  23,  23а,  4,  19,  21,  13,  11,  9,  3,  5,  2,   Иван Вазов  8,  4,  5,  3,  2,  1,  7,   и звън Регулацията  1,   Йорданка Петкова  19,  15,  33,  35,  42,  88,  29,  48,  26,  37,  51,  22,  54,  46,  27,  32,  90,  45,  20,  40,  78,  70,  52,  30,  68,  56а,  74,  36,  28,  60,  23,  86,  76,  50,  34,  25,  56,  62,  31,  18,  12,  8,  10,  13,  1,  5,  2,  14,  6,  9,  11,  2а,  7,  16,  4,  1,   Кирил и  Методи  2,  4,  1,   Климент Охридски  5,  3,   Ком  1,   Лиляна Димитрова  8,  4,  2,  9,  6,  3,  1,   Малина  1,  2,   Марин Дринов  1,   Найден Миков  1,  6,  4,  5а,  3,  8,  5,  2,   Неофит Бозвели  2,   Опълченска  9,  5,  8,  7,  4,  11,  2,  6,   Осогово  2,   Отец Паисий  2,  1,  6,  10,  8,   Панайот Волов  6,  1,  4,  8,  2,   Панайот Хитов  10,  1,  8,  4,  6,   ПИонерска  7,  1,  2,  3,  5,  1,   Пирин  2,  1,   ПИрот  5,  2,  9,   Поп Андрей  7,  4,   Радецки  6,  2,  10,  4,  8,   Рила  2,  1,   Синчец  3,  11,  2а,  4,  8,  17,  2б,  9,  1,  7,  5,  13,  2а,  1,   Славянска  6,  2а,  4,   Сливница  6,  1,  4,  2,   Стара Планина  12,  16,  15,  17,  14,  10,  1,  8,  9,  5,  6,  3,  7,  2,  11,   Теменуга  17,  4,  1,  5,  3,  2,  7,  6,  13,  8,   Тинтява  2а,  4,  3,  1,  2,  5,   Тодор Каблешков  7,  3,  9,  2,  2а,  4,  5,   Тополите  5,  1,   Тракия  1,  2,  4,   Филип Тотю  6,   Хаджи Димитър  8,  10,  16,  11,  14,  5,  4,  15,  1,  2,  9,  3,  13,  7,   Христо Ботев  6,  2,  27,  13,  12,  17,  5,  7,  14,  3,  9,  23,  25,  1,  29,   Цар Самуил  2,   Цибрица  1,  3,   Чавдар  8,  2,  1,  4,  3,  6,   Шейново  2,  6,  3,  1,  14,  8,  5,  4,   Шипка  9,  19,  5,  12,  10,  8,  13,  11,  4,  1,  15,  17,  3а,  6,  14,   Шишман  2,  3,   Юрий Гагарин  1,   Янтра  1,  2,  4

За Периода 18-19.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Киселево:   Александър Стамболийски  2,  6,   Ботев  8,  14,  6,  1,  4,   Валентина Терешкова  12,  3,  5,  1,  8,   Васил Коларов  26,  7,  10,  40,  14,  58,  33,  46,  30,  22,  24,  44,  60,  16,  12,  8,   Георги Димитров  18,  24,  33,  12,  13,  8,  17,  11,  30,  34,  4,  2,  27,  16,  7,  38,  35,  9,  5,  23,  6,  21,  19,  3,  20,  25,  29,  22,  14,   Димитър Костов  11,  7,  14,  9,  5,  1,  6,  3,  17,  23,  25,  15,  4,  2,  8,  10,  16,   и лия Луканов  10,  7,  3,  4,  2,  5,  1,  8,  6,   Левски  1,  3,  4,  5,  2,   Ленин  9,  12,  22,  14,  5,  19,  21,  15,  1,  25,  20,  3,  18,  10,  16,   Любен Каравелов  4,   Мито Цоцин  13,  1,   Михаил Илиев  4,  5,  8,  7,  2,  6,  1,   Никола Й.Вапцаров  1,   Симеон Тошев  1,   Трайко Кънев  8,  3,  2,  1,   Трифон Павлов  5,   Христо Смирненски  2,   Юрий Гагарин  3,  1,  2,  10

На 19.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Клисурица:   273007  ,    Втора  29,  31,  14,  23,  8,  21,  16,  12,  18,  10,  19,  11,  3,  4,  7,  5,  17,  1,  13,  15,  9,  6,   Двадесет  3,  1,  5,  4,  2,   Двадесет и  Две  1,   Двадесет и  Едно  2,   Двадесет и  Три  8,  16,   Двадесет и  Четвърта  3,   Дванадесет  5,  9,  10,  1,  3,  2,   Девета  8,  6,  2,  4,  5,   Деветнадесет  2,  8,  3,   Десета  8,  7,  4,   Единадесет  11,  2,  7,  1,  5,  4,   и звън Регулацията  ,    Местност дола  ,    Местност и звора  Пс,   Местност Камика  Пс,   Осемнадесет  18,  22,  6,  16,  4,  14,   Осма  2,  1,   Пета  1,  7,  5,  9,   Петнадесет  3,  5,  1,  4,  6,  2,   Първа  23,  12,  22,  66,  5,  ТП 1 Улично Осветление,  6,  43,  10,  11,  46,  19,  7,  18,  1,  27,  20,  9,  51,  16,  4,  21,  24,  2,  8,  15,  17,  ТП 2 Улично Осветление,  36,  29,  57,  34,  53,  55,  28,  31,  33,  45,  30,  51,  63,  37,  41,  47,  32,  61,  59,  43,  38,  65,  35,   Седемнадесет  7,  3,  9,   Седма  8,  4,  6,  2,   Трета  15,  12,  4,  3,  17,  13,  11,  16,  14,  9,  6,  21,  2,  18,   Тринадесета  2,  3,  1,   Четвърта  1,  7,  3,  5,  8,  2,  6,  4,  17,  13,   Четиринадесет  9,  5,  2,  3,  7,   Шеста  5,  7,  1,  2,   Шестнадесет  3,  28,  22,  13,  9,  11,  5,  4,  1,  20,  24,  7,  30

На 19.06.2020 г. /13:16 – 16:30 ч./ –  Клисурица:   Втора  11,  3,  4,  7,  5,  17,  1,  13,  15,  9,  6,   Двадесет и  Три  8,  16,   Дванадесет  1,  3,  2,   Десета  4,   Единадесет  11,  2,  7,  1,  5,  4,   Местност и звора  Пс,   Осма  2,  1,   Пета  7,  5,  9,   Първа  ТП 2 Улично Осветление,  36,  29,  57,  34,  53,  55,  28,  31,  33,  45,  30,  51,  63,  37,  41,  47,  32,  61,  59,  43,  38,  65,  35,   Седма  4,  6,  2,   Трета  15,  12,  4,  3,  17,  13,  11,  16,  14,  9,  6,  21,  2,  18,   Четвърта  1,  7,  3,  5,  8,  2,  6,  4,  17,  13,   Шеста  5,  7,  1,  2

На 19.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Славотин:   Втора  12,  15,  14,  18,  10,  11,  4,  2,  1,  3,   Двадесет  12,  6,  7,  4,  2,   Двадесет и  Две  12,  10,  6,  8,  2,  4,  14,  1,  12,   Двадесет и  Девет  42,  26,  2,  34,  48,  35,  13,  22,  33,  21,  36,  40,  27,  20,  15,  14,  46,  6,  10,  8,  45,  39,  23,  25,  31,  47,  1,  19,  17,  3,  7,  32,  5,  43,  41,  16,  28,   Двадесет и  Едно  5,  1,  3,   Двадесет и  Осем  3,  2,  1,  7,  5,   Двадесет и  Седем  1,  2,   Двадесет и  Три  5,  8,  6,  4,  10,  3,  1,   Двадесет и  Четвърта  2,  6,   Двадесет и  Шест  4,  8,   Дванадесет  6,  4,  1,  8,  3,  2,   Девета  8,  4,  3,  6,   Деветнадесет  10,  3,  8,  2,  4,  1,   Десета  18,  16,  11,  9,  5,  20,  8,  12,  10,  4,  13,  17,  14,  21,  19,  7,   Единадесета  4,  6,  2,   и звън Регулация  Админ.Сграда В Стопански Двор,  Стопански Двор,   Местност Генова Воденица  Пс,   Осемнадесет  5,  4,  7,  10,  6,  8,   Осма  4,  12,  3,  14,  10,  16,  8,  2,  5,   Пета  16,  10,  4,  5,  12,  8,   Петдесет  11,  8,  1,  3,  7,  6,  5,  2,  9,   Петдесет и  Две  7,  18,  19,  20,  16,   Петдесет и  Едно  17,  3,  1,  7,  9,  15,  19,  5,   Петдесет и  Пет  2,  1,  10,  8,  6,   Петдесет и  Четири  6,  5,  2,  3,  1,   Петнадесет  2,  6,  5,  4,  20,  14,  15,  24,  18,  13,  9,  11,  10,  8,  22,  16,  7,   Първа  3,  ТП-3 Улично Осветление,  22,  8,  26,  21,  5,  11,  14,  25,  28,  33,  19,  10,  17,  27,  38,  42,  2,  4,  15,  16,  36,  13,  37,  29,  7,  35,  9,  1,  18,  34,  31,  ТП-4 Улично Осветление,  44,   Седемнадесет  2,  6,  4,   Седма  5,  6,  14,  13,  12,  11,  4,  2,  8,  15,  7,  9,   Трета  1,  2,  9,  3,  8,  4,   Тридесет  6,  3,  1,  4,  2,   Тридесет и  Две  5,  6,  3,  4,  10,   Тридесет и  Девет  1,  7,  10,  2,  5,  4,  8,  6,   Тридесет и  Едно  7,  6,  9,  1,  5,  2,  14,  3,  4,   Тридесет и  Осем  3,  8,  6,  10,  2,  5,  1,   Тридесет и  Пет  7,  9,  4,  6,   Тридесет и  Три  19,  1,  15,  24,  14,  16,  2,  20,  21,  25,  13,  10,  17,  5,  23,  4,  8,   Тридесет и  Четири  11,  6,  10,  4,  7,  3,  9,  3,   Тринадесет  4,  18,  13,  7,  19,  12,  2,  16,   Четвърта  3,  2,  4,  1,   Четиридесет  10,  12,  2,  4,  6,   Четиридесет и  Две  17,  3,  8,  4,  1,  6,  18,  10,  16,   Четиридесет и  Девет  21,  23,  19,  3,  25,  15,  13,  23,  9,  6,  8,  17,  2,   Четиридесет и  Едно  12,  3,  10,   Четиридесет и  Седем  18,  13,  16,  19,  ТП-2 Улично Осветление,  14,   Четиридесет и  Три  6,  12,  5,  8,  4,  2,  10,   Четиридесет и  Четири  5,  7,  1,  3,   Четиринадесет  19,  25,  17,  10,  6,  12,  11,  26,  9,  22,  23,  24,  2,  27,  13,  20,  16,  4,   Шеста  15,  2,  6,  5,  8,  17,  12,  11,  9,  3,  7,  1,  19,   Шестнадесет  3,  2,  1,     12

