Фондация „Америка за България“ ще финансира проекти за развитие на туризма в Северозападна България

Фондация „Америка за България

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България. Конкурсът е отворен за кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне една от следните области: Видин, Враца или Монтана. Проектите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята дейност в поне една една от трите области, ще имат предимство. 

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли, 2020 г. Кандидатурите се подават само онлайн на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

В конкурса могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани в България, със следния профил – туристически асоциации, туристически агенции, тур оператори, собственици на хотели, малки и средни предприятия, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, организации с нестопанска цел, както и консорциуми от организации. 

Финансирането ще е между 5 000 лв. и 15 000 лв. за одобрен проект.

Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта. Кандидатите имат възможност да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите 90% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

В случай на кандидатстване като обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.

Повече информация и всички изисквания може да намерите на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

Кандидатите могат да задават своите въпроси до 30 юни по имейл на tourism@us4bg.org.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.