На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Славотин:   Втора  21,  37,  22,  33,  27,  31,  29,  26,  20,  23,  24,  16,  28,  4,  2,  1,  3,  12,  15,  14,  18,  10,  11,   Двадесет  12,  6,  7,  4,  2,   Двадесет и  Две  12,  10,  6,  8,  2,  4,  14,  1,  12,   Двадесет и  Девет  2,  42,  26,  2,  34,  48,  35,  13,  22,  33,  21,  36,  40,  27,  20,  15,  14,  46,  6,  10,  8,  45,  39,  23,  25,  31,  47,  1,  19,  17,  3,  7,  32,  5,  43,  41,  16,  28,   Двадесет и  Едно  5,  1,  3,   Двадесет и  Осем  3,  2,  1,  7,  5,   Двадесет и  Пета  6,  14,  12,  2,  8,  4,   Двадесет и  Седем  1,  2,   Двадесет и  Три  8,  5,  8,  6,  4,  10,  3,  1,   Двадесет и  Четвърта  1,  4,  9,  5,  8,  2,  6,   Двадесет и  Шест  4,  6,  4,  8,   Дванадесет  6,  4,  1,  8,  3,  2,   Девета  8,  4,  3,  6,   Деветнадесет  10,  3,  8,  2,  4,  1,   Десета  18,  16,  11,  9,  5,  20,  8,  12,  10,  4,  13,  17,  14,  21,  19,  7,   Единадесета  4,  6,  2,   извън Регулация  Админ.Сграда В Стопански Двор,  Стопански Двор,   Местност Генова Воденица  Пс,   Осемнадесет  5,  4,  7,  10,  6,  8,   Осма  4,  12,  3,  14,  10,  16,  8,  2,  5,   Пета  16,  10,  4,  5,  12,  8,   Петдесет  11,  8,  1,  3,  7,  6,  5,  2,  9,   Петдесет и  Две  10,  3,  4,  1,  12,  14,  2,  6,  8,  7,  18,  19,  20,  16,   Петдесет и  Едно  17,  3,  1,  7,  9,  15,  19,  5,   Петдесет и  пет  2,  1,  10,  8,  6,   Петдесет и  три  5,  9,  2,  7,  6,  8,  4,   Петдесет и  Четири  6,  5,  2,  3,  1,   Петнадесет  2,  6,  5,  4,  20,  14,  15,  24,  18,  13,  9,  11,  10,  8,  22,  16,  7,   Първа  3,  ТП-3 Улично Осветление,  22,  8,  26,  21,  5,  11,  14,  25,  28,  33,  19,  10,  17,  27,  38,  42,  2,  4,  15,  16,  36,  13,  37,  29,  7,  35,  9,  1,  18,  34,  31,  ТП-4 Улично Осветление,  44,   Седемнадесет  2,  6,  4,   Седма  5,  6,  14,  13,  12,  11,  4,  2,  8,  15,  7,  9,   Трета  1,  2,  9,  3,  8,  4,   Тридесет  6,  3,  1,  4,  2,   Тридесет и  две  5,  6,  3,  4,  10,   Тридесет и  девет  1,  7,  10,  2,  5,  4,  8,  6,   Тридесет и  едно  7,  6,  9,  1,  5,  2,  14,  3,  4,   Тридесет и  осем  3,  8,  6,  10,  2,  5,  1,   Тридесет и  пет  9,  7,  13,  11,  7,  9,  4,  6,   Тридесет и  седем  5,  1,  2,  3,   Тридесет и  три  19,  1,  15,  24,  14,  16,  2,  20,  21,  25,  13,  10,  17,  5,  23,  4,  8,   Тридесет и  четири  11,  6,  10,  4,  7,  3,  9,  3,   Тридесет и  шест  3,  1,  2,   Тринадесет  4,  18,  13,  7,  19,  12,  2,  16,   Четвърта  1,  3,  2,  4,  1,   Четиридесет  10,  12,  2,  4,  6,   Четиридесет и  две  17,  3,  8,  4,  1,  6,  18,  10,  16,   Четиридесет и  девет  1,  19,  3,  25,  15,  13,  23,  9,  6,  8,  17,  2,  21,  23,   Четиридесет и  едно  12,  3,  10,   Четиридесет и  осем  3,  2,  9,  6,  8,  7,  4,  11,   Четиридесет и  пет  6,  4,  1,  3,  2,   Четиридесет и  седем  9,  6,  8,  1,  4,  5,  ТП-1 Улично Осветление,  3,  7,  18,  13,  16,  19,  ТП-2 Улично Осветление,  14,   Четиридесет и  три  6,  12,  5,  8,  4,  2,  10,   Четиридесет и  четири  5,  7,  1,  3,   Четиридесет и  Шест  2,   Четиринадесет  11,  19,  25,  17,  10,  6,  12,  11,  26,  9,  22,  23,  24,  2,  27,  13,  20,  16,  4,   Шеста  15,  2,  6,  5,  8,  17,  12,  11,  9,  3,  7,  1,  19,   Шестнадесет  3,  2,  1,     12

На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Сливовик:   23-ти септември  4,  6,  1,  7,  9,  23,  15,  19,  5,  22,  3,  11,  12,  8,   Александър Стамболийски  36,  32,  18,  30,  1,  28,  16,  22,  3,  19,  2,  20,  24,  4,   Арсен Тончев  9,  3,  11,  12,  10,  16,  5,  1,  8,  7,  2,  6,  4,   Бузлуджа  2,  8,  10,  4,   Вапцаров  1,  3,  2,  11,  6,  4,   Васил Коларов  22,  2,  18,  20,  25,  30,  6,  1,  17,  10,  5,  32,  27,  8,  9,  29,  11,  28,  15,  19,  31,  7,  3,  21,   Васил Левски  25,  2,  7,  15,  29,  13,  4,  12,  21,  17,  6,  1,  11,  3,  31,  10,  27,  5,  9,  19,   Вела Пеева  4,  1,  2,   Владимир Заимов  3,  2,  1,  4,  5,   Гаврил Генов  2,  5,   Георги Бенковски  18,  16,  12,  6,  8,   Георги Димитров  8,  12,  16,  25,  17,  21,  4,  2,  27,  3,  26,  5,  28,  10,  24,  9,  20,  7,  1,  6,  15,  41,  24,  46,  40,  34,  38,  42,  22,  32,  36,  44,  35,  33,  30,  31,  48,   Георги Кирков  1,  5,  6,  4,  8,  10,   Дамян Влъчков  3,  2,  21,  5,  8,  19,  4,  1,  17,  6,   Девети Септември  44,  14,  29,  42,  34,  43,  38,  1,  11,  41,  39,  26,  15,  30,  5,  10,  12,  2,  3,  6,  13,  40,  24,  27,  25,  42а,  8,  33,  16,  32,  23,  18,  45,  17,  51,  31,  28,  36,   Димитър Благоев  28,  15,  19,  36,  20,  18,  34,  13,  21,  26,  4,  9,  22,  18,  12,  8,  14,  5,  10,  15,  16,  2,   Елин Пелин  5,  3,   Замфир Хаджийски  1,  7,  11,  5,   Иван Вазов  5,  3,  2,  8,  4,  2,  5,   и звън Регулацията  1,   Кирил и  Методий  4,  29,  27,  9,  1,  15,  3,  17,  19,  13,  11,   Ленин  14,  12,  6,  8,  3,  4,  2,   Лилия Карастоянова  8,  1,  2,  7,  3,  6,   Местност Гръков Припек  Пс,   Митко Палаузов  8,  6,  10,   Неофит Рилски  2,   Опълченска  2,  1,  3,   Павел Хаджийски  18,  16,  25,  5,  22,  10,  4,  2,  6,  1,  8,  14,  20,   Пролет  4,   Софрон Петров  2,  28,  19,  38,  7,  18,  26,  32,  13,  25,  15,  10,  8,  16,  4,  6,  14,  36,  3,  30,  40,  29,  20,  9,  17,  12,   Стойно Алексиев  20,  3,  5,  12,  22,  7,  18,   Стоян Ангелов  8,  8,  20,  6,  10,  3,  5,  16,  12,   Таси Никодимов  6,   Хаджи Димитър  2,  6,   Хан Аспарух  24,   Хан Крум  2,   Христо Ботев  11а,  7,  9,  11,   Христо Михайлов  3,  1,  2,   Христо Смирненски  5,   Шанко Петров  1,  6,  2,  8,  12,  9,  13,  7,  5,  10,  3,  4,   Юрий Гагарин  10,  8,  4,  6,  12,  1,   Яким Атанасов  1,  10,  2,  8,  6,  12,  4

На 19.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  5,  12,  3,  14,  9,  18,  22,  13,  15,  23,  19,  21,  17,  24,  49,  32,  44,  66,  ТП 3 УО,  47,  39,  35,  28,  62,  37,  55,  53,  25,  34,  36,  24,  38,  17,  50,  30,  65,  26,  45,  48,  59,  29,  21,  60,  56,  31,  33,  41,  43,  46,  42,  27,  54,  51,  52,  1,  ТП-1 УО,   Ангел Кънчев  8,  4,  6,  1,  1,   Аспарух  3,   Байкал  2,  3,   Бильов дол  ,    Бор  1,  2,   Братя Миладинови  3,  2,  1,  4,  6,   Бузлуджа  4,  1,  6,   Валентина Терешкова  6,  4,  1,  4,  10,  8,  5,  2,  3,  7,   Вапцаров  3,  1,  2,   Васил Коларов  2,  8,  11,  7,  6,  9,   Васил Левски  5,  3,  10,  9,  14,  1,  7,  8,  12,  6,  3,  15,  17,  18,  20,  26,  22,  11,  16,   Витоша  1,  2,  5,  6,   Георги Бенковски  1,  15,  3,  5,   Георги Димитров  5,  14,  15,  22,  27,  16,  10,  18,  23,  3,  9,  1,  25,  2,  11,  4,  20,  3,  22,  28,  19,  29,  30,  36,  34,  3,  35,  31,  52,  54,  40,  45,  39,  38,  53,  41,  57,  48,  9,  58,  37,  50,  59,  46,  44,  56,  42,  49,  43,  47,   Гоце Делчев  13,  8,  1,  3,  6,  4,  5,   Дара Николова  14,  6,  4,  8,  12,  10,  2,   Двадесет Трети Септември  1,  8,  9,  15,  16,  12,  5,  18,  11,  10,  2,  17,  4,  20,  6,  14,  21,   Девети Септември  19,  13,  20,  ТП-2 Уо,  14,  17,  1,  23,  7,  2,  21,  6,  5,  8,  16,  12,  11,  4,  9,  10,   Димитър Благоев  4,  5,  1,  3,  2,   Дунав  9,  7,  4,  1,  5,  2,  11,  1,   Замфир Попов  9,  3,  7,  11,  5,  2,   Зоя Космодемянская  2,  10,  6,   Ивайло  1,  3,  8,  2,  6,  4,   Иван Вазов  18,  8,  4,  5,  10,  9,  20,  12,  14,  7,  16,  2,  11,  6,  1,   и звън Регулацията  Овчарник ТП Коритара,   Изгрев  2,  1,  6,  8,  10,   Кирил и  Методий  4,  6,  7,   Китка  3,  1,  4,  2,  5,  8,   Крали Марко  1,  2,  3,  4,   Крум Ангелов  6,  4,  8,  3,  5,  1,   Лика Рачин  13,  10,  11,  7,  15,  4,  9,  2,  5,  17,  1,  18,  23,  22,  16,  20,  24,  21,   Лило Русинов  13,  6,  11,  ТП 5 Улично Осветление,  8,  5,  2,  3,  7,  4,   Лиляна Димитрова  4,  3,  2,  5,  1,   Лоза  7,  3,  1,   Любен Каравелов  5,  1,  2,  4,  3,  1,   Людмила Живкова  1,   Люляк  2,  6,  4,   Малина  2,  3,  20,  1,  1,   Малчика  1,  3,  2,   Махала Блатото  Пс,  Пс,   Паисий  4,  1,  9,   Петър Берон  1,  2,  3,  6,  5,   Петър и ванов  10,  20,  23,  25,  15,  8,  18,  16,  14,  1,  2,  3,  6,  11,  17,  21,  9,  5,  4,   ПИонерска  15,  13,  5,  10,  7,  1,  11,  17,  3,   Радецки  8,  10,  4,  16,  12,  20,  3,  6,  1,  2,   Райко Даскалов  11,  13,  9,  10,  4,  7,  3,  14,  5,  12,  6,  1,   Рила  8,  6,  18,  4,  10,  16,  12,  1,  14,  12,   Розова долина  14,  18,   Самуил  7,  4,  6,  5,  9,  2,  1,   Скобелев  2,  5,  13,  1,  10,   Славейко Горанов  5,  1,  6,  2,  10,  12,  7,  4,  14,  41,  21,  49,  25,  35,  47,  26,  22,  13,  14а,  17,  16,  28,  19,  39,  32,  43,  33,  18,  15,  11,  30,  34,  27,  24,  29,   Спартак  4,  1,  3,  2,   Стара Планина  15,  20,  17,  9,  6,  12,  5,  13,  11,  4,  8,  10,  1,  3,   Стефан Караджа  2,  4,   Страхил Войвода  11,  9,  5,  2,  3,  4,  15,  7,   Хаджи Димитър  3,  1,  12,  11,  2,  5,  9,   Христо Ботев  15,  5,  34,  8,  6,  4,  13,  24,  12,  14,  20,  10,  9,  7,  16,  3,  22,  19,  1,  26,  18,  23,  17,  25,  30,   2,  48,  31,  ТП 4 Улично Осветелние,  36,  42,  29,  64,  32,  41,  35,  51,  39,  49,  61,  55,  66,  68,  38,  60,  43,   70,  44,  43,  53,  50,  54,  72,  45,  46,  69,  33,  56,  34,  59,  58,  37,  40,  52,   Христо Смирненски  15,  12,  9,  4,  10,  5,  2,  8,  3,  7,  11,  14,  6,   Цибрица  4,  2,   Чайка  1,  6,  4,  5,  9,  3,  2,   Шести Септември  3,  2,  17,  7,  11,  15,  10,  1,  5,  12,  13,  4,   Шипка  8,  6,  3,  7,  2,  5,  1,  10,  4,   Юри Гагарин  10,  21,  1,  19,  15,  4,  8,  11,  13,  5,  7,  10,  3,  17,  6,   Явор  20,  6,  1,  4,   Яворов  20,  4,  22,  1

На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Търнава,   Общ. Бяла Слатина:   Петър Тъмнишки  21

Община Вълчедръм  

На 17.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Вълчедръм:   922026,    922032,    922035  ,    922045  ,    922046  Землището,   922058  ,    България /Г.Димитров/  129,    

На 15.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Златия,   Общ. Вълчедръм:   Веселец  4,  5,  6,   Вола  9,  5,  3,  10,  6,  2,  14,  12,   Георги Бенковски  8,  14,  1,  6,  2,  5,  18,  4,  12,  16,   Георги Димитров  96,  80,  115,  104,  118,  78,  70,  76,  100,  114,  72,  108,  63,  106,  105,  99,  64,  68,  83,  73,  75,  102,  89,  110,  69,  116,  90,  92,  107,  101,  66,  87,  74,   Девети Септември  2,  7,  1,  3,   Елин Пелин  11,  10,   Искър  2,  4,  1,   Китка  2,  1,   Ленин  10,  11,  24,  9,  5,  15,  6,  2,  14,  13,  22,  4,  20,  12,  21,  8,   Малчика  3,  1,  2,   Методи Попов  36,  23,  19,  13,  15,  26,  24,  32,  30,  25,  28,   Мусала  2,  4,  6,   Никола Кръстев  12,  1,  13,  16,  15,  10,  8,  17,  14,  6,   Петър Попов  1,  2,  4,  3,   Първи Май  9,  4,  7,  2,  5,  1,  3,   Совата  6,  5,   Стефан Караджа  9,  21,  22,   Суворов  4,  9,  5,  11,  2,  7,   Терешкова  3,   Толбухин  4,  2,  5,  1,  7,  6,  3,   Христо Смирненски  1,  3,   Цибрица  1,  2,   Чапаев  7,  9,  5,  2,  4,  3,  14,  1,   Черно Море  7,  4,  5,  2

Община Лом  

На 16.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Златия,   Общ. Вълчедръм:   извън регулацията

За Периода 15-19.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ –  Лом:   Алеко Константинов  21,  23,  2,  7,  1,  16,  26,  14,  8,  12,  2 А,  19,  3,  25,  11,  17,  6,  4,  9,  15,  20,  13,  24,  10,  5,  18,  22,   Братя Миладинови  7,  32,  8,  10,  16,  30,  18,  12,  14,  2,  26,  24,  22,  5,  1,  6,  9,  20,  28,   Гоце Делчев  13,  15,  20,  12,  9,  4,  8,  16,  22,  6,  17,  1,  5,  14,  18,  11,  10,  2,  3,   Искър  15,  20,  14,  21,  17,  13,  42,  6,  3,  22,  39,  31,  29,  18,  8,  23,  25,  7,  36,  28,  12,  19,  24,  35,  38,  37,  10,  34,  32,  16,  30,  27,  11,  4,  9,  44,  40,  33,  1,   Люляк(Петър Калчев)  12,  4,  6,  10,   Марица  3,  14,  10,  11,  12,  4,  2,  13,  16,  19,  21,  5,  15,  9,  18,  1,  8,  7,  17,  6,   Митко Палаузов  7,   Пелистър  7,  10,  6,  8,  9,  4,  1,  5,  2,  3,   ПИрот  31,  37,  35,   Стара Планина  28,  29,  11,  15,  30,  32,  24,  12,  31,  20,  14,  21,  23,  13,  18,  25,  33,  9,  16,  17,  19,  26,   Тимок  10,  7,  3,  9,  4,  1,  8,  6,  2,  5,   Тунджа  24,  26,  16,   Цар Петър(М.Стефанов)  26,  35,  52,  39,  48,  41,  37,  31,  46,  44,  43,  42,  36,  32,  38,  40,  8,  50,  30,  34,  33,  29,  28,   Шести Септември  12,  16,  10,  20,  14,  8,  18,  6,  2

На 16.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Станево:   Втора  9,  10,  3,  2,  1,  31,  6,  28,  5,  7,   Двадесет и  Девет  Уо,  6,  5,  2,  4,  2,   Двадесет и  Едно  5,   Двадесет и  Осем  3,   Двадесет и  Пет  3,  1,   Двадесет и  Три  3,  8,  27,  11,  7,  20,  4а,  1,  34,  36,  13,  18,  4,  38,  22,  21,  9,  28,   Двадесет и  Четири  3,  5,  11,  9,  2,  1,  8,  6,  4,   Двадесет и  Шест  3,  1,   Девета  4,  7а,  14,  5,  7,  12,  12а,  10,  1,   Деветнадесет  6,   Единадесета  1,  2,  4,   Местност Църковен Двор  ПС,   Пета  4,  2,   Петнадесет  18,  2,  26,  19,  6,  11,  8,  10,  4,  17,  27,  15,  27 Уо,   Първа  19,  7,  17,  23,  1,  13,  2,  4,  6,   Седма  2,   Трета  3,  51,   Тридесет и  Две  2,   Тридесет и  Девет  2,  6,  4,   Тридесет и  Едно  20,  4,  13,  12,  30,  3,  5,  15,  22,  17,  6,  7,  8,  1,  28,  2,  61,  21,  10,  16,  8,  34,  55,  30,  51,  59,  41,  27,  49,  35,  57,  32,  37,   Тридесет и  Осем  33,  23,  34,  32,  27,  44,  40,  31,  13,  17,  7,  2,  5,  4,  46,  15,  10,  11,  8,  6,  21,  1,  3,   Тридесет и  Пет  6,  4,  8,  2,   Тридесет и  Седем  3,  1,   Тридесет и  Три  3,  8,  4,  1,  9,  3,  4,   Тридесет и  Четири  9,  7,  3,   Тридесет и  Шест  8,  26,  1,  18,  16,  7,  20,  4,  9,  14,  3,  6,  32,  17,  4,  6,  42,  40,  36,  38,  28,  24,  30,  2,  34,   Четвърта  2,  1,  5,  3,  6,   Четиридесет  5,  1,  4,   Четиридесет и  Пет  3,  5,  4,  2,   Четиридесет и  Три  13,  7,  11,  4,  13,  17,  24,  2,  22,  15,  Уо,  8,  12,  10,  5,  14,   Четиридесет и  Шест  4,  6,   Шеста  Уо,   Шестнадесет  1,  9,  4,  3,  5,  6

На 17.06.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Лом:   Георги Кирков  8,  1,  12,  3,  6,  14,  4,  10,  7,  16,  5,  2,   Дунавска(Д Благоев)  35,  29,  31,  37,  27,  39,  33,  43,   Еремия Българов  15,  13,  2,  10,  3,  8,  11,  5,  9,  4,  6,  12,   Ивайло  5,  6,  3,  7,  8,  2,  1,  4,   Никола Първанов  17,  5,  4,  2,  13,  15,  1,  8,  10,  11,  7,  6,  3,   Хан Крум  2,   Цар Симеон(В.Коларов)  46,  40,  35,  39,  48,  37,  33,  42,  44,  41,     Уо

На 17.06.2020 г. /13:46 – 16:30 ч./ –  Лом:   44238,  1149,  6  М.Върха

На 18.06.2020 г. /13:46 – 16:30 ч./ –  Лом:   238035 М.Садовете  ,    Садовете  1,  Пи 44238,  238,  112,     Местност Садовете

На 19.06.2020 г. /13:46 – 16:30 ч./ –  Лом:   Лодовико Миланези(К-Ска)  9,  6,  4

Община Медковец  

На 16.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Медковец:   и звън чертата на селото  Стоп.двор,  Склад Зърно,  Сортоучастък,  Маслобойна,  Цех,     Местност Греда,   и мот №282009

Община Монтана  

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:01 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Видлица:   348025  ,    Втора  1,   Двадесет и  Втора  6,  5,  7,   Двадесет и  Девет  3,  5,  7,  1,  9,   Двадесет и  Осма  3,  7,  4,  2,  5,   Двадесет и  Пета  4,  2,   Двадесет и  Първа  1,  4,  3,  5,   Двадесет и  Седма  7,  1,  6,   Двадесет и  Четвърта  2,   Двадесет и  Шеста  8,  12,  6,  5,  2,  4,  16,   Девета  4,  2,  5,  6,   Деветнадесета  9,  3,   Единадесета  5,  29,  8,  23,  27,  4,  9,  7,  6,  33,  11,  3,  2,  25,  31,   Осемнадесета  2,  4,  8,   Осма  1,  3,   Пета  3,  5,   Петнадесета  1,   Първа  62,  72,  3,  70,  28,  12,  16,  14,  24,  68,  64,  60,  38,  52,  32,  19,  76,  6,  4,  42,  56,  20,  17,  23,  50,  ТП-1 Уо,  7,  44,  82,  15,  34,  26,  48,  84,  18,  25,  58,  1,  21,  40,   Седемнадесета  5,  8,  4,  6,  1,  10,  3,  2,   Трета  2,  5,  1,  3,  4,   Тринадесета  2,  5,  12,  3,  1,  4,   Шеснадесета  3,  5,  7,  1,  2,   Шеста  1,  10,  4,  2,  28

За Периода 15-19.06.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Монтана:   48489.22.482  ,    Агликина Поляна  3,  10,  2,  4,  8,  1,  12,  Целодневна Детска Ясла №3,   Ангел Кънчев  5,  28,  33,  19,  29,  16,  23,  3,  27,  17,  22,  13,  15,  31,  20,  1,  26,  18,  21,  9,  7,  11,  19 А,  25,  24,   Баба Тонка  9,  3,  6,  12,  11,  16,  8,  4,  5,  14,  18,  10,  7,  13,   Васил Априлов  35,  44,  54,  34,  29,  39,  17,  52,  38,  37,  46,  36,  41,  43,  50,  42,  31,  33,  48,  40,   Васил Левски  40,  45,  43,  46,  48,  42,  50,   Веренишка(М.Веренишки)  58,  55,  51,  61,  64,  63,  48,  53,  65,  57,  52,  54,  50,  56,  59,   Веренишка(М.Веренишки)  88,  82,  96,  86,   Георги С.Раковски  4,  2,   Гоце Делчев(Лика Рачин)  23,  31,  20,  14,  28,  21,  35,  18,  29,  22,  33,  25,  16,  26,  17,  19,  24,  27,   Жеравица  4,  20,  16,  5,  1,  22,  12,  14,  8,  2,  3,  10,  7,  18,  6,   Жеравица  82,  95,  97,   Жеравица  23,  28,  11,  9,  31,  15,  7,  27,  13,  24,  17,  21,  29,  25,   Захари Стоянов  14,  18,  9,  12,  10,  8,  2,  1,  16,  5,  11,  3,  7,  17,  6,  13,  15,   Захари Стоянов  40,  69,  36,  42,  38,  71,  85,  48,  34,  67,  65,  75,  83,  73,  79,  32,  44,  77,   Захари Стоянов  23,  25,  28,  24,  21,  22,  19,  26,  20,   Захари Стоянов(К.Трифонов  12,   Калето  14,  2,  12,  16,  8,  6,  4,  1,   Неофит Бозвели  28,  65,  61,  22,  29,  51,  35,  57,  26,  32,  36,  31,  30,  27,  24,  47,  49,  39,  55,  34,  37,  67,  41,  63,  33,  45,  43,  53,   Никола Сапунджиев(П.Сред)  8,  2,  3,  6,  4,  1,  7,  2а,  5,   Панайот Хитов  15,  16,  15 Таван,   Парта  Контролен Диагн.Пункт,   Петко Р.Славейков(К.Дим.)  25,   Петър Парчевич  35,  31,  41,   Под Баира  453,   Райна Княгиня  26,  11,  20,  16,  7,  15,  5,  10,  22 Жил.Група,  19,  17,  3,  18,  14,  21,  28,  24,  23,  12,  1,  9,  13,  22,   Св.Св.Кирил и  Методий  11,  5,  13,  10,  7,  4,  6,  9,  2,   Свети Патриарх Евтимий(П.  19,  7,  18,  20,  10,  13,  12,  17,  6,  15,  8,  9,  14,  16,  1,  3,  4,  5,  2,  11,   Свети Патриарх Евтимий(П.  19,   Трети Март(Г.Димитров)  52,  58,  48,  50,  56,  64,  66,  60,  68,  54,   Цар ИванАлександър(Т.Тр.  8,  11,  2,  6,  15,  12,  9,  1,  5,  3,  16,  10,  19,  4,  18,  20,  7,  14,  13,  17,   Цар ИванАлександър(Т.Тр.  50,  41,  39,  52,   Цар ИванАлександър(Т.Тр.  28,  32,  24,  31,  27,  23,  21,  38,  29,  25,  36,  22,  19,  34,  40,  26,  42,  44

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:01 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Горно Церовене:   Втора  3,  1,  5,  4,   Главна  16,  69,  49,  47,  71,  61,  67,  65,  64,  74,  68,  50,  63,  55,  58,  70,  60,  57,  59,  51,  79,  1,  62,  52,  31,  1,  46,  48,  20,  35,  46,  11,  8,  2,  1,  26,  22,  21,  10,  12,  30,  19,  32,  25,  34,  29,  39,  17,  36,  41,  23,  24,  33,  28,  13,  37,  5,  27,  18,  3,  45,  15,  16,  38,  6,   Двадесет и  Втора  9,  17,  21,  3,  5,  11,  7,  1,  13,  15,   Двадесет и  Девета  15,  6,  4,  2,  12,  1,  11,  13,   Двадесет и  Осма  11,  5,  1,  17,  9,  7,  15,   Двадесет и  Пета  4,  1,  3,  2,   Двадесет и  Първа  4,  1,   Двадесет и  Седма  21,  6,  9,  11,  4,  13,  22,  3,  17,  8,  1,  5,  15,  19,  20,  7,   Двадесет и  Трета  2,  4,  3,  8,  19,  12,  11,  10,  13,  7,  15,  14,  6,  9,  20,  17,  16,  5,  18,   Двадесет и  Четвърта  3,  16,  4,  18,  6,  20,  2,  10,  14,  8,  26,  5,  7,  9,  24-Б,  24-А,  1,  12,   Двадесет и  Шеста  1,  9,  15,  13,  22,  6,  18,  16,  7,  20,  29,  31,  8,  12,  ТП-2 УО,  5,  4,  27,  17,  25,  23,  3,  19,  14,  1,   Двадесета  9,  23,  36,  14,  22,  27,  28,  2,  26,  30,  6,  4,  25,  20,  7,  21,  1,  17,  11,  8,  32,  19,  16,  29,  15,  12,  18,  10,  34,   Дванадесета  5,  6,  20,  16,  8,  18,  15,  24,  11,  22,  4,  ТП-3 Уо,  12,  13,  9,  10,  14,   Девета  1,  4,  2,  3,  1,   Деветнадесета  1,  5,  2,  4,  8,  3,  10,   Десета  5,  1,  3,  7,   Единадесета  7,  5,  4,  3,  7,  2,   Осемнадесета  3,  1,   Осма  3,  1,  2,   Пета  5,  2,  3,  10,  1,   Петнадесета  4,  2,   Първа  6,  27,  39,  15,  14,  19,  33,  29,  4,  1,  12,  13,  35,  2,  20,  7,  10,  25,  17,  9,  8,  24,  11,  41,  18,  21,  44,  43,  45,  40,  42,  36,  49,  32,  34,  55,  51,  47,  46,  26,  30,  28,   Седемнадесета  2,  3,  10,  16,  13,  4,  20,  26,  6,  27,  9,  22,  17,  12,  14,  8,  30,  24,  15,  Гп-4 Уо,  21,  25,  18,  7,  29,  19,  23,  11,  28,  1,   Седма  3,  7,  6,  5,  3,  4,   Трета  4,  12,  5,  11,  8,  1,  9,  10,  6,  3,  7,   Тридесет и  Втора  4,  2,  6,  3,   Тридесет и  Първа  1,  11,  9,  13,  6,  8,   Тридесет и  Трета  2,  6,  4,  8,   Тридесет и  Четвърта  1,   Тридесета  2,  1,  5,  3,  4,  12,   Тринадесета  2,  1,   УПИ Ix,   Кв.1  ,    Четвърта  1,  14,  8,  10,  6,  7,  2,  9,  4,  37,  3,  2,  12,   Четиринадесета  4,  2,  23,  19,  13,  14,  16,  18,  27,  17,  24,  1,  11,  15,  12,  25,  3,  9,  8,  20,  6,  7,  22,  5,  10,   Шеста  6,  3,  7,  12,  1,  5,  10,  8,  27,   Шестнадесета  2,  1,  5,  3,  7

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:01 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Каменна Рикса:   Втора  5,  Краварник,   Двадесет и  Втора  3,  2,   Двадесет и  Девета  5,  2,  4,  6,   Двадесет и  Осма  4,   Двадесет и  Пета  2,   Двадесет и  Първа  1,  1,   Двадесет и  Трета  2,   Двадесет и  Четвърта  6,  4,   Двадесет и  Шеста  6,  8,   Двадесета  2,   Девета  5,  15,  10,  8,  3,  2,  9,  16,  14,  12,   Десета  1,  5,  3,   Единадесета  1,   Местност Спадалище  Пс,   Осемнадесета  1,  2,  5,  7,  3,  6,  8,  4,   Осма  2,  6,  4,  1,  3,   Пета  2,  1,   Петнадесета  2,  1,   Първа  29,  10,  2,  37,  6,  35,  43,  13б,  33,  23,  9,  8,  13а,  67,  15,  19,  7,  17,  27,  31,  25,  24,  21,  4,  13,  3,  5,  1,  11,  51,  15,  30,  63,  18,  47,  22,  71,  26,  59,  ТП-2 Уо,  32,  24,  57,  20,  55,  61,   Седемнадесета  3,  1,   Седма  1,  2,  7,  4,   Трета  5,  8,  12,  13,  15,  16,  17,  2,  11,  19,  21,  3,  6,  23,   Тридесет и  Втора  2,  1,   Тридесет и  Девета  2,  1,  3,   Тридесет и  Осма  3,  9,  11,   Тридесет и  Пета  8,  1,  6,  10,  3,  2,  5,   Тридесет и  Първа  4,   Тридесет и  Трета  1,  6,  3,   Тридесет и  Четвърта  2,   Тридесет и  Шеста  9,  2,  10,  7,  8,  6,  3,  1,   Тридесета  6,  4,  5,  2,  11,  1,   Тринадесета  1,  4,  2,  12,   Четвърта  1,   Четиридесета  3,  1,   Четиринадесета  1,  3,  5,   Шеста  18,  12,  15,  19,  4,  13,  25,  27,  16,  23,  9,  21,  17,  10,  14,  6,   Шестнадесета  4,  2

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:01 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Монтана:   48489,  26,  791  ,    48489.22.438  ,    и звън Регулацията  ТП Лоз.Комитет с/уЯзовира,  ТП Свети и лия,  ТП-2 Язовира,  Стоп. Сграда,  ТП За Лозята,   Местност Расника  Рибарник,  Пс,  Вила,   Расника  ,      и звън Регулация

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:01 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч./ –  Чемиш:   Втора  1,  3,  5,  11,  9,  7,   Главна  18,  17,  Стопански Двор,  1,  12,  14,  20,  10,  3,  16,  22,  32,  11,  19,  6,  30,  4,  13,  2,   Дванадесет  4,  6,   Девета  6,  20,  1,  16,  14,  3,  5,  10,  2,  4,  18,   Десет  7,  ТП-1 Уо,  3,  4,  6,  2,  5,   Единадесет  2,  11,   Местност Край Село  Пс,   Осма  2,  6,  4,   Пета  5,  3,  4,  2,  8,  1,   Първа  15,  1,  13,  7,  17,  11,  21,  3,  5,  9,  23,  19,   Седма  11,  9,  6,  4,  2,  8,  1,   Трета  1,  2,  9 А,  11,  3,  5,  4,  7,   Тринадесет  1,  2,  5,   Четвърта  6,   Четиринадесет  5,  3,  2,  13,  9,  1,   Шеста  2,  8,  3,  6,  4,  1

На 15.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:16 – 16:30 ч.; 16:01 – 16:30 ч./ –  Монтана:   Местност Расника  Рибарник,  Вила,   Расника,    

На 15.06.2020 г. /14:30 – 15:00 ч./ –  Монтана:   48489.2.544  ,    48489.2.638  ,    48489.32.384  ,     ,  ТП-Бензиностанция,  Фургон За Охрана,  1,  Колбасаница-Трафопост,   Младост  1 40,  40,  2 Ет Роемго,  2 40,  2 41,  2 Кафе Аператив,  2 Тото Пункт,  3,  56,   Монтана  Бързи Закуски,   Поп Пунчо  9,   Свети Патриарх Евтимий(П.  Бензиностанция,   Трети Март(Г.Димитров)  222,   УПИ 48489.14.69  ,    Христо Смирненски  12,     1,  Нова Промишлена Зона,  Нова Промишлена зона,     Кв.280

На 16.06.2020 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Монтана:   Индустриална  42,  38,  20,  44,  48,  46,  34

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч./ –  Говежда:   502,  35  ,    Втора  56,  27,  29,  33,  35,  52,  50,  54,  48,  37,  31,  85,  10,  14,  38,  3,  4,  34,  32,  16,  40,  17,  19,  26,  15,  21,  13,  36,  11,  28,  9,  1,  24,  42,  20,  83,  25,  2,  6,  84,  78,  86,  85,  83,  80,  81,  43,  65,  68,  45,  41,  55,  71,  39,  66,  77,  47,  61,  59,  62,  58,  49,  63,  69,  60,  76,  51,  75,  73,  57,  67,  70,  64,   Двадесет  6,  5,  4,  2,  1,  6,  4,  3,   Двадесет и  Две  6,  4,  2,   Двадесет и  Девет  5,  2,  3,  7,  1,   Двадесет и  Едно  2,  4,  6,  9,  8,   Двадесет и  Осем  6,  10,  8,  12,  17,  11,  4,  9,  5,  1,  3,  19,  2,  7,   Двадесет и  Пет  2,  4,   Двадесет и  Седем  4,  6,  2,  3,  1,  9,  7,  13,  16,  11,  10,  14,  8,   Двадесет и  Три  6,  1,  4,   Двадесет и  Четири  3,  5,  4,   Двадесет и  Шест  2,  1,  3,  4,   Девета  7,  2,  1,  13,  11,  12,  4,  10,  9,  3,  5,  8,   Деветнадесет  11,  5,  6,  15,  1,  3,  2,   Десета  5,  3,  7,  8,  1,   Единадесет  3,  6,  2,  1,  4,   и звън Регулацията  Спортна Зала,  3,  2,   Осемнадесет  1,  2,  4,   Осма  2,  1,  8,  6,   Пета  4,  6,  5,  8,  10,  12,  2,  1,  3,   Първа  7,  1,  8,  19,  12,  16,  22,  6,  3,  5,  11,  17,  21,  26,  10,  9,  30,  24,  20,  14,  28,  2,  13,  18,  36,  39,  40,  43,  31,  47,  38,  27,  60,  25,  32,  54,  48,  34,  41,  37,  50,  29,  42,  23,  33,  46,  56,  45,  52,   Седемнадесет  10,  2,  4,  6,  1,  16,  1,  13,   Седма  4,  1,  3,  5,  2,  7,   Трета  5,  2,  1,   Тридесет  3,  5,  1,  15,  9,  25,  17,  23,  21,  19,   Тридесет   и  Шест  2,  5,  7,  1,   Тридесет и  Две  7,  4,  9,  5,  2,  17,   Тридесет и  Девет  1,  2,   Тридесет и  Едно  9,   Тридесет и  Осем  1,  6,  2,  7,   Тридесет и  Пет  2,  4,  7,  5,  1,  6,  3,   Тридесет и  Седем  2,  4,  1,   Тридесет и  Три  4,  3,  2,  1,   Тридесет и  Четири  4,  1,   Тринадесет  5,  7,  4,  2,   Четвърта  4,  1,  6,   Четиринадесет  4,  3,  1,  2,   Шеста  8,  1,  6,  5,  10,  4,  2,   Шестнадесет  2,  1

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 13:31 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч.; 13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Дива Слатина:   Втора  7,  2,  5,  18,  22,  8,  3,  4,  11,  9,  34,  13,  30,  10,  24,  6,  36,  14,  12,  16,  20,  32,  26,  1,   Главна  2,  3,  8,  13,  7,  9,  12,  6,  10,  1,  16,  15,  14,  18,  20,  17,  11,  50,  27,  34,  45,  33,  41,  58,  22,  28,  30,  38,  54,  56,  19,  24,  39,  43,  2 Казан,  52,  26,  36,  42,  1 Кооперативан Дом,  48,  35,  32,  62,  25,  40,  21,  37,  60,   Девета  8,  6,  2,   Десета  3,  5,  1,  7,   Единадесета  8,  1,  6,  2,  3,  4,   Осма  5,  4,  2,  10,  7,  3,  1,   Пета  5,  1,  11,  2,   Петнадесета  3,  1,   Седма  4,  1,  2,   Трета  1,   Тринадесета  2,  3,   Четвърта  1,  2,   Четиринадесета  1,   Шеста  4,  2,   Шестнадесета  2

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Дълги Дел:   060010  ,    Втора  8,  2,  10,  7,  21,  11,  5,  19,  9,  17,  1,  13,  4,  6,  23,  15,   Девета  6,  4,  1,   Десета  3,  11,  1,  7,  2,  5,  13,      2,  1,  2,  3,  1,  4,   Осма  8,  45,  3,  7,  1,  2,  5,   Пета  10,  7,  9,  5,  2,  3,  6,  1,  4,  18,  26,  22,  24,  12,   Първа  26,  38,  48,  20,  43,  40,  41,  1,  28,  24,  15,  3,  44,  46,  10,  12,  7,  31,  9,  23,  22,  36,  ,  ,  50,  42,  29,  33,  25,  18,  30,  47,  49,  34,  51,  73,  93,  120,  95,  97,  83,  121,  122,  81,  89,  112,  108,  102,  98,  110,  100,  116,  85,  87,  124,  99,  104,  56,  59,  88,  77,  63,  74,  94,  73,  76,  72,  53,  70,  58,  92,  60,  80,  78,  68,  62,  66,  90,  82,  84,  55,  61,  51,   Седма  20,  28,  26,  34,  24,  8,  30,  10,  18,  14,  16,  4,  6,  7,  46,  5,  1,  40,  44,  9,  3,   Трета  10,  5,  26,  2,  6б,  6,  7,  1,  6а,  11,  20,  24,  18,  16,  3,  9,  8,  4,   Четвърта  8,  17,  7,  2,  4,  1,  3,  5,  6,  9,   Шеста  1,  2

На 17.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Говежда:    

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Говежда:   502,  35  ,    Втора  56,  27,  29,  33,  35,  52,  50,  54,  48,  37,  31,  85,  10,  14,  38,  3,  4,  34,  32,  16,  40,  17,  19,  26,  15,  21,  13,  36,  11,  28,  9,  1,  24,  42,  20,  83,  25,  2,  6,  84,  78,  86,  85,  83,  80,  81,  43,  65,  68,  45,  41,  55,  71,  39,  66,  77,  47,  61,  59,  62,  58,  49,  63,  69,  60,  76,  51,  75,  73,  57,  67,  70,  64,   Двадесет  6,  5,  4,  2,  1,  6,  4,  3,   Двадесет и  Две  6,  4,  2,   Двадесет и  Девет  5,  2,  3,  7,  1,   Двадесет и  Едно  2,  4,  6,  9,  8,   Двадесет и  Осем  6,  10,  8,  12,  17,  11,  4,  9,  5,  1,  3,  19,  2,  7,   Двадесет и  Пет  2,  4,   Двадесет и  Седем  4,  6,  2,  3,  1,  9,  7,  13,  16,  11,  10,  14,  8,   Двадесет и  Три  6,  1,  4,   Двадесет и  Четири  3,  5,  4,   Двадесет и  Шест  2,  1,  3,  4,   Девета  7,  2,  1,  13,  11,  12,  4,  10,  9,  3,  5,  8,   Деветнадесет  11,  5,  6,  15,  1,  3,  2,   Десета  5,  3,  7,  8,  1,   Единадесет  3,  6,  2,  1,  4,      Спортна Зала,  3,  2,   Осемнадесет  1,  2,  4,   Осма  2,  1,  8,  6,   Пета  4,  6,  5,  8,  10,  12,  2,  1,  3,   Първа  7,  1,  8,  19,  12,  16,  22,  6,  3,  5,  11,  17,  21,  26,  10,  9,  30,  24,  20,  14,  28,  2,  13,  18,  36,  39,  40,  43,  31,  47,  38,  27,  60,  25,  32,  54,  48,  34,  41,  37,  50,  29,  42,  23,  33,  46,  56,  45,  52,   Седемнадесет  10,  2,  4,  6,  1,  16,  1,  13,   Седма  4,  1,  3,  5,  2,  7,   Трета  5,  2,  1,   Тридесет  3,  5,  1,  15,  9,  25,  17,  23,  21,  19,   Тридесет   и  Шест  2,  5,  7,  1,   Тридесет и  Две  7,  4,  9,  5,  2,  17,   Тридесет и  Девет  1,  2,   Тридесет и  Едно  9,   Тридесет и  Осем  1,  6,  2,  7,   Тридесет и  Пет  2,  4,  7,  5,  1,  6,  3,   Тридесет и  Седем  2,  4,  1,   Тридесет и  Три  4,  3,  2,  1,   Тридесет и  Четири  4,  1,   Тринадесет  5,  7,  4,  2,   Четвърта  4,  1,  6,   Четиринадесет  4,  3,  1,  2,   Шеста  8,  1,  6,  5,  10,  4,  2,   Шестнадесет  2,  1,     и звън Регулацията

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Видлица:      ТП До Видлишки Мост,  Вила

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Гаврил Геново:   200001  ,    Втора  3,  2,  1,  ТП-3 Улично Осветление,   Двадесет  31,  19,  21,  1,  23,  33,  27,  35,  29,  13,  17,  5,  3,  7,  9,  25,  11,  15,  2,   Двадесет и  Две  1,  13,  5,  3,  9,  2,   Двадесет и  Девет  4,  2,  1,   Двадесет и  Едно  1,  4,  2,  5,   Двадесет и  Осем  21,  29,  14,  23,  9,  27,  11,  5,  6,  4,  3,  17,  19,  12,  1,  2,  8,  7,  18,  10,   Двадесет и  Седем  2,  6,  8,  4,   Двадесет и  Четири  1,   Двадесет и  Шест  9,  7,  1,  3,  5,  2,   Дванадесета  7,  5,  3,  1,  1,   Девета  2,  4,  5,  6,  7,  1,  8,  12,  10,  3,   Десета  3,  4,   Единадесета  3,  6,  2,  1,  4,   и звън Регулацията  Гостоприемница,  Помпи,   Осемнадесет  17,  8,  16,  14,  1,  2,  22,  9,  19,  6,  18,  7,  4,  3,  12,  15,  5,  21,  13,  11,   Осма  1,  3,  2,  6,  4,   Пета  4,   Петнадесет  4,   Първа  11,  5,  19,  3,  1 шосе Белоградчик,  9,  20,  16,  7,  12,  21,  8,  ТП-1 УО,  6,  4,  23,  2,  ТП-2 Уо,   Седемнадесет  17,  2,  8,  35,  33,  14,  10,  15,  7,  4,  37,  9,  13,  16,  43,  18,  45,  20,   Седма  5,  3,   Трета  4,  5,  3,  6,  2,  1,   Тридесет  4,  6,  1,   Тридесет и  Две  1,  4,  6,  3,   Тридесет и  Девет  1,  7,  5,  3,  11,   Тридесет и  Едно  1,  4,  2,   Тридесет и  Осем  2,   Тридесет и  Седем  3,  2,   Тридесет и  Три  8,  1,  2,  6,  4,   Тридесет и  Четири  3,  5,  7,  4,  2,  8,  6,   Тридесет и  Шест  4,  5а,  1,  3,   Тринадесет  1,  4,  2,  6,  10,   Четвърта  15,  8,  17,  13,  7,  6,  11,  12,  14,  3,  9,  19,  2,  4,  5,  1,   Четиридесет  15,  11,  10,  6,  4,  5,  2,  1,  12,   Четиридесет и  Едно  1,  6,  3,  5,  2,  8,  4,   Четиридесет и  Три  4,  8,  10,  6,  2,   Четиридесет и  Четири  5,  3,  1,  2,   Четиридесет и  Шест  1,   Четиринадесет  7,  14,  4,  9,  6,  11,  17,  15,  12,  5а,  5,  2,  8,  18,  1,  3,  10,  13,   Шеста  4,  17,  5,  15,  6,  3,  19,  7,  21,   Шестнадесет  1,  3

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Георги Дамяново:   Xi-519  ,    Втора  41,  53,  28,  35,  45,  49,  42,  44,  46,  32,  40,  51,  47,  30,  36,  37,  34,  26,  43,  38,  24,  35,  10,  11,  13,  7,  22,  17,  15,  18,  9,  23,  12,  33,  19,  16,  14,  20,  2,  21,  1 1,  1,  6,  8,  3,  4,  2,   Двадесет  6,  8,  2,  4,  8,   Двадесет и  Девета  1,  1,  2,   Двадесет и  Пет  5,  9,  1,  7,  4,  13,  6,   Двадесет и  Седма  4,  8,  3,  6,  5,  1,  7,  9,   Двадесет и  Три  3,  5,  8,  2,  4,  12,  1,  6,  10,  7,  13,  11,  9,  18,  16,  15,   Двадесет и  Четири  7,  6,  5,  2,  9,  1,  11,  3,   Двадесет и  Шест  9,  14,  12,  3,  10,  6,  5,  1,  4,  8,  2,  7,   Дванадесета  4,  6,  5,  1,  3,  2,   Девета  2,  3,  1,   Деветнадесет  2,  1,  3,  4,  5,   Десета  7,  6,  8,  10,  1,  2,  3,  5,   Единадесета  15,  10,  ТП-1 Улично Осветление,  9,  13,  4,  6,  8,  12,  1,  3,  2,  7,    ,  Учебен Лагер,  Лопушански Манастир,  1,   Местност Помеждинска Бара  Детски Дом,   Местност При Манастира  ПС,   Осемнадесет  2,  3,  9,  4,  6,  10,  5,  15,  8,  1,  11,  13,   Осма  2,  1,   Пета  14,  12,  4,  8,  10,  2,   Петнадесет  1,  6,  10,  12,  4,  8,   Първа  22,  53,  44,  46,  38,  49,  36,  42,  57,  55,  34,  40,  60,  48,  58,  52,  59,  51,  63,  50,  65,  ТП-2 Улично Осветление,  3,  23,  16,  1,  12,  29,  13,  35,  33,  8,  25,  7,  24,  15,  45,  41,  20,  32,  6,  18,  17,  4,  5,  11,  10,  30,  26,  39,  43,  28,  31,  14,  27,  9,  22,   Седемнадесет  ТП-3 Улично Осветление,  5,  2,  3,  1,   Седма  1,  3,  2,   Трета  13,  7,  17,  11,  21,  15,  14,  9,  19,  16,  10,  8,  12,  2,  6,  3,  1,   Тридесета  8,  10,   Тринадесет  18,  20,  16,  22,  14,  4,  10,  12,  6,  8,  2,   УПИ 8 Кв.3  ,    Четвърта  5,  13,  7,  9,  17,  11,  15,  21,  4,  ТП-5 Улично Осветление,  3,  1,   Четиринадесет  11,  9,  13,  9,  1,  7,  5,   Шеста  6,  16,  8,  10,  18,  12,   Шестнадесет  3,  2,  1

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Главановци,   Общ. Георги Дамяново:   Баба Тонка  1,  6,   Вапцаров  8,  6,  10,   Васил Левски  2,  4,  8,  12,   Генерал Гурко  25,  2 А,  1,  4,  11,  18,  17,  3 А,  14,  10,  3,  9,  23,  20,  21,  22,  16,  2,  15,  8,  13,   Димитър Благоев  50,  33,  30,  31,  24,  49,  19,  43,  60,  53,  38,  46,  45,  28,  3,  40,  17,  8,  66,  10,  51,  13,  56,  44,  7,  6,  14,  23,  15,  1,  62,  34,  21,  9,  5,  29,  32,  55,  54,   Иван Вазов  1,  3,   и звън Регулацията  3,  1,  2,   Искър  3,  1,   Калафат  3,  12,   Нов Живот  2,  4,  3,  1,   Огоста  1,  9,  4,  7,  3,  6,  11,  13,  8,  2,   Петко Белчев  35,  7,  11,  15,  2,  5,  1,  6,  3,  9,  8,  10,   Първи Май  2,   Тимок  3 А,  5,  6 А,  3,  6,  1,  8,  7,  4,  2,  10,   Черковна  1,   Черни Връх  3,  2,  5

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Еловица,   Общ. Георги Дамяново:   020097  ,    Втора  32,  2,  5,  4,  18,  30,  20,  28,  9,  34,  16,  7,  14,  22,  12,  6,   Девета  2,  1,   Десета  4,  8,  6,  2,      Краварник,   Осма  1,  17,  11,   Първа  7,  11,  40,  6,  23,  8,  9,  22,  25,  13,  19,  10,  27,  16,  30,  14,  21,  34,  24,  12,  38,  18,  28,  15,  4,  26,  17,   Седма  2,  4,   Трета  8,  13,  7,  5,  11,  3,  1,  12,  9,  6,   Четвърта  13,  3,  17,  16,  6,  9,  2,  5,  7,  15,  4,  11,     ТП Касетка Улично,  ТП 1 Улично

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Копиловци,   Общ. Георги Дамяново:   7016  ,    Ал.Стамболийски  15,  5,  3,  15,  8,  2,  6,  7,  12,  1,  13,  9,   Априлов  2,  6,  4,  8,   Бор  3,  5,  2,   Васил Левски  6,  3,  7,  12,  1,  11,  8,  10,  14,  4,  13,  5,   Видин дол  1,  3,  4,  2,   Волов  1,  2,   Гагарин  2,  7,   Георги Бенковски  1,  2,  6,  4,   Георги Дамянов  19,  17,   Георги Димитров  41,  3 Туристическо Дружество,  1,  5,  2,  99,  97,   Гоце Делчев  14,  16,  11,  10,  3,  9,  2,  8,  12,  5,  4,  6,   Двадесет и  Трети Септември  15,  11,  19,  27,  6,  5,  23,  9,  17,  12,  7,  25,  1,  10,  21,  3,  13,   Друмев  2,  1,  3,  4,   Здравченица  5,  3,  13,   ИванАлексов  3,  7,  5,  1,   Иван Вазов  5,  6,  3,  4,  1,  2,      Казан,  Почивна Станция,  Тепавица,   Камен Луков  4,  2,   Кирил и  Методи  1,  2,   Ком  1,  6,  3,  2,  4,   Копрен  7,  4,  6,  1,  5,  2,  9,  3,  27,  22,  25,  11,  19,  18,  12,  14,  13,  8,  21,  16,  17,  20,  10,  23,  15,   Лакатник  1,  2,   Латинска  19,  24,  26,  5,  9,  11,  15,   Маргарита Бибич  4,  3,  2,  7,  1,   Марица  8,  10,   Московска  2,  6,  2,  1,  3,  4,   Никола Качамачков  1,  1 Дърводелски Цех,  6,  2,  8,  10,  4,   Огоста  2,  27,  23,  25,  19,  17,  21,  26,  28,  31,  20,  12,  18,  29,  11,  15,  2,  14,  9,  12,   Парчевич  8,  1,  6,  5,  3,  19,  9,  18,  4,  2,  15,  13,  17,  7,   Планинец  2,  1,   Победа  2,  5,  1,  6,  3,  10,  8,  4,   Пролетарска  6,  5,  3,  7,  1,   Първи Май  2,  4,  10,  6,  8,   Раковска  5,  4,  2,  7,  1,  9,  6,  8,  3,  12,  10,   Река Лева  8,  6,   Септември  1,  2,  3,  17,   Стара Планина  2,  3,  10,  8,  7,  12,   Тодор и гнатов  11,  8,  9,  6,  5,  4,  7,  3,  1,   Хаджи Димитър  56,  10,  12,  6,  8,  13,  5,  9,  11,  14,  15,  2,   Хан Крум  27,  2,  13,  3,  10,  17,  29,  12,  8,  15,  25,  19,  7,  21,  23,  49,  44,  55,  53,  40,  42,  32а,  38,  34,  46,  30,  36,  22,  92,  90,  93,  88,  101,  113,  102,  107,  94,  48,  68,  111,  100,  105,  95,  96,  67,  72,  68,  62,  74,  73,  71,  95,  89,  58,  78,  77,  61,  87,  70,  15,  59,  63а,  63,  80,  65,  81,  52,  64а,  56,  64,  57,  60,  79,  69,  85,  91,  75,  66,  76,  18,  45,  28а,  16,  30,  39,  31,  37,  47,  35,  28,  33,  24,  43,  32,   Христо Ботев  2,  19,  22,  7,  11,  5,  3,  15,  10,  12,  1,  17,  21,  13,  1,  6,  2,   Червен Брег  6,  5,  2,  7,  3,  19,  1,  13,   Шипка  1,  3,  2,     2

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Меляне:   000133  ,    Втора  ТП-2 Улично Осветление,   Двадесет и  Пет  1,  19,  26,  28,  24,  13,  10,  29,  6,  8,  2,  18,  4,   Двадесет и  Първа  3,  2,  5,  4,  1,  1,   Двадесет и  Трета  2,  3,  7,  4,  5,  8,  11,  10,   Двадесета  1,  3,  5,  2,  7,   Дванадесета  2,  6,  3,  5,  4,  1,   Девета  6,  4,  2,  3,  1,   Деветнадесета  2,  7,  4,  5,  6,  3,   Десета  4,  1,  6,  2,   и мот 010007  ,    Местност Свинако  ,    Осемнадесета  1,  1,  9,   Осма  8,  2,  9,  7,  10,  12,   Пета  2,  4,   Петнадесета  1,  5,  3,  6,  2,   Първа  14,  10,  32,  5,  17,  13,  1,  12,  9,  2,  23,  37,  21,  24,  39,  13,  31,  52,  46,  35,  42,  25,  30,  40,  41,  20,  18,  48,  29,  27,  38,  26,  50,  32,  33,  44,   Седемнадесета  3,  7,  4,  5,  1,  6,   Седма  2,  6,  4,  1,   Трета  2,  5,  8,  1,   Тринадесета  6,  2,  3,   Четвърта  11,  16,  2,  10,  7,  12,  14,  22,  1,  3,  8,  6,  20,  28,  4,  44,   Четиринадесета  2,  4,  3,  5,  6,  1,   Шеста  4,  2,   Шестнадесета  2,  8,  3,  10,  6,  13,  5,  4,  9,  7,  1

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Помеждин:   036043  ,    Іv-148 Кв.9  ,    Ііі  Кв.26,   Втора  7,  2,  1,   Първа  3,  1,  7,  10,  17,  21,  8,  19,  9,  6,  4,  25,  2,  23,  15,  ТП-1 Улично Осветление,  5,   Седма  1,  4,  8,  2,  3,  6,   Трета  4,  1,  3,   Шеста  1

На 17.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Равна,   Общ. Чипровци:   Втора  9,  5,  8,  7,  3,  6,  4,  ТП-1 Улично Осветеление,  12,  1,  14,   Пета  1,  4,   Първа  13,  1,  21,  6,  17,  4,  3,  9,  11,  23,  2,  5,  19,   ,  8,  7,  10,  25,   Седма  3,  1,  8,   Трета  5,  7,  20,  17,  6,  16,  24,  9,  1,  10,  8,  22,  14,  18,  4,  12,  13,  3,  26,  11,   Четвърта  6,  18,  3,  4,  2

На 19.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч./ –  Говежда:   502,  35  ,    Втора  56,  27,  29,  33,  35,  52,  50,  54,  48,  37,  31,  85,  10,  14,  38,  3,  4,  34,  32,  16,  40,  17,  19,  26,  15,  21,  13,  36,  11,  28,  9,  1,  24,  42,  20,  83,  25,  2,  6,  84,  78,  86,  85,  83,  80,  81,  43,  65,  68,  45,  41,  55,  71,  39,  66,  77,  47,  61,  59,  62,  58,  49,  63,  69,  60,  76,  51,  75,  73,  57,  67,  70,  64,   Двадесет  6,  5,  4,  2,  1,  6,  4,  3,   Двадесет и  Две  6,  4,  2,   Двадесет и  Девет  5,  2,  3,  7,  1,   Двадесет и  Едно  2,  4,  6,  9,  8,   Двадесет и  Осем  6,  10,  8,  12,  17,  11,  4,  9,  5,  1,  3,  19,  2,  7,   Двадесет и  Пет  2,  4,   Двадесет и  Седем  4,  6,  2,  3,  1,  9,  7,  13,  16,  11,  10,  14,  8,   Двадесет и  Три  6,  1,  4,   Двадесет и  Четири  3,  5,  4,   Двадесет и  Шест  2,  1,  3,  4,   Девета  7,  2,  1,  13,  11,  12,  4,  10,  9,  3,  5,  8,   Деветнадесет  11,  5,  6,  15,  1,  3,  2,   Десета  5,  3,  7,  8,  1,   Единадесет  3,  6,  2,  1,  4,      Спортна Зала,  3,  2,   Осемнадесет  1,  2,  4,   Осма  2,  1,  8,  6,   Пета  4,  6,  5,  8,  10,  12,  2,  1,  3,   Първа  7,  1,  8,  19,  12,  16,  22,  6,  3,  5,  11,  17,  21,  26,  10,  9,  30,  24,  20,  14,  28,  2,  13,  18,  36,  39,  40,  43,  31,  47,  38,  27,  60,  25,  32,  54,  48,  34,  41,  37,  50,  29,  42,  23,  33,  46,  56,  45,  52,   Седемнадесет  10,  2,  4,  6,  1,  16,  1,  13,   Седма  4,  1,  3,  5,  2,  7,   Трета  5,  2,  1,   Тридесет  3,  5,  1,  15,  9,  25,  17,  23,  21,  19,   Тридесет   и  Шест  2,  5,  7,  1,   Тридесет и  Две  7,  4,  9,  5,  2,  17,   Тридесет и  Девет  1,  2,   Тридесет и  Едно  9,   Тридесет и  Осем  1,  6,  2,  7,   Тридесет и  Пет  2,  4,  7,  5,  1,  6,  3,   Тридесет и  Седем  2,  4,  1,   Тридесет и  Три  4,  3,  2,  1,   Тридесет и  Четири  4,  1,   Тринадесет  5,  7,  4,  2,   Четвърта  4,  1,  6,   Четиринадесет  4,  3,  1,  2,   Шеста  8,  1,  6,  5,  10,  4,  2,   Шестнадесет  2,  1

На 19.06.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Говежда:   502,  35  ,    Втора  56,  27,  29,  33,  35,  52,  50,  54,  48,  37,  31,  85,  10,  14,  38,  3,  4,  34,  32,  16,  40,  17,  19,  26,  15,  21,  13,  36,  11,  28,  9,  1,  24,  42,  20,  83,  25,  2,  6,  84,  78,  86,  85,  83,  80,  81,  43,  65,  68,  45,  41,  55,  71,  39,  66,  77,  47,  61,  59,  62,  58,  49,  63,  69,  60,  76,  51,  75,  73,  57,  67,  70,  64,   Двадесет  6,  5,  4,  2,  1,  6,  4,  3,   Двадесет и  Две  6,  4,  2,   Двадесет и  Девет  5,  2,  3,  7,  1,   Двадесет и  Едно  2,  4,  6,  9,  8,   Двадесет и  Осем  6,  10,  8,  12,  17,  11,  4,  9,  5,  1,  3,  19,  2,  7,   Двадесет и  Пет  2,  4,   Двадесет и  Седем  4,  6,  2,  3,  1,  9,  7,  13,  16,  11,  10,  14,  8,   Двадесет и  Три  6,  1,  4,   Двадесет и  Четири  3,  5,  4,   Двадесет и  Шест  2,  1,  3,  4,   Девета  7,  2,  1,  13,  11,  12,  4,  10,  9,  3,  5,  8,   Деветнадесет  11,  5,  6,  15,  1,  3,  2,   Десета  5,  3,  7,  8,  1,   Единадесет  3,  6,  2,  1,  4,      Спортна Зала,  3,  2,   Осемнадесет  1,  2,  4,   Осма  2,  1,  8,  6,   Пета  4,  6,  5,  8,  10,  12,  2,  1,  3,   Първа  7,  1,  8,  19,  12,  16,  22,  6,  3,  5,  11,  17,  21,  26,  10,  9,  30,  24,  20,  14,  28,  2,  13,  18,  36,  39,  40,  43,  31,  47,  38,  27,  60,  25,  32,  54,  48,  34,  41,  37,  50,  29,  42,  23,  33,  46,  56,  45,  52,   Седемнадесет  10,  2,  4,  6,  1,  16,  1,  13,   Седма  4,  1,  3,  5,  2,  7,   Трета  5,  2,  1,   Тридесет  3,  5,  1,  15,  9,  25,  17,  23,  21,  19,   Тридесет   и  Шест  2,  5,  7,  1,   Тридесет и  Две  7,  4,  9,  5,  2,  17,   Тридесет и  Девет  1,  2,   Тридесет и  Едно  9,   Тридесет и  Осем  1,  6,  2,  7,   Тридесет и  Пет  2,  4,  7,  5,  1,  6,  3,   Тридесет и  Седем  2,  4,  1,   Тридесет и  Три  4,  3,  2,  1,   Тридесет и  Четири  4,  1,   Тринадесет  5,  7,  4,  2,   Четвърта  4,  1,  6,   Четиринадесет  4,  3,  1,  2,   Шеста  8,  1,  6,  5,  10,  4,  2,   Шестнадесет  2,  1,     извън Регулацията

Община Якимово  

За Периода 15-17.06.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./   На 19.06.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Долно Церовене:   Александър Стамболийски  8,  10,  12,  4,  6,  2,  18,  14,  16,   Бул. Владимир и лич Ленин  22,  6,  32,  28,  13,  8,  4,  24,  1,  10,  5,  11,  3,  2,  20,  16б,  30,   Витоша  1,  2,   Детелина  11,  7,  5,  6,  4,  3,  1,  9,   Еделвайс  6,  3,  1,   Ела  2,  4,   Здравец  17,  25,  23,  23а,  4,  19,  21,   Лиляна Димитрова  8,  4,  2,  9,  6,  3,   ПИонерска  7,  1,  2,  3,  5,   Синчец  3,  11,  2а,  4,  8,  17,  2б,  9,  1,  7,  5,  13,   Стара Планина  12,  16,  15,  17,  14,   Теменуга  17,  4,  1,  5,  3,  2,  7,  6,  13,  8,   Тинтява  2а,  4,  3,  1,  2,  5,   Тракия  1,  2,  4,   Христо Ботев  6,  2,   Цибрица  1,  3,   Чавдар  8,  2,  1,  4,  3,   Шипка  9,  19,  5,  12,  10,  8,  13,  11,  4,  1,  15,  17,  3а,  6,  14Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